Succesverhalen Aa en Maas

In de afgelopen jaren zijn voor de burger en de natuur de volgende  resultaten bereikt:

  • Herstel van 1.000 ha natte natuurparel, o.a. in de wijst gronden Uden, in de Bult en in de Groote Peel op de grens van Brabant en Limburg (herstel hoogveen)
  • 60 km beek hersteld samen met de aanleg van een ecologische verbindingszone (EVZ), o.a. in het dynamisch beekdal, bij de Bakelse Aa, de Astense Aa en de Hooge Raam.
  • Pilot verwijdering medicijnresten RWZI Aarle-Rixtel om nieuwe (opkomende) stoffen, zoals medicijnresten en bioplastics uit het afvalwater te zuiveren.
De Peel
  • Herstel van wijst in vijf deelgebieden en uitwerking herstel wijst in vijf nieuwe deelgebieden, benutten van breuken voor waterconservering, op naar een Geopark voor de Peelhorst.
  • Meer natuurvriendelijk dijkbeheer (hooiland), voor een kruidenrijke/stevige dijk.
  • 170 ha waterberging (ruimte voor water in beekdalen) gecreëerd en waterberging Raamvallei komt er nu aan.
Stuw wijstgronden
  • 80 vispassages aangelegd t.b.v. de vismigratie, zowel grote als kleine, mede dankzij het clusterproject vismigratie.
  • Subsidieregeling voor de (afkoppeling) van stedelijk water, de aanschaf van regentonnen en de vergroening van schoolpleinen.
  • Meer waterconservering op hogere zandgronden door streefpeilen van sloten te verhogen, breuken te benutten en door de GGOR Plus.
Vispassage Molenbeek