Wandeling 22/02: Waterproblematiek en waterkansen in het Gooi

16 februari 2015
Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, organiseert op zondagmiddag 22 februari een natuurwandeling bij Groeve Oostermeent. De partij wil tijdens de wandeling de kansen en de problemen in het Gooi rond waterbeheer en natuur laten zien en bespreken. De wandeling begint om 14.00 uur en deelname is gratis. Het … Lees "Wandeling 22/02: Waterproblematiek en waterkansen in het Gooi" verder

Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, organiseert op zondagmiddag 22 februari een natuurwandeling bij Groeve Oostermeent. De partij wil tijdens de wandeling de kansen en de problemen in het Gooi rond waterbeheer en natuur laten zien en bespreken. De wandeling begint om 14.00 uur en deelname is gratis.

Het Gooi is het hoogstgelegen gebied in het waterschap, met voornamelijk zandige grond. Het grondwater kan daardoor goed wegzakken, met als risico dat de grond snel verdroogt en de vegetatie aangetast wordt. Tegelijkertijd hebben veel gemeentes in het Gooi de laatste tijd te maken gehad met wateroverlast ten gevolge van extreem weer. Water Natuurlijk maakt zich hard voor een duurzaam waterbeheer dat klimaatbestendig is en nieuwe kansen creëert voor natuur en recreatie.

De Groeve Oostermeent is een prima locatie om stil te staan bij deze waterproblematiek. Een problematiek die grote gevolgen heeft voor de natuur in het Gooi. De Groeve is een kleinschalig natuurgebied vlakbij bestaande bebouwing van Blaricum. Bij de aanleg is er rekening mee gehouden om het grondwater, dat van groot belang is voor de soortenrijkdom, langer in het gebied vast te houden. Ricardo van Dijk, kandidaat voor Water Natuurlijk en actief bij SOVON, zal als gids tijdens de wandeling vertellen over de structuur van dit gebied, de daarin voorkomende planten en dieren en het belang van duurzaam waterbeheer daarvoor.

De wandeling start om 14.00 uur bij de ingang van de Groeve Oostermeent, halverwege de Blaricummerweg in Blaricum. Hier is ruime parkeergelegenheid. Het busstation Blaricum, en de Carpoolplaats zijn op vijf minuten afstand wandelen. Deelname staat open voor een ieder en is gratis.

In het moerassige deel van Groeve Oostermeent verblijven in het vroege voorjaar spectaculaire aantallen watersnippen
In het moerassige deel van Groeve Oostermeent verblijven in het vroege voorjaar spectaculaire aantallen watersnippen

Meedenken over doorvaarbare stuw Vuntus Loosdrecht

22 april 2014
Vaart u wel eens met uw kano of roeiboot in de plassen en vaarten achter de Raaisloot in Loosdrecht of heeft u een ontheffing om daar met een motorboot te varen? Dan nodigt Natuurmonumenten u van harte uit om mee te komen denken over een doorvaarbare stuw. U bent welkom op donderdag 24 april van … Lees "Meedenken over doorvaarbare stuw Vuntus Loosdrecht" verder

Vaart u wel eens met uw kano of roeiboot in de plassen en vaarten achter de Raaisloot in Loosdrecht of heeft u een ontheffing om daar met een motorboot te varen? Dan nodigt Natuurmonumenten u van harte uit om mee te komen denken over een doorvaarbare stuw.

U bent welkom op donderdag 24 april van 20.00 tot 21.30 uur bij Abrona Robberse Eiland aan de Oud-Loosdrechtsedijk 234 in Loosdrecht.

Kwaliteitsimpuls natuurgebied Vuntus

Natuurmonumenten werkt samen met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Provincie Noord-Holland aan een kwaliteitsimpuls voor Natuurgebied Vuntus. Onderdeel van het maatregelenplan is een doorvaarbare stuw, in de toegang vanaf de Raaisloot (tegenover Kromme Rade 18/19) naar het water achter de Loosdrechtsche Dijk 72 tot 96. Met de plaatsing van de stuw en de afdamming van een aantal sloten wordt het karakteristieke grondwater langer in het natuurgebied vastgehouden.

~ Lees meer

12