Kiezen voor Water – symposium za 9 maart Amsterdam

5 maart 2019
Klimaatverandering maakt de waterschappen relevanter dan ooit. We staan voor urgente uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en kringloopeconomie. Waterschappen spelen daarin een cruciale rol. Zij gaan over praktische maatregelen voor een schone, klimaatslimme, groene en gezonde leefomgeving, op het platteland én in de stad. Door te kiezen voor water, maken we Nederland duurzaam. … Lees "Kiezen voor Water – symposium za 9 maart Amsterdam" verder

Klimaatverandering maakt de waterschappen relevanter dan ooit. We staan voor urgente uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en kringloopeconomie. Waterschappen spelen daarin een cruciale rol. Zij gaan over praktische maatregelen voor een schone, klimaatslimme, groene en gezonde leefomgeving, op het platteland én in de stad. Door te kiezen voor water, maken we Nederland duurzaam. Op 9 maart bespreken we hoe we dit gaan doen. Water Natuurlijk organiseert een symposium met inspiratie van de doeners van nu en in debat met de politieke leiders van morgen. Kom ook, toegang is gratis!

AANMELDING

Meld je vóór 8 maart aan op de website van Water Natuurlijk: www.waternatuurlijk.nl/actueelnl/aanmelding-landelijk-symposium-9-maart/

LOCATIE
Kompaszaal – KNSM-Laan 311 – 1019 LE Amsterdam

PROGRAMMA

12.00 Inloop  
13.00 Welkom door dagvoorzitters Boris vd Ham

D66 en lijstduwer Water Natuurlijk

Julia Matser

voorzitter DWARS GroenLinkse jongeren

13.10 Inleiding ‘Kiezen voor Water’ Bart Jan Krouwel

voorzitter Water Natuurlijk

13.20 Kiezen voor een klimaatrobuust watersysteem Agnes van Zoelen

Hoogheemraad HHSK

13.45 Kiezen voor een klimaatslimme stad Cees-Anton van den Dool

Dakgraaf bij Metropolder Company

14.10 Kiezen voor stoppen bodemdaling Laura Bromet

GroenLinks Tweede Kamer

Tjeerd de Groot

D66 Tweede Kamer

14.35 Valt er wat te kiezen?

Gesproken column over waar de waterschapsverkiezingen over gaan (of zouden moeten gaan)

Chris Aalberts

Journalist & publicist

14.45 Pauze  
15.10 Kiezen voor aanpak plastic vervuiling Dr. Heather Leslie

Ecotoxicoloog VU Amsterdam

15.35 Kiezen voor versterken biodiversiteit Marieke Harteveld

Directeur Natuurbescherming WNF

16.00 Kiezen voor hergebruik grondstoffen Jacqueline Cramer Ambassadeur Circulaire Economie
16.25 Het moet, het kan én het is leuk!! Anabella Meijer

Auteur ‘Eerste Hulp bij Klimaatverandering’

16:45 En nu: actie!

 

Groepsgesprek

Bart-Jan Krouwel, Julia Matser, Boris van der Ham

17.00 Borrel  
18.00 Einde  

Politiek debat Ronde Venen maandag 4 maart 19.30 – 21.30 uur

28 februari 2019
Iedere inwoner van De Ronde Venen kent het belang van waterbeheer: een te lage waterstand leidt tot uitdroging en een te hoge waterstand tot overstromingen. Dijken moeten in goede staat zijn om onder alle omstandigheden bescherming te bieden en het grondwaterpeil is van groot belang bij het voorkomen van bodemdaling. Kortom: waterveiligheid wordt een grote … Lees "Politiek debat Ronde Venen maandag 4 maart 19.30 – 21.30 uur" verder

Iedere inwoner van De Ronde Venen kent het belang van waterbeheer: een te lage waterstand leidt tot uitdroging en een te hoge waterstand tot overstromingen. Dijken moeten in goede staat zijn om onder alle omstandigheden bescherming te bieden en het grondwaterpeil is van groot belang bij het voorkomen van bodemdaling. Kortom: waterveiligheid wordt een grote uitdaging en dat maakt het werk van het Waterschap erg belangrijk voor ons.

Op 4 maart zal nummer 2 op de lijst van Water Natuurlijk, Marjolein Quené, over deze onderwerpen spreken in de Willistee in Wilnis. 

De Abcoudse D66’er Erica van Doorn en de Mijdrechtse GroenLinkser Erika Spil, die beiden kandidaat zijn voor de Provinciale Statenverkiezingen zullen deze avond met het publiek en met elkaar in gesprek gaan.

Op 4 maart start de inloop om 19.30 uur, vanaf 20 uur komen de sprekers aan de beurt waarna er een mogelijkheid is tot vragen stellen en discussie.

U BENT VAN HARTE WELKOM.
maandag 4 maart 2019
19.30 – 21.30 uur
Willlistee, Pieter Joostenlaan 24
3648 XR Wilnis

Politiek Debat Beschermers Amstelland ‘Amstelland: Groene Long of Klaplong’

14 februari 2019
Beschermers Amstelland organiseert op 27 februari een politiek debat over de toekomst van het Amstelland. Met namens Water Natuurlijk onze lijsttrekker Sander Mager. Aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezing van Noord-Holland en de verkiezing van het Waterschapsbestuur gaan lijsttrekkers, wethouders van Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in debat over de toekomst van Amstelland, … Lees "Politiek Debat Beschermers Amstelland ‘Amstelland: Groene Long of Klaplong’" verder

Beschermers Amstelland organiseert op 27 februari een politiek debat over de toekomst van het Amstelland. Met namens Water Natuurlijk onze lijsttrekker Sander Mager.

Aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezing van Noord-Holland en de verkiezing van het Waterschapsbestuur gaan lijsttrekkers, wethouders van Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in debat over de toekomst van Amstelland, de Groene Long van Amsterdam. Blijft Amstelland een open landschap met boeren en weidevogels of slibt het dicht? Hoe zien zij de toekomst van Amstelland, waar willen zij voor gaan en waar kunnen we hen na de verkiezingen op aanspreken?

  • Locatie: Mathilde Paviljoen, Amsteldijk 198, 1079 LK Amsterdam
  • Aanvang: 20.00 uur, eindtijd 22.00 uur
  • Toegang: voor alle belangstellenden
  • Organisator: Stichting Beschermers Amstelland

https://www.beschermersamstelland.nl/single-post/2018/12/25/27-februari-2019-Politiek-forum-Toekomst-van-het-Amstelland

De Waterschapshow

Pakhuis De Zwijger organiseert speciaal ter gelegenheid van de waterschapsverkiezingen ‘De Waterschapshow‘. Een avond over ‘alles wat je moet weten over de waterschappen en de verkiezingen van 20 maart’. Met namens Water Natuurlijk onze lijsttrekker Sander Mager. “Op woensdag 20 maart mogen we twee keer stemmen: behalve voor de Provinciale Staten ook voor de Waterschapsverkiezingen. … Lees "De Waterschapshow" verder

Pakhuis De Zwijger organiseert speciaal ter gelegenheid van de waterschapsverkiezingen ‘De Waterschapshow‘. Een avond over ‘alles wat je moet weten over de waterschappen en de verkiezingen van 20 maart’. Met namens Water Natuurlijk onze lijsttrekker Sander Mager.

“Op woensdag 20 maart mogen we twee keer stemmen: behalve voor de Provinciale Staten ook voor de Waterschapsverkiezingen. Maar wat doen de waterschappen en welke invloed heeft jouw stem? De Waterschapsverkiezingen zijn in de media onderbelicht, terwijl het Waterschap toch het eerste democratische gekozen bestuur van Nederland heeft, en we het werk van het Waterschap ook nú nog overal in de stad kunnen zien. Om te weten waar je op stemt, duiken we eerst in de geschiedenis van de Waterschappen. Laten we zien welke innovatieve projecten Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aanjaagt. En gaan we tenslotte in gesprek met de deelnemende Waterschapspartijen voor deze regio over wat zij met jouw stem willen bereiken.”

https://dezwijger.nl/programma/de-waterschapshow/

RLV Noord-West 22 november 2018

14 november 2018
Hierbij nodigt het Regiobestuur van Noord-West u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Water Natuurlijk Regio Noord West, op donderdag 22 november 2018 vanaf 20:00 te Amsterdam. Tijdens de ALV worden de kieslijsten en verkiezingsprogramma’s van AGV en HHNK voor de waterschaps-verkiezingen van 2019 vastgesteld. De volledige agenda en alle stukken treft u aan in … Lees "RLV Noord-West 22 november 2018" verder

Hierbij nodigt het Regiobestuur van Noord-West u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Water Natuurlijk Regio Noord West, op donderdag 22 november 2018 vanaf 20:00 te Amsterdam. Tijdens de ALV worden de kieslijsten en verkiezingsprogramma’s van AGV en HHNK voor de waterschaps-verkiezingen van 2019 vastgesteld. De volledige agenda en alle stukken treft u aan in de mail.

Belangrijk

In verband met de locatie moeten wij op uiterlijk 20 november de namen van de aanwezigen doorgeven. U heeft daarom tot 20 november 12:00 de tijd om u via de regiosecretaris aan te melden als aanwezig op de ALV. Daarnaast is het van belang dat u uw legitimatie mee neemt.

Locatie

De aanvang is om 20.00 uur. De ALV vindt plaat in vergaderzaal B10.10 van het kantoorgebouw van AGV|Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam.

De locatie is goed met het OV te bereiken. Het kantoorgebouw ligt tussen trein- en metrostation Amsterdam Amstel en metrostation Spaklerweg. Daarnaast is Amsterdam Amstel een eindstation van meerdere regionale busverbindingen.

Uw route kunt u nader bepalen via: https://www.waternet.nl/over-ons/adressen/

Toelichting op de procedure

Tijdens de ALV worden de kieslijsten en verkiezingsprogramma’s voor AGV en HHNK vastgesteld. U heeft tot en met 21 november om amendementen op deze stukken in te dienen van het sjabloon (Stuk naam). Tijden de ALV kunnen moties op alle stukken worden ingediend. Het staat kandidaten vrij om zich voor, tijdens of na de ALV terug te trekken van de lijst. De kieslijsten worden, na mogelijke wijzigingen, in hun geheel vastgesteld.

Alle leden die in de regio wonen en die minstens 1 maand lid zijn hebben stemrecht. AGV en HHNK vormen samen één regio van Water Natuurlijk, alle leden van zowel AGV en HHNK hebben tijdens de ALV bij alle punten dezelfde rechten. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Zo nodig wordt er in de vergadering per kieslijst een stemcommissie ingesteld met onafhankelijke leden.

Vragen kunt u mailen naar: waternatuurlijk.noordwest@gmail.com

RLV Noord-West 7 april 2018

24 maart 2018
Het regiobestuur van Water Natuurlijk Noord-West nodigt jullie uit voor de regionale ledenvergadering met lunch en excursie op 7 april 2018. De vergadering vindt plaats in restaurant de Hofjes, Poelweg 1 Wormer. Een routebeschrijving is bijgevoegd. De locatie is slecht bereikbaar met OV. Vanaf NS station Wormerveer verzorgen vijf leden van Water Natuurlijk een pendeldienst … Lees "RLV Noord-West 7 april 2018" verder

Het regiobestuur van Water Natuurlijk Noord-West nodigt jullie uit voor de regionale ledenvergadering met lunch en excursie op 7 april 2018. De vergadering vindt plaats in restaurant de Hofjes, Poelweg 1 Wormer. Een routebeschrijving is bijgevoegd. De locatie is slecht bereikbaar met OV. Vanaf NS station Wormerveer verzorgen vijf leden van Water Natuurlijk een pendeldienst naar de Hofjes tussen 9.50 -10.20 uur.

Agenda:

10.00 uur Ontvangst.

10.30-+/-12.00 uur Formele ledenvergadering .

12.00 uur Lunch met korte presentatie om ongeveer 12.30 uur door Kees de Wildt “Visie op veenweiden”:

“Nu de provincie NH beleid en geld heeft om de bodemdaling in veenweiden tegen te gaan is het aan de waterschappen om hier een concrete invulling aan te geven. Is er inderdaad één oplossing voor CO2 uitstoot /bodemdaling /veiligheid /verzilting /waterkwaliteit en natuur?”

13.00 uur Start vaarexcursie door veenweidengebied tot ongeveer 14.15 uur

RLV Noord-West 20 mei 2017

5 mei 2017
Het regiobestuur wil graag de jaarlijkse regionale ledenvergadering en een excursie in Amsterdam aankondigen. De vergadering vindt plaats op zaterdag 20 mei van 10:30 tot 12:00 (inloop vanaf 10.00), op de geWoonboot bij het NDSM terrein in Amsterdam-Noord. Na een presentatie en een lunch is er een excursie om de duurzaamheid van circulair Buiksloterham zelf … Lees "RLV Noord-West 20 mei 2017" verder

Het regiobestuur wil graag de jaarlijkse regionale ledenvergadering en een
excursie in Amsterdam aankondigen.

De vergadering vindt plaats op zaterdag 20 mei van 10:30 tot 12:00 (inloop
vanaf 10.00), op de geWoonboot bij het NDSM terrein in Amsterdam-Noord. Na een presentatie en een lunch is er een excursie om de duurzaamheid van circulair Buiksloterham zelf te bekijken. Meer informatie over circulair Buiksloterham is hier te vinden.

Leden ontvangen de uitnodiging en agenda van de regio-ALV begin mei. Indien je je als
geïnteresseerde wilt aanmelden kun je contact opnemen met Joop van der Does op A.v.d.does@chello.nl

Presentatie WaterAdviesDienst & Zomerborrel

5 juni 2016
5 juli || 20.00 uur || Thuis aan de Amstel || Korte Ouderkerkerdijk 45 Amsterdam Eind maart ging de WaterAdviesDienst aan de slag. Op verzoek van de fractie van Water Natuurlijk in Amstel Gooi & Vecht stortten zij zich op “Natte Natuur in de Stad”. De vraag is simpel: bedenk voor ons wat wij in … Lees "Presentatie WaterAdviesDienst & Zomerborrel" verder

5 juli || 20.00 uur || Thuis aan de Amstel || Korte Ouderkerkerdijk 45 Amsterdam

Eind maart ging de WaterAdviesDienst aan de slag. Op verzoek van de fractie van Water Natuurlijk in Amstel Gooi & Vecht stortten zij zich op “Natte Natuur in de Stad”. De vraag is simpel: bedenk voor ons wat wij in het Algemeen Bestuur van AGV, of daarbuiten, kunnen doen om bij te dragen aan natte natuur in de stad.

Op 5 juli aanstaande presenteren zij het resultaat van hun werkzaamheden. Wij hebben nog geen flauw idee wat er in staat, maar we zijn er nu al van overtuigd dat het de moeite waard is. Daarom combineren we de presentatie van de WaterAdviesDienst met onze zomerborrel. Dan kunnen jullie ook zien wat het resultaat is van de eerste WaterAdviesDienst van Water Natuurlijk AGV. We hopen jullie op 5 juli vanaf 20 uur te begroeten in Thuis aan de Amstel aan de Korte Ouderkerkerdijk 45 in Amsterdam.

Komende vergaderdata

2 juni 2016
Ook de komende periode is het weer mogelijk om onze fractievergaderingen bij te wonen. De vergaderingen voor de rest van het jaar vinden plaats op de volgende data: 21 juni 6 september 4 oktober 18 oktober 8 november 15 november 6 december De vergaderingen zijn in principe vanaf 20:00 uur en vinden plaats op het … Lees "Komende vergaderdata" verder

Ook de komende periode is het weer mogelijk om onze fractievergaderingen bij te wonen. De vergaderingen voor de rest van het jaar vinden plaats op de volgende data:

21 juni
6 september
4 oktober
18 oktober
8 november
15 november
6 december

De vergaderingen zijn in principe vanaf 20:00 uur en vinden plaats op het Waternet-kantoor. Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan even aan door een mailtje te sturen naar waternatuurlijkagv@gmail.com

Wandel mee met Water Natuurlijk: Dijkverbetering Het Gein

24 februari 2015
Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, organiseert op zondagmiddag 1 maart een wandeling langs het Gein. De partij zal tijdens deze wandeling stil staan bij de uitdaging om dijkverbetering op een landschappelijke mooie wijze uit te voeren. De wandeling begint om 14.00 uur vanaf restaurant Anna Haen in Abcoude en … Lees "Wandel mee met Water Natuurlijk: Dijkverbetering Het Gein" verder

Wandel Mee - GeinWater Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, organiseert op zondagmiddag 1 maart een wandeling langs het Gein. De partij zal tijdens deze wandeling stil staan bij de uitdaging om dijkverbetering op een landschappelijke mooie wijze uit te voeren. De wandeling begint om 14.00 uur vanaf restaurant Anna Haen in Abcoude en deelname is gratis.

Het Gein is een riviertje tussen Driemond en Abcoude. Het ligt in een schilderachtig gebied met monumentale boerderijen die vroeger veelal in eigendom waren van de Amsterdamse adel. In opdracht van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt gewerkt aan de dijkverbetering van de dijken Gein Noord en Gein Zuid. De dijkverbetering is nodig om de dijken en het achterliggende gebied weer veilig te maken. Uit onderzoek aan het Gein blijkt dat de dijken op sommige stukken nu niet hoog genoeg zijn. Dit komt doordat de grond, waaruit de dijk is opgebouwd, zakt. Daarnaast zijn de dijken op sommige stukken niet sterk genoeg.

Maar er spelen niet alleen waterbelangen in dit unieke gebied. Naast verbetering van de waterkerende functie, vragen de landschappelijke, natuur- en culturele waarden om bijzondere aandacht. Ook de bewoners rond het Gein is er veel aan gelegen hun fraaie woon- en werkomgeving in stand te houden. De opgave is dan ook hoe je de dijkverbetering in een cultuurhistorisch zeer waardevol kleinschalig landschap moet uitvoeren. Water Natuurlijk staat voor een duurzaam waterbeheer dat nieuw kansen creëert voor natuur en recreatie. Er is de partij dan ook veel aan gelegen dat het waterschap geen saaie, grijze, geasfalteerde dijken aanlegt, maar juist de combinatie zoekt tussen waterveiligheid en landschappelijke kwaliteit. Lijsttrekker Wiegert Dulfer van Water Natuurlijk: ‘Ik vind het ontzettend belangrijk dat we ervoor zorgen dat bij deze dijkverbetering de bijzondere landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Geingebied beschermd en ontwikkeld worden. Zo kunnen natuur, landschap, recreatie en waterveiligheid echt hand in hand gaan.’

De wandeling staat onder leiding van Tjebbe de Boer, voorzitter van de vereniging Spaar het Gein. Ook zijn kandidaten van Water Natuurlijk aanwezig. De wandeling start om 14.00 uur bij Restaurant Anna Haen, Gein Zuid 23, 1391 JE Abcoude (www.annahaen.nl). Deelname staat open voor een ieder en is gratis.

12