In Memoriam Frans Swinkels (1957-2020)

1 januari 2021
Net na kerst bereikte ons het droevige bericht, dat dhr. Frans Swinkels 26 december is overleden. Frans is in het ziekenhuis te Helmond, in het bijzijn van zijn vrouw Truus overleden. Wij condoleren zijn familie, vrienden en collega’s van Werkgroep Behoud de Peel en de Brabantse Milieufederatie met zijn overlijden en wensen hen veel sterkte … Lees "In Memoriam Frans Swinkels (1957-2020)" verder

Net na kerst bereikte ons het droevige bericht, dat dhr. Frans Swinkels 26 december is overleden. Frans is in het ziekenhuis te Helmond, in het bijzijn van zijn vrouw Truus overleden. Wij condoleren zijn familie, vrienden en collega’s van Werkgroep Behoud de Peel en de Brabantse Milieufederatie met zijn overlijden en wensen hen veel sterkte toe bij de verwerking van dit enorme verlies.

Wij danken Frans voor zijn enorme inzet op het terrein van water (m.n. verdrogingsbestrijding, waterconservering en wijstherstel), natuur (m.n. realisatie EHS/NNB en herstel Peelvenen), milieu en landbouw de afgelopen 25-30 jaar, zowel via de Werkgroep Behoud de Peel, het groene waterschapsoverleg, diverse reconstructiecommissies, het Wijst Netwerk en de Brabantse Milieufederatie.

Frans was een belangrijk onderdeel van onze steunfractie als kandidaat op onze kandidatenlijst, adviseur van de fractie en voormalig lid van de regiocommissie Boven-Aa. Namens Water Natuurlijk Aa en Maas zijn we Frans veel dank verschuldigd voor zijn kennis en kunde en zijn inzet.

Ernest de Groot (lid DB, loco dijkgraaf) en Suzanne de Zoeten (lid AB, fractievoorzitter)

Zie ook: Brabantse Milieufederatie en Eindhovens Dagblad.

Terugblik en nieuwjaarswens

25 december 2020

Water Natuurlijk is de meest groene waterschapspartij met hart voor blauw.
Water Natuurlijk zet zich in voor water in relatie tot natuur, landschap,
cultuurhistorie, educatie en recreatie. Dat doen we op het niveau van het
waterschap, gebieden binnen het waterschap en ook bij u in de wijk/buurt.

Fractie WN Aa en Maas

Elke dag weer zetten al onze Water Natuurlijk bestuurders in Aa en Maas zich, samen met leden van ons waardevolle netwerk, in voor veilig, voldoende, schoon, gezond/natuurlijk en betaalbaar water. Samen met onze stakeholders werken we aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor mens, plant en dier.

Terugblik

Maashorst Uden 23-4-2020

2020 is door corona uiteindelijk een heel ander jaar geworden dan we eind 2019 dachten dat het zou worden. Ondanks diverse lockdowns en vele
beeldbel-bijeenkomsten op afstand zijn we gewoon doorgegaan met het behartigen van de blauw-groene belangen van onze achterbannen.

  • In het voorjaar werden we opgeschrikt door een grote natuurbrand in de verdroogde Deurnese Peel.
  • Voor het derde jaar op rij hadden we de afgelopen lente/zomer/herfst te maken met extreme droogte binnen Aa en Maas.
  • Als klap op de vuurpijl hebben we vrijdag 18 december ons nieuwe
    ontwerp-waterbeheerplan vastgesteld.

Nieuwjaarswens

Wij wensen al onze partijleden, leden van ons netwerk en al onze volgers/fans op sociale media oprecht fijne feestdagen en een mooi, gezond en gelukkig 2021 met veel verrassende ontmoetingen op/aan het water, in onze natte natuurparels of gewoon bij die poel/waterberging in uw eigen kern.

Laten we proberen duurzamer en groener uit deze crisis te komen, “never waste a good crisis.”

Namens de gehele fractie van Water Natuurlijk Aa en Maas, Ernest de Groot en Suzanne de Zoeten

De vertegenwoordigers van Water Natuurlijk Aa en Maas in het Dagelijks
Bestuur en Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas:

Ernest de Groot (Uden, DB, loco-dijkgraaf)
Suzanne de Zoeten (Escharen, AB, fractievoorzitter)
Klaas van de Laan (Schaijk, AB)
Judith Hendrickx (‘s-Hertogenbosch, AB)
Francis van Zandbrink (Berlicum, AB)
Gerard Claassen (Lierop, AB)
Jacques van Geest (Gassel, AB)

Klimaatrobuuste beekdallandschappen

27 juni 2020

Vanwege de klimaatverandering verschuift de aandacht van te herstellen/ontwikkelen beken via (robuuste) beekdalen naar klimaatrobuuste beekdallandschappen.

De lagenbenadering met de landschappelijke onderlegger als basis en de trits vasthouden – bufferen en bergen – (vertraagd) afvoeren staan hierbij centraal. Dit betekent herontwikkeling van de sponswerking.

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) liet op initiatief van de Community of Practice Beken en Rivieren een ‘praatplaat’ maken van een beekdallandschap. Die laat zien wat de – vaak nauw met elkaar samenhangende – uitdagingen zijn en welke maatregelen mogelijk zijn in het water- en natuurbeheer, voor de landbouw en in de stad

Vrijdag 12 juni 2020 vond een webinar plaats over het realiseren van een klimaatrobuust beekdallandschap. Een verslag is hier te vinden. In onderstaande filmpjes vertellen diverse betrokkenen hun ideeën en ervaringen.

#0 Intro Praatplaat met Ernest de Groot

#1 Het agrarisch bedrijf met Toon Loonen

#2 Water in de stad met Jan Erik Kikkert

#3 De natuur met Klaas van der Laan

#4 Het water met Esther de Jong

Is je interesse gewekt en wil je op de hoogte blijven meld je dan aan voor het netwerk van de CoP Beken en Rivieren .

 

WN Aa en Maas luidt noodklok voor droogte

26 april 2020

UDEN –  Water Natuurlijk Aa en Maas luidt nu al de noodklok wat betreft de droogte in Oost-Brabant. Op de hogere zandgronden is de waterwinst van deze winter al weer grotendeels verdampt. Fractievoorzitter Suzanne de Zoeten: “Na een kletsnatte februari staat meer dan de helft van de grondwaterputten op de Peelhorst al weer in het rood of oranje. Goed, dat we in onze grote waterlopen extra water vasthouden. Maar uiteindelijk moeten we nu ook naar een verhoging van het grondwaterpeil zodat we meer buffer hebben voor droge periodes.

Uden 12-3-2020

Woordvoerder watersysteembeheer Klaas van der Laan vervolgt. “Ten eerste moeten we, vanwege de extremere droogten, het hele jaar door meer gebiedseigen water vasthouden, dus niet alleen in de winter. Wateraanvoer in de zomer is vooral bedoeld als aanvulling en maar beperkt beschikbaar.

Uden 23-4-2020

Conservering is en blijft de basis van ons waterbeheer, met name in onze bodems en haarvaten (greppels en slootjes). Dat is van belang voor mens en natuur.”

 

Herstel sponswerking Maashorst

Maashorst 12-03-2020

Klaas van der Laan: “Op de Maashorst is ondanks de natte winter het grondwater niet overal voldoende hersteld.  Dagelijks Bestuurslid Ernest de Groot heeft op de Maashorst laten zien dat je de sponswerking weer kunt herstellen. Nu moeten we actief doorpakken met alle partijen.

Maashorst 23-4-2020

Water wat je in de kern vasthoudt voor bos, natuur en landbouw komt later op de flanken van het gebied de functies daar ten goede. En de putjes/laagten in het landschap (vaak voormalige vennen) mogen best natter worden. Kunnen we diepe sloten ondieper maken of omvormen tot moerasbeek.”

Zoals de bovenstaande foto’s van dezelfde locatie op de Maashorst en in Uden laten zien is de grondwaterstand de afgelopen maand met maar liefst 30-40 cm gezakt. En dan moet de eigenlijke zomer nog beginnen!

Wil je meer weten over de actuele situatie in het gebied van Aa en Maas? Klik dan hier.

Brand in de Deurnese Peel


De brand die 19/20 april in de Deurnsche Peel begon, is inmiddels onder controle. Het vuur is nog niet uit en smeult nog op verschillende plekken ondergronds. Nablussen kan weken in beslag gaan nemen, aldus de brandweer. De vijf gezinnen die nog niet terug naar huis konden vanwege rook en brandgevaar, konden donderdagavond 23 april weer in hun eigen bed slapen.

De afgelopen week heeft er een flinke natuurbrand gewoed in de Deurnese Peel. Vanwege de verdroging van dit bijzondere hoogveengebied staat er veel pijpestrootje, varen, braam en berk in de Peel. Door de enorme droogte is een groot deel van het gebied nu afgebrand. De brand heeft zo’n 400 hectare van het 1.000 ha grote natuurgebied van de Peel verwoest. Staatsbosbeheer beziet nu welke schade er is aangericht.

Water Natuurlijk Aa en Maas

Water Natuurlijk Aa en Maas blijft pleiten voor een versnelde aanpak van de verdroging aldaar. Er loopt op dit moment een integrale gebiedsaanpak voor de Deurnese Peel en Leegveld. De Raad van State doet er nu al veel te lang over om de diverse bezwaren/beroepen te behandelen. Dit vertraagt op dit moment de uitvoering van de noodzakelijke verdrogingsbestrijding. Water Natuurlijk wil bekijken of de compartimenteringskaden ook benut kunnen worden voor een betere en snellere toegankelijkheid voor toezicht en brandweer.

Ben en blijf voorzichtig in de natuur en zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Ernest de Groot (DB-lid)

Suzanne de Zoeten (Fractievoorzitter)

 

Bijzondere tijden

1 april 2020

Het zijn bijzondere en verwarrende tijden. Voor Water Natuurlijk Aa en Maas zijn veel overleggen omgevormd tot digitale overleggen. Door de corona-pandemie gaan verschillende bijeenkomsten niet meer door. Zo hebben we de bijeenkomst van maandag 18 mei 2020 op Slabroek moeten cancellen. Ook de opschoondag van 21 maart 2020 kon ook niet doorgaan.

Wij volgen strikt de RIVM-richtlijnen en daarom zijn alle publieksactiviteiten en bijeenkomsten tot Ă©Ă©n juni afgelast. Dat is jammer maar de gezondheid van onze leden en ons publiek en hun naasten zijn vele malen belangrijker.

Lente op de wijstgronden in Uden

We hopen in juni de draad weer op te pakken. Tot die tijd is er voldoende te genieten van de ontluikende natuur kort bij huis. Je mag naar buiten de natuur in maar doe dat corona-proof en houd 2 meter afstand van elkaar.

Ben en blijf voorzichtig en zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

Ernest de Groot (DB-lid namens Water Natuurlijk Aa en Maas)
Suzanne de Zoeten (Fractievoorzitter Water Natuurlijk Aa en Maas)

 

 

 

Lintje voor Ernest de Groot

27 april 2019
Water Natuurlijk bestuurslid Ernest de Groot (55)  werd 26 april voor zijn vele verdiensten als vrijwilliger onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vooral op natuurgebied is hij actief op allerlei gebied.  Zo is hij sinds 1988 secretaris van de Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, sinds 2005 Lid van de Raad van Advies bij IVN … Lees "Lintje voor Ernest de Groot" verder

Water Natuurlijk bestuurslid Ernest de Groot (55)  werd 26 april voor zijn vele verdiensten als vrijwilliger onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vooral op natuurgebied is hij actief op allerlei gebied.  Zo is hij sinds 1988 secretaris van de Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, sinds 2005 Lid van de Raad van Advies bij IVN Brabant, Lid Algemeen Bestuur Brabants Landschap (sinds 2001) en voorzitter van het Fiets Forum Uden (2015).

Coalitie WN, CDA en Geborgden

25 april 2019
Water Natuurlijk, CDA en Geborgden hebben overeenstemming bereikt over het bestuursakkoord ‘Waterbewust samen werken met Water’ en de financiĂ«le uitgangspunten voor de komende bestuursperiode 2019-2023 bepaald. Men ziet grote opgaven om voldoende beschermd te zijn tegen overstromingen, problemen met droogte te voorkomen en te zorgen voor natuurlijk, gezond en schoon water. De uitdaging voor waterschap … Lees "Coalitie WN, CDA en Geborgden" verder

Water Natuurlijk, CDA en Geborgden hebben overeenstemming bereikt over het bestuursakkoord ‘Waterbewust samen werken met Water’ en de financiĂ«le uitgangspunten voor de komende bestuursperiode 2019-2023 bepaald.

Men ziet grote opgaven om voldoende beschermd te zijn tegen overstromingen, problemen met droogte te voorkomen en te zorgen voor natuurlijk, gezond en schoon water. De uitdaging voor waterschap Aa en Maas is het realiseren van een realistisch, realiseerbaar ambitieniveau, waarbij de rekening, noch de opgaven en risico’s worden doorgeschoven naar de toekomst. De doelen zijn vastgelegd in een bestuursakkoord:

  • beter voorbereid zijn op weersextremen zoals hevige regenval en droogte;
  • bescherming tegen overstromingen vanuit de Maas vergroten;
  • verbetering van de waterkwaliteit in Oost-Brabant voortvarend oppakken;
  • bevorderen van biodiversiteit en de versterking van landschapskwaliteiten.

“Met dit akkoord laat waterschap Aa en Maas zien, dat we ‘waterbewust samen willen werken met water’. We doen dit in goed overleg met alle partners en met onze kennis en kunde op het terrein van ruimte, landschap, water, bodem, milieu, natuur en recreatie”, aldus Ernest de Groot, DB-lid namens Water Natuurlijk.

Zie Waterschap Aa en Maas voor meer info.

Zetel winst voor Water Natuurlijk

23 maart 2019

logo ws aa en maasWoensdag 20 maart hebben mensen uit de gemeenten in het werkgebied van waterschap Aa en Maas een stem uitgebracht voor 23 leden in het nieuwe algemeen bestuur van het waterschap. 

Het opkomstpercentage was 49,2 % tegenover 41,1 % in 2015.

Definitieve uitslag – partijniveau

CDA 5 (2015: 7 / 2008: 6)
Water Natuurlijk 7 (2015: 6 / 2008: 6)
VVD 4 (2015: 4 / 2008: 3)
PvdA

50Plus

3 (2015: 2 / 2008: 3)

2 (2015: 2 / 2008: 0)

AWP 1 (2015: 2 / 2008: 3)
Ouderen Appèl – Hart voor Water 1 (-)

De definitieve uitslag op kandidaatsniveau is maandag 25 maart  bekend gemaakt in Den Bosch. Naast de 23 gekozen nieuwe Algemeen Bestuursleden zijn er ook 7 geborgen zetels; drie voor bedrijven, drie voor landbouw  en één voor natuur.

Woensdag 27 maart neemt het huidige algemeen bestuur van het waterschap besluiten over de toelating van de nieuwe leden.

Donderdag 28 maart komt het nieuwe algemeen bestuur voor het eerst bij elkaar. Dan wordt ook de eed of gelofte afgelegd.

Lijsttrekker Ernest de Groot bedankt alle kiezers in Oost-Brabant voor hun steun. Bijna 30% van alle kiezers heeft Water Natuurlijk Aa en Maas gestemd (29,1%). Dit was in 2015 24,2%. In Uden stemde zelfs 46,9% (!) van de kiezers op Water Natuurlijk, in Grave 36,5%, Someren 35,5%, Sint-Michielsgestel 33,5% en in Den Bosch 32,2%.

Water Natuurlijk grootste Nederland

De opkomst was dit jaar hoger dan ooit tevoren. Klimaat was een belangrijk thema. Water Natuurlijk werd opnieuw de grootste waterschapspartij van Nederland. Men is zelfs gegroeid! In 9 van de 21 waterschappen is Water Natuurlijk de grootste fractie in het nieuwe bestuur. De kiezer heeft daarmee niet alleen gekozen voor veilig, voldoende en schoon water, maar ook voor gezond, natuurlijk en recreatief water. Een mooi resultaat!