Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Pers

Ondersteuning & service

Persondersteuning
We kunnen u door heel het land voorzien van concrete en aansprekende voorbeelden van zaken die naar onze mening niet kloppen en beter moeten.
We brengen u graag in contact met mensen die goed over deze kwesties kunnen vertellen of die erover kunnen worden geïnterviewd. Dat kunnen bestuurders van de waterschappen zijn of landelijke experts, zoals Florrie de Pater (programmamanager onderzoeksprogramma ‘Klimaat voor Ruimte’).Interviews kunnen desgewenst op locatie worden georganiseerd.
U kunt contact opnemen met onze secretaris organisatie: Jan van der Ben

Email:  janvdben@planet.nl of jan.van.der.ben@waternatuurlijk.nl

 

Persberichten van Water Natuurlijk (landelijk)

Water Natuurlijk is een politiek onafhankelijke organisatie die wordt gesteund door een brede coalitie van organisaties uit natuur, landschap en waterrecreatie.
Tot de organisaties die Water Natuurlijk steunen behoren: Sportvisserij Nederland, de Provinciale Milieufederaties,Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Reinwater, de Waddenvereniging, Stichting de Noordzee, Vlinderstichting, Bond Heemschut en de Nederlandse Onderwatersportbond. In veel provincies steunen de Provinciale Landschappen, Landschapsbeheer, het IVN, het Particulier Grondbezit en diverse andere organisaties de totstandkoming van Water Natuurlijk. In Flevoland wordt Water Natuurlijk vertegenwoordigd door de fractie van Water, Wonen & Natuur.