Heb jij passie voor Water en Natuur? Dan is Water Natuurlijk iets voor jou!

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We hopen dat ook te blijven bij de waterschapsverkiezingen in maart 2023. 

Water Natuurlijk is een onafhankelijke vereniging, opgericht door de provinciale Natuur- en Milieufederaties, Sportvisserij Nederland en Natuurmonumenten. Daarnaast zijn er veel groene, recreatie- en milieuorganisaties die ons steunen. Een aantal partijen die zelf niet meedoen aan de waterschapsverkiezingen, zoals GroenLinks en D66, adviseren hun kiezers om op Water Natuurlijk te stemmen.

Onze kandidaten hebben verschillende (politieke) achtergronden, velen zijn bij geen enkele reguliere politieke partij aangesloten. Water Natuurlijk overstijgt partijbelangen en vraagt samenwerking in een groenblauwe beweging. Wat ons bindt is een passie voor landschap, natuur, duurzaamheid, cultuurhistorie, en genieten van recreatie op en rond het water.

De doelen en uitdagingen waar Water Natuurlijk zich sterk voor maakt zijn verwoord in het verkiezingsprogramma o.a.:

  • realisatie van de Kader Richtlijn Water door beekherstel en meandering,
  • de watertransitie om slimmer, beter en duurzamer met water om te gaan, voor hogere grondwaterstand om verdroging tegen te gaan,
  • gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak om de natuur te versterken en stikstofreductie,
  • klimaatrobuuste beekdalen en het verbeteren van de waterkwaliteit
  • gezond water voor mens, plant en dier.

Daarnaast zet Water Natuurlijk in op versnelling van de klimaatmitigatie (reductie uitstoot broeikasgassen) en klimaatadaptatie in bebouwd en buitengebied, voor participatie van bewoners en bedrijven in planvorming en voor een eerlijke, rechtvaardige verdeling van de kosten. En in zijn algemeenheid voor meer waterbewustzijn en voorlichting.

Water Natuurlijk zit nu met 7 personen in het algemeen bestuur van Waterschap Aa en Maas. Om de belangen van natuur, milieu en landschap nog meer kracht bij te zetten willen we dat aantal in de komende verkiezing natuurlijk handhaven en liefst nog uitbreiden! 

 

Nog geen lid van Water Natuurlijk? Meld je via deze link aan bij de grootste waterschappartij van Nederland!

Met vriendelijke groet, Regiobestuur Water Natuurlijk Brabant

 

Water Natuurlijk is de landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. Dat doen we bij u in de buurt.

Elke dag weer zetten Water Natuurlijk bestuurders in Aa en Maas zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier. Lees onze terugblik op 2021.

Juni 2021 nam Water Natuurlijk Aa en Maas deel aan de Slootjesdag in Uden .

 

Water Natuurlijk is de grootste partij in het waterschapsbestuur van Aa en Maas en met zeven bestuurders vertegenwoordigt in het Algemeen Bestuur. Ernest de Groot is namens de fractie onze Dagelijks Bestuurder.

For information in English.

Werkgebied Waterschap Aa en Maas

Hieronder zie je het werkgebied van Aa en Maas. Voor meer informatie over het waterschap Aa en Maas zie

www.aaenmaas.nl

.

Doe je mee?

Heb je hart voor de natuur en landschap? Wil je eraan mee werken hoe we de toekomst . . .

meedoen