Er valt echt iets te kiezen voor de waterschappen!

9 maart 2015
Waarom zijn er in vredesnaam verkiezingen voor die waterschappen? Ze doen nuttig werk, daar niet van, maar zou het niet veel handiger zijn om dat door gemeenten of provincies te laten doen? Scheelt weer zo’n kostbare verkiezing en de kosten van zo’n apart overheid. Mensen vragen het me vaak, nu ik lijsttrekker ben van Water … Lees "Er valt echt iets te kiezen voor de waterschappen!" verder

joop.nl_Waarom zijn er in vredesnaam verkiezingen voor die waterschappen? Ze doen nuttig werk, daar niet van, maar zou het niet veel handiger zijn om dat door gemeenten of provincies te laten doen? Scheelt weer zo’n kostbare verkiezing en de kosten van zo’n apart overheid.

Mensen vragen het me vaak, nu ik lijsttrekker ben van Water Natuurlijk in het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Dat alleen al moet ik regelmatig uitleggen, dat een hoogheemraadschap een waterschap is. En dat er naast de bekende politieke partijen ook andere partijen aan de waterschapsverkiezingen mee doen. Zoals Water Natuurlijk, de groene waterschapspartij met hart voor blauw.

Maar waarom dan toch? Omdat burgers en bedrijven belasting aan het waterschap betalen, dat met dat belastinggeld zorgt voor droge voeten en schoon water. En waar belastinggeld wordt uitgegeven, horen de belastingbetalers via hun vertegenwoordigers te besluiten op welke manier dat gebeurt. Zo gaat het ook in de algemene democratie, waar burgers via hun vertegenwoordigers in Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraad besluiten wat er met hun belastinggeld gebeurt.

Valt er dan wat te kiezen, in het waterschap? Droge voeten zijn toch gewoon droge voeten, en schoon water is toch gewoon schoon water? Het tegendeel is waar. Er worden elke dag keuzes gemaakt door het waterschap. Een gemaal, om na overvloedige regenval het water weg te pompen, kun je op verschillende manieren maken. Je kunt een goedkope maken, maar dan wordt de pomp een enorme gehaktmolen voor vissen. Of je kiest voor het welzijn van de vissen, en zorgt er voor dat zij zo’n pomp kunnen passeren. En het overleven. Kost wat, maar voor vissen is het echt een stuk beter.

Waterschappen zuiveren afvalwater. Dat kun je rechttoe rechtaan doen. Maar je kunt ook kiezen voor innovatie. Dat kost in het begin wat, maar je haalt het er dubbel en dwars uit. Dus haalt Amstel Gooi en Vecht fosfaat uit pure urine, waarvoor bij de zuiveringsinstallatie een speciaal afgiftepunt is gemaakt. Die urine wordt ingezameld met de waterloze urinoirs, die worden gebruikt bij grote evenementen en poppodia. Door de urine apart te zuiveren, wordt geld bespaard, maar het levert vooral fosfaat op; geen afvalstof, maar een kostbare grondstof.

Water stroomt door sloten, en sloten hebben oevers. Die kun je recht trekken, want dat is makkelijk in het onderhoud. Maar je kunt ze ook natuurvriendelijk maken. Met veel riet, en een vloeiende overgang van land naar water. Zo ontstaat er ruimte voor vissen en vogels. Dat zijn geen kosten, maar een investering in de natuur. Maar daar moet je dan wel voor kiezen.

Dat zijn zo maar wat keuzes die waterschappen kunnen maken. Voor of tegen vissen, voor of tegen duurzaam gebruik van grondstoffen, voor of tegen een mooi landschap. Die keuze kunnen kiezers straks ook maken, bij de waterschapsverkiezingen op 18 maart.

Wiegert Dulfer, lijsttrekker Water Natuurlijk AGV (links) met de ambassadeur van Water Natuurlijk, dhr Jan Terlouw (rechts)
Wiegert Dulfer, lijsttrekker Water Natuurlijk AGV (links) met de ambassadeur van Water Natuurlijk, dhr Jan Terlouw (rechts)

Lees dit artikel ook op Joop.nl – gepubliceerd op 9 maart 2015. 

Water Natuurlijk: ‘Grachten kunnen 3 x schoner’

Het water in de Amsterdamse grachten wordt steeds schoner.  Het water is zo schoon, dat de olifanten in Artis het water nu zomaar, zonder zuivering, mogen drinken. Toch is Water Natuurlijk, de grootste partij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht nog niet tevreden. Deze week presenteerde de partij drie voorstellen om de waterkwaliteit in de … Lees "Water Natuurlijk: ‘Grachten kunnen 3 x schoner’" verder

3xschonerHet water in de Amsterdamse grachten wordt steeds schoner.  Het water is zo schoon, dat de olifanten in Artis het water nu zomaar, zonder zuivering, mogen drinken. Toch is Water Natuurlijk, de grootste partij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht nog niet tevreden. Deze week presenteerde de partij drie voorstellen om de waterkwaliteit in de Amsterdamse grachten verder te verbeteren.

Terwijl er vroeger in de zomer met regelmaat van de klok dode vissen ronddreven komt het leven terug. Vorige zomer is er zelfs een zeehond in de Amstel gezien en wie weet, hebben we over tien jaar welk weer otters in de gracht. Waar de gracht vroeger vooral een open riool was waar alle wc’s direct op loosden, zijn alle huizen en bijna alle woonboten nu op het riool aangesloten. Wiegert Dulfer, lijsttrekker voor Water Natuurlijk in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht: ‘Dat de olifanten in Artis het grachtenwater nu kunnen drinken is een hele grote stap vooruit. Mensen worden er waarschijnlijk nog wel ziek van. Grachtenwater moet je dus niet zomaar drinken. Dat doet waarschijnlijk ook niemand, maar er wordt gelukkig wel steeds meer in gezwommen. Door wedstrijdzwemmers tijdens de Amstelswim, maar ook door steeds meer bewoners die in de zomer voor het werk even een baantje zwemmen in de Amstel of de haven. En die mensen krijgen onwillekeurig toch water binnen. Dat kan niet veel kwaad, maar is ook niet erg gezond.’

Volgens Water Natuurlijk komt er nog altijd teveel vuil in de gracht. Ten zuiden van Amstelveen staan veel kassen waar nog met gif gespoten wordt. Dat komt ook in het water terecht. In de Amstel zijn volgens het waterschap recent verhoogde hoeveelheden tuinbouwgif gemeten en dat stroomt ook naar de Amsterdamse grachten. Sommige gemeenten zoals Amstelveen gebruiken nog steeds het gif RoundUp om het onkruid op de stoep dood te spuiten. Dat spoelt natuurlijk ook in de Amstel.

In de polders rond Amsterdam wordt volgens Water Natuurlijk door de boeren ook nog steeds onzorgvuldig omgegaan met mest. Die mest komt via de sloten en gemalen in de Amstel en zo in Amsterdam. Mest in het water is niet lekker en het veroorzaakt blauwalg. Als er teveel blauwalg is wordt zwemmen afgeraden en komen er borden, zoals in de Sloterplas.

Dulfer vervolgt: ‘In de zomer, net als het zo lekker zwemmen is, wordt er ook heel veel gevaren in de gracht. Dat is ook leuk, maar veel boten hebben nog verschrikkelijk oude vieze dieselmotoren. Die walmen zo’n verstikkende rook uit dat je de adem wordt ontnomen. Niet veel mensen weten dat de uitlaten van die motoren onderwater uitkomen met de bedoeling om minder vieze rook in de lucht te laten komen. Waar blijft die vuile troep dan? Precies! Dat blijft achter in het water van de gracht. Lekker zwemmen!’

Water Natuurlijk wil dat de grachten echt schoner worden. Zodat olifanten en andere dieren gerust uit de gracht kunnen drinken. En dat mensen veilig kunnen zwemmen. Daarom wil Water Natuurlijk dat:

  1. Al het afvalwater van de 374 kassen in het gebied van AGV gezuiverd wordt
  2. Boeren allemaal mee gaan doen aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en er geen mest meer in de sloot komt.
  3. Er in Amsterdam een ban komt op boten met oude dieselmotoren.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=opM7fbZENRo&list=PLbvdDvEOdcZTMtnEnnfZXU8h_4QPQAjL3″][/su_youtube]

Sander Mager op RTV Amstelveen over waterschapsverkiezingen

6 maart 2015
Sander Mager, kandidaat op plaats 3 voor Water Natuurlijk in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, legt voor de camera van RTV Amstelveen uit waarom mensen moeten gaan stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Ook wordt hij geïnterviewd over waar Water Natuurlijk voor staat en wat de verschillen zijn tussen partijen in het waterschap. [su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=ow1A4-wsKr4&feature=youtu.be&t=4m38s” width=”580″ … Lees "Sander Mager op RTV Amstelveen over waterschapsverkiezingen" verder
Sander Mager
3. Sander Mager

Sander Mager, kandidaat op plaats 3 voor Water Natuurlijk in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, legt voor de camera van RTV Amstelveen uit waarom mensen moeten gaan stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Ook wordt hij geïnterviewd over waar Water Natuurlijk voor staat en wat de verschillen zijn tussen partijen in het waterschap.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=ow1A4-wsKr4&feature=youtu.be&t=4m38s” width=”580″ height=”380″]https://www.youtube.com/watch?v=qSGNwghKYeQ[/su_youtube]

Dijkverbetering met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie

5 maart 2015
Vorige week organiseerde Water Natuurlijk een excursie langs Het Gein om te laten zien dat dijkversterking wel degelijk ook uitgevoerd kan worden met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie. Dat dit thema zeer actueel is bewijst wel deze protestactie van Katja Schuurman, Jort Kelder, Michiel Huisman en André Kuipers tegen de dijkversterking van de Zuiderzeedijk. … Lees "Dijkverbetering met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie" verder

Vorige week organiseerde Water Natuurlijk een excursie langs Het Gein om te laten zien dat dijkversterking wel degelijk ook uitgevoerd kan worden met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie. Dat dit thema zeer actueel is bewijst wel deze protestactie van Katja Schuurman, Jort Kelder, Michiel Huisman en André Kuipers tegen de dijkversterking van de Zuiderzeedijk.

media_xll_2815861

Tijdens de excursie van Water Natuurlijk verteld Tjebbe de Boer, voorzitter van ‘Spaar het Gein‘ hoe de bewoners langs het Gein in eerste instantie geconfronteerd werden met onzalige plannen voor dijkversterking. De techneuten van het waterschap wisten precies hoe het allemaal moest: de dijk moest 70 centimeter hoger en alle bomen, waaronder veel karakteristieke knotwilgen, moesten gekapt. Een ramp voor de bijzondere landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Geingebied. Dankzij verzet van de bewoners, en dankzij veranderingen in de samenstelling van het bestuur van het waterschap, kantelde het denken en bleek dat het best anders kan.

Wiegert Dulfer, lijsttrekker van Water Natuurlijk: ‘De dijk wordt nu maximaal 35 centimeter hoger en 95% van de bomen kan blijven staan. In goed overleg met bewoners werkt het waterschap nu aan dijkverbetering met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie. Zo hoort het wat Water Natuurlijk betreft ook!’

thema-header-1267x430-het-gein

Interview met Jan Hoek, kandidaat plaats 4

3 maart 2015
Jan Hoek, onze kandidaat op plaats 4 en voormalig raadslid van GroenLinks Amsterdam legt in een interview uit waarom hij zich kandidaat heeft gesteld voor de waterschapsverkiezingen. “Waterbeheer is een prachtige combinatie van oud-Hollands en moderne techniek. Dat vind ik fascinerend. Goed waterbeheer is belangrijk, omdat het de voorwaarden schept om in Nederland, en zeker … Lees "Interview met Jan Hoek, kandidaat plaats 4" verder

Jan-Hoek-400Jan Hoek, onze kandidaat op plaats 4 en voormalig raadslid van GroenLinks Amsterdam legt in een interview uit waarom hij zich kandidaat heeft gesteld voor de waterschapsverkiezingen.

“Waterbeheer is een prachtige combinatie van oud-Hollands en moderne techniek. Dat vind ik fascinerend. Goed waterbeheer is belangrijk, omdat het de voorwaarden schept om in Nederland, en zeker in de Randstad, te kunnen wonen. De manier waarop we dat doen is in dit natte land bovendien van grote invloed op natuur en milieu, maar ook van belang voor al die mensen die op en in het water willen recreëren. We kunnen ons er op een koopje vanaf maken, of investeren in een duurzame toekomst van onszelf en onze kinderen. En ik kies – net als Water Natuurlijk – voor dat laatste. En de kennis en ervaring die ik in de afgelopen jaren in de Amsterdamse politiek heb opgedaan, wil ik daar graag voor inzetten.” 

Lees het hele interview hier.

‘Tegel eruit. Plant erin!’ – Actie voor ‘rainproof’ tuinen

28 februari 2015
GroenLinks Huizen en Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, voerden zaterdag 28 februari samen actie onder het motto ‘Tegel eruit. Plant erin!’. De partijen voerden deze actie omdat tegels uit de tuin helpt om wateroverlast voorkomen en om de andere voordelen van een groene tuin onder de aandacht te brengen. GroenLinks … Lees "‘Tegel eruit. Plant erin!’ – Actie voor ‘rainproof’ tuinen" verder
tegel eruit
Wiegert Dulfer (lijsttrekker Water Natuurlijk AGV) biedt een plant aan Monica Lemmens en Larisa Landré (GroenLinks Huizen) aan in ruil voor een stoeptegel.

GroenLinks Huizen en Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, voerden zaterdag 28 februari samen actie onder het motto ‘Tegel eruit. Plant erin!’. De partijen voerden deze actie omdat tegels uit de tuin helpt om wateroverlast voorkomen en om de andere voordelen van een groene tuin onder de aandacht te brengen. GroenLinks Huizen complimenteerde die bewoners van Huizen die veel groen in hun tuin hebben. In het kader van de Nationale Complimentendag bood GroenLinks huizen die bewoners een ansichtkaart aan. 

De tegeltuin wordt veel aangeboden door tuincentra en hoveniers en veel mensen denken dat het makkelijk in onderhoud is. De tegeltuin heeft echter ook heel veel nadelen ten opzichte van een groene tuin. Met name voor de afvoer van regenwater, zeker na extreem weer, is een betegelde tuin een groot probleem. Groene tuinen kunnen regenwater opvangen en de afvoer zo langzamer laten verlopen. Groene tuinen helpen dat er minder water in het riool komt en dan hoeft er minder water gezuiverd te worden. Groene tuinen kunnen helpen om de pieken in regenval, die steeds vaker zullen voorkomen door de klimaatverandering op te vangen. Als regenwater niet weg kan in de tuin, stromen straten en huizen eerder onder. Uiteindelijk kunnen groene tuinen dus ook de kosten van het waterbeheer verlagen. GroenLinks en Water Natuurlijk pleiten voor meer groene, natuurlijke tuinen. Onder het motto ‘Tegel eruit, Plant erin’ promoten zij het regenklaar maken van tuinen.

Groene tuinen hebben naast het meer ‘rainproof’ zijn, nog veel meer voordelen. Planten, struiken en bomen zorgen voor meer insecten, vlinders en andere dieren en helpen hen zo te overleven. Een groene tuin is goed voor de biodiversiteit. Een groene omgeving vangt fijnstof op. Een groene tuin is goed voor mensen, het helpt stress verminderen. Een groene tuin en parken kunnen in de zomer “hittestress” in de stad voorkomen.

Van palingkiller naar visvriendelijk gemaal

27 februari 2015
Donderdag 26 februari is het nieuwe Poldergemaal Kortenhoef geopend. En het is helemaal visvriendelijk. Het oude poldergemaal was een knelpunt voor vismigratie in ons waterschap en stond bekend als de ‘palingkiller’. Dit kwam omdat in het oude gemaal een zogenaamde schroefpomp zat die veel schade aan vis, vooral aan de paling, toebracht. Op initiatief van … Lees "Van palingkiller naar visvriendelijk gemaal" verder

palingkiller

Donderdag 26 februari is het nieuwe Poldergemaal Kortenhoef geopend. En het is helemaal visvriendelijk. Het oude poldergemaal was een knelpunt voor vismigratie in ons waterschap en stond bekend als de ‘palingkiller’. Dit kwam omdat in het oude gemaal een zogenaamde schroefpomp zat die veel schade aan vis, vooral aan de paling, toebracht. Op initiatief van Wiegert Dulfer, Dagelijks Bestuurder bij het Waterschap namens Water Natuurlijk is nu het nieuwe gemaal helemaal visvriendelijk.

Het nieuwe gemaal is visvriendelijk omdat er twee buisvijzels zijn aangebracht die ervoor zorgen dat vis, o.a. de paling, ongeschonden door het gemaal komt. Met het in gebruik nemen van het nieuwe gemaal met meer capaciteit, is de waterhuishouding van polder Kortenhoef weer op orde. Wiegert Dulfer, verantwoordelijk bestuurder van het waterschap en lijsttrekker van Water Natuurlijk: ‘In 2010 is er een groot landelijk onderzoek gedaan naar vispassage en visschade door gemalen. Het gemaal Kortenhoef was één van de 30 gemalen dat destijds is onderzocht. Hier werd de meeste paling gevangen waarvan een groot deel werd gedood door het gemaal. Het waterschap heeft op mijn initiatief daarna direct maatregelen genomen. De paling werd voor het gemaal opgevangen en overgezet. Ik ben blij dat er nu een nieuw visvriendelijk gemaal is wat in de praktijk goed blijkt te werken. De paling passeert nu ongeschonden het gemaal: goed voor de soort en goed voor de visstand in het gebied.’

Luister hier het interview dat Wiegert Dulfer had met RTVNH (uitzending van donderdag 26 februari 06.00 – 07.00 uur, vanaf 0.50.00).

DD346142
Wiegert Dulfer (links) en gedeputeerde Jaap Bond (rechts) bij de opening van het nieuwe gemaal Kortenhoef.

5-Puntenplan ‘Water? Natuurlijk betaalbaar!’

23 februari 2015
Water Natuurlijk, de grootste partij in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht laat met een 5-puntenplan zien dat de waterschapsbelastingen de komende jaren lager moeten kunnen worden. Met het plan getiteld ‘Water? Natuurlijk Betaalbaar’ pleit de partij voor maatregelen die leiden tot lagere kosten én mooiere resultaten. Zo wil de partij fors inzetten op winst … Lees "5-Puntenplan ‘Water? Natuurlijk betaalbaar!’" verder

Water Natuurlijk Betaalbaar 5puntenplanWater Natuurlijk, de grootste partij in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht laat met een 5-puntenplan zien dat de waterschapsbelastingen de komende jaren lager moeten kunnen worden. Met het plan getiteld ‘Water? Natuurlijk Betaalbaar’ pleit de partij voor maatregelen die leiden tot lagere kosten én mooiere resultaten. Zo wil de partij fors inzetten op winst halen uit de circulaire economie, watervervuiling verplicht aan de bron aanpakken en wil zij inwoners stimuleren zelf meer maatregelen te laten nemen die bijdragen aan een beter waterbeheer in de stad, bijvoorbeeld door hun tuin regenklaar te maken.

Wiegert Dulfer, lijsttrekker voor Water Natuurlijk: ‘Als waterschappen ergens van bekend zijn, dan is het van de rekening die jaarlijks op de mat valt. Logisch dat u er op wilt kunnen vertrouwen dat u niet meer betaalt dan nodig, en dat dit geld goed wordt benut. Water Natuurlijk laat met dit plan zien dat juist een duurzaam waterbeheer tot lagere kosten én tot mooiere resultaten leidt.’ Het waterschap heeft volgen Water Natuurlijk bijvoorbeeld veel mogelijkheden om geld te verdienen met duurzame maatregelen. Zo kunnen waterschappen grondstoffen terugwinnen uit afvalwater, zelf veel energie opwekken en warmte/koude opslag realiseren. Rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen worden omgebouwd naar grondstoffen-, energie- of waterfabrieken. Deze investeringen verdienen volgens Water Natuurlijk zichzelf terug en kunnen leiden tot lagere waterschapsbelastingen.

De partij wil verder het principe van de vervuiler betaalt veel consequenter doorvoeren. Volgens Water Natuurlijk lijden nog te vaak de goeden onder de verspillers en vervuilers. Door vaker te controleren en strenger te handhaven wil Water Natuurlijk overtreders steviger aanpakken. Dulfer: ‘Blauwalg wordt veelal veroorzaakt doordat er teveel koeienmest in het water terecht komt. En nog schrikbarend veel tuinders gebruiken nog steeds bestrijdingsmiddelen die ook in het grond- en oppervlaktewater terecht komen. Het waterschap maakt veel kosten om die vervuiling uit ons water te halen. Terecht maken mensen zich ook steeds meer zorgen over microplastics en medicijnresten. Water Natuurlijk wil dat al deze problemen aan de bron aangepakt worden. Zodat al deze stoffen nooit in het water terecht komen. Dan hoeven we ook geen kosten te maken om ze eruit te halen. Dus elk ziekenhuis moet verplicht een pharmafilter installeren, en elke boer moet maatregelen nemen om afspoeling van mest te voorkomen. En word je toch betrapt op watervervuiling, dan moet je ook financieel op de blaren zitten.’

Water Natuurlijk wil ook experimenten met nieuwe financiële prikkels voor duurzaam waterbeheer door bewoners. Denk bijvoorbeeld aan een korting op je waterschapsbelasting voor bewoners met een regenbestendige tuin. Het vijfpuntenplan omvat verder voorstellen voor een eerlijkere benutting van de belastingopbrengsten en kostendeling door combinatie van waterveiligheidsmaatregelen met recreatie en natuur.

LEES HET VOLLEDIGE PLAN HIER: Water Natuurlijk Betaalbaar 5-puntenplan

Heb jij onze posters al zien hangen?

15 februari 2015
De campagne is nu echt begonnen! Dit weekend hebben we (bijna) overal op de verkiezingsborden onze mooie posters geplakt. Tussen de saaie logo’s en ongeïnspireerde portretfoto’s valt onze posters wel heel erg op. Zie jij een bord waar onze poster niet (meer) op zit, laat het ons dan weten, dan plakken we snel een nieuwe: … Lees "Heb jij onze posters al zien hangen?" verder

De campagne is nu echt begonnen! Dit weekend hebben we (bijna) overal op de verkiezingsborden onze mooie posters geplakt. Tussen de saaie logo’s en ongeïnspireerde portretfoto’s valt onze posters wel heel erg op. Zie jij een bord waar onze poster niet (meer) op zit, laat het ons dan weten, dan plakken we snel een nieuwe: mail naar amstelgooienvecht@waternatuurlijk.nl.

image1

image2

20150214_144737

20150214_152510

Wandelen over dijk tussen Vecht en Naardermeer?

9 februari 2015
Water Natuurlijk AGV was op 28 januari aanwezig bij de opening van het nieuwe uitwateringskanaal van het Naardermeer. Het kanaal zorgt voor de afvoer van het overtollige Water van het Naardermeer op de Vecht. Om verdroging tegen te gaan kan het ook water aanvoeren. Een mooi voorbeeld van creatief waterbeheer. Nu zijn de oevers nog … Lees "Wandelen over dijk tussen Vecht en Naardermeer?" verder

Water Natuurlijk AGV was op 28 januari aanwezig bij de opening van het nieuwe uitwateringskanaal van het Naardermeer. Het kanaal zorgt voor de afvoer van het overtollige Water van het Naardermeer op de Vecht. Om verdroging tegen te gaan kan het ook water aanvoeren. Een mooi voorbeeld van creatief waterbeheer. Nu zijn de oevers nog kaal en is het gebied slecht begaanbaar. Water Natuurlijk pleit voor herstel van de wandelroute langs het kanaal richting het Naardermeer. Zo kan een ieder straks genieten van dit bijzondere stukje watermanagement en de natuur!
UWK Muidenwebvs-1104

12345678