Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Afscheid Guus Beugelink als Hoogheemraad, Els Otterman volgt hem op

Guus Beugelink (links) Els Otterman (rechts)

Op 7 maart 2018 heeft Guus Beugelink afscheid genomen als Hoogheemraad en loco-dijkgraaf. Hij zat namens Water Natuurlijk 9 jaar in het Dagelijks Bestuur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Hij gaat met pensioen. Zijn opvolger is Els Otterman. Zij was fractievoorzitter van Water Natuurlijk-HDSR en is op 7 maart geïnstalleerd als hoogheemraad in het Dagelijks Bestuur. Water Natuurlijk is de grootste gekozen partij in het Algemeen Bestuur van HDSR.

Guus kan terug kijken op 18 jaar waterschapsbestuur, eerst als algemeen bestuurslid en sinds 2009 als dagelijks bestuurslid. Een roerige periode. Er is veel veranderd. Tot 2009 stemden inwoners niet op politieke partijen maar op personen en via de post. Politieke partijen deden in 2009 hun intrede bij de waterschappen. En pas sinds 2015 wordt er in het stemhokje gestemd. Volgens Beugelink een verbetering: “Daardoor is het bestuur van het waterschap sterk geprofessionaliseerd.”

Els Otterman is op 7 maart tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur benoemd als de opvolger van Guus Beugelink. Zij woont in Bunnik en was sinds 2017 de fractievoorzitter van Water Natuurlijk-HDSR. Zij is afgestudeerd als geograaf en werkte de laatste jaren als zelfstandig adviseur en procesmanager op het gebied van water, klimaatverandering, natuur en ruimtelijke ontwikkeling.

Als Hoogheemraad in het Dagelijks Bestuur namens Water Natuurlijk-HDSR zal Els Otterman blijven werken vanuit de 5 kernwaarden van Water Natuurlijk: respect voor ecologie, natuur en landschap, duurzaamheid als leidend principe, eerlijke lastenverdeling, financiële degelijkheid en in samenwerking met de omgeving.

Diederik van der Molen

Diederik van der Molen

De vrijkomende  zetel van Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur van HDSR wordt ingevuld door Diederik van der Molen uit Bilthoven. Ook hij is op 7 maart geïnstalleerd. De functie van fractievoorzitter wordt overgenomen door Jos Jansen. Hij is een zeer ervaren waterschapbestuurder en zit al 9 jaar namens Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur.