Windmolens havengebied: een oproep aan minister Kamp

17 november 2016
De afgelopen weken is er een stevige (media-)discussie gaande tussen de provincie Noord-Holland aan de ene kant en de gemeente Amsterdam en het havenbedrijf Amsterdam aan de andere kant. Provinciale Staten wil slechts een vergunning afgeven voor het plaatsen van tien in plaats van 28 nieuwe windmolens in het havengebied. De gemeente Amsterdam denkt over … Lees "Windmolens havengebied: een oproep aan minister Kamp" verder

De afgelopen weken is er een stevige (media-)discussie gaande tussen de provincie Noord-Holland aan de ene kant en de gemeente Amsterdam en het havenbedrijf Amsterdam aan de andere kant. Provinciale Staten wil slechts een vergunning afgeven voor het plaatsen van tien in plaats van 28 nieuwe windmolens in het havengebied. De gemeente Amsterdam denkt over een gang naar de rechter.

Van deze 28 windmolens zijn er zes een gezamenlijke investering tussen het havenbedrijf en waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Die komen er nu zeer waarschijnlijk niet. Dit is niet alleen een verlies qua duurzaamheid voor de stad Amsterdam en de regio, maar zeker ook voor de duurzaamheidsdoelstellingen van heel Nederland, betoogt dagelijks bestuurder Wiegert Dulfer van waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Volgens een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek bungelt Nederland al jaren onderaan de lijst van landen binnen de EU wat betreft de inzet van duurzame energie. We zitten bijvoorbeeld ver onder de bijdrage van Kroatië, dat nu al voldoet aan hun doelstelling voor 2020, het jaar dat de EU-duurzaamheidsafspraken moeten ingaan. Voor Nederland ligt deze duurzaamheidsdoelstelling op veertien procent en we zijn nog niet op de helft. Verwacht wordt dat we in 2020 blijven steken op maximaal twaalf procent.

Je zou zeggen: ‘er is geen tijd meer te verliezen’.

Treuzelen met duurzaamheid betekent méér klimaatverandering en méér zeespiegelstijging, een grote zorg voor ons allemaal en zeker voor het waterschap. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil als eerste overheidsorganisatie in 2020 evenveel energie opwekken als we gebruiken. Of dit nu gebeurt door de inzet van windmolens, zonnepanelen, of het verstoken van zuiveringsslib.
Op dit moment zijn we voor ongeveer de helft energieneutraal. De andere helft willen we voor een groot deel echter gaan halen uit wind. Door de inzet van windmolens dus.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil samen met de gemeente Amsterdam in het havengebied duurzame energie opwekken en zo de klimaatverandering met bijbehorende zeespiegelstijging verminderen, de luchtvervuiling terugdringen en de energiedoelstelling dichter bij brengen. Dit alles betalen we uit eigen middelen, zonder subsidie. Verreweg de beste locatie hiervoor in het gebied van ons waterschap is op het terrein van onze rioolwaterzuivering in het Havengebied van Amsterdam.
De provincie Noord-Holland wil echter niet meer vergunningen uitgeven, dan als minimum is afgesproken met de Minister in 2013.

Uit recent onderzoek van Motivaction blijkt dat bewoners geen bezwaren hebben tegen windmolens in een industriële omgeving, waarbij geen sprake is van horizonvervuiling of een beschermd dorpsgezicht. Dit is nu precies wat we in Amsterdam willen. Het Havengebied is immers een industriële omgeving, terwijl veel van de regels voor het gebruik van windmolens iets zeggen over een landelijk gebied. Maar de houding van de provincie Noord-Holland is niet bepaald behulpzaam, zoals blijkt uit de uitspraak van gedeputeerde Jack van der Hoek in het Parool van 27 september: “ik ben niet de gedeputeerde windenergie, maar ga slechts over duurzaamheid, de beslissing is aan de Provinciale Staten en ik zorg slechts voor de realisatie daarna”.
Hiermee ontneemt hij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht de mogelijkheid om daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan de landelijke klimaatopgave.

Daarom deze oproep aan u, minister Kamp.
Want u weet dat wij allen een groter gezamenlijk belang dienen.

De Nederlandse ambitie naar een duurzame energievoorziening leunt voor een groot deel op windmolens. En vooral de realisatie van windmolens op het vaste land stagneert. In het Amsterdamse Havengebied zijn gemeente, waterschap en bewoners enthousiast. De provincie Noord-Holland moet zich nu nog aansluiten.

Minister Kamp, als u hen helpt, helpen wij u!

Wiegert Dulfer, lid Dagelijks Bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

De otter is weer gezien in AGV gebied!

14 november 2016
Bij de natuurverbinding tussen de Ankeveense Plassen en het Naardermeer is voor het eerst een otter gesignaleerd. Het dier verscheen voor een cameraval van de zoogdiervereniging die bij de faunapassage staat, een grote verrassing voor de vrijwilligers die de beelden bekeken. Graadmeter voor de natuur De laatste otter in het Naardermeer werd bijna vijftig jaar … Lees "De otter is weer gezien in AGV gebied!" verder

Bij de natuurverbinding tussen de Ankeveense Plassen en het Naardermeer is voor het eerst een otter gesignaleerd. Het dier verscheen voor een cameraval van de zoogdiervereniging die bij de faunapassage staat, een grote verrassing voor de vrijwilligers die de beelden bekeken.

Graadmeter voor de natuur
De laatste otter in het Naardermeer werd bijna vijftig jaar geleden waargenomen. Daarna is hij vooral door een slechte waterkwaliteit verdwenen. Gelukkig is de waterkwaliteit de laatste jaren sterk verbeterd. In 2010 werd een otter gespot in de nabijgelegen Vechtplassen, maar dit dier werd enkele maanden later doodgereden. Jaarlijks overlijdt bijna een kwart van de otters in het verkeer; daarom zijn faunapassages van levensbelang. Het Naardermeer en de Ankeveense Plassen werden tot 2013 van elkaar gescheiden door de drukke provinciale weg N236. Waterschap AGV, Natuurmonumenten en de provincie Noord-Holland bundelden hun krachten om beide natuurgebieden met elkaar te verbinden. Onder de weg liggen nu twee grote faunapassages van respectievelijk 60 en 80 meter breed. Deze vormen de breedste natte natuurverbinding van Nederland. Met deze natuurverbinding is weer een cruciale schakel tussen natuurgebieden in Nederland gerealiseerd. Een belangrijke schakel in de Natte As van Nederland die waterrijke gebieden met elkaar verbindt. Hierdoor worden gebieden groter en de natuur sterker en weerbaarder. Zo bied je dieren en planten in dit drukke land meer overlevingskansen. Deze verbinding haalt de gebieden uit hun isolement.

Het is heel erg goed nieuws en een pluim voor de inzet van Water Natuurlijk dat er nu weer een otter in ons gebied is opgedoken. De otter staat als roofdier aan de top van de voedselketen en is daarmee graadmeter voor de kwaliteit van de natuur. De passage draagt eraan bij dat de otter hier een veilige toekomst krijgt en zich kan verplaatsen tussen de twee moerasgebieden. De lichte komvorm van de passages en de natuurvriendelijke oevers zorgen ervoor dat veel dieren er gebruik van kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan de ringslang, heikikker en rugstreeppad, maar ook reeën en egels kunnen nu de drukke weg veilig passeren. Dit geldt eigenlijk voor alle dieren die hier voorkomen. Ook de otter, die weer in de Vechtplassen gesignaleerd is, krijgt zo meer mogelijkheden. Door de trek van de dieren vergroot ook het leefgebied van de unieke planten die hier voorkomen.

Op de site van Natuurmonumenten staan foto’s en filmpjes van de otter en andere dieren die onder de faunapassage doorlopen.

Gemalenpluim voor Gemaal Stadwijck

5 november 2016
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op 4 november de Gemalenpluim 2016 gekregen. Ons waterschap kreeg de pluim voor het vernieuwen van gemaal Stadwijck, met respect voor het gebouw en de omgeving. Deze zorgvuldige renovatie is vooral tot stand gekomen door ons voormalig DB-lid Lammy Garming en daarna afgerond door Wiegert Dulfer als verantwoordelijk portefeuillehouder … Lees "Gemalenpluim voor Gemaal Stadwijck" verder

gemaal-stadwijck

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op 4 november de Gemalenpluim 2016 gekregen. Ons waterschap kreeg de pluim voor het vernieuwen van gemaal Stadwijck, met respect voor het gebouw en de omgeving. Deze zorgvuldige renovatie is vooral tot stand gekomen door ons voormalig DB-lid Lammy Garming en daarna afgerond door Wiegert Dulfer als verantwoordelijk portefeuillehouder voor het onderhoud aan Technische systemen (waar gemalen onder vallen).

De Nederlandse Gemalenstichting reikt de Gemalenpluim elk jaar uit.

Gemaal Stadwijck zorgt voor de goede hoogte van het water in de Buitenveldertpolder. Het is uniek dat het gemaal zo goed bewaard is gebleven. Dat geldt ook voor de Zorgvliedsluis, het machinistenhuis en de sluiswachterswoning. Ook de natuur en het water eromheen zijn goed bewaard gebleven.

Wateradviesdienst Water Natuurlijk AGV 2016

15 september 2016
Nog voor de zomervakantie legde de Wateradviesdienst Water Natuurlijk AGV 2016 zijn adviezen op tafel. De Wat? De Wateradviesdienst! Goede ideeën vind je overal. Die tref je heus niet alleen aan in het bestuur of de fractie van Water Natuurlijk. Of bij al die ambtenaren van Waternet. Ook leden – en niet leden – van … Lees "Wateradviesdienst Water Natuurlijk AGV 2016" verder

Nog voor de zomervakantie legde de Wateradviesdienst Water Natuurlijk AGV 2016 zijn adviezen op tafel. De Wat? De Wateradviesdienst! Goede ideeën vind je overal. Die tref je heus niet alleen aan in het bestuur of de fractie van Water Natuurlijk. Of bij al die ambtenaren van Waternet. Ook leden – en niet leden – van Water Natuurlijk hebben goede ideeën voor en over water en waterbeheer.

We besloten als fractie om die ideeën eens op te delven en richtten de Wateradviesdienst op. We vroegen leden en niet leden of ze ideeën wilden aandragen. Niet zo maar ideeën, maar ideeën voor meer Natte Natuur in de stad. Een tweesnijdend zwaard. Voor de fractie ideeën om mee aan de slag te gaan, en voor de deelnemers aan de Wateradviesdienst een mooie gelegenheid om zich te verdiepen in waterbeheer, waterschap en Water Natuurlijk.

In het voorjaar gingen vier enthousiaste heren aan de slag met onze vraag. En ze maakten er werk van. Ze gingen op onderzoek uit en op excursie. Ze bezochten Buiksloterham, De Gewoonboot, Fabcity en de Tuinen van West. En ze leverden ideeën op. Twee, om precies te zijn.

De Wateradviesdienst stelt ons voor om ervoor te zorgen dat Amsterdam Groene hoofdstad van Europa wordt. Niet om te gaan pronken met die titel. Groene hoofdstad zijn – of beter: de ambitie om het te worden – geeft een positieve impuls aan de duurzame ontwikkeling van de stad. Duurzame ontwikkeling van Amsterdam is ook een zaak van AGV. En wat AGV in Amsterdam leert en tot stand brengt op het gebied van duurzaam waterbeheer en natte natuur, is ook weer een stimulans om dat elders in het gebied van AGV te doen.

Het andere voorstel van de Wateradviesdienst is communicatie. Op papier heeft AGV zijn zaakjes op orde als het gaat om natte natuur. We weten heel goed wat er kan en wat waar het beste werkt. Als AGV ergens aan de slag gaat, gaat dat ook vaak duurzaam en met oog voor natte natuur en natte natuurontwikkeling. Maar AGV houdt zijn kennis goed verborgen. Een gemeente, projectontwikkelaar of burger die ook wel wat wil met natte natuur, kan de tips & trics maar moeilijk vinden op de website van AGV. Zonde, want al die kennis is vaak met belastinggeld ontwikkeld. Laat maar zien, was het voorstel van de Wateradviesdienst.

Wij gaan aan de slag met de ideeën van de Wateradviesdienst. Dank aan Berend Fraenkel, Frans Haeck, Bart van der Helm en Hans Staphorsius.

Circulair Buiksloterham

29 mei 2016
En toen was er circulair Buiksloterham. Buiksloterham is een stukje Amsterdam Noord dat industriegebied was, en een gemengd woon/werkgebied moet worden. Tot zo ver niets nieuws onder zon. Dat gebeurt overal in Amsterdam en Nederland. Maar Buiksloterham is bijzonder. In maart 2015 sloegen 20 partijen de handen ineen om Buiksloterham te ontwikkelen volgens de principes … Lees "Circulair Buiksloterham" verder

En toen was er circulair Buiksloterham. Buiksloterham is een stukje Amsterdam Noord dat industriegebied was, en een gemengd woon/werkgebied moet worden. Tot zo ver niets nieuws onder zon. Dat gebeurt overal in Amsterdam en Nederland. Maar Buiksloterham is bijzonder. In maart 2015 sloegen 20 partijen de handen ineen om Buiksloterham te ontwikkelen volgens de principes van de circulaire economie: ze zetten hun handtekening onder het Manifest Circulair Buiksloterham.

Ook Waterschap Amstel Gooi en Vecht zette zijn handtekening. Niet voor niets, want circulair handelen – afval is grondstof, duurzame energie opwekken, afvalwater gebruiken en niet alleen maar zuiveren, woningen en wijken rainproof maken – is een enorme uitdaging voor waterschappen. Voor AGV is Circulair Buiksloterham een enorme kans om te leren hoe een waterschap moet handelen in een veranderende stedelijke omgeving, samen te werken met andere partijen om de circulaire economie te stimuleren en wat de beste maatregelen zijn om ook het waterbeheer circulair te maken.

Onlangs was daar dan de eerste Voortgangsrapportage Circulair Buiksloterham. Die loog er niet om. Er wordt veel gedaan en geleerd in Buiksloterham. Er zullen nieuwe vormen van sanitatie worden toegepast. Er worden rainproof ontwerpen voor woningen gemaakt. AGV “oefent” zijn nieuwe rollen en leert daarvan.

Er komen ook nieuwe vragen bovendrijven. Hoe werk je nou het beste samen met heel verschillende partners als gemeente, zelfbouwers, corporaties en lokale initiatieven aan hetzelfde project? Want het is daar dat nieuwe initiatieven en ideeën kunnen stranden; iedereen wil, maar iedereen heeft zijn eigen tempo, eigen mogelijkheden en onmogelijkheden en dat past lang niet altijd in een keer op elkaar. Een andere vraag is hoe je er nou voor zorgt dat de voor- en nadelen van nieuwe technieken goed verdeeld worden. We weten hoe we het deden en hoe daar de belangen lagen, maar nieuwe technieken laten de revenuen soms terecht komen bij partijen die geen enkel risico nemen, en de risico’s bij partijen die er niets wijzer van worden.

Er zit wel een grote adder onder het gras. Dat is de bouwwoede die zich meester maakt van Amsterdam. Die bouwwoede is terecht, en speelt niet alleen in Amsterdam. Mensen willen in de (rand)stad wonen, maar de woningen zijn op. Dus moeten er nieuwe komen. Circulaire initiatieven dreigen dan het kind van de rekening te worden. Want alles wat nieuw en anders is, en eigenlijk een plek moet krijgen in al die bouwplannen, houdt maar op.

De initiatieven die nu in Buiksloterham worden genomen, mag dat niet overkomen. Die moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en te bewijzen. Dan maar iets kalmer aan met de woningbouw, of juist wat gedurfder. Want we kunnen het ons niet veroorloven ons te verdiepen in de kansen van de circulaire economie van de 21ste eeuw, en ondertussen woningen te bouwen die hooguit voldoen aan de eisen van de 20ste. En dat geldt niet alleen voor Buiksloterham, dat geldt voor alle woningen die gebouwd gaan worden de komende jaren. Water Natuurlijk riep het Dagelijks Bestuur van AGV dan ook op om bij gemeenten en projectontwikkelaars steeds de noodzaak van circulair bouwen en circulaire gebiedsontwikkeling naar voren te brengen.

Energieneutraal

28 mei 2016
Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de ambitie om energieneutraal te zijn in 2020. Deze ambitie is in het coalitie-akkoord opgenomen. Dit is een heel ambitieuze ambitie en waarschijnlijk ook de meest ambitieuze van alle waterschappen in Nederland. De ambitie past wel in andere afspraken: De meerjarenafspraken afvalwaterzuivering 2008: 2% energiebesparing per jaar; Klimaatakkoord … Lees "Energieneutraal" verder

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de ambitie om energieneutraal te zijn in 2020. Deze ambitie is in het coalitie-akkoord opgenomen. Dit is een heel ambitieuze ambitie en waarschijnlijk ook de meest ambitieuze van alle waterschappen in Nederland. De ambitie past wel in andere afspraken:

  • De meerjarenafspraken afvalwaterzuivering 2008: 2% energiebesparing per jaar;
  • Klimaatakkoord 2010: 40% zelfvoorzienend in 2020, 30% minder broeikasgasuitstoot in 1990-2020 en 100% duurzame inkoop.
  • De Green Deal, afgesloten in maart j.l. waarin waterschappen ernaar streven om zo snel mogelijk na 2020 energieneutraal te zijn.

In Waterschapsland wordt op dit moment vooral aandacht geschonken aan “energiefabrieken”: rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) die energieneutraal zijn, of zelfs energie opwekken doordat het slib vergist wordt tot biogas. Dit biogas kan dan met een WKK weer worden omgezet in warmte en elektriciteit. In AGV gebeurt dit al op grote schaal, het meeste slib wordt daartoe naar Amsterdam West gebracht.

Onze fractie volgt het onderwerp nauwlettend. We hanteren daarbij de volgende trits:

  • Eerst zoveel mogelijk energie besparen. Wat je bespaart hoef je immers ook niet op te wekken. Energiebesparing kan ook gerealiseerd worden door bijvoorbeeld andere zuiveringstechnieken te gebruiken, of door voor een andere slibverwerking te kiezen.
  • Daarna zoveel mogelijk proberen duurzaam op te wekken. Dat kan met biogas op de RWZI’s, maar ook door locaties te gebruiken voor wind- en zonne-energie. Ook kan er warmte/koude teruggewonnen worden uit het effluent van de RWZI’s.
  • Wat AGV daarna nog moet inkopen aan energie moet in elk geval duurzaam ingekocht worden. Dat is natuurlijk ook een financiële afweging.

Over het algemeen denken we dat er op het punt van energiebesparing nog meer te halen zou kunnen zijn dan er nu gebeurt. We hebben daarop dan ook aangedrongen bij de behandeling van de nota energieneutraal én het innovatieplan van het waterschap.

De komende tijd zal de fractie nog een aantal energie-onderwerpen verder uitdiepen, onder andere in verband met de vernieuwing van de RWZI Weesp. Wie mee wil denken is van harte welkom! Contactpersoon: Marjolein Quené

Masterplan zuiveren, toekomst zuiveringskringen

27 mei 2016
Wat moet je je nu voorstellen bij een dergelijke titel? Het zuiveren van stedelijk afvalwater (lees ons rioolwater) is één van de wettelijke taken van het waterschap. Hiervoor betalen inwoners en bedrijven apart belasting. Er gaat hier heel veel geld in om. Alleen dit jaar al wordt er binnen ons waterschap 16 miljoen euro geïnvesteerd … Lees "Masterplan zuiveren, toekomst zuiveringskringen" verder

Wat moet je je nu voorstellen bij een dergelijke titel? Het zuiveren van stedelijk afvalwater (lees ons rioolwater) is één van de wettelijke taken van het waterschap. Hiervoor betalen inwoners en bedrijven apart belasting. Er gaat hier heel veel geld in om. Alleen dit jaar al wordt er binnen ons waterschap 16 miljoen euro geïnvesteerd in het op orde houden van het systeem door nieuwbouw en vervanging van rioolwaterzuiveringsinstallaties en het daarbij behorende aanvoerstelsel. Om te verkennen of deze investeringen duurzaam zijn – zowel wat betreft het milieu als financieel-  heeft het algemeen bestuur om een strategische visie gevraagd over hoe wij omgaan met deze beheertaak. Er is behoefte om de komende investeringen te toetsen aan een visie waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen.

Afgelopen commissievergadering (25 mei) kwam de conceptnota aan de orde. Hierin is uitvoerig uiteengezet hoe het stelsel op dit moment in elkaar zit en welke keuzes je, uitgaande van de huidige manier van werken, zou kunnen maken. Water Natuurlijk stelde aan de orde dat er ook behoefte is aan meer inzicht in de gevolgen van diverse ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op hoe we nu omgaan met het zuiveren van afvalwater. Wat is de invloed van economische ontwikkeling? Er is een trend dat mensen zelf hun afval(water) willen verwerken. Wat betekent dat als dit steeds populairder wordt? Welke ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en demografie zijn van invloed? Etcetera. Helaas komen dergelijke bespiegelingen niet voor in het Masterplan. Gelukkig vond onze oproep om een bredere invalshoek steun bij de overige fracties in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur zal zich nu gaan beraden over een nieuwe aanpak.

Kwijtschelding waterschapsbelasting voor AOW-ers over de jaren 2012-2015

7 maart 2016
Eind 2014 bleek dat de norm voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting in een aantal gemeenten verschillend was uitgevoerd. Vanaf 2011 waren de bedragen voor AOW- en bijstand iets uit elkaar gaan lopen en het AOW-bedrag was iets hoger. In sommige gemeenten werd wel 100% van het AOW-bedrag aangehouden als kwijtscheldingsnorm (in Amsterdam, Hilversum, Bussum, Naarden … Lees "Kwijtschelding waterschapsbelasting voor AOW-ers over de jaren 2012-2015" verder

Eind 2014 bleek dat de norm voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting in een aantal gemeenten verschillend was uitgevoerd. Vanaf 2011 waren de bedragen voor AOW- en bijstand iets uit elkaar gaan lopen en het AOW-bedrag was iets hoger. In sommige gemeenten werd wel 100% van het AOW-bedrag aangehouden als kwijtscheldingsnorm (in Amsterdam, Hilversum, Bussum, Naarden en Wijdemeren), in andere niet.

In december 2014 besloot het AB van AGV dat de kwijtscheldingsnorm voor iedereen gelijk moest zijn, dus 100% van het AOW-bedrag. Tegelijkertijd vroeg het AB toen om dit te herstellen voor mensen die mogelijk buiten de boot zouden kunnen zijn gevallen over de voorgaande jaren. Er werd speciale aandacht gevraagd voor mensen die in de vorige jaren géén kwijtschelding hadden aangevraagd. Eind 2015 bleek hiermee nog steeds niets te zijn gebeurd. Water Natuurlijk had het liefst gezien dat er op de websites van AGV en Waternet aandacht aan zou worden besteed. Samen met de PvdA hebben we dit aan de orde gesteld en de uitkomst is dat de sociale loketten van de gemeenten over het probleem geïnformeerd zullen worden.

Wij schatten in dat het om ongeveer 80 mensen kan gaan. Bijvoorbeeld mensen die in de jaren 2011 -2015 voor het eerst AOW kregen en dus geen kwijtschelding over de voorgaande jaren hadden aangevraagd. Het met terugwerkende kracht verkrijgen van kwijtschelding is alleen van toepassing op ingezetenen die echt alleen maar AOW ontvangen en geen andere inkomsten hebben. De kwijtschelding moet bij Waternet worden aangevraagd.

Informatie bij Marjolein Quené m@quene.nl

Temmen van brakke kwel in Horstermeer

De vragen die de fractie Water Natuurlijk stelde over het project ‘Temmen van de brakke kwel’ in de Horstermeer zijn door het dagelijks bestuur (DB) beantwoord (tekst zie Beantwoording vragen Brakke Kwel). Het temmen van de brakke kwel betreft een onderzoek om te kijken of het kwelwater met slechte kwaliteit dat in de Horstermeer naar … Lees "Temmen van brakke kwel in Horstermeer" verder

De vragen die de fractie Water Natuurlijk stelde over het project ‘Temmen van de brakke kwel’ in de Horstermeer zijn door het dagelijks bestuur (DB) beantwoord (tekst zie Beantwoording vragen Brakke Kwel). Het temmen van de brakke kwel betreft een onderzoek om te kijken of het kwelwater met slechte kwaliteit dat in de Horstermeer naar bovenkomt, kan worden afgevangen en worden gebruikt als basis voor drinkwaterbereiding elders. Hierdoor zou het vieze kwelwater niet meer het bijzondere en kwetsbare water rondom de Horstermeer vervuilen. 

In de beantwoording zitten nogal wat tegenstrijdigheden. Zo wil de provincie Noord Holland in de polder 834.000 kubieke meter waterberging realiseren, terwijl het DB zegt dat er geen wateropgave is! Er wordt geen duidelijk antwoord gegeven op de politieke vraag hoe de plannen van het project Brakke kwel het standpunt van de provincie (en de daarbij behorende investeringsreserve van 21 miljoen) kunnen beïnvloeden. Immers, als het waterschap dit integrale probleem gaat oplossen, waarom zou de provincie dan nog bijdragen? In het antwoord van het DB staat dat beide zaken niets met elkaar te maken hebben en volledig wel of niet naast elkaar uitgevoerd worden. In de plannen van de Provincie staat echter dat ze het peil in een deel van de polder willen opzetten om de kwaliteit van het water en de natuur in de omgeving van de Horstermeer (de Vechtplassen) te verbeteren. Wie heeft er nu gelijk?

Gesteld wordt door het DB dat de huidige kosten voor de omgang met het brakke water in de Horstermeer laag zijn. De maatschappelijke kosten zijn echter niet concreet gemaakt. In één van de antwoorden wordt nu ook gezegd dat als het drinkwater uit de Horstermeer gewonnen wordt, het kwalitatief goede kwelwater uit de bestaande bron (Bethunepolder) gebruikt wordt om de Loosdrechtse plassen aan te vullen. Dit is geheel nieuw en ook niet eerder gemeld in de presentatie aan het algemeen bestuur. 

Best een heel ingewikkeld verhaal waarbij drinkwater en oppervlaktewater door elkaar spelen. Dit levert weer een flink aantal bestuurlijke vragen op, omdat drinkwaterbereiding geen taak is van het waterschap.
De fractie zal de beantwoording van de vragen aanmelden ter bespreking in de vergadering van april. Wordt vervolgd.

Leden gezocht voor de Eerste WaterAdviesDienst!

25 februari 2016
Ben jij maatschappelijk betrokken, ondernemend en vind je het interessant om na te denken over water en waterbeheer? Wil je meer weten over het waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV)? Wil je wel eens zien wat Water Natuurlijk, de groene waterschapspartij met hart voor blauw, allemaal doet in het Algemeen Bestuur van waterschap AGV? Meld … Lees "Leden gezocht voor de Eerste WaterAdviesDienst!" verder

gezochtBen jij maatschappelijk betrokken, ondernemend en vind je het interessant om na te denken over water en waterbeheer? Wil je meer weten over het waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV)? Wil je wel eens zien wat Water Natuurlijk, de groene waterschapspartij met hart voor blauw, allemaal doet in het Algemeen Bestuur van waterschap AGV? Meld je dan nu aan voor de Eerste Water Natuurlijk AGV Wateradviesdienst.

Wateradviesdienst

De Wateradviesdienst heeft als doel de fractie van Water Natuurlijk van inhoudelijke input te voorzien over een vooraf geselecteerd thema. Hierbij werken de deelnemers van de werkgroep nauw samen met de fractieleden die het thema hebben aangedragen. De deelnemers doen dit bijvoorbeeld door het schrijven van een onderbouwd initiatiefvoorstel, notitie of opiniestuk voor een dagblad. Zij kunnen ook een symposium organiseren over het onderwerp. Tegelijkertijd biedt de Wateradviesdienst deelnemers een unieke kans om op een inhoudelijke manier kennis te maken met Water Natuurlijk AGV, zowel met de partij als de mensen, en iets bij te dragen aan de ontwikkeling van het waterschap AGV.

Iedereen kan mee doen aan de Wateradviesdienst van Water Natuurlijk, leden en niet-leden.

Natte Natuur

In april 2016 gaat de Eerste Wateradviesdienst van Water Natuurlijk AGV van start. Onderwerp van de Eerste Wateradviesdienst is Natte Natuur in de stad. Water Natuurlijk AGV nodigt je uit om samen met anderen na te denken over en voorstellen te ontwikkelen voor meer Natte Natuur in de stad.

Of het nou gaat om de bestaande stad of nieuw te ontwikkelen gebieden, of het nou gaat om woonwijken of bedrijventerreinen, in de stad is of komt overal water. Al dat water biedt kansen om nieuwe Natte Natuur te realiseren of bestaande Natte Natuur te versterken of uit te breiden. Natuur maakt water vaak leuker voor de mensen die er naast wonen, er in of naast recreëren of er dagelijks langs fietsen op weg naar werk of school. Tegelijk draagt natuur in het water vaak bij aan de biodiversiteit of verbetert het de waterkwaliteit. Ook loont het de moeite om groen en natuur in de stad op een “natte” manier uit te voeren, omdat zo wordt bijgedragen aan het opvangen van regenwater.

Wanneer?

De Wateradviesdienst loopt van begin april 2016 tot eind juni 2016 en wordt naar eigen tijdsindeling (ongeveer een avond in de week) ingericht.

Er zijn drie belangrijke algemene bijeenkomsten op dinsdagavond:

  • de kickoff op dinsdag 29 maart
  • een tussentijdse bijeenkomst op dinsdag 17 mei
  • de eindpresentaties op dinsdag 5 juli

Tussentijds wordt het contact binnen de Wateradviesdienst onderling en met het betrokken fractielid zelf georganiseerd.

Hoe aan te melden?

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Jan Hoek (omdehoek@gmail.com). Stuur hem voor 15 maart je motivatiebrief (max. 1 A4).

12345678