Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Nieuws uit alle waterschappen

Verzilting

Post Image

Het artikel van Tieneke in de Leeuwarder Courant heeft heel wat losgemaakt in  ons Algemeen bestuur.  Dat dit ook een heel positief resultaat kan hebben is gisteren gebleken bij de discussieavond over verzilting die door Wetterskip Fryslân georganiseerd werd.  De avond begon met Jiska Waaijenberg en Joca Janssen die via een installatie lieten zien hoe […]

Lees verder

Afscheid Guus Beugelink als Hoogheemraad, Els Otterman volgt hem op

Post Image

Op 7 maart 2018 heeft Guus Beugelink afscheid genomen als Hoogheemraad en loco-dijkgraaf. Hij zat namens Water Natuurlijk 9 jaar in het Dagelijks Bestuur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Hij gaat met pensioen. Zijn opvolger is Els Otterman. Zij was fractievoorzitter van Water Natuurlijk-HDSR en is op 7 maart geïnstalleerd als hoogheemraad in het […]

Lees verder

Slibverwerking

Post Image

In het afvalwater uit het riool, dat naar de rioolwaterzuiveringen van Wetterskip Fryslân gaat, zit veel slib. Van dat slib is (bio)gas te maken dat gebruikt kan worden voor warmte of elektriciteit. Dat omzetten van rioolslib in biogas gebeurt nu al bij de rioolzuiveringen maar het kan efficiënter. Het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân behandelt […]

Lees verder

Samen voor schoon water!

Post Image

Wetterskip en de gemeente Sud-West Fryslân werken samen aan schoon water. Bij de start van het vaarseizoen gaan bestuurders, vrijwilligers en medewerkers het water op om afval uit het water te halen. Ziehier de oogst van twee uur: emmers, frisdrankflessen, koffiebekers, slippers, textiel, je kunt het zo gek niet bedenken.

Lees verder

Water Natuurlijk in waterschap Vallei en Veluwe

Post Image

Water Natuurlijk in waterschap Vallei en Veluwe In het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe heeft Water Natuurlijk 3 zetels (Astrid Meier, Dirk Wever en Frans ter Maten). In het Dagelijks Bestuur zit onze heemraad Frans ter Maten.                           Successen in Vallei […]

Lees verder