Waterschappen zijn relevanter dan ooit in deze tijd van klimaatverandering. Er is dan ook echt iets te kiezen bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart! Kies jij voor klimaat, natuur en duurzame verandering, dan stem je natuurlijk Water Natuurlijk.

Water Natuurlijk is namelijk de waterschapspartij die opgericht is door natuur-, recreatie- en milieuorganisaties en pal staat voor klimaat, natuur, duurzaamheid en gezondheid. Daarom wordt Water Natuurlijk ook actief gesteund door o.a. GroenLinks en D66, die daarom niet met een eigen lijst meedoen aan de waterschapsverkiezingen.

Water Natuurlijk maakt zich hard om klimaatverandering tegen te gaan, onze steden klimaatbestendig te maken, landschap en natuur te beschermen, biodiversiteit te verhogen en ons water schoon en gezond te maken. Voor mens, dier en milieu. Voor nu, maar ook voor een duurzame toekomst. Het waterschap kan op al deze dingen het verschil maken. Maar dat vraagt wel politieke keuzes en jouw inzet en steun!

Dus vind jij ook dat we nu moeten handelen om klimaatverandering tegen te gaan? Vind jij ook dat de plastic soup opgeruimd moet worden? Vind jij ook dat bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en microplastics niet thuis horen in ons water? Vind jij ook dat we de verstening in de stad tegen moeten gaan en juist moeten investeren groene oplossingen om wateroverlast tegen te gaan? Vind jij ook dat grondstoffen uit ons water maximaal hergebruikt moeten worden? Vind jij ook dat de landbouw moet verduurzamen om bodemdaling en waterverontreiniging tegen te gaan en ons landschap te behouden en de natuur te versterken? Dus vind jij ook dat water de drijvende kracht is voor een duurzaam Nederland?
Stem dan natuurlijk! Stem op 20 maart Water Natuurlijk!

Werkgebied Waterschap Amstel Gooi en Vecht

Hieronder zie je het werkgebied van Amstel Gooi en Vecht. Voor meer informatie over het waterschap Amstel Gooi en Vecht zie

www.agv.nl

.

Doe je mee?

Heb je hart voor de natuur en landschap? Wil je eraan mee werken hoe we de toekomst . . .

meedoen