Fractie Amstel, Gooi en Vecht

Water Natuurlijk haalde bij de vorige verkiezingen 4 zetels.  In 2021 nam de fractie afscheid van Marjolein Quene, die in het bestuur als zelfstandig AB-lid verder ging. Op dit moment bestaat de fractie daarom uit:

  • Sander Mager – Dagelijks Bestuurslid
  • Renske Peter – Algemeen Bestuurslid & Fractievoorzitter
  • Pieter de Groene – Algemeen Bestuurslid
  • Laurens Kooij – Commissielid
  • Margriet Pel – Commissielid
Sander Mager
Dagelijks Bestuurslid

Sander zit namens Water Natuurlijk in het Dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en is vice-voorzitter van de Unie van Waterschappen. Hij is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor de thema's waterkwaliteit, energietransitie, circulariteit, biodiversiteit en internationale zaken.

Sander is actief lid van GroenLinks en was eerder 12 jaar fractievoorzitter voor die partij in de gemeenteraad van Amstelveen. Sander woont in Amstelveen en heeft twee jonge kinderen. In het waterschapsbestuur valt hij op door zijn overtuigende debatstijl en zijn verbindende kwaliteiten. Zijn duurzame ambities, drive en veranderkracht zet hij met overtuiging in om Water Natuurlijk een bepalende stem te geven in het Waterschap. 

Stuur een e-mail aan Sander: smager@planet.nl

Renske Peters
Algemeen Bestuurslid & Fractievoorzitter

Water is van levensbelang : voor ons voedsel, waterveiligheid, gezondheid, natuur en landschap. Bij de aanpak van het klimaatvraagstuk is ‘water’ een  sleutel thema. Ik ben gefascineerd door water en haar invloed op onze samenleving .Mijn ervaringen zijn breed. Op nationaal niveau heb ik aan het Deltaprogramma gewerkt maar ook wereldwijd heb ik mij ingezet. Nederland is een voorbeeldland voor vele delta’s. Voorkomen in plaats van reageren op een ramp is mijn leidraad. Verder zoek ik naar het combineren van meerdere belangen zoals waterveiligheid met natuur en landschap. Dat leidt tot betere en duurzamere oplossingen.Lokaal ben ik actief in de Stichting Beschermers Amstelland (vz) die staat voor de bescherming van de groene long van Amsterdam. Om dit prachtige cultuur- historisch landschap langs de Amstel te behouden moet ons watersysteem op orde zijn.Met mijn passie,  kennis  en netwerk van organisaties en overheden  hoop ik een waardevolle en praktische bijdrage te leveren.

LinkedIn
Pieter de Groene
Algemeen Bestuurslid

Water speelt al vanaf zijn 11e een centrale rol in Pieter (58) zijn leven. Als zeeverkenner en zeilinstructeur begon een bevlogen leven in de watersport. Dit leidde destijds tot de studie weg- en waterbouw, later gevolgd door bedrijfskunde. Pieter heeft een brede ervaring als bestuurder bij de overheid en in het bedrijfsleven. De laatste 10 jaar was hij wethouder in de gemeente Stichtse Vecht en dagelijks bestuurder bij AGV. In deze periode was hij nauw betrokken bij wateroverlast (Kockengen), bodemdaling, het Plassenschap Loosdrecht en de samenwerking tussen het waterschap en de gemeenten. Hij is actief lid van D66 en agendeert het belang van waterbeheer op verschillende niveaus in de partij. Pieter heeft een uitgesproken visie op samenwerking met inwoners, bedrijven en collega overheden. Hij heeft geleerd dat inwoners hun gebied het beste kennen en dat je door samenwerking de best mogelijke, duurzame en gedragen oplossingen voor de toekomst kunt vinden.

LinkedIn

Regiobestuur Noordwest

Onder regio Noordwest vallen de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Hollands Noorderkwartier.

Het Regiobestuur bestaat uit: Atze Sietsma, Rolf van Arendonk, Martijn de Jonge, Jan Portengen, Robert Linnekamp en Karen Jonkers.

Wilt u contact opnemen dan kan dat via waternatuurlijk.noordwest@gmail.com