Fractie Amstel, Gooi en Vecht

De onderstaande bestuursleden van Amstel, Gooi en Vecht vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Sander Mager
Algemeen Bestuurslid & Fractievoorzitter

Water is volgens Sander de drijvende kracht voor duurzame ontwikkeling. Van natuur tot onze voedselproductie en van ons landschap tot recreatie - water is onmisbaar! Daarom zet Sander zich al 4 jaar als fractievoorzitter van Water Natuurlijk in ons waterschap in voor duurzaamheid, diervriendelijkheid en circulariteit.

Ook in zijn werk is Sander actief bezig met duurzame ontwikkeling. Hij is directeur van AgriProFocus, de Nederlandse netwerkorganisatie voor duurzaam agrarische ondernemerschap in ontwikkelingslanden en is kwartiermaker voor het Netherlands Food Partnership.

Sander is actief lid van GroenLinks en was eerder 12 jaar fractievoorzitter voor die partij in de gemeenteraad van Amstelveen. Sander woont in Amstelveen en heeft twee jonge kinderen. In het algemeen bestuur van het waterschap valt hij op door zijn overtuigende debatstijl en zijn verbindende kwaliteiten. Zijn duurzame ambities, drive en veranderkracht zet hij met overtuiging in om Water Natuurlijk een bepalende stem te geven in het Waterschap. 

Stuur een e-mail aan Sander: smager@planet.nl

Marjolein Quené
Algemeen Bestuurslid

Sinds ruim 20 jaar woon ik in het Gooi en ik geef om deze omgeving. Ik ben historicus en bedrijfskundige en heb in Afrika, Brussel en Nederland gewerkt bij uiteenlopende organisaties als een energiebedrijf en in de sociale zekerheid. Waar het uiteindelijk om draait: papier is geduldig, de uitvoering telt, want daar hebben bewoners mee te maken. Water is de sleutel tot onze leefomgeving, veiligheid en gezondheid en het eerste waardoor we echt met klimaatverandering te maken krijgen. Water is te belangrijk om aan ambtenaren en technici over te laten. Schoon en gezond water, ruimte voor water, minder verdroging, lagere kosten: het vergt elke keer keuzes. Ik wil me inzetten om meer mensen bij het waterbeheer te betrekken.

Renske Peters
Algemeen Bestuurslid

Water is van levensbelang : voor ons voedsel, waterveiligheid, gezondheid, natuur en landschap. Bij de aanpak van het klimaatvraagstuk is ‘water’ een  sleutel thema. Ik ben gefascineerd door water en haar invloed op onze samenleving .Mijn ervaringen zijn breed. Op nationaal niveau heb ik aan het Deltaprogramma gewerkt maar ook wereldwijd heb ik mij ingezet. Nederland is een voorbeeldland voor vele delta’s. Voorkomen in plaats van reageren op een ramp is mijn leidraad. Verder zoek ik naar het combineren van meerdere belangen zoals waterveiligheid met natuur en landschap. Dat leidt tot betere en duurzamere oplossingen.Lokaal ben ik actief in de Stichting Beschermers Amstelland (vz) die staat voor de bescherming van de groene long van Amsterdam. Om dit prachtige cultuur- historisch landschap langs de Amstel te behouden moet ons watersysteem op orde zijn.Met mijn passie,  kennis  en netwerk van organisaties en overheden  hoop ik een waardevolle en praktische bijdrage te leveren.

LinkedIn
Pieter de Groene
Algemeen Bestuurslid

Water speelt al vanaf zijn 11e een centrale rol in Pieter (58) zijn leven. Als zeeverkenner en zeilinstructeur begon een bevlogen leven in de watersport. Dit leidde destijds tot de studie weg- en waterbouw, later gevolgd door bedrijfskunde. Pieter heeft een brede ervaring als bestuurder bij de overheid en in het bedrijfsleven. De laatste 10 jaar was hij wethouder in de gemeente Stichtse Vecht en dagelijks bestuurder bij AGV. In deze periode was hij nauw betrokken bij wateroverlast (Kockengen), bodemdaling, het Plassenschap Loosdrecht en de samenwerking tussen het waterschap en de gemeenten. Hij is actief lid van D66 en agendeert het belang van waterbeheer op verschillende niveaus in de partij. Pieter heeft een uitgesproken visie op samenwerking met inwoners, bedrijven en collega overheden. Hij heeft geleerd dat inwoners hun gebied het beste kennen en dat je door samenwerking de best mogelijke, duurzame en gedragen oplossingen voor de toekomst kunt vinden.

LinkedIn
Marjolein Meerburg
Duolid

Goed samenwerken om slim te anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering, daar sta ik voor. Waardoor het in onze leefomgeving gezond, mooi, veilig en prettig vertoeven is, op en rond het water.

Ik heb een achtergrond in het waterbeheer, ik heb o.a. gewerkt aan het programma Ruimte voor de rivier en het Hoogwaterbeschermingsprogramma maar ook aan watervoorzieningsprojecten in Afrika. Waar het mij altijd om gaat is de mens in zijn omgeving; die inspraak heeft in wat er om hem of haar heen gebeurt, die onderdeel uitmaakt van de natuur, die geniet van de bijzondere wereld om ons heen, in al haar vormen.

Als we problemen veel integraler aanpakken dan kunnen we onze maatschappelijke ambities in veel minder ruimte kwijt. Denk aan groene steden met daken die water vasthouden, waar energie opgewekt wordt en waar de bijen blij van worden waardoor het in warme zomers aangenaam blijft en in de winter je kelder niet onderloopt. Zie de mogelijkheden van de gebieden met de grootste bodemdaling (met veel CO2 uitstoot en optrekkend zout water) gaan benutten voor onze woningbouwopgaven en slimme voedselvoorziening. Zodat er ruimte over blijft voor natuur en recreatie.

LinkedInTwitter

Regiobestuur Noordwest

Onder regio Noordwest vallen de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Hollands Noorderkwartier.

Het Regiobestuur bestaat uit: Rolf van Arendonk, Casper Colenbrander, Lydia Snuif en Luuk Hüttig.

Wilt u contact opnemen dan kan dat via waternatuurlijk.noordwest@gmail.com