Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Amstel, Gooi en Vecht

WN website header

Over Water Natuurlijk

Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspartij, opgericht door verschillende natuur-, milieu- en recreatieorganisaties. Enkele politieke partijen die natuur en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, zoals D66 en GroenLinks, hebben hun kiezers actief opgeroepen om bij de laatste waterschapsverkiezingen op Water Natuurlijk te stemmen. Water Natuurlijk staat voor duurzaam, klimaatbestendig waterbeheer, zodat we ook in de toekomst kunnen rekenen op schoon en gezond water in een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Wij brengen daarbij de belangen van veiligheid, natuur, milieu, landschap, recreatie en landbouw met elkaar in verband en in evenwicht.

WATER? NATUURLIJK GEZOND!

Water Natuurlijk maakt zich hard voor gezond water waar je lekker en onbezorgd in kunt zwemmen. Dus zonder blauwalg, zonder bestrijdingsmiddelen, zonder gif, zonder medicijnresten en zonder microplastics. Water Natuurlijk strijdt tegen de vervuiling van ons water: Water? Natuurlijk Gezond!

WATER? NATUURLIJK DICHTBIJ!

Water Natuurlijk zet zich in voor schoon water dichtbij; in jouw stad, in jouw buurt. Om te kunnen spelen, recreeëren of gewoon te genieten van de stadsnatuur. Water Natuurlijk wil daarom naast meer duurzame landbouw op het platteland ook meer aandacht voor de kwaliteit van water in de stad: Water? Natuurlijk Dichtbij!

WATER? NATUURLIJK BETAALBAAR!

Water Natuurlijk werkt aan groene, duurzame oplossingen die tot hogere veiligheid, lagere kosten én mooiere resultaten leiden. Water Natuurlijk maakt water de motor van de circulaire economie: we halen grondstoffen uit afvalwater en wekken zelf alle benodigde energie op. Goed voor de natuur, de economie, en uw portemonnee: Water? Natuurlijk Betaalbaar!

WATER? NATUURLIJK GENIETEN!

Water Natuurlijk strijdt voor een mooier landschap, volop kansen voor planten en dieren, behoud van historische molens en meer ruimte om te recreëren. Wandelend, fietsend, roeiend, zwemmend, zeilend, schaatsend, varend of zittend aan de waterkant: Water? Natuurlijk Genieten!

Op deze website vind je van Amstel Gooi en Vecht vind je informatie over de fractie en vanuit de fractie. En natuurlijk kan je ons ook vinden op Facebook en Twitter. Mocht je specifieke vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [email protected].

 

zonderwaterschap


Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het beheergebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht omvat een groot gebied in de provincies Utrecht en Noord-Holland. Het strekt zich uit van Amsterdam tot Utrecht en van west naar oost van Uithoorn tot Hilversum. Er wonen en werken ongeveer 1,3 miljoen mensen. Onze twaalf rioolzuiveringsinstallaties maken elk jaar 125 miljoen kubieke meter afvalwater schoon. Dat is 343 miljoen liter per dag, een kwart miljoen liter per minuut. Benieuwd wat Water Natuurlijk in de vorige periode in dit waterschap allemaalgedaan heeft? Klik dan hier. Voor onze recente acties, zie de nieuwspagina!

beheergebied AGV