Programma Amstel, Gooi en Vecht

Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk – Amstel, Gooi en Vecht van de Periode 2019 – 2023

Het nieuwe programma voor de aankomende waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 vind u hieronder. Dit programma is op 22 november 2018 door de regionale ledenvergadering vastgesteld. Heeft u vragen over het verkiezingsprogramma, neem dan contact met ons op via waternatuurlijkagv@gmail.com

Download hier het Verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk – Amstel, Gooi en Vecht 2019 – 2023

Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk – Amstel, Gooi en Vecht van de Periode 2015 – 2019

verkiezingsprogramma WN2Water Natuurlijk staat voor duurzaam waterbeheer, zodat we ook in de toekomst kunnen rekenen op schoon en gezond water in een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Wij brengen daarbij de belangen van veiligheid, natuur, milieu, landschap, recreatie en landbouw met elkaar in verband en in evenwicht. Lees meer in ons verkiezingsprogramma ‘Water?Natuurlijk!’.

In 2008 nam Water Natuurlijk voor de eerste maal deel aan de waterschapsverkiezingen. De kandidaten hebben een verschillende achtergrond zoals recreatie, visserij, natuur en landschap en zijn gesteund door die politieke organisaties die groen en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Met succes – ook in het waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft Water Natuurlijk een goede vertegenwoordiging in het bestuur. Daardoor is er vaker gekozen voor duurzame oplossingen.

In 2015 wordt een nieuw waterschapsbestuur gekozen, waarvoor wij weer uw steun nodig hebben. Wij willen water de noodzakelijke ruimte geven en zorgen voor veiligheid en waterbeheer, gestoeld op nieuwe duurzame principes. Amstel Gooi en Vecht zet zich in voor behoud van landschap en natuur. Wij willen een meer efficiënte benutting van het water door gebruikers, bijvoorbeeld in de recreatie, drinkwater winning, landbouw en natuur.

Download hier het Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk – Amstel, Gooi en Vecht 2015 (in PDF)