ANBI voorwaarden

Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI-voorwaarden (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor goede doelen. Contributie en andere giften aan Water Natuurlijk mogen op de belastingaangifte worden vermeld als aftrekpost.

Water Natuurlijk is in april 2008 opgericht als onafhankelijke stichting met een landelijk bestuur, regiobesturen en een Raad van Advies. In februari 2011 is de vereniging Water Natuurlijk opgericht om van Water Natuurlijk een democratische organisatie te maken. Publieke informatie die behoort bij de ANBI voorwaarden is hier te vinden. Informatie over giftenaftrek van contributie en/of afdrachten is te vinden op onze ledensite. Overzicht van de grote gevers kan je hier downloaden.

Vereniging Water Natuurlijk
KvK-nummer 52187535
RSIN: 819355252
Triodos-bank
rekening nummer NL77TRIO0390240419