Programma Aa en Maas

Mensen, dieren en planten leven van water. Water Natuurlijk is een groene waterschapspartij en is uw stem in het waterschap Aa en Maas. Wij staan voor wat u belangrijk vindt: gezond, mooi en natuurlijk water. Duurzaam waterbeheer met oog voor álle functies en gebruikers. Dat is hard nodig!

Het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk voor 2019-2023 vindt u hier:    WaterNatuurlijk_programma_2019-2023.pdf

Het bestuursakkoord 2019-2023 vindt u hier: ‘Waterbewust samen werken met Water’

De Regio Brabant heeft vijf kernpunten vastgesteld.

Hoor van ons DB-lid Ernest de Groot waar Water Natuurlijk Aa en Maas voor staat (klik op foto).  

Programma Water Natuurlijk Aa en Maas op hoofdlijnen

Veilig water
Een waterschap dat wateroverlast én verdroging voorkomt. Water ruimte geven waar dat kan, zo lang mogelijk vasthouden, opslaan en voorkomen dat laaggelegen woongebieden overstromen. Vasthouden, bergen en dan pas doorgeven!

Gezond water
We staan voor gezond water voor mens, plant en dier. Bron voor prima voedsel en een aantrekkelijke leefomgeving. Water doet leven!

Mooi water
Genieten van water in stad en veld, van kronkelende beken met een gezonde visstand en natuurlijke vriendelijke oevers met bloemen en vogels. Ruimte, rust en afkoeling. Water is cool!

Betaalbaar water
Efficiënt en effectief waterbeheer. Bewust investeren in de toekomst. Daar betaalt iedereen waterschapsbelasting voor. Goede dingen doen tegen laagst mogelijke kosten. Duurzaam waterbeheer loont!

Helder water
Een betrokken bestuur en heldere communicatie. Inspraak voor duurzame inrichting, beheer en onderhoud van het watersysteem. Betrekkenluisteren en praten maakt transparant!

Kortom: Water Natuurlijk biedt veiliger water, gezonder water, mooier water, innovatief water, verbindend water en tevens helder en betaalbaar water ofwel meer waar(de) voor je geld!