Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Nieuws uit alle waterschappen

Van klimaateffectatlas naar klimaat-stresstest

Post Image

Van klimaateffectatlas naar klimaat-stresstest In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is afgesproken dat gemeenten en waterschappen de kwetsbaarheid voor klimaatverandering in beeld brengen met een gestandaardiseerde stresstest. Op basis van de stresstest moeten ze in 2020 uitvoeringsprogramma’s hebben opgesteld. De vernieuwde Klimaateffectatlas geeft inzicht in de effecten van klimaatverandering, van hoosbuien tot hittestress. De atlas gaat […]

Lees verder

Gaat Europa bodem- en watervergiftiging met glyfosaat stoppen?

Post Image

Gaat Europa bodem- en watervergiftiging met glyfosaat stoppen? Eén van de bestrijdingsmiddelen die we liever niet in grond- en oppervlaktewater willen tegenkomen is glyfosaat, ook wel bekend onder de merknaam Roundup. De onkruidverdelger is zelfs al aangetroffen bij onderzoek naar ijs van Ben & Jerry’s in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Onderzoek van […]

Lees verder

Campagneleider gezocht voor de grootste waterschapspartij

Post Image

Gezocht Water Natuurlijk zoekt op korte termijn een campagneleider waterschapsverkiezingen 2019. Als campagneleider ben je verantwoordelijk voor een succesvolle campagne: het opzetten en uitvoeren van het campagneplan, uitzetten van de strategie, het ontwikkelen van de communicatievisie en het aansturen en het actief houden van de verkiezingsteams van Water Natuurlijk in de waterschappen. Daarnaast ben je […]

Lees verder

Sluizen maken recreatievaart mogelijk

Aanvang aanleg van twee sluizen in de Vecht bij Junne en Mariënberg. Hierdoor wordt de Vecht voor de kleine recreatievaart bevaarbaar van Ommen tot aan de Duitse grens.

Lees verder

Durf verzilting als kans te zien

Door de klimaatverandering zullen we steeds vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Dat veranderende klimaat heeft nog een gevolg: een toenemende verzilting van de grond. Minder merkbaar dan hitte en stortbuien, maar minstens zo ingrijpend. Al decennialang treft Wetterskip Fryslân zware, geldverslindende maatregelen om deze verzilting tegen te gaan. Maar is deze aanpak nog […]

Lees verder