Regio-ALV Noord-West

5 mei 2017
Het regiobestuur wil graag de jaarlijkse regionale ledenvergadering en een excursie in Amsterdam aankondigen. De vergadering vindt plaats op zaterdag 20 mei van 10:30 tot 12:00 (inloop vanaf 10.00), op de geWoonboot bij het NDSM terrein in Amsterdam-Noord. Na een presentatie en een lunch is er een excursie om de duurzaamheid van circulair Buiksloterham zelf … Continue reading "Regio-ALV Noord-West"

Het regiobestuur wil graag de jaarlijkse regionale ledenvergadering en een
excursie in Amsterdam aankondigen.

De vergadering vindt plaats op zaterdag 20 mei van 10:30 tot 12:00 (inloop
vanaf 10.00), op de geWoonboot bij het NDSM terrein in Amsterdam-Noord. Na een presentatie en een lunch is er een excursie om de duurzaamheid van circulair Buiksloterham zelf te bekijken. Meer informatie over circulair Buiksloterham is hier te vinden.

Leden ontvangen de uitnodiging en agenda van de regio-ALV begin mei. Indien je je als
geïnteresseerde wilt aanmelden kun je contact opnemen met Joop van der Does op A.v.d.does@chello.nl

Presentatie WaterAdviesDienst & Zomerborrel

5 juni 2016
5 juli || 20.00 uur || Thuis aan de Amstel || Korte Ouderkerkerdijk 45 Amsterdam Eind maart ging de WaterAdviesDienst aan de slag. Op verzoek van de fractie van Water Natuurlijk in Amstel Gooi & Vecht stortten zij zich op “Natte Natuur in de Stad”. De vraag is simpel: bedenk voor ons wat wij in … Continue reading "Presentatie WaterAdviesDienst & Zomerborrel"

5 juli || 20.00 uur || Thuis aan de Amstel || Korte Ouderkerkerdijk 45 Amsterdam

Eind maart ging de WaterAdviesDienst aan de slag. Op verzoek van de fractie van Water Natuurlijk in Amstel Gooi & Vecht stortten zij zich op “Natte Natuur in de Stad”. De vraag is simpel: bedenk voor ons wat wij in het Algemeen Bestuur van AGV, of daarbuiten, kunnen doen om bij te dragen aan natte natuur in de stad.

Op 5 juli aanstaande presenteren zij het resultaat van hun werkzaamheden. Wij hebben nog geen flauw idee wat er in staat, maar we zijn er nu al van overtuigd dat het de moeite waard is. Daarom combineren we de presentatie van de WaterAdviesDienst met onze zomerborrel. Dan kunnen jullie ook zien wat het resultaat is van de eerste WaterAdviesDienst van Water Natuurlijk AGV. We hopen jullie op 5 juli vanaf 20 uur te begroeten in Thuis aan de Amstel aan de Korte Ouderkerkerdijk 45 in Amsterdam.

Komende vergaderdata

2 juni 2016
Ook de komende periode is het weer mogelijk om onze fractievergaderingen bij te wonen. De vergaderingen voor de rest van het jaar vinden plaats op de volgende data: 21 juni 6 september 4 oktober 18 oktober 8 november 15 november 6 december De vergaderingen zijn in principe vanaf 20:00 uur en vinden plaats op het … Continue reading "Komende vergaderdata"

Ook de komende periode is het weer mogelijk om onze fractievergaderingen bij te wonen. De vergaderingen voor de rest van het jaar vinden plaats op de volgende data:

21 juni
6 september
4 oktober
18 oktober
8 november
15 november
6 december

De vergaderingen zijn in principe vanaf 20:00 uur en vinden plaats op het Waternet-kantoor. Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan even aan door een mailtje te sturen naar waternatuurlijkagv@gmail.com

Wandel mee met Water Natuurlijk: Dijkverbetering Het Gein

24 februari 2015
Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, organiseert op zondagmiddag 1 maart een wandeling langs het Gein. De partij zal tijdens deze wandeling stil staan bij de uitdaging om dijkverbetering op een landschappelijke mooie wijze uit te voeren. De wandeling begint om 14.00 uur vanaf restaurant Anna Haen in Abcoude en … Continue reading "Wandel mee met Water Natuurlijk: Dijkverbetering Het Gein"

Wandel Mee - GeinWater Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, organiseert op zondagmiddag 1 maart een wandeling langs het Gein. De partij zal tijdens deze wandeling stil staan bij de uitdaging om dijkverbetering op een landschappelijke mooie wijze uit te voeren. De wandeling begint om 14.00 uur vanaf restaurant Anna Haen in Abcoude en deelname is gratis.

Het Gein is een riviertje tussen Driemond en Abcoude. Het ligt in een schilderachtig gebied met monumentale boerderijen die vroeger veelal in eigendom waren van de Amsterdamse adel. In opdracht van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt gewerkt aan de dijkverbetering van de dijken Gein Noord en Gein Zuid. De dijkverbetering is nodig om de dijken en het achterliggende gebied weer veilig te maken. Uit onderzoek aan het Gein blijkt dat de dijken op sommige stukken nu niet hoog genoeg zijn. Dit komt doordat de grond, waaruit de dijk is opgebouwd, zakt. Daarnaast zijn de dijken op sommige stukken niet sterk genoeg.

Maar er spelen niet alleen waterbelangen in dit unieke gebied. Naast verbetering van de waterkerende functie, vragen de landschappelijke, natuur- en culturele waarden om bijzondere aandacht. Ook de bewoners rond het Gein is er veel aan gelegen hun fraaie woon- en werkomgeving in stand te houden. De opgave is dan ook hoe je de dijkverbetering in een cultuurhistorisch zeer waardevol kleinschalig landschap moet uitvoeren. Water Natuurlijk staat voor een duurzaam waterbeheer dat nieuw kansen creëert voor natuur en recreatie. Er is de partij dan ook veel aan gelegen dat het waterschap geen saaie, grijze, geasfalteerde dijken aanlegt, maar juist de combinatie zoekt tussen waterveiligheid en landschappelijke kwaliteit. Lijsttrekker Wiegert Dulfer van Water Natuurlijk: ‘Ik vind het ontzettend belangrijk dat we ervoor zorgen dat bij deze dijkverbetering de bijzondere landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Geingebied beschermd en ontwikkeld worden. Zo kunnen natuur, landschap, recreatie en waterveiligheid echt hand in hand gaan.’

De wandeling staat onder leiding van Tjebbe de Boer, voorzitter van de vereniging Spaar het Gein. Ook zijn kandidaten van Water Natuurlijk aanwezig. De wandeling start om 14.00 uur bij Restaurant Anna Haen, Gein Zuid 23, 1391 JE Abcoude (www.annahaen.nl). Deelname staat open voor een ieder en is gratis.

Wandeling 22/02: Waterproblematiek en waterkansen in het Gooi

16 februari 2015
Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, organiseert op zondagmiddag 22 februari een natuurwandeling bij Groeve Oostermeent. De partij wil tijdens de wandeling de kansen en de problemen in het Gooi rond waterbeheer en natuur laten zien en bespreken. De wandeling begint om 14.00 uur en deelname is gratis. Het … Continue reading "Wandeling 22/02: Waterproblematiek en waterkansen in het Gooi"

Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, organiseert op zondagmiddag 22 februari een natuurwandeling bij Groeve Oostermeent. De partij wil tijdens de wandeling de kansen en de problemen in het Gooi rond waterbeheer en natuur laten zien en bespreken. De wandeling begint om 14.00 uur en deelname is gratis.

Het Gooi is het hoogstgelegen gebied in het waterschap, met voornamelijk zandige grond. Het grondwater kan daardoor goed wegzakken, met als risico dat de grond snel verdroogt en de vegetatie aangetast wordt. Tegelijkertijd hebben veel gemeentes in het Gooi de laatste tijd te maken gehad met wateroverlast ten gevolge van extreem weer. Water Natuurlijk maakt zich hard voor een duurzaam waterbeheer dat klimaatbestendig is en nieuwe kansen creëert voor natuur en recreatie.

De Groeve Oostermeent is een prima locatie om stil te staan bij deze waterproblematiek. Een problematiek die grote gevolgen heeft voor de natuur in het Gooi. De Groeve is een kleinschalig natuurgebied vlakbij bestaande bebouwing van Blaricum. Bij de aanleg is er rekening mee gehouden om het grondwater, dat van groot belang is voor de soortenrijkdom, langer in het gebied vast te houden. Ricardo van Dijk, kandidaat voor Water Natuurlijk en actief bij SOVON, zal als gids tijdens de wandeling vertellen over de structuur van dit gebied, de daarin voorkomende planten en dieren en het belang van duurzaam waterbeheer daarvoor.

De wandeling start om 14.00 uur bij de ingang van de Groeve Oostermeent, halverwege de Blaricummerweg in Blaricum. Hier is ruime parkeergelegenheid. Het busstation Blaricum, en de Carpoolplaats zijn op vijf minuten afstand wandelen. Deelname staat open voor een ieder en is gratis.

In het moerassige deel van Groeve Oostermeent verblijven in het vroege voorjaar spectaculaire aantallen watersnippen
In het moerassige deel van Groeve Oostermeent verblijven in het vroege voorjaar spectaculaire aantallen watersnippen

Wandeling Spaarndammersluis (reprise!)

20 januari 2015
Spaarndam is een belangrijke plaats voor het waterbeheer in Rijnland. In de oudste acte die Rijnland in bezit heeft wordt in 1255 het beheer van de Spaarndammer Zeedijk geregeld. Dat werd destijds opgedragen aan de hoogheemraden van Rijnland. Rijnland is daarmee het oudst bekende waterschap. Niet alleen de Spaarndammerdijk is bezienswaardig (en nog steeds een … Continue reading "Wandeling Spaarndammersluis (reprise!)"

kolksluis

Spaarndam is een belangrijke plaats voor het waterbeheer in Rijnland. In de oudste acte die Rijnland in bezit heeft wordt in 1255 het beheer van de Spaarndammer Zeedijk geregeld. Dat werd destijds opgedragen aan de hoogheemraden van Rijnland. Rijnland is daarmee het oudst bekende waterschap.

Niet alleen de Spaarndammerdijk is bezienswaardig (en nog steeds een belangrijk onderdeel van dijkring 14 en 44) ook het gemaal Spaarndam is belangrijk: het is een van de 4 grote gemalen die Rijnlands boezem op het buitenwater uitmalen. Op dit moment wordt gewerkt aan plannen voor de renovatie van het gemaal, met behoud van het historisch karakter. Van oudsher is Spaarndam ook de toegang (van zee) tot Haarlem. Rijnland beheerde eeuwenlang enkele sluizen. die dienden om bij eb water af te laten en om schepen door te laten. Naast de nieuwe Grote Sluis is er de historische Spaarndammer kolksluis die door vrijwilligers wordt bediend.

zaterdag 14 maart verzamelen we om 14.00 uur voor een kopje koffie of thee bij het Gemeenlandshuis in Spaarndam aan de Spaarndammerdijk 23, 2064 KM Spaarndam. Op het terrein van het Gemeenlandshuis is voldoende parkeergelegenheid voor fietsen en ook auto’s. De verbinding via het openbaar vervoer is slecht. De wandeling wordt samen met de Historische Werkgroep Spaarndam georganiseerd. Er kunnen zich maximaal 25 personen opgeven, dus wacht niet te lang met aanmelden. Wie het eerste komt, die het eerste maalt!

svp opgeven bij: wil.van.warmerdam@freeler.nl

De oorkonde uit 1255
De oorkonde uit 1255

Wandel mee met Water Natuurlijk

In het ´jaar van de ruimte´ organiseert Water Natuurlijk Rijnland een aantal polderwandelingen. Tijdens de wandelingen kijken we op verschillende plaatsen in het werkgebied van Rijnland welke maatregelen nodig zijn om Nederland ´boven water´te houden. In de polders kijken we naar de waterstanden in de sloten voor natuur en landbouw en de gemalen voor de aan~ en afvoer van zoetwater. Ook kijken we naar de verdediging van Rijnland tegen overstromingen en hoogwater op de zee. In de stadspolders kijken we hoe water kan bijdragen aan een goede leefomgeving.  zuiveringsinstallatie voor afvalwater. De excursies duren ongeveer een uur.

Kijk voor de andere wandelingen bij ‘Polderwandelingen Rijnland’ (hier rechts)

Water Natuurlijk doet mee aan de waterschapsverkiezingen!

Op 18 maart zijn er verkiezingen voor het waterschapsbestuur. Het is belangrijk dat u uw stem uitbrengt, daarmee bepaalt u de keuzes die het waterschap maakt voor droge voeten en schoon water!

 

Meedenken over doorvaarbare stuw Vuntus Loosdrecht

22 april 2014
Vaart u wel eens met uw kano of roeiboot in de plassen en vaarten achter de Raaisloot in Loosdrecht of heeft u een ontheffing om daar met een motorboot te varen? Dan nodigt Natuurmonumenten u van harte uit om mee te komen denken over een doorvaarbare stuw. U bent welkom op donderdag 24 april van … Continue reading "Meedenken over doorvaarbare stuw Vuntus Loosdrecht"

Vaart u wel eens met uw kano of roeiboot in de plassen en vaarten achter de Raaisloot in Loosdrecht of heeft u een ontheffing om daar met een motorboot te varen? Dan nodigt Natuurmonumenten u van harte uit om mee te komen denken over een doorvaarbare stuw.

U bent welkom op donderdag 24 april van 20.00 tot 21.30 uur bij Abrona Robberse Eiland aan de Oud-Loosdrechtsedijk 234 in Loosdrecht.

Kwaliteitsimpuls natuurgebied Vuntus

Natuurmonumenten werkt samen met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Provincie Noord-Holland aan een kwaliteitsimpuls voor Natuurgebied Vuntus. Onderdeel van het maatregelenplan is een doorvaarbare stuw, in de toegang vanaf de Raaisloot (tegenover Kromme Rade 18/19) naar het water achter de Loosdrechtsche Dijk 72 tot 96. Met de plaatsing van de stuw en de afdamming van een aantal sloten wordt het karakteristieke grondwater langer in het natuurgebied vastgehouden.

~ Lees meer