Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Nieuws uit alle waterschappen

Versterking Grebbedijk in 2023 van start

Post Image

Versterking Grebbedijk in 2023 van start Waterschap Vallei en Veluwe begint in 2023 aan versterking van de Grebbedijk. De dijk tussen Wageningen en Rhenen moet op diverse plekken verbeterd worden om aan de nieuwe normen van waterveiligheid te voldoen. Zo moet de dijk over vrijwel de gehele lengte van ruim vijf kilometer verhoogd worden. Dat […]

Lees verder

Duurzame landbouw ?

Dit weekend bracht ik door met enkele vrienden uit Duitsland die zich in hun leven ingezet hebben voor behoud van natuur in zowel West- als voormalig Oost-Duitsland, en daar hun sporen hebben verdiend. Een gevarieerd gezelschap met verschillende professionele achtergronden, een dierenarts, een bioloog, een arts, en een lerares, met éénzelfde passie: liefde voor de […]

Lees verder

Mestbeleid onvoldoende voor goede waterkwaliteit.

Post Image

 Mestbeleid onvoldoende voor goede waterkwaliteit Het mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon oppervlaktewater te halen. Deze doelen komen wel in zicht als de fosfaatbelasting uit de landbouw met 40% wordt verminderd en de stikstofbelasting met 20%. De Meststoffenwet is de Nederlandse uitwerking van de […]

Lees verder

Meer aandacht voor water in steden en dorpen!

Post Image

Meer aandacht voor water in steden en dorpen! Water Natuurlijk geeft landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke plaats in het waterbeheer. Daarnaast spelen we actief in op veranderingen in het klimaat: we krijgen vaker te maken met lange perioden van droogte en korte maar hevige regenbuien. Daar willen we Vallei en Veluwe tijdig op […]

Lees verder

Waterschap Vechtstromen doet mee aan landelijke Girlsday

In Nederland kiezen nog steeds te weinig jongeren – en vooral te weinig meisjes – voor bèta, techniek en ICT. Om daar verandering in aan te brengen, doet waterschap Vechtstromen op donderdag 13 april mee aan Girlsday. Girlsday is een landelijk evenement waaraan 10.000 meisjes en 300 bedrijven in Nederland mee doen. Vechtstromen organiseert op […]

Lees verder