Speerpunten Amstel, Gooi en Vecht

Nederland is een waterland. Rivieren, meren, sloten en grachten bepalen het landschap. Dat water moet schoon en gezond zijn. En het mag niet te hoog of te laag staan, want ook dat kan een bedreiging vormen. Het waterschap Amstel Gooi en Vecht zorgt voor schoon en voor voldoende water. Ook veiligheid behoort tot de verantwoordelijkheden. Want Water Natuurlijk wil wel droge voeten houden.

Schoon water

Schoon water is van levensbelang. Voor inwoners, recreanten, (boeren)bedrijven, planten en dieren. Dat het water schoon is en blijft, is één van onze belangrijkste verantwoordelijkheden. Microplastics, bestrijdingsmiddelen, blauwalgen of medicijnresten, het waterschap maakt zich er druk over!

Voldoende water

Natuur- en woongebieden, maar ook land- en tuinbouwgrond. Het waterpeil bepaalt welke functies in een gebied goed passen. Het waterschap regelt dat waterpeil. Blijven we polders droogpompen om landbouw overal mogelijk te maken, of creëren we juist meer natte natuur?

Veiligheid

Hoe houden we onze voeten droog? Onder meer door de dijken goed in de gaten te houden. Zijn ze nog hoog en sterk genoeg? Of kiezen we voor andere oplossingen die landschappelijk mooier en ecologisch beter zijn, waarbij water meer ruimte geven?

Meer verantwoordelijkheden

Dat boten goed en veilig kunnen varen. Zorg voor mooie recreatie- en natuurgebieden. Behoud van historische bruggen, molens en gemalen. Ook dat zijn verantwoordelijkheden van het waterschap.

Water maakt Water Natuurlijk uniek?

Water Natuurlijk gaat niet alleen voor veilig -, voldoende – en schoon water, maar ook voor gezond, natuurlijk, recreatief, mooi water in het belang iedereen en van het water en de natuur zelf. Heel belangrijk dus zo’n waterschap!