Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Nieuws uit alle waterschappen

Ervaring twee jaar samenwerken Water Natuurlijk-HDSR met geborgden-fractie

Post Image

In maart 2015 waren de waterschapsverkiezingen en in maart 2019 zijn er weer nieuwe verkiezingen. De geborgde vertegenwoordigers van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden staken in 2015 de koppen bij elkaar en vormde een fractie van zeven personen. Deze gestructureerde samenwerking bestaat -voor zover bekend- binnen de vaderlandse waterschapwereld verder nergens. Interview vaktijdschrift Het waterschap Hoe is het […]

Lees verder

Macrofauna: ‘de zwemmende insecten’ maatlat voor ecologische waterkwaliteit

Post Image

Afname landinsecten in Duitsland In 63 beschermde natuurgebieden in Duitsland is sinds 1989 het totale aantal insecten met 80 procent afgenomen. Ecologen van de Radboud Universiteit publiceerden er met hun Duitse collega’s een artikel over in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.  Dankzij Water Natuurlijk gaat het ministerie van LNV in Nederland de langjarige trendafname en […]

Lees verder

Biodiversiteit staat onder zware druk

Post Image

De verschillende soorten die op aarde zijn houden de natuur in balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur. Dit noemen we biodiversiteit. Biodiversiteit staat op allerwegen onder zware druk.  Ik word er tenminste niet vrolijk van schrijft Guus Beugelink. Grootschalige landbouw, gebruik van bestrijdingsmiddelen, depositie van stikstof vanuit landbouw, verkeer en industrie, overproductie van […]

Lees verder

Bestuurder van het Wetterskip zijn is boeiend – kom naar de cursus in mei 2018

Post Image

Water is één van de meest uitdagende onderwerpen in de komende tijd. Wat gaan we doen met het Veenweidegebied? Waar is plek in Fryslân voor boeren en waar voor natuur? Hoe houden we het water schoon en gezond? Wat doen we met medicijnresten en microplastics en het afvalwater van de recreatievaart die het water vervuilen? […]

Lees verder

Medicijnresten blijken goed uit rioolwater te halen

Post Image

Medicijnresten blijken goed uit rioolwater te halen Praktijkproeven in Nederland, Duitsland en Zwitserland hebben voldoende aangetoond dat het mogelijk is om geneesmiddelen te verwijderen uit het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat blijkt uit een onderzoek van Stowa. Stowa concludeert dat vier technieken nu al direct toepasbaar zijn. Op de rioolwaterzuivering Papendrecht (Waterschap Rivierenland) loopt al een […]

Lees verder