Heb jij passie voor Water en Natuur? Dan is Water Natuurlijk iets voor jou!

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We hopen dat ook te blijven bij de waterschapsverkiezingen in maart 2023. 

Water Natuurlijk is een onafhankelijke vereniging, opgericht door de provinciale Natuur- en Milieufederaties, Sportvisserij Nederland en Natuurmonumenten. Daarnaast zijn er veel groene, recreatie- en milieuorganisaties die ons steunen. Een aantal partijen die zelf niet meedoen aan de waterschapsverkiezingen, zoals GroenLinks en D66, adviseren hun kiezers om op Water Natuurlijk te stemmen.

Onze kandidaten hebben verschillende (politieke) achtergronden, velen zijn bij geen enkele reguliere politieke partij aangesloten. Water Natuurlijk overstijgt partijbelangen en vraagt samenwerking in een groenblauwe beweging. Wat ons bindt is een passie voor landschap, natuur, duurzaamheid, cultuurhistorie, en genieten van recreatie op en rond het water.

De doelen en uitdagingen waar Water Natuurlijk zich sterk voor maakt zijn verwoord in het verkiezingsprogramma o.a.:

  • realisatie van de Kader Richtlijn Water door beekherstel en meandering,
  • de watertransitie om slimmer, beter en duurzamer met water om te gaan, voor hogere grondwaterstand om verdroging tegen te gaan,
  • gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak om de natuur te versterken en stikstofreductie,
  • klimaatrobuuste beekdalen en het verbeteren van de waterkwaliteit
  • gezond water voor mens, plant en dier.

Daarnaast zet Water Natuurlijk in op versnelling van de klimaatmitigatie (reductie uitstoot broeikasgassen) en klimaatadaptatie in bebouwd en buitengebied, voor participatie van bewoners en bedrijven in planvorming en voor een eerlijke, rechtvaardige verdeling van de kosten. En in zijn algemeenheid voor meer waterbewustzijn en voorlichting.

Water Natuurlijk zit nu met 2 personen in het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta. Om de belangen van natuur, milieu en landschap nog meer kracht bij te zetten willen we dat aantal in de komende verkiezing natuurlijk liefst uitbreiden! 

 

Nog geen lid van Water Natuurlijk? Meld je via deze link aan bij de grootste waterschappartij van Nederland!

Met vriendelijke groet, Regiobestuur Water Natuurlijk Brabant

 

Voor een gezonde natuurrijke leefomgeving

Water Natuurlijk is de landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. Dat bewezen wij al in de afgelopen jaren en dat willen wij ook in de toekomst.  Samenwerken aan het klimaat, een gezonde leefomgeving en een natuurrijke omgeving is nu belangrijker dan ooit.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief van Water Natuurlijk Brabantse Delta en ontvang voortaan het laatste nieuws over de activiteiten van onze fractie in jouw mail.

Werkgebied Waterschap Brabantse Delta

Hieronder zie je het werkgebied van Brabantse Delta. Voor meer informatie over het waterschap Brabantse Delta zie

www.brabantsedelta.nl

.

Doe je mee?

Heb je hart voor de natuur en landschap? Wil je eraan mee werken hoe we de toekomst . . .

meedoen