Succesverhalen Aa en Maas

Voorbeelden van behaalde successen van Aa en Maas:

 1. Beekherstel/ecologische verbindingszone (EVZ) Aa dal en Dynamisch Beekdal (tussen Veghel en Berlicum).
  Dit betekent een natuurlijker inrichting om zo als verbinding te dienen tussen natuurgebieden;
 2. Hoogveenherstel in de diverse Peelvenen (Groote Peel te Asten en Deurnese Peel/Mariapeel te Deurne);
 3. Aanleg grote vispassage Crèvecoeur (tussen systeem van de Maas en dat van Dommel en Aa).
  Vissen willen voor verschillende levensfasen op verschillende plekken in het watersysteem verblijven. Dankzij de vispassage is de spuisluis Crèvecoeur geen obstakel meer. Zo zijn er bijvoorbeeld in het voorjaar van 2014 maar liefst 6000 vissen vanuit de Maas bij de vispassage bij de spuisluis de Maasdijk gepasseerd;
 4. Waterbergingsgebieden Diesdonk, Bakelse Beemden en Howabo (Vlijmens Ven en Moerputten);
 5. Wijstherstel Wijstgronden Uden (Loose Beemden, Raktse Beemden en Sint Annabos). Wijst is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt langs tectonische breuken. De hoge gronden zijn nat en zelfs tamelijk moerassig. Door middel van stuwen wordt verdroging tegengegaan;
 6. Herstel oude Maasmeander De Vilt bij Beugen (gemeente Boxmeer);
 7. Herstel deel van de Natte Natuurparels Wijsboschbroek (Schijndel) en Sang en Goorkens/Strabrechtse Heide (Geldrop-Mierlo);
 8. Vispassage nabij de oude watermolen van de Vierlingsbeekse Molenbeek (gemeente Boxmeer).
  In de Vierlingsbeekse Molenbeek vormde de stuw bij de watermolen een blokkade. Het waterschap heeft daarom een vispassage rond de stuw aangelegd. Middels de 32 treden tellende vistrap kunnen vissen stroomopwaarts langs de watermolen zwemmen. Hierdoor wordt hun leefgebied uitgebreid en kunnen zij paaigebieden weer bereiken.

IMG_8991Punt 2: De Peel

Punt 5: Wijstgronden UdenPunt 5: Stuw wijstgronden Uden

vispassage molenbeek

Punt 8: Vispassage nabij oude watermolen