Water Natuurlijk opnieuw de grootste!

Afgelopen woensdag waren er niet alleen verkiezingen voor de Provinciale
Staten, maar ook waterschapsverkiezingen. De opkomst was hoger dan ooit
tevoren en meer dan ooit hebben stemmers aangegeven water, natuur,
leefomgeving en klimaat belangrijk te vinden. Water Natuurlijk was al de
grootste waterschapspartij van Nederland. En we zijn nog groter geworden!

In 9 van de 21 waterschappen werden we zelfs de grootste fractie in het
nieuwe algemeen bestuur. De kiezer heeft daarmee gekozen voor waterschappen waarbij niet langer alleen de traditionele belangen domineren, maar waar ook duurzaamheid, leefbaarheid en gezond water voor iedereen centraal komen te staan. Een geweldig resultaat!

Dank aan alle kiezers voor hun steun! Dank ook aan de vele organisaties voor hun steun. Dank aan D66 en GroenLinks voor hun steun.

In heel Nederland zal Water Natuurlijk zich nu inzetten om dit mooie
verkiezingsresultaat te verzilveren. Bij het vormen van nieuwe dagelijkse
besturen van de waterschappen kijken we daarbij naar mogelijke partners die natuur, landschap en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Ook de waterschappen hebben daarin immers een grote opgave. Er valt geen tijd te verliezen.