Water Natuurlijk viert haar tienjarig bestaan

Op 2 November was het zover: Water Natuurlijk vierde haar tienjarig bestaan in de Kompaszaal in Amsterdam. Het was een heugelijke middag waarbij werd stilgestaan bij het verleden, heden en toekomst van Water Natuurlijk. Daarnaast werd er natuurlijk ook feest gevierd!

Onder leiding van de nieuwe landelijke voorzitter Bart-Jan Krouwel werden de festiviteiten geopend. Marjan Minnesma trapte af met een pleidooi waarin zorgelijke ontwikkelingen werden aangekaart, zoals de biodiversiteit, hoosbuien, droogtes, verzuring en zeespiegelstijging. Ze waarschuwde hierbij voor een gebrek aan urgentie. Marjan benadrukte dat de techniek om verandering te bewerkstelligen aanwezig is, maar dat de houding veranderd moet worden! Waterschappen kunnen volgens haar ook veel meer gebruik maken van duurzame energie: ‘’Er zijn heel veel plekken op het wateroppervlak waar je drijvende panelen kan plaatsen die meedraaien met de zon. Ook alle pompen die jullie gebruiken moeten duurzaam worden’’. Na Marjan Minnesma betrad Jan Terlouw het podium. Hij haalde een wat optimistischere toon aan en richtte zich meer op het politieke aspect van deze problemen. Jan gelooft dat mensen klimaatverandering willen adresseren, maar vreest een gebrek aan bewustzijn: “de mensen weten het niet”. Hij benadrukte dat de politiek hier het voortouw in moet nemen. Daarbij moeten we ook de ‘ongeborenen’ meenemen als partij. Jan Terlouw vertelt hoe belangrijk de waterschappen zijn en hoe blij hij was dat Water Natuurlijk 10 jaar geleden werd opgericht: ‘’Want het gaat niet alleen om landbouw of droge voeten houden. Het gaat erom dat de natuur in het waterschap meepraat’’.

Het tweede deel van de middag richtte zich op de toekomst, waarbij een filmpje werd getoond van voorgaande Water Natuurlijk voorzitters die een boodschap meegaven aan de partij voor de komende waterschapsverkiezingen. De boodschap was overweldigend positief met het vertrouwen dat Water Natuurlijk de grootste partij in de waterschappen zal blijven! Hierna werden de zogenaamde ‘Founding Parents’ in het zonnetje gezet. Vertegenwoordigers van Sportvisserij Nederland en de Provinciale Natuurfederaties ontvingen allen een IJsvogel-speld als dank voor de jaren van steun. Helaas was Natuurmonumenten niet vertegenwoordigd, maar ook zij zijn onze gewaardeerde ‘Founding Parent’. Hierna kwam Tjeerd de Groot aan het woord, kamerlid namens D66. Hij houdt zich bezig met water- en klimaatadaptatie en steunt zonder twijfel Water Natuurlijk. Vervolgens werden één voor één de nieuwe landelijke ambassadeurs van Water Natuurlijk naar voren geroepen: Merijn Tinga (de Plastic Soup surfer), Maurice Beijk (deskundige duurzaam bouwen en rentmeester 2050) en Erick Wuestmann (specialist circulaire economie). Natuurlijk blijven Jan Terlouw en Marjan Minnesma ook onze landelijke ambassadeurs

Nadat er aandacht was besteed aan het verleden en de toekomst van Water Natuurlijk, werd er  stilgestaan bij het heden tijdens een avondborrel en buffet, waarbij alle aanwezigen trots konden zijn op wat is bereikt in de afgelopen tien jaar. De muziek en het gelach klonken tot in de late uurtjes in de Kompaszaal, waarna alle aanwezigen met een voldaan gevoel huiswaarts keerden.