Bijzondere tijden

1 april 2020

Het zijn bijzondere en verwarrende tijden. Voor Water Natuurlijk Aa en Maas zijn veel overleggen omgevormd tot digitale overleggen. Door de corona-pandemie gaan verschillende bijeenkomsten niet meer door. Zo hebben we de bijeenkomst van maandag 18 mei 2020 op Slabroek moeten cancellen. Ook de opschoondag van 21 maart 2020 kon ook niet doorgaan.

Wij volgen strikt de RIVM-richtlijnen en daarom zijn alle publieksactiviteiten en bijeenkomsten tot Ă©Ă©n juni afgelast. Dat is jammer maar de gezondheid van onze leden en ons publiek en hun naasten zijn vele malen belangrijker.

Lente op de wijstgronden in Uden

We hopen in juni de draad weer op te pakken. Tot die tijd is er voldoende te genieten van de ontluikende natuur kort bij huis. Je mag naar buiten de natuur in maar doe dat corona-proof en houd 2 meter afstand van elkaar.

Ben en blijf voorzichtig en zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

Ernest de Groot (DB-lid namens Water Natuurlijk Aa en Maas)
Suzanne de Zoeten (Fractievoorzitter Water Natuurlijk Aa en Maas)

 

 

 

Lintje voor Ernest de Groot

27 april 2019
Water Natuurlijk bestuurslid Ernest de Groot (55)  werd 26 april voor zijn vele verdiensten als vrijwilliger onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vooral op natuurgebied is hij actief op allerlei gebied.  Zo is hij sinds 1988 secretaris van de Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, sinds 2005 Lid van de Raad van Advies bij IVN … Lees "Lintje voor Ernest de Groot" verder

Water Natuurlijk bestuurslid Ernest de Groot (55)  werd 26 april voor zijn vele verdiensten als vrijwilliger onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vooral op natuurgebied is hij actief op allerlei gebied.  Zo is hij sinds 1988 secretaris van de Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, sinds 2005 Lid van de Raad van Advies bij IVN Brabant, Lid Algemeen Bestuur Brabants Landschap (sinds 2001) en voorzitter van het Fiets Forum Uden (2015).

Coalitie WN, CDA en Geborgden

25 april 2019
Water Natuurlijk, CDA en Geborgden hebben overeenstemming bereikt over het bestuursakkoord ‘Waterbewust samen werken met Water’ en de financiĂ«le uitgangspunten voor de komende bestuursperiode 2019-2023 bepaald. Men ziet grote opgaven om voldoende beschermd te zijn tegen overstromingen, problemen met droogte te voorkomen en te zorgen voor natuurlijk, gezond en schoon water. De uitdaging voor waterschap … Lees "Coalitie WN, CDA en Geborgden" verder

Water Natuurlijk, CDA en Geborgden hebben overeenstemming bereikt over het bestuursakkoord ‘Waterbewust samen werken met Water’ en de financiĂ«le uitgangspunten voor de komende bestuursperiode 2019-2023 bepaald.

Men ziet grote opgaven om voldoende beschermd te zijn tegen overstromingen, problemen met droogte te voorkomen en te zorgen voor natuurlijk, gezond en schoon water. De uitdaging voor waterschap Aa en Maas is het realiseren van een realistisch, realiseerbaar ambitieniveau, waarbij de rekening, noch de opgaven en risico’s worden doorgeschoven naar de toekomst. De doelen zijn vastgelegd in een bestuursakkoord:

  • beter voorbereid zijn op weersextremen zoals hevige regenval en droogte;
  • bescherming tegen overstromingen vanuit de Maas vergroten;
  • verbetering van de waterkwaliteit in Oost-Brabant voortvarend oppakken;
  • bevorderen van biodiversiteit en de versterking van landschapskwaliteiten.

“Met dit akkoord laat waterschap Aa en Maas zien, dat we ‘waterbewust samen willen werken met water’. We doen dit in goed overleg met alle partners en met onze kennis en kunde op het terrein van ruimte, landschap, water, bodem, milieu, natuur en recreatie”, aldus Ernest de Groot, DB-lid namens Water Natuurlijk.

Zie Waterschap Aa en Maas voor meer info.

Zetel winst voor Water Natuurlijk

23 maart 2019

logo ws aa en maasWoensdag 20 maart hebben mensen uit de gemeenten in het werkgebied van waterschap Aa en Maas een stem uitgebracht voor 23 leden in het nieuwe algemeen bestuur van het waterschap. 

Het opkomstpercentage was 49,2 % tegenover 41,1 % in 2015.

Definitieve uitslag – partijniveau

CDA 5 (2015: 7 / 2008: 6)
Water Natuurlijk 7 (2015: 6 / 2008: 6)
VVD 4 (2015: 4 / 2008: 3)
PvdA

50Plus

3 (2015: 2 / 2008: 3)

2 (2015: 2 / 2008: 0)

AWP 1 (2015: 2 / 2008: 3)
Ouderen Appèl – Hart voor Water 1 (-)

De definitieve uitslag op kandidaatsniveau is maandag 25 maart  bekend gemaakt in Den Bosch. Naast de 23 gekozen nieuwe Algemeen Bestuursleden zijn er ook 7 geborgen zetels; drie voor bedrijven, drie voor landbouw  en één voor natuur.

Woensdag 27 maart neemt het huidige algemeen bestuur van het waterschap besluiten over de toelating van de nieuwe leden.

Donderdag 28 maart komt het nieuwe algemeen bestuur voor het eerst bij elkaar. Dan wordt ook de eed of gelofte afgelegd.

Lijsttrekker Ernest de Groot bedankt alle kiezers in Oost-Brabant voor hun steun. Bijna 30% van alle kiezers heeft Water Natuurlijk Aa en Maas gestemd (29,1%). Dit was in 2015 24,2%. In Uden stemde zelfs 46,9% (!) van de kiezers op Water Natuurlijk, in Grave 36,5%, Someren 35,5%, Sint-Michielsgestel 33,5% en in Den Bosch 32,2%.

Water Natuurlijk grootste Nederland

De opkomst was dit jaar hoger dan ooit tevoren. Klimaat was een belangrijk thema. Water Natuurlijk werd opnieuw de grootste waterschapspartij van Nederland. Men is zelfs gegroeid! In 9 van de 21 waterschappen is Water Natuurlijk de grootste fractie in het nieuwe bestuur. De kiezer heeft daarmee niet alleen gekozen voor veilig, voldoende en schoon water, maar ook voor gezond, natuurlijk en recreatief water. Een mooi resultaat!