Speerpunten Amstel, Gooi en Vecht

Klimaatverandering maakt het waterschap relevanter dan ooit. Verdroging, bodemdaling, opvangen van hoosbuien, plastic soep, medicijnresten in ons water zijn urgente uitdagingen waar het waterschap mee aan de slag moet. Ons gebied moet echt klimaatrobuust worden, het waterschap moet 100% klimaatneutraal zijn en circulair werken, en ons water moet weer gezond worden voor mens, dier en natuur. Water Natuurlijk staat voor:

 • Sterke natuur
  Omdat water van levensbelang is voor sterke natuur en een groene leefomgeving waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Water Natuurlijk zet zich in voor het herstel van biodiversiteit (oa met bloemrijke dijken), betere waterkwaliteit, ecologisch beheer, diervriendelijke vispassages bij alle stuwen en gemalen en meer ruimte voor groen in de stad als tegenkracht op de oprukkende verstening.
 • Duurzame oplossingen
  Omdat de aanpak van klimaatverandering nooit urgenter was. Vooruitschuiven kost letterlijk te veel. Water Natuurlijk zet zich in voor een 100% klimaatneutraal waterschap in 2023 door energie te besparen, duurzame energie te produceren en voor maximaal grondstoffen uit afvalwater terug te winnen (kringloopeconomie).
 • Aanpak van microverontreinigingen
  Omdat de plastic soep moet worden tegengegaan. Medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en microplastics horen niet in ons water. Water Natuurlijk zet zich in voor een medicijnenfilter op elke rioolwaterzuivering, strenge handhaving op watervervuiling, aanpakken van de plastic soep en is tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen als glyfosaat.
 • Partnerschap met boeren
  Omdat we alleen op die manier bodemdaling kunnen aanpakken en biodiversiteit kunnen behouden. Weinig landschappen staan op dit moment zo onder druk als onze karakteristieke veenweidegebieden. Water Natuurlijk zet zich in om de sponswerking van de natuur te versterken zodat we water beter vasthouden, transformatie naar een duurzame landbouw waarin boeren groenblauwe diensten leveren voor oa waterbeheer en biodiversiteit en herstel van onze weidevogelpopulaties.
 • Samen verantwoordelijkheid nemen
  Omdat inwoners, bedrijven en overheden zelf én samen veel kunnen doen voor schoon en veilig water. Water Natuurlijk zet zich er voor in dat het waterschap de regie neemt en andere partijen te stimuleert ook maximaal bij te dragen aan het rainproof maken van onze steden en dorpen, het verbeteren van de waterkwaliteit en het aanpakken van bodemdaling en het tegengaan van verdroging.
 • Democratisch bestuur
  Omdat waterbeheer niet alleen maar om geld of techniek draait. Met jouw steun zorgen we dat natuur, gezondheid en klimaat volop meetellen. Water Natuurlijk zet zich er voor in dat het hele waterschapsbestuur democratisch verkozen wordt (zodat boeren en bedrijven geen voorkeurspositie meer hebben) en er meer diversiteit in het bestuur komt (stem op een vrouw of een van onze jonge kandidaten!).

Stem dus 20 maart Water Natuurlijk! #stemnatuurlijk