Succesverhalen Amstel, Gooi en Vecht

Enkele van onze successen uit de afgelopen periode

 • Uitbreiding natuurgebieden met ruim 40%: 2600 ha die nu de functie natuur hebben.
 • Bij vervanging of renovatie worden visvriendelijke gemalen gebouwd. Sinds 2010 zijn er 8 gemalen visvriendelijk aangelegd of vernieuwd.
 • Sanering en baggeren van de Vecht is in 2015 gereed. Door de grote schoonmaak gaat de kwaliteit van het water vooruit, neemt de diversiteit aan planten en dieren toe en verbetert de doorvaart.
 • Zwemwater Gaasperplas: verbetering waterkwaliteit door de aanleg van de Gaaspersingel
 • De waterkerende functie van dijken wordt steeds vaker gecombineerd met een ecologische verbindingszone (achterkant IJburg, Groene as langs Ringvaartdijk-Oost)
 • Realisatie project Sponge Job, innovatieve wateropvang op de Zuid-As
 • Start Project Rainproof om wateroverlast in stedelijk gebied te minimaliseren
 • De oude Hollandse watermolens hebben weer hun functie in het reguliere waterbeheer van AGV. Positief voor de molens zelf, vismigratie en CO2-reductie.
 • In het Naardermeer, Loosdrecht, Bloemendalerpolder wordt geëxperimenteerd met flexibel peil. Natuurlijke fluctuaties in waterpeilen, die door neerslag en verdamping worden gestuurd hebben een goed effect op de ecologie.
 • Aanleg van vis, kijk, rust, info-punten, wandelroutes, kano-overdraagplaatsen. Sinds 2010 zijn er 18 recreatieve voorzieningen en 15 cultuurhistorische voorzieningen met financiële steun van het waterschap gerealiseerd.
 • Waterkeringpad en Natuurboulevard gerealiseerd, wandel- en fietsroute langs randmeren van Amsterdam naar Huizen
 • Verbetering zichtbaarheid en bereikbaarheid Hollandse Waterlinie door Waterliniepad.