Waterpeil grotendeels weer normaal

31 juli 2014
In een week als deze wordt het belang van de waterschappen erg duidelijk: door hevige regenval stonden overal in AGV straten blank en liepen sloten bijna over. Vandaag en gisteren werd er in het hele werkgebied nog volop bemalen om het hoge waterpeil dat ontstaan is door de hevige regenval weer op normaal niveau te … Continue reading "Waterpeil grotendeels weer normaal"

In een week als deze wordt het belang van de waterschappen erg duidelijk: door hevige regenval stonden overal in AGV straten blank en liepen sloten bijna over.

Vandaag en gisteren werd er in het hele werkgebied nog volop bemalen om het hoge waterpeil dat ontstaan is door de hevige regenval weer op normaal niveau te krijgen. Het waterpeil daalt op dit moment. Een groot aantal gebieden zullen dit weekend weer op normaal peil staan.

Aangezien er weinig neerslag meer wordt verwacht zal het waterpeil naar verwachting binnen enkele dagen in het hele gebied weer normaal zijn. Waterschap AGV blijft het waterpeil uiteraard in de gaten houden.

18 maart verkiezingen! Doe mee in AGV.

Woont u in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)? Kom dan de fractie van Water Natuurlijk AGV versterken met uw deskundigheid en/of inzet. Water Natuurlijk is een niet-politieke partij, in 2008 speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te beschermen. Daarbij kunnen we alle … Continue reading "18 maart verkiezingen! Doe mee in AGV."

Woont u in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)? Kom dan de fractie van Water Natuurlijk AGV versterken met uw deskundigheid en/of inzet. Water Natuurlijk is een niet-politieke partij, in 2008 speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te beschermen. Daarbij kunnen we alle hulp gebruiken. Iets doen? Dan zijn er drie opties:

1. Word lid van Water Natuurlijk

Bij uw waterschap is er van alles te doen, zoals meedoen met acties, bijeenkomsten organiseren of de fractie ondersteunen bij specifieke onderwerpen. Ook de regionale afdeling kan altijd versterking gebruiken. Dit kan allemaal als lid. Geen tijd? Word dan donateur. Kijk hier voor meer informatie.

2. Stel uzelf kandidaat voor de waterschapsverkiezingen op 18 maart

Op dit moment start de werving van kandidaten die voor Water Natuurlijk aan de verkiezingen willen meedoen. Ge√Įnteresseerd? Wij zoeken gemotiveerde kandidaten met een ‚Äėgroen hart‚Äô, goede bestuurlijke capaciteiten en een brede kijk. Met of zonder welke politieke achtergrond dan ook.¬†Je kunt je ‚Äď tot uiterlijk 31 augustus ‚Äď rechtstreeks aanmelden via het aanmeldingsformulier.

3. Blijf op de hoogte van het werk van de fractie

Uitgenodigd worden voor fractievergaderingen en de verslagen van de fractievergaderingen lezen? Meld u aan bij Pieter Rietman om op de fractieverzendlijst te komen: pieterrietman[at]gmail.com.

Opening wandelroute Waterliniepad van Joostendam naar Dooijersluis

16 mei 2014
Woensdag 14 mei jl. is de wandelroute van het Waterliniepad tussen de voormalige Joostendam en de oude sluiskolk Dooijersluis op een feestelijke manier geopend. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft samen met Stichting Groene Hart twee informatieborden langs deze wandelroute geplaatst. Op deze zogenaamde kantelborden staat aan de ene kant de historie van de Oude … Continue reading "Opening wandelroute Waterliniepad van Joostendam naar Dooijersluis"

Woensdag 14 mei jl. is de wandelroute van het Waterliniepad tussen de voormalige Joostendam en de oude sluiskolk Dooijersluis op een feestelijke manier geopend.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft samen met Stichting Groene Hart twee informatieborden langs deze wandelroute geplaatst. Op deze zogenaamde kantelborden staat aan de ene kant de historie van de Oude Hollandse Waterlinie en op de andere kant wordt het waterbeheer van vroeger en nu verteld.

~ Bekijk het informatiebord bij de Joostendam (pdf) (246 kB)

~ Bekijk het informatiebord bij de Dooijersluis (pdf) (285 kB)

Manfred van der Heijde, verantwoordelijk bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: ‚Äė Het Waterliniepad is een mooi voorbeeld van behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Dit is ook een belangrijke taak van het waterschap. Ons land kent een waterrijke historie; veel oude bouwwerken, gemalen, sluizen en bruggen herinneren hier nog aan. Deze borden bieden de wandelaar op markante punten zoals bij de voormalige Joostendam en de oude sluiskolk Dooijersluis interessante informatie over het waterbeheer van vroeger en nu.‚Äô

Waterliniepad

Het Waterliniepad is een wandelroute die 11 vestingsteden en diverse forten en schansen van de Oude Hollandse Waterlinie met elkaar verbindt, waarbij in de vestingsteden zogenaamde ‚Äė waterlinieommetjes‚Äô van drie tot vier km worden aangelegd. Het is de bedoeling dat het hele Waterliniepad in 2014 is gerealiseerd.

Stichting Groene Hart is initiatiefnemer van dit project. Het waterschap zorgt voor een financi√ęle bijdrage en samen met de stichting ook voor de realisatie van in totaal vijf informatieborden langs het Noordelijke Waterliniepad dat Woerden met Muiden verbindt. Naast de informatieborden bij Joostendam en Dooijersluis, vindt u ook borden bij de voormalige Hinderdam in Nigtevecht, in Waverveen en in Wilnis.

Visvriendelijk!

11 april 2014
45.000 vissen in een week Vismigratie is van groot belang voor gezond water. Daarom streeft Water Natuurlijk naar passeerbare gemalen. Op dit moment zijn veel gemalen¬†niet passeerbaar voor vissen, en vormen grote barri√®res voor een natuurlijk watersysteem. De Vispassage die Rijnland in 2012 heeft gebouwd in Halfweg¬†is een mooi voorbeeld van een modern gemaal waar … Continue reading "Visvriendelijk!"
Glasramen worden gewogen
Glasalen worden gewogen

45.000 vissen in een week

Vismigratie is van groot belang voor gezond water. Daarom streeft Water Natuurlijk naar passeerbare gemalen. Op dit moment zijn veel gemalen niet passeerbaar voor vissen, en vormen grote barrières voor een natuurlijk watersysteem. De Vispassage die Rijnland in 2012 heeft gebouwd in Halfweg is een mooi voorbeeld van een modern gemaal waar vissen vrijwel geen last van hebben. Om te weten hoeveel vis er passeert, wordt er enkele weken bepaald hoeveel vis de passage passeert. De passage blijkt erg succesvol: in slechts één week tijd migreerden hier al ruim 45.000 trekvissen, zoals glasaal, driedoornige stekelbaars en spiering naar de ringvaart van de Haarlemmermeer.

Onderzoek naar de visintrek

De vispassages zorgen ervoor dat trekvissen langs boezem- en poldergemalen kunnen zwemmen. Om te bepalen hoe veel vis er passeert én of het gemaal en de sluizen een barrière voor de vissen vormen, onderzoekt Rijnland dit voorjaar opnieuw de visintrek. Onderzoek is nodig om te bepalen of er nog aanpassingen gedaan kunnen worden om de vissentrek te vergemakkelijken. Het onderzoek is een samenwerking tussen Sportvisserij MidWest Nederland, enkele waterschappen waaronder Rijnland, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, de Visstandbeheercommissies, gemeente Amsterdam en het Havenbedrijf Amsterdam.

Noodzaak?

Hans Schouffoer van Water Natuurlijk verwoordt de nut en noodzaak kort en bondig: ‚ÄúVissen zijn onderdeel van het ecosysteem en zorgen er -samen met andere dieren en planten- voor dat het water schoon en gezond blijft. Gezonde ecosystemen zijn beter bestand tegen verstoring of vervuiling. Daarom is het zo goed dat zoveel mensen samen met Rijnland aan een goede visstand werken!‚ÄĚ

Meer weten en of zien?

Iedereen die meer wil weten over boezemgemaal Halfweg, de vispassage, vismigratie en vismonitoring, is a.s. zaterdag 24 mei tussen 12.00-16.00 uur welkom op de open dag die Rijnland bij boezemgemaal Halfweg (Amsterdam). Meer informatie en de juiste routebeschrijving: www.rijnland.net/24mei2014.

12345678