Regionale Ledenvergadering 17 mei te Tilburg

7 mei 2022

De Regionale Ledenvergadering van Water Natuurlijk Brabant vindt dinsdag 17 mei plaats in het Natuurmuseum te Tilburg.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur met koffie en thee in het museumcafé. De vergadering start om 20.00 uur in de theaterzaal en duurt tot 22.00 uur.

Otter in de laarsHet regiobestuur zoekt nieuwe bestuursleden, onder andere voor de functie van penningmeester.

Voor de nieuwe landelijke Verenigingsraad zoekt het bestuur leden die hun waterschapsgebied willen vertegenwoordigen.

Agenda Ledenvergadering Water Natuurlijk Brabant d.d.  17 mei 2022

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Jaarverslag 2021
 4. Financieel jaarverslag 2021
 5. Begroting 2022
 6. Bestuursverkiezing
 7. Voortzetten regio Brabant Water Natuurlijk voor drie waterschappen
 8. Landelijke Verenigingsraadraad, afvaardiging vanuit regio Brabant
 9. Verkiezingsplan
 10. Concept landelijk verkiezingsprogramma
 11. Sluiting huishoudelijke vergadering

Lezing over watermolenlandschappen en klimaatadaptatie

Bestuur Water Natuurlijk Brabant

Coalitieakkoord is best wel watervriendelijk

4 januari 2022

Hoe watervriendelijk is het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU? Wij van Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, heeft het akkoord van de regeringspartijen met een ruime voldoende beoordeeld op watervriendelijkheid. Alleen die ruime voldoende blijkt wel het gemiddelde van de watervriendelijkheid van de vier partijen. En dat valt dan wel weer een beetje tegen. Met partijen als D66 en ChristenUnie, die beiden een dikke 9 scoorden, had er volgens ons meer ingezeten.


Op de doelen voor het thema klimaat scoort het coalitieakkoord erg hoog. Water Natuurlijk is ook tevreden dat de coalitie aandacht heeft voor water als ordenend principe bij ruimtelijke ontwikkelingen. Verder scoort het coalitieakkoord goed op klimaatadaptatie zowel in de stad als in het ommeland, is er aandacht voor circulariteit en het principe dat de vervuiler betaalt.
Als het gaat over natuurnetwerk is Water Natuurlijk nog niet overtuigd van de ambities van de coalitie. Dit, ondanks de aandacht die er is voor biodiversiteit. Over de afstemming van de nitraatrichtlijn op de kaderrichtlijn water blijft het coalitieakkoord vaag. Hier is ruimte voor verbetering. Ronduit slecht zijn de plannen van de coalitie als het gaat om schoon water en de aanpak van droogte.
Ook vindt Water Natuurlijk het een gemiste kans dat het akkoord niets vermeldt over de afschaffing van geborgde zetels. Een zeer actueel thema, dat met de waterschapsverkiezingen in 2023 in het vooruitzicht, nu geregeld had kunnen worden. En datzelfde geldt voor de financiering van lokale politieke partijen. Die blijven met dit akkoord achtergesteld bij politieke partijen die deel uitmaken van de Tweede Kamer. De plannen in het coalitieakkoord krijgen een ruime voldoende. Nu de uitvoering nog.

Terugblik 2021 en nieuwjaarswens 2022

3 januari 2022
Water Natuurlijk is de meest groene waterschapspartij met hart voor blauw. Water Natuurlijk zet zich in voor water in relatie tot natuur, landschap, cultuurhistorie, educatie en recreatie. Dat doen we op het niveau van het waterschap, gebieden binnen het waterschap en ook bij u in de wijk/buurt. Elke dag weer zetten al onze Water Natuurlijk … Lees "Terugblik 2021 en nieuwjaarswens 2022" verder

Water Natuurlijk is de meest groene waterschapspartij met hart voor blauw. Water Natuurlijk zet zich in voor water in relatie tot natuur, landschap, cultuurhistorie, educatie en recreatie. Dat doen we op het niveau van het waterschap, gebieden binnen het waterschap en ook bij u in de wijk/buurt.

Fractie WN Aa en Maas

Elke dag weer zetten al onze Water Natuurlijk bestuurders in Aa en Maas zich, samen met leden van ons waardevolle netwerk, in voor veilig, voldoende, schoon, gezond/natuurlijk en betaalbaar water. Samen met onze stakeholders werken we aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor mens, plant en dier.

Terugblik

Het jaar 2021 is door corona uiteindelijk weer een heel ander jaar geworden dan verwacht. Ondanks diverse lockdowns en vele beeldbel-bijeenkomsten op afstand zijn we gewoon doorgegaan met het behartigen van de blauw-groene belangen van onze achterbannen.

 • We hebben weer meer gebiedseigen water vast gehouden in Oost-Brabant. Op de Maashorst is de grondwaterstand 30 cm hoger dan een jaar geleden.
 • Samen met oud-dijkgraaf Lambert Verheijen hebben we een zwarte populier geplant in het dynamisch beekdal bij Kasteel Heeswijk.
 • Eind vorig jaar hebben we ons ambitieuze Waterbeheerplan vast gesteld voor de komende zes jaar (2022-2027) en ja, we willen die KRW doelen zoveel mogelijk halen.

Nieuwjaarswens

Wij wensen al onze partijleden, leden van ons netwerk en al onze volgers/fans op sociale media oprecht fijne feestdagen en een mooi, gezond en gelukkig 2022 met veel verrassende ontmoetingen op/aan het water, in onze natte natuurparels of gewoon bij die poel/waterberging in uw eigen kern.

Laten we proberen duurzamer en groener uit deze stikstof- en coronacrisis te komen, “never waste a good crisis.”

Namens de gehele fractie van Water Natuurlijk Aa en Maas, Ernest de Groot en Suzanne de Zoeten

De vertegenwoordigers van Water Natuurlijk Aa en Maas in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas:

Ernest de Groot (Uden, DB, loco-dijkgraaf)
Suzanne de Zoeten (Escharen, AB, fractievoorzitter)
Klaas van de Laan (Schaijk, AB)
Judith Hendrickx (‘s-Hertogenbosch, AB)
Wouter-Jan Oosten (Veghel, AB)
Gerard Claassen (Lierop, AB)
Jacques van Geest (Gassel, AB)

ALV Water Natuurlijk Brabant

7 november 2021

Leden van Water Natuurlijk Brabant zijn dinsdagavond 16 november 2021 van harte welkom voor een Algemene Ledenvergadering.

De avond staat in het teken van verdroging in natuurgebieden. Het zal gaan over de juridische aspecten en over de effectiviteit van herstelmaatregelen, onder andere in Kampina. Zie hier de agenda.

Er is een fysieke bijeenkomst in het Natuurmuseum te Tilburg onder de dan geldende coronamaatregelen. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur.

Opgeven is niet nodig.

Succesvolle Slootjesdag 2021

15 juni 2021

Uden/Landerd – De Slootjesdag van het IVN Uden, de stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden en Water Natuurlijk Aa en Maas was wederom een groot succes. Maar liefst 75 personen (25 volwassenen en 50 kinderen) vingen 23 verschillende soorten waterdieren onder begeleiding van zes ervaren natuurgidsen/watergidsen.

Opgave vooraf was verplicht vanwege een veilige planning en organisatie. De ouder(s) begeleidden hun kinderen prima aan de waterkant. Een zestal IVN-gidsen gaf tekst en uitleg aan twee verschillende determinatietafels met diverse kijkbakken en zoekkaarten. Veel kinderen verwonderden zich over al dat waterleven in de poel.

Het IVN Uden zorgde voor schepnetten, witte bakken, cuvetten (glazen bakjes) en zoekkaarten om alles rustig op het gemak te kunnen bekijken. Na afloop werden alle waterdieren weer netjes teruggezet. De Slootjesdag kwam tot stand in samenwerking met IVN, sVLU, gemeente Uden, waterschap Aa en Maas, en Water Natuurlijk Aa en Maas.

In Memoriam Frans Swinkels (1957-2020)

1 januari 2021
Net na kerst bereikte ons het droevige bericht, dat dhr. Frans Swinkels 26 december is overleden. Frans is in het ziekenhuis te Helmond, in het bijzijn van zijn vrouw Truus overleden. Wij condoleren zijn familie, vrienden en collega’s van Werkgroep Behoud de Peel en de Brabantse Milieufederatie met zijn overlijden en wensen hen veel sterkte … Lees "In Memoriam Frans Swinkels (1957-2020)" verder

Net na kerst bereikte ons het droevige bericht, dat dhr. Frans Swinkels 26 december is overleden. Frans is in het ziekenhuis te Helmond, in het bijzijn van zijn vrouw Truus overleden. Wij condoleren zijn familie, vrienden en collega’s van Werkgroep Behoud de Peel en de Brabantse Milieufederatie met zijn overlijden en wensen hen veel sterkte toe bij de verwerking van dit enorme verlies.

Wij danken Frans voor zijn enorme inzet op het terrein van water (m.n. verdrogingsbestrijding, waterconservering en wijstherstel), natuur (m.n. realisatie EHS/NNB en herstel Peelvenen), milieu en landbouw de afgelopen 25-30 jaar, zowel via de Werkgroep Behoud de Peel, het groene waterschapsoverleg, diverse reconstructiecommissies, het Wijst Netwerk en de Brabantse Milieufederatie.

Frans was een belangrijk onderdeel van onze steunfractie als kandidaat op onze kandidatenlijst, adviseur van de fractie en voormalig lid van de regiocommissie Boven-Aa. Namens Water Natuurlijk Aa en Maas zijn we Frans veel dank verschuldigd voor zijn kennis en kunde en zijn inzet.

Ernest de Groot (lid DB, loco dijkgraaf) en Suzanne de Zoeten (lid AB, fractievoorzitter)

Zie ook: Brabantse Milieufederatie en Eindhovens Dagblad.

Terugblik en nieuwjaarswens

25 december 2020

Water Natuurlijk is de meest groene waterschapspartij met hart voor blauw.
Water Natuurlijk zet zich in voor water in relatie tot natuur, landschap,
cultuurhistorie, educatie en recreatie. Dat doen we op het niveau van het
waterschap, gebieden binnen het waterschap en ook bij u in de wijk/buurt.

Fractie WN Aa en Maas

Elke dag weer zetten al onze Water Natuurlijk bestuurders in Aa en Maas zich, samen met leden van ons waardevolle netwerk, in voor veilig, voldoende, schoon, gezond/natuurlijk en betaalbaar water. Samen met onze stakeholders werken we aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor mens, plant en dier.

Terugblik

Maashorst Uden 23-4-2020

2020 is door corona uiteindelijk een heel ander jaar geworden dan we eind 2019 dachten dat het zou worden. Ondanks diverse lockdowns en vele
beeldbel-bijeenkomsten op afstand zijn we gewoon doorgegaan met het behartigen van de blauw-groene belangen van onze achterbannen.

 • In het voorjaar werden we opgeschrikt door een grote natuurbrand in de verdroogde Deurnese Peel.
 • Voor het derde jaar op rij hadden we de afgelopen lente/zomer/herfst te maken met extreme droogte binnen Aa en Maas.
 • Als klap op de vuurpijl hebben we vrijdag 18 december ons nieuwe
  ontwerp-waterbeheerplan vastgesteld.

Nieuwjaarswens

Wij wensen al onze partijleden, leden van ons netwerk en al onze volgers/fans op sociale media oprecht fijne feestdagen en een mooi, gezond en gelukkig 2021 met veel verrassende ontmoetingen op/aan het water, in onze natte natuurparels of gewoon bij die poel/waterberging in uw eigen kern.

Laten we proberen duurzamer en groener uit deze crisis te komen, “never waste a good crisis.”

Namens de gehele fractie van Water Natuurlijk Aa en Maas, Ernest de Groot en Suzanne de Zoeten

De vertegenwoordigers van Water Natuurlijk Aa en Maas in het Dagelijks
Bestuur en Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas:

Ernest de Groot (Uden, DB, loco-dijkgraaf)
Suzanne de Zoeten (Escharen, AB, fractievoorzitter)
Klaas van de Laan (Schaijk, AB)
Judith Hendrickx (‘s-Hertogenbosch, AB)
Francis van Zandbrink (Berlicum, AB)
Gerard Claassen (Lierop, AB)
Jacques van Geest (Gassel, AB)

Klimaatrobuuste beekdallandschappen

27 juni 2020

Vanwege de klimaatverandering verschuift de aandacht van te herstellen/ontwikkelen beken via (robuuste) beekdalen naar klimaatrobuuste beekdallandschappen.

De lagenbenadering met de landschappelijke onderlegger als basis en de trits vasthouden – bufferen en bergen – (vertraagd) afvoeren staan hierbij centraal. Dit betekent herontwikkeling van de sponswerking.

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) liet op initiatief van de Community of Practice Beken en Rivieren een ‘praatplaat’ maken van een beekdallandschap. Die laat zien wat de – vaak nauw met elkaar samenhangende – uitdagingen zijn en welke maatregelen mogelijk zijn in het water- en natuurbeheer, voor de landbouw en in de stad

Vrijdag 12 juni 2020 vond een webinar plaats over het realiseren van een klimaatrobuust beekdallandschap. Een verslag is hier te vinden. In onderstaande filmpjes vertellen diverse betrokkenen hun ideeën en ervaringen.

#0 Intro Praatplaat met Ernest de Groot

#1 Het agrarisch bedrijf met Toon Loonen

#2 Water in de stad met Jan Erik Kikkert

#3 De natuur met Klaas van der Laan

#4 Het water met Esther de Jong

Is je interesse gewekt en wil je op de hoogte blijven meld je dan aan voor het netwerk van de CoP Beken en Rivieren .

 

WN Aa en Maas luidt noodklok voor droogte

26 april 2020

UDEN –  Water Natuurlijk Aa en Maas luidt nu al de noodklok wat betreft de droogte in Oost-Brabant. Op de hogere zandgronden is de waterwinst van deze winter al weer grotendeels verdampt. Fractievoorzitter Suzanne de Zoeten: “Na een kletsnatte februari staat meer dan de helft van de grondwaterputten op de Peelhorst al weer in het rood of oranje. Goed, dat we in onze grote waterlopen extra water vasthouden. Maar uiteindelijk moeten we nu ook naar een verhoging van het grondwaterpeil zodat we meer buffer hebben voor droge periodes.

Uden 12-3-2020

Woordvoerder watersysteembeheer Klaas van der Laan vervolgt. “Ten eerste moeten we, vanwege de extremere droogten, het hele jaar door meer gebiedseigen water vasthouden, dus niet alleen in de winter. Wateraanvoer in de zomer is vooral bedoeld als aanvulling en maar beperkt beschikbaar.

Uden 23-4-2020

Conservering is en blijft de basis van ons waterbeheer, met name in onze bodems en haarvaten (greppels en slootjes). Dat is van belang voor mens en natuur.”

 

Herstel sponswerking Maashorst

Maashorst 12-03-2020

Klaas van der Laan: “Op de Maashorst is ondanks de natte winter het grondwater niet overal voldoende hersteld.  Dagelijks Bestuurslid Ernest de Groot heeft op de Maashorst laten zien dat je de sponswerking weer kunt herstellen. Nu moeten we actief doorpakken met alle partijen.

Maashorst 23-4-2020

Water wat je in de kern vasthoudt voor bos, natuur en landbouw komt later op de flanken van het gebied de functies daar ten goede. En de putjes/laagten in het landschap (vaak voormalige vennen) mogen best natter worden. Kunnen we diepe sloten ondieper maken of omvormen tot moerasbeek.”

Zoals de bovenstaande foto’s van dezelfde locatie op de Maashorst en in Uden laten zien is de grondwaterstand de afgelopen maand met maar liefst 30-40 cm gezakt. En dan moet de eigenlijke zomer nog beginnen!

Wil je meer weten over de actuele situatie in het gebied van Aa en Maas? Klik dan hier.

Bijzondere tijden

1 april 2020

Het zijn bijzondere en verwarrende tijden. Voor Water Natuurlijk Aa en Maas zijn veel overleggen omgevormd tot digitale overleggen. Door de corona-pandemie gaan verschillende bijeenkomsten niet meer door. Zo hebben we de bijeenkomst van maandag 18 mei 2020 op Slabroek moeten cancellen. Ook de opschoondag van 21 maart 2020 kon ook niet doorgaan.

Wij volgen strikt de RIVM-richtlijnen en daarom zijn alle publieksactiviteiten en bijeenkomsten tot één juni afgelast. Dat is jammer maar de gezondheid van onze leden en ons publiek en hun naasten zijn vele malen belangrijker.

Lente op de wijstgronden in Uden

We hopen in juni de draad weer op te pakken. Tot die tijd is er voldoende te genieten van de ontluikende natuur kort bij huis. Je mag naar buiten de natuur in maar doe dat corona-proof en houd 2 meter afstand van elkaar.

Ben en blijf voorzichtig en zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

Ernest de Groot (DB-lid namens Water Natuurlijk Aa en Maas)
Suzanne de Zoeten (Fractievoorzitter Water Natuurlijk Aa en Maas)

 

 

 

12