Politiek Debat Beschermers Amstelland ‘Amstelland: Groene Long of Klaplong’

14 februari 2019
Beschermers Amstelland organiseert op 27 februari een politiek debat over de toekomst van het Amstelland. Met namens Water Natuurlijk onze lijsttrekker Sander Mager. Aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezing van Noord-Holland en de verkiezing van het Waterschapsbestuur gaan lijsttrekkers, wethouders van Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in debat over de toekomst van Amstelland, … Continue reading "Politiek Debat Beschermers Amstelland ‘Amstelland: Groene Long of Klaplong’"

Beschermers Amstelland organiseert op 27 februari een politiek debat over de toekomst van het Amstelland. Met namens Water Natuurlijk onze lijsttrekker Sander Mager.

Aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezing van Noord-Holland en de verkiezing van het Waterschapsbestuur gaan lijsttrekkers, wethouders van Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in debat over de toekomst van Amstelland, de Groene Long van Amsterdam. Blijft Amstelland een open landschap met boeren en weidevogels of slibt het dicht? Hoe zien zij de toekomst van Amstelland, waar willen zij voor gaan en waar kunnen we hen na de verkiezingen op aanspreken?

  • Locatie: Mathilde Paviljoen, Amsteldijk 198, 1079 LK Amsterdam
  • Aanvang: 20.00 uur, eindtijd 22.00 uur
  • Toegang: voor alle belangstellenden
  • Organisator: Stichting Beschermers Amstelland

https://www.beschermersamstelland.nl/single-post/2018/12/25/27-februari-2019-Politiek-forum-Toekomst-van-het-Amstelland

De Waterschapshow

Pakhuis De Zwijger organiseert speciaal ter gelegenheid van de waterschapsverkiezingen ‘De Waterschapshow‘. Een avond over ‘alles wat je moet weten over de waterschappen en de verkiezingen van 20 maart’. Met namens Water Natuurlijk onze lijsttrekker Sander Mager. “Op woensdag 20 maart mogen we twee keer stemmen: behalve voor de Provinciale Staten ook voor de Waterschapsverkiezingen. … Continue reading "De Waterschapshow"

Pakhuis De Zwijger organiseert speciaal ter gelegenheid van de waterschapsverkiezingen ‘De Waterschapshow‘. Een avond over ‘alles wat je moet weten over de waterschappen en de verkiezingen van 20 maart’. Met namens Water Natuurlijk onze lijsttrekker Sander Mager.

“Op woensdag 20 maart mogen we twee keer stemmen: behalve voor de Provinciale Staten ook voor de Waterschapsverkiezingen. Maar wat doen de waterschappen en welke invloed heeft jouw stem? De Waterschapsverkiezingen zijn in de media onderbelicht, terwijl het Waterschap toch het eerste democratische gekozen bestuur van Nederland heeft, en we het werk van het Waterschap ook nú nog overal in de stad kunnen zien. Om te weten waar je op stemt, duiken we eerst in de geschiedenis van de Waterschappen. Laten we zien welke innovatieve projecten Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aanjaagt. En gaan we tenslotte in gesprek met de deelnemende Waterschapspartijen voor deze regio over wat zij met jouw stem willen bereiken.”

https://dezwijger.nl/programma/de-waterschapshow/

RLV Noord-West 22 november 2018

14 november 2018
Hierbij nodigt het Regiobestuur van Noord-West u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Water Natuurlijk Regio Noord West, op donderdag 22 november 2018 vanaf 20:00 te Amsterdam. Tijdens de ALV worden de kieslijsten en verkiezingsprogramma’s van AGV en HHNK voor de waterschaps-verkiezingen van 2019 vastgesteld. De volledige agenda en alle stukken treft u aan in … Continue reading "RLV Noord-West 22 november 2018"

Hierbij nodigt het Regiobestuur van Noord-West u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Water Natuurlijk Regio Noord West, op donderdag 22 november 2018 vanaf 20:00 te Amsterdam. Tijdens de ALV worden de kieslijsten en verkiezingsprogramma’s van AGV en HHNK voor de waterschaps-verkiezingen van 2019 vastgesteld. De volledige agenda en alle stukken treft u aan in de mail.

Belangrijk

In verband met de locatie moeten wij op uiterlijk 20 november de namen van de aanwezigen doorgeven. U heeft daarom tot 20 november 12:00 de tijd om u via de regiosecretaris aan te melden als aanwezig op de ALV. Daarnaast is het van belang dat u uw legitimatie mee neemt.

Locatie

De aanvang is om 20.00 uur. De ALV vindt plaat in vergaderzaal B10.10 van het kantoorgebouw van AGV|Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam.

De locatie is goed met het OV te bereiken. Het kantoorgebouw ligt tussen trein- en metrostation Amsterdam Amstel en metrostation Spaklerweg. Daarnaast is Amsterdam Amstel een eindstation van meerdere regionale busverbindingen.

Uw route kunt u nader bepalen via: https://www.waternet.nl/over-ons/adressen/

Toelichting op de procedure

Tijdens de ALV worden de kieslijsten en verkiezingsprogramma’s voor AGV en HHNK vastgesteld. U heeft tot en met 21 november om amendementen op deze stukken in te dienen van het sjabloon (Stuk naam). Tijden de ALV kunnen moties op alle stukken worden ingediend. Het staat kandidaten vrij om zich voor, tijdens of na de ALV terug te trekken van de lijst. De kieslijsten worden, na mogelijke wijzigingen, in hun geheel vastgesteld.

Alle leden die in de regio wonen en die minstens 1 maand lid zijn hebben stemrecht. AGV en HHNK vormen samen één regio van Water Natuurlijk, alle leden van zowel AGV en HHNK hebben tijdens de ALV bij alle punten dezelfde rechten. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Zo nodig wordt er in de vergadering per kieslijst een stemcommissie ingesteld met onafhankelijke leden.

Vragen kunt u mailen naar: waternatuurlijk.noordwest@gmail.com

RLV Noord-West 7 april 2018

24 maart 2018
Het regiobestuur van Water Natuurlijk Noord-West nodigt jullie uit voor de regionale ledenvergadering met lunch en excursie op 7 april 2018. De vergadering vindt plaats in restaurant de Hofjes, Poelweg 1 Wormer. Een routebeschrijving is bijgevoegd. De locatie is slecht bereikbaar met OV. Vanaf NS station Wormerveer verzorgen vijf leden van Water Natuurlijk een pendeldienst … Continue reading "RLV Noord-West 7 april 2018"

Het regiobestuur van Water Natuurlijk Noord-West nodigt jullie uit voor de regionale ledenvergadering met lunch en excursie op 7 april 2018. De vergadering vindt plaats in restaurant de Hofjes, Poelweg 1 Wormer. Een routebeschrijving is bijgevoegd. De locatie is slecht bereikbaar met OV. Vanaf NS station Wormerveer verzorgen vijf leden van Water Natuurlijk een pendeldienst naar de Hofjes tussen 9.50 -10.20 uur.

Agenda:

10.00 uur Ontvangst.

10.30-+/-12.00 uur Formele ledenvergadering .

12.00 uur Lunch met korte presentatie om ongeveer 12.30 uur door Kees de Wildt “Visie op veenweiden”:

“Nu de provincie NH beleid en geld heeft om de bodemdaling in veenweiden tegen te gaan is het aan de waterschappen om hier een concrete invulling aan te geven. Is er inderdaad één oplossing voor CO2 uitstoot /bodemdaling /veiligheid /verzilting /waterkwaliteit en natuur?”

13.00 uur Start vaarexcursie door veenweidengebied tot ongeveer 14.15 uur

RLV Noord-West 20 mei 2017

5 mei 2017
Het regiobestuur wil graag de jaarlijkse regionale ledenvergadering en een excursie in Amsterdam aankondigen. De vergadering vindt plaats op zaterdag 20 mei van 10:30 tot 12:00 (inloop vanaf 10.00), op de geWoonboot bij het NDSM terrein in Amsterdam-Noord. Na een presentatie en een lunch is er een excursie om de duurzaamheid van circulair Buiksloterham zelf … Continue reading "RLV Noord-West 20 mei 2017"

Het regiobestuur wil graag de jaarlijkse regionale ledenvergadering en een
excursie in Amsterdam aankondigen.

De vergadering vindt plaats op zaterdag 20 mei van 10:30 tot 12:00 (inloop
vanaf 10.00), op de geWoonboot bij het NDSM terrein in Amsterdam-Noord. Na een presentatie en een lunch is er een excursie om de duurzaamheid van circulair Buiksloterham zelf te bekijken. Meer informatie over circulair Buiksloterham is hier te vinden.

Leden ontvangen de uitnodiging en agenda van de regio-ALV begin mei. Indien je je als
geïnteresseerde wilt aanmelden kun je contact opnemen met Joop van der Does op A.v.d.does@chello.nl

Presentatie WaterAdviesDienst & Zomerborrel

5 juni 2016
5 juli || 20.00 uur || Thuis aan de Amstel || Korte Ouderkerkerdijk 45 Amsterdam Eind maart ging de WaterAdviesDienst aan de slag. Op verzoek van de fractie van Water Natuurlijk in Amstel Gooi & Vecht stortten zij zich op “Natte Natuur in de Stad”. De vraag is simpel: bedenk voor ons wat wij in … Continue reading "Presentatie WaterAdviesDienst & Zomerborrel"

5 juli || 20.00 uur || Thuis aan de Amstel || Korte Ouderkerkerdijk 45 Amsterdam

Eind maart ging de WaterAdviesDienst aan de slag. Op verzoek van de fractie van Water Natuurlijk in Amstel Gooi & Vecht stortten zij zich op “Natte Natuur in de Stad”. De vraag is simpel: bedenk voor ons wat wij in het Algemeen Bestuur van AGV, of daarbuiten, kunnen doen om bij te dragen aan natte natuur in de stad.

Op 5 juli aanstaande presenteren zij het resultaat van hun werkzaamheden. Wij hebben nog geen flauw idee wat er in staat, maar we zijn er nu al van overtuigd dat het de moeite waard is. Daarom combineren we de presentatie van de WaterAdviesDienst met onze zomerborrel. Dan kunnen jullie ook zien wat het resultaat is van de eerste WaterAdviesDienst van Water Natuurlijk AGV. We hopen jullie op 5 juli vanaf 20 uur te begroeten in Thuis aan de Amstel aan de Korte Ouderkerkerdijk 45 in Amsterdam.

Komende vergaderdata

2 juni 2016
Ook de komende periode is het weer mogelijk om onze fractievergaderingen bij te wonen. De vergaderingen voor de rest van het jaar vinden plaats op de volgende data: 21 juni 6 september 4 oktober 18 oktober 8 november 15 november 6 december De vergaderingen zijn in principe vanaf 20:00 uur en vinden plaats op het … Continue reading "Komende vergaderdata"

Ook de komende periode is het weer mogelijk om onze fractievergaderingen bij te wonen. De vergaderingen voor de rest van het jaar vinden plaats op de volgende data:

21 juni
6 september
4 oktober
18 oktober
8 november
15 november
6 december

De vergaderingen zijn in principe vanaf 20:00 uur en vinden plaats op het Waternet-kantoor. Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan even aan door een mailtje te sturen naar waternatuurlijkagv@gmail.com

Wandel mee met Water Natuurlijk: Dijkverbetering Het Gein

24 februari 2015
Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, organiseert op zondagmiddag 1 maart een wandeling langs het Gein. De partij zal tijdens deze wandeling stil staan bij de uitdaging om dijkverbetering op een landschappelijke mooie wijze uit te voeren. De wandeling begint om 14.00 uur vanaf restaurant Anna Haen in Abcoude en … Continue reading "Wandel mee met Water Natuurlijk: Dijkverbetering Het Gein"

Wandel Mee - GeinWater Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, organiseert op zondagmiddag 1 maart een wandeling langs het Gein. De partij zal tijdens deze wandeling stil staan bij de uitdaging om dijkverbetering op een landschappelijke mooie wijze uit te voeren. De wandeling begint om 14.00 uur vanaf restaurant Anna Haen in Abcoude en deelname is gratis.

Het Gein is een riviertje tussen Driemond en Abcoude. Het ligt in een schilderachtig gebied met monumentale boerderijen die vroeger veelal in eigendom waren van de Amsterdamse adel. In opdracht van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt gewerkt aan de dijkverbetering van de dijken Gein Noord en Gein Zuid. De dijkverbetering is nodig om de dijken en het achterliggende gebied weer veilig te maken. Uit onderzoek aan het Gein blijkt dat de dijken op sommige stukken nu niet hoog genoeg zijn. Dit komt doordat de grond, waaruit de dijk is opgebouwd, zakt. Daarnaast zijn de dijken op sommige stukken niet sterk genoeg.

Maar er spelen niet alleen waterbelangen in dit unieke gebied. Naast verbetering van de waterkerende functie, vragen de landschappelijke, natuur- en culturele waarden om bijzondere aandacht. Ook de bewoners rond het Gein is er veel aan gelegen hun fraaie woon- en werkomgeving in stand te houden. De opgave is dan ook hoe je de dijkverbetering in een cultuurhistorisch zeer waardevol kleinschalig landschap moet uitvoeren. Water Natuurlijk staat voor een duurzaam waterbeheer dat nieuw kansen creëert voor natuur en recreatie. Er is de partij dan ook veel aan gelegen dat het waterschap geen saaie, grijze, geasfalteerde dijken aanlegt, maar juist de combinatie zoekt tussen waterveiligheid en landschappelijke kwaliteit. Lijsttrekker Wiegert Dulfer van Water Natuurlijk: ‘Ik vind het ontzettend belangrijk dat we ervoor zorgen dat bij deze dijkverbetering de bijzondere landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Geingebied beschermd en ontwikkeld worden. Zo kunnen natuur, landschap, recreatie en waterveiligheid echt hand in hand gaan.’

De wandeling staat onder leiding van Tjebbe de Boer, voorzitter van de vereniging Spaar het Gein. Ook zijn kandidaten van Water Natuurlijk aanwezig. De wandeling start om 14.00 uur bij Restaurant Anna Haen, Gein Zuid 23, 1391 JE Abcoude (www.annahaen.nl). Deelname staat open voor een ieder en is gratis.

Wandeling 22/02: Waterproblematiek en waterkansen in het Gooi

16 februari 2015
Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, organiseert op zondagmiddag 22 februari een natuurwandeling bij Groeve Oostermeent. De partij wil tijdens de wandeling de kansen en de problemen in het Gooi rond waterbeheer en natuur laten zien en bespreken. De wandeling begint om 14.00 uur en deelname is gratis. Het … Continue reading "Wandeling 22/02: Waterproblematiek en waterkansen in het Gooi"

Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, organiseert op zondagmiddag 22 februari een natuurwandeling bij Groeve Oostermeent. De partij wil tijdens de wandeling de kansen en de problemen in het Gooi rond waterbeheer en natuur laten zien en bespreken. De wandeling begint om 14.00 uur en deelname is gratis.

Het Gooi is het hoogstgelegen gebied in het waterschap, met voornamelijk zandige grond. Het grondwater kan daardoor goed wegzakken, met als risico dat de grond snel verdroogt en de vegetatie aangetast wordt. Tegelijkertijd hebben veel gemeentes in het Gooi de laatste tijd te maken gehad met wateroverlast ten gevolge van extreem weer. Water Natuurlijk maakt zich hard voor een duurzaam waterbeheer dat klimaatbestendig is en nieuwe kansen creëert voor natuur en recreatie.

De Groeve Oostermeent is een prima locatie om stil te staan bij deze waterproblematiek. Een problematiek die grote gevolgen heeft voor de natuur in het Gooi. De Groeve is een kleinschalig natuurgebied vlakbij bestaande bebouwing van Blaricum. Bij de aanleg is er rekening mee gehouden om het grondwater, dat van groot belang is voor de soortenrijkdom, langer in het gebied vast te houden. Ricardo van Dijk, kandidaat voor Water Natuurlijk en actief bij SOVON, zal als gids tijdens de wandeling vertellen over de structuur van dit gebied, de daarin voorkomende planten en dieren en het belang van duurzaam waterbeheer daarvoor.

De wandeling start om 14.00 uur bij de ingang van de Groeve Oostermeent, halverwege de Blaricummerweg in Blaricum. Hier is ruime parkeergelegenheid. Het busstation Blaricum, en de Carpoolplaats zijn op vijf minuten afstand wandelen. Deelname staat open voor een ieder en is gratis.

In het moerassige deel van Groeve Oostermeent verblijven in het vroege voorjaar spectaculaire aantallen watersnippen
In het moerassige deel van Groeve Oostermeent verblijven in het vroege voorjaar spectaculaire aantallen watersnippen

Meedenken over doorvaarbare stuw Vuntus Loosdrecht

22 april 2014
Vaart u wel eens met uw kano of roeiboot in de plassen en vaarten achter de Raaisloot in Loosdrecht of heeft u een ontheffing om daar met een motorboot te varen? Dan nodigt Natuurmonumenten u van harte uit om mee te komen denken over een doorvaarbare stuw. U bent welkom op donderdag 24 april van … Continue reading "Meedenken over doorvaarbare stuw Vuntus Loosdrecht"

Vaart u wel eens met uw kano of roeiboot in de plassen en vaarten achter de Raaisloot in Loosdrecht of heeft u een ontheffing om daar met een motorboot te varen? Dan nodigt Natuurmonumenten u van harte uit om mee te komen denken over een doorvaarbare stuw.

U bent welkom op donderdag 24 april van 20.00 tot 21.30 uur bij Abrona Robberse Eiland aan de Oud-Loosdrechtsedijk 234 in Loosdrecht.

Kwaliteitsimpuls natuurgebied Vuntus

Natuurmonumenten werkt samen met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Provincie Noord-Holland aan een kwaliteitsimpuls voor Natuurgebied Vuntus. Onderdeel van het maatregelenplan is een doorvaarbare stuw, in de toegang vanaf de Raaisloot (tegenover Kromme Rade 18/19) naar het water achter de Loosdrechtsche Dijk 72 tot 96. Met de plaatsing van de stuw en de afdamming van een aantal sloten wordt het karakteristieke grondwater langer in het natuurgebied vastgehouden.

~ Lees meer