‘Tegel eruit. Plant erin!’ – Actie voor ‘rainproof’ tuinen

28 februari 2015
GroenLinks Huizen en Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, voerden zaterdag 28 februari samen actie onder het motto ‘Tegel eruit. Plant erin!’. De partijen voerden deze actie omdat tegels uit de tuin helpt om wateroverlast voorkomen en om de andere voordelen van een groene tuin onder de aandacht te brengen. GroenLinks … Continue reading "‘Tegel eruit. Plant erin!’ – Actie voor ‘rainproof’ tuinen"
tegel eruit
Wiegert Dulfer (lijsttrekker Water Natuurlijk AGV) biedt een plant aan Monica Lemmens en Larisa Landré (GroenLinks Huizen) aan in ruil voor een stoeptegel.

GroenLinks Huizen en Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, voerden zaterdag 28 februari samen actie onder het motto ‘Tegel eruit. Plant erin!’. De partijen voerden deze actie omdat tegels uit de tuin helpt om wateroverlast voorkomen en om de andere voordelen van een groene tuin onder de aandacht te brengen. GroenLinks Huizen complimenteerde die bewoners van Huizen die veel groen in hun tuin hebben. In het kader van de Nationale Complimentendag bood GroenLinks huizen die bewoners een ansichtkaart aan. 

De tegeltuin wordt veel aangeboden door tuincentra en hoveniers en veel mensen denken dat het makkelijk in onderhoud is. De tegeltuin heeft echter ook heel veel nadelen ten opzichte van een groene tuin. Met name voor de afvoer van regenwater, zeker na extreem weer, is een betegelde tuin een groot probleem. Groene tuinen kunnen regenwater opvangen en de afvoer zo langzamer laten verlopen. Groene tuinen helpen dat er minder water in het riool komt en dan hoeft er minder water gezuiverd te worden. Groene tuinen kunnen helpen om de pieken in regenval, die steeds vaker zullen voorkomen door de klimaatverandering op te vangen. Als regenwater niet weg kan in de tuin, stromen straten en huizen eerder onder. Uiteindelijk kunnen groene tuinen dus ook de kosten van het waterbeheer verlagen. GroenLinks en Water Natuurlijk pleiten voor meer groene, natuurlijke tuinen. Onder het motto ‘Tegel eruit, Plant erin’ promoten zij het regenklaar maken van tuinen.

Groene tuinen hebben naast het meer ‘rainproof’ zijn, nog veel meer voordelen. Planten, struiken en bomen zorgen voor meer insecten, vlinders en andere dieren en helpen hen zo te overleven. Een groene tuin is goed voor de biodiversiteit. Een groene omgeving vangt fijnstof op. Een groene tuin is goed voor mensen, het helpt stress verminderen. Een groene tuin en parken kunnen in de zomer “hittestress” in de stad voorkomen.

Van palingkiller naar visvriendelijk gemaal

27 februari 2015
Donderdag 26 februari is het nieuwe Poldergemaal Kortenhoef geopend. En het is helemaal visvriendelijk. Het oude poldergemaal was een knelpunt voor vismigratie in ons waterschap en stond bekend als de ‘palingkiller’. Dit kwam omdat in het oude gemaal een zogenaamde schroefpomp zat die veel schade aan vis, vooral aan de paling, toebracht. Op initiatief van … Continue reading "Van palingkiller naar visvriendelijk gemaal"

palingkiller

Donderdag 26 februari is het nieuwe Poldergemaal Kortenhoef geopend. En het is helemaal visvriendelijk. Het oude poldergemaal was een knelpunt voor vismigratie in ons waterschap en stond bekend als de ‘palingkiller’. Dit kwam omdat in het oude gemaal een zogenaamde schroefpomp zat die veel schade aan vis, vooral aan de paling, toebracht. Op initiatief van Wiegert Dulfer, Dagelijks Bestuurder bij het Waterschap namens Water Natuurlijk is nu het nieuwe gemaal helemaal visvriendelijk.

Het nieuwe gemaal is visvriendelijk omdat er twee buisvijzels zijn aangebracht die ervoor zorgen dat vis, o.a. de paling, ongeschonden door het gemaal komt. Met het in gebruik nemen van het nieuwe gemaal met meer capaciteit, is de waterhuishouding van polder Kortenhoef weer op orde. Wiegert Dulfer, verantwoordelijk bestuurder van het waterschap en lijsttrekker van Water Natuurlijk: ‘In 2010 is er een groot landelijk onderzoek gedaan naar vispassage en visschade door gemalen. Het gemaal Kortenhoef was Ă©Ă©n van de 30 gemalen dat destijds is onderzocht. Hier werd de meeste paling gevangen waarvan een groot deel werd gedood door het gemaal. Het waterschap heeft op mijn initiatief daarna direct maatregelen genomen. De paling werd voor het gemaal opgevangen en overgezet. Ik ben blij dat er nu een nieuw visvriendelijk gemaal is wat in de praktijk goed blijkt te werken. De paling passeert nu ongeschonden het gemaal: goed voor de soort en goed voor de visstand in het gebied.’

Luister hier het interview dat Wiegert Dulfer had met RTVNH (uitzending van donderdag 26 februari 06.00 – 07.00 uur, vanaf 0.50.00).

DD346142
Wiegert Dulfer (links) en gedeputeerde Jaap Bond (rechts) bij de opening van het nieuwe gemaal Kortenhoef.

5-Puntenplan ‘Water? Natuurlijk betaalbaar!’

23 februari 2015
Water Natuurlijk, de grootste partij in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht laat met een 5-puntenplan zien dat de waterschapsbelastingen de komende jaren lager moeten kunnen worden. Met het plan getiteld ‘Water? Natuurlijk Betaalbaar’ pleit de partij voor maatregelen die leiden tot lagere kosten Ă©n mooiere resultaten. Zo wil de partij fors inzetten op winst … Continue reading "5-Puntenplan ‘Water? Natuurlijk betaalbaar!’"

Water Natuurlijk Betaalbaar 5puntenplanWater Natuurlijk, de grootste partij in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht laat met een 5-puntenplan zien dat de waterschapsbelastingen de komende jaren lager moeten kunnen worden. Met het plan getiteld ‘Water? Natuurlijk Betaalbaar’ pleit de partij voor maatregelen die leiden tot lagere kosten Ă©n mooiere resultaten. Zo wil de partij fors inzetten op winst halen uit de circulaire economie, watervervuiling verplicht aan de bron aanpakken en wil zij inwoners stimuleren zelf meer maatregelen te laten nemen die bijdragen aan een beter waterbeheer in de stad, bijvoorbeeld door hun tuin regenklaar te maken.

Wiegert Dulfer, lijsttrekker voor Water Natuurlijk: ‘Als waterschappen ergens van bekend zijn, dan is het van de rekening die jaarlijks op de mat valt. Logisch dat u er op wilt kunnen vertrouwen dat u niet meer betaalt dan nodig, en dat dit geld goed wordt benut. Water Natuurlijk laat met dit plan zien dat juist een duurzaam waterbeheer tot lagere kosten Ă©n tot mooiere resultaten leidt.’ Het waterschap heeft volgen Water Natuurlijk bijvoorbeeld veel mogelijkheden om geld te verdienen met duurzame maatregelen. Zo kunnen waterschappen grondstoffen terugwinnen uit afvalwater, zelf veel energie opwekken en warmte/koude opslag realiseren. Rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen worden omgebouwd naar grondstoffen-, energie- of waterfabrieken. Deze investeringen verdienen volgens Water Natuurlijk zichzelf terug en kunnen leiden tot lagere waterschapsbelastingen.

De partij wil verder het principe van de vervuiler betaalt veel consequenter doorvoeren. Volgens Water Natuurlijk lijden nog te vaak de goeden onder de verspillers en vervuilers. Door vaker te controleren en strenger te handhaven wil Water Natuurlijk overtreders steviger aanpakken. Dulfer: ‘Blauwalg wordt veelal veroorzaakt doordat er teveel koeienmest in het water terecht komt. En nog schrikbarend veel tuinders gebruiken nog steeds bestrijdingsmiddelen die ook in het grond- en oppervlaktewater terecht komen. Het waterschap maakt veel kosten om die vervuiling uit ons water te halen. Terecht maken mensen zich ook steeds meer zorgen over microplastics en medicijnresten. Water Natuurlijk wil dat al deze problemen aan de bron aangepakt worden. Zodat al deze stoffen nooit in het water terecht komen. Dan hoeven we ook geen kosten te maken om ze eruit te halen. Dus elk ziekenhuis moet verplicht een pharmafilter installeren, en elke boer moet maatregelen nemen om afspoeling van mest te voorkomen. En word je toch betrapt op watervervuiling, dan moet je ook financieel op de blaren zitten.’

Water Natuurlijk wil ook experimenten met nieuwe financiële prikkels voor duurzaam waterbeheer door bewoners. Denk bijvoorbeeld aan een korting op je waterschapsbelasting voor bewoners met een regenbestendige tuin. Het vijfpuntenplan omvat verder voorstellen voor een eerlijkere benutting van de belastingopbrengsten en kostendeling door combinatie van waterveiligheidsmaatregelen met recreatie en natuur.

LEES HET VOLLEDIGE PLAN HIER: Water Natuurlijk Betaalbaar 5-puntenplan

Heb jij onze posters al zien hangen?

15 februari 2015
De campagne is nu echt begonnen! Dit weekend hebben we (bijna) overal op de verkiezingsborden onze mooie posters geplakt. Tussen de saaie logo’s en ongeĂŻnspireerde portretfoto’s valt onze posters wel heel erg op. Zie jij een bord waar onze poster niet (meer) op zit, laat het ons dan weten, dan plakken we snel een nieuwe: … Continue reading "Heb jij onze posters al zien hangen?"

De campagne is nu echt begonnen! Dit weekend hebben we (bijna) overal op de verkiezingsborden onze mooie posters geplakt. Tussen de saaie logo’s en ongeĂŻnspireerde portretfoto’s valt onze posters wel heel erg op. Zie jij een bord waar onze poster niet (meer) op zit, laat het ons dan weten, dan plakken we snel een nieuwe: mail naar amstelgooienvecht@waternatuurlijk.nl.

image1

image2

20150214_144737

20150214_152510

Wandelen over dijk tussen Vecht en Naardermeer?

9 februari 2015
Water Natuurlijk AGV was op 28 januari aanwezig bij de opening van het nieuwe uitwateringskanaal van het Naardermeer. Het kanaal zorgt voor de afvoer van het overtollige Water van het Naardermeer op de Vecht. Om verdroging tegen te gaan kan het ook water aanvoeren. Een mooi voorbeeld van creatief waterbeheer. Nu zijn de oevers nog … Continue reading "Wandelen over dijk tussen Vecht en Naardermeer?"

Water Natuurlijk AGV was op 28 januari aanwezig bij de opening van het nieuwe uitwateringskanaal van het Naardermeer. Het kanaal zorgt voor de afvoer van het overtollige Water van het Naardermeer op de Vecht. Om verdroging tegen te gaan kan het ook water aanvoeren. Een mooi voorbeeld van creatief waterbeheer. Nu zijn de oevers nog kaal en is het gebied slecht begaanbaar. Water Natuurlijk pleit voor herstel van de wandelroute langs het kanaal richting het Naardermeer. Zo kan een ieder straks genieten van dit bijzondere stukje watermanagement en de natuur!
UWK Muidenwebvs-1104

Een eerste speurtocht naar democratie in het waterschap

19 januari 2015

Onze Thirza Bronner beantwoord vragen van The Post Online over de Waterschapsverkiezingen 2015. Bekijk hier het artikel.

Waterschap-611x328Thirza is natuurlijk verkiesbaar en staat bij Water Natuurlijk Amstel, Gooi en Vecht op plaats 8.

Verkiezingsprogramma 2015 – Water? Natuurlijk!

11 januari 2015

verkiezingsprogramma WN2STEM NATUURLIJK OP 18 MAART – STEM WATER NATUURLIJK!

Water Natuurlijk staat voor duurzaam waterbeheer, zodat we ook in de toekomst kunnen rekenen op schoon en gezond water in een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Wij brengen daarbij de belangen van veiligheid, natuur, milieu, landschap, recreatie en landbouw met elkaar in verband en in evenwicht. Stem dus 18 maart Water Natuurlijk

In 2008 nam Water Natuurlijk voor de eerste maal deel aan de waterschapsverkiezingen. De kandidaten hebben een verschillende achtergrond zoals recreatie, visserij, natuur en landschap en zijn gesteund door die politieke organisaties die groen en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Met succes – ook in het waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft Water Natuurlijk een goede vertegenwoordiging in het bestuur. Daardoor is er vaker gekozen voor duurzame oplossingen.

In 2015 wordt een nieuw waterschapsbestuur gekozen, waarvoor wij weer uw steun nodig hebben. Wij willen water de noodzakelijke ruimte geven en zorgen voor veiligheid en waterbeheer, gestoeld op nieuwe duurzame principes. Wij zetten ons in voor behoud van landschap en natuur. Wij willen een meer efficiënte benutting van het water door gebruikers, bijvoorbeeld in de recreatie, drinkwater winning, landbouw en natuur.

Stem 18 maart 2015: Lijst 1 – Water Natuurlijk!

Download hier het Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk – Amstel, Gooi en Vecht 2015 (in PDF) (web)

Bekijk ook hier de kandidatenlijst Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2015 verkiezingen voor Water Natuurlijk

Water Natuurlijk Amstel, Gooi en Vecht is op zoek naar een campagnemedewerker (10-15 uur per week)

28 december 2014
Deze vacature is inmiddels vervuld.

Deze vacature is inmiddels vervuld.

Kandidatenlijst Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2015 verkiezingen

9 december 2014
De kandidatenlijst van Water Natuurlijk voor de verkiezing van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (Waterschapsverkiezingen) op 18 maart 2015 is vastgesteld en telt 22 kandidaten. Zij zetten zich de komende tijd in voor de verkiezingscampagne. Stem 18 maart 2015: Lijst 1 – Water Natuurlijk! Bekijk hier de kandidatenlijst van Water … Continue reading "Kandidatenlijst Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2015 verkiezingen"

De kandidatenlijst van Water Natuurlijk voor de verkiezing van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (Waterschapsverkiezingen) op 18 maart 2015 is vastgesteld en telt 22 kandidaten. Zij zetten zich de komende tijd in voor de verkiezingscampagne.

Stem 18 maart 2015: Lijst 1 – Water Natuurlijk!

Bekijk hier de kandidatenlijst van Water Natuurlijk – Amstel, Gooi en Vecht 2015
Bekijk hier het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk – Amstel, Gooi en Vecht 2015
zonderwaterschap

Algemene beschouwingen Water Natuurlijk AGV, 27 novbember

1 december 2014
Mijnheer de voorzitter! Aan het eind van deze verlengde zittingsperiode van het Algemeen Bestuur van ons Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ( helaas officieel nog Hoogheemraadschap, maar ja, sommige veranderingen hebben hun tijd nodig) staan we aan een nieuw begin. Een nieuwe dijkgraaf, van de oude hebben we onlangs met veel dankbetuigingen afscheid genomen, wij … Continue reading "Algemene beschouwingen Water Natuurlijk AGV, 27 novbember"

Mijnheer de voorzitter!
Aan het eind van deze verlengde zittingsperiode van het Algemeen Bestuur van ons Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ( helaas officieel nog Hoogheemraadschap, maar ja, sommige veranderingen hebben hun tijd nodig) staan we aan een nieuw begin. Een nieuwe dijkgraaf, van de oude hebben we onlangs met veel dankbetuigingen afscheid genomen, wij wensen hem veel wijsheid toe in deze inwerkperiode. Een nieuw nationaal beleid neergelegd in een nieuw Deltaplan dat in ieder geval doorloopt tot omstreeks 2050.En binnenkort dus ook een nieuw Algemeen Bestuur dat als Ă©Ă©n van zijn eerste besluiten een nieuw Waterbeheerplan 2016-2021 (WBP) gaat vaststellen en wellicht ook een andere coalitie. Eerst maar de verkiezingsuitslag afwachten.

In deze algemene beschouwingen wil ik namens Water Natuurlijk allereerst nader ingaan op de korte en lange termijn en hoe deze met elkaar kunnen conflicteren.

Voorts wil ik nader ingaan op de verhouding met Waternet onze uitvoerende dienst aan de hand van de Amsterdamse waterbierfiets.

KORTE EN LANGE TERMIJN.

De kracht van het Deltaprogramma is de lange termijnvisie die in samenspraak met alle betrokkenen tot stand is gekomen.
Samenspraak met betrokkenen is ook iets wat bij ons in waterschap hoog in het vaandel staat, ter voorbereiding van het nieuwe WBP bijvoorbeeld hebben we drie bestuurlijke conferenties gehouden.

Echter de resultaten van keukentafelgesprekken kunnen in concrete besluiten wel eens afbreuk doen aan de lange termijn doelstellingen . Neem nou het in het deze AB vergadering vast te stellen peilbesluit voor de Horstermeerpolder. De KRW ( Kader Richtlijn Water ) en NBW ( Nationaal Bestuursakkoord Water ) doelstellingen worden niet verder gebracht, terwijl we dat wel willen. Een peilbesluit heeft over het algemeen een tijdsduur van 10 jaar. Wil men echter lange termijn doelstellingen, zoals in het Deltaplan en WBP worden nagestreefd, halen dan moet het sneller. De (zoute) kwel, zoals in de Horstermeerpolder, zal op korte en lange termijn niet vanzelf stoppen. Wij zouden graag zien dat het DB zich inspant om bij het schema van te realiseren peilbesluiten dit aspect meeneemt. Dat betekent hard werken om onze lange termijn doelstellingen niet vast te laten lopen en wellicht eerder peilbesluiten en gebiedsvisies sneller dan de wettelijke termijnen aan te pakken. Peilbesluiten mogen wettelijk gezien tussentijds worden gewijzigd. Dus niet in de Horstermeerpolder 10 jaar achterover leunen, maar hard aan het werk aan de keukentafels! Zet de koffie maar vast klaar.

WATERNET
Bij de voorbereiding van ons nieuwe Water Natuurlijk verkiezingsprogramma hebben wij ons oor te luister gelegd bij ons ondersteunende groepen en andere relevante maatschappelijke gremia. Nou ben ik lid van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (V.V.A.B.). Nee, ik wil niet inhoudelijk ingaan op de waterbierfiets maar de V.V.A.B. beklaagde zich er wel over dat de vertrouwde personen niet meer aanspreekbaar waren. Natuurlijk, efficiencymaatregelen vereisen de nodige reorganisaties. Waternet is zeer loyaal levert dan ook de overeengekomen efficiencywinst. (zelfs meer dan afgesproken). Echter als naast de V.V.A.B. wij dezelfde klachten krijgen van de heer Westmeijer namens de bewoners van Broekdijk Oost en in het Parool van vrijdag 24 oktober in het artikel (zie bijlage) “IJsbaanpad zit weken zonder riolering” lezen “Bewoners klagen over overlast, vervuiling en slechte communicatie”. En ook in onze gesprekken met bijvoorbeeld “De Gezonde Stad “ en het werkcomitĂ© van de Vechtplassencommissie worden soortgelijke klachten geuit dan is onze conclusie dat het accountmanagement van Waternet voor verbetering vatbaar is. Overigens is een en ander ook doorgedrongen bij de directie van Waternet en gaat onze directeur Roelof Kruize er nu zelf bij de V.V.A.B. achteraan heb ik begrepen. Hulde , maar waarom wijd ik daar nu zo over uit bij deze Algemene Beschouwingen. Ik doe dat om te kunnen uitleggen aan onze nieuwe dijkgraaf dat hij als lid van het Stichtingsbestuur Waternet voor deze institutionele zaken –zoals Klantcontacten- volledig medeverantwoordelijk is ( zie schema in bijlage). Verder hebben wij als AB nogmaals vastgesteld dat de dijkgraaf over zijn rol als bestuurslid van de Stichting Waternet volledig verantwoording schuldig is aan het AB. Nogmaals de waterbierfiets –het beleid- ligt bij de gemeente Amsterdam, de uitvoering ligt (gemandateerd) bij Waternet, maar hoe Waternet omgaat met zijn accountmanagement (Klant contacten)is een verantwoordelijkheid van de Stichting Waternet als geheel, dus ook van onze dijkgraaf. In 2013 is een en ander nogmaals neergelegd in een schema waarbij Klantcontacten expliciet als een verantwoordelijkheid van het Stichtingsbestuur is vastgelegd met een volledige verantwoordingsplicht aan het AB.

Overigens zijn wij zeer tevreden over de activiteiten van Waternet maar het accountmanagement verdient dus de nodige aandacht en onze nieuwe dijkgraaf ( gesteund door de klankbordgroep uit het AB). Ook Water Natuurlijk zal in de komende verkiezingscampagne hierop letten en zo nodig in het nieuwe coalitieakkoord aandacht vragen.

SLOT
Kortom Water Natuurlijk als groene waterschapspartij met hart voor blauw ziet tevreden om, er is veel bereikt, maar er is ook de uitdaging om nog veel te doen.

Rick ten Have fractievoorzitter

12345678