Fractie Amstel, Gooi en Vecht

De onderstaande bestuursleden van Amstel, Gooi en Vecht vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Wiegert Dulfer
Dagelijks Bestuurslid

‘Ik zou mij een echte waterfan willen noemen.Geboren en getogen ben ik aan boord van een woonschip in de buurt van het Weesperplein in Amsterdam. Nu woon ik in Amsterdam Noord op de eeuwenoude waterkering van de Waterlandse Zeedijk. Ik ben afgestudeerd als zeebioloog en chemicus en heb tijdens mijn studie veel gezeild, onder andere over de Atlantische Oceaan naar Zuid Amerika en terug. Tegenwoordig heb ik met vrienden nog een zeilbootje in de spiksplinternieuwe jachthaven van IJburg, een prachtlokatie. Als enthousiast sportvisser en schaatser heb ik veel van onze wateren van dichtbij leren kennen, niet alleen rond Amsterdam, maar ook in Amstelland en het Vechtplassengebied. Volgens mij de beste methode mensen het water en het leven daarin te leren kennen en waarderen.’

Wiegert werkt als adviseur bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. Dat houdt in dat hij ervoor moet zorgen dat er in Nederland voldoende kennis wordt ontwikkeld die V&W in de toekomst in staat stelt beleidsvragen te beantwoorden op het gebied van bijvoorbeeld klimaatverandering en zeespiegelstijging. Maar ook zijn er vragen op het gebied van het combineren en afstemmen van waterveiligheid en waterkwaliteit met andere functies als wonen, mobiliteit, landbouw etc. Ons land wordt volgens Wiegert gewoon te vol om al dat soort functies apart van elkaar te behouden. Voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn dat soort vragen natuurlijk ook cruciaal en wij stimuleren deze kennisontwikkeling daarom ook samen met de andere waterschappen via het STOWA.

Stuur een email aan Wiegert: wiegert.dulfer@agv.nl

Sander Mager
Algemeen Bestuurslid en Fractievoorzitter

Sander Mager (42) is directeur van AgriProFocus, de NL netwerkorganisatie. voor transitie van voedselsystemen en bevordering van duurzaam agrarisch ondernemerschap in ontwikkelingslanden. AgriProFocus is een netwerkorganisatie van bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheids- en kennisinstellingen, die een gezamenlijke ambitie hebben om via duurzaam en inclusief agrarisch ondernemerschap bij te dragen aan wereldwijde voedselzekerheid. AgriProFocus doet dat door samenwerking te organiseren (linking), leren binnen het netwerk te faciliteren (learning) en collectief leiderschap te katalyseren (leadership). AgriProFocus heeft naast het netwerk in Nederland ook netwerken in 12 landen in Afrika en Zuidoost-Azië.

De expertise van Sander ligt in het bijeenbrengen van (soms ongedachte) partners om gezamenlijk spraakmakende innovaties in duurzame landbouw te realiseren. Dat deed hij eerder ook als zelfstandig consultant en als programmadirecteur van TransForum (NL innovatieprogramma voor duurzame landbouw). Daarnaast is Sander 12 jaar raadslid geweest in Amstelveen, waarvan 11 jaar als fractievoorzitter en 8 jaar plaatsvervangend voorzitter van de Gemeenteraad.

Voor Sander zijn water en duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als bioloog weet hij hoe essentieel water is voor natuur, milieu en landschap. En in zijn projecten rond duurzame landbouw is water altijd een bepalende factor. Die kennis en ervaring wil hij inzetten om in het waterschap een volgende slag te maken naar duurzaamheid. Omdat beschikbaarheid van voldoende en schoon water van levensbelang is, maar bepaald geen vanzelfsprekendheid.

Stuur een e-mail aan Sander: smager@planet.nl

Marjolein Quené
Algemeen Bestuurslid

Sinds ruim 20 jaar woon ik in het Gooi en ik geef om deze omgeving. Ik ben historicus en bedrijfskundige en heb in Afrika, Brussel en Nederland gewerkt bij uiteenlopende organisaties als een energiebedrijf en in de sociale zekerheid. Waar het uiteindelijk om draait: papier is geduldig, de uitvoering telt, want daar hebben bewoners mee te maken. Water is de sleutel tot onze leefomgeving, veiligheid en gezondheid en het eerste waardoor we echt met klimaatverandering te maken krijgen. Water is te belangrijk om aan ambtenaren en technici over te laten. Schoon en gezond water, ruimte voor water, minder verdroging, lagere kosten: het vergt elke keer keuzes. Ik wil me inzetten om meer mensen bij het waterbeheer te betrekken.

Mimy Sluiter
Algemeen Bestuurslid

Vanaf juni 2017 ben ik weer actief namens Water Natuurlijk, eerst als duo-lid van het Algemeen Bestuur van AGV en sinds mei 2018 weer als Algemeen Bestuurslid net als in de vorige bestuursperiode. Samen met mijn fijne collega’s zet ik me weer met hart en ziel in voor groen en water. Als voormalig wethouder, statenlid en bestuurslid van het Goois Natuurreservaat heeft water en natuur altijd mijn eerste interesse en betrokkenheid gehad. Dat blijf ik graag doen en nu dus in het waterschap.

Stuur een e-mail aan Mimy: mimy.sluiter@gmail.com

Regiobestuur Noordwest

Onder regio Noordwest vallen de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Hollands Noorderkwartier.

Het Regiobestuur bestaat uit: Rolf van Arendonk, Casper Colenbrander, Lydia Snuif en Luuk Hüttig.

Wilt u contact opnemen dan kan dat via waternatuurlijk.noordwest@gmail.com