Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Nieuws uit alle waterschappen

Veenwijde – Tijd voor actie

Post Image
Lees verder

Meer bloemrijke watergangen voor insecten

Post Image

Recent Nederlands-Duits onderzoek toont aan dat in natuurgebieden nog maar een kwart van de insecten aanwezig is ten opzichte van 27 jaar geleden. Insecten vervullen allerlei rollen in de voedselketen. Achteruitgang heeft dan ook veel effect op andere organismen en grote ecologische gevolgen voor natuur en landbouw. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/18/dramatische-afname-insecten-13560051-a1577732 De schokkende achteruitgang van 76% maakt het noodzakelijk om […]

Lees verder

Mestfraude en waterbeheer

Post Image

Het NRC bracht begin november grootschalige mestfraude in Zuid-Oost-Brabant en Noord-Limburg aan het licht, dus ook in het gebied van de Dommel. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/10/het-mestcomplot-a1580703 Om de aard en omvang van mogelijke mestfraude in beeld te krijgen heeft Water Natuurlijk De Dommel het Dagelijks bestuur gevraagd: – in hoeverre handhaving hierop kan inspelen; – hoe vaak het […]

Lees verder

Schoon Water Natuurlijk!

Post Image

Het Wetterskip heeft drie kerntaken Schoon, Veilig en Voldoende. Een belangrijke taak van het Wetterskip is zorg te dragen voor schoon water en dat doet het Wetterskip prima, want de kwaliteit van het water in Fryslân is in het algemeen goed. Ondanks het feit dat de kwaliteit van ons oppervlakte water van vele kanten wordt […]

Lees verder

Modderbeek is klaar voor de toekomst

Post Image

Modderbeek is klaar voor de toekomst Waterschap Vallei en Veluwe heeft de Modderbeek tussen Leusden en Achterveld opnieuw ingericht. Hierdoor ontstaat meer stroming en variatie van stroming in de beek. Er is langs de beek ruimte gemaakt om water vast te houden als er teveel neerslag valt. De ruimte langs de Modderbeek wordt bij hevige […]

Lees verder