Jaarverslag 2019 Water Natuurlijk

Het jaar 2019 was voor de fractie van Water Natuurlijk Brabantse Delta een intensief jaar. In het jaarverslag van Water Natuurlijk is te lezen waar de fractie zich het afgelopen jaar allemaal voor inzette.

Lees hier het deel specifiek over Brabantse Delta.
Brabantse Delta Jaarverslag 2019

Of hier het gehele jaarverslag van Water Natuurlijk.
Jaarverslag Water Natuurlijk 2019

Ook in 2020 zet de fractie haar werk weer intensief en met enthousiasme voort.

Fractie Brabantse Delta

De onderstaande bestuursleden van Brabantse Delta vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Wieke Bonthuis
Algemeen Bestuurslid en Fractievoorzitter

Ik woon in Breda, dichtbij de rivier de Mark, maar ook dichtbij de ‘vierde bergboezem’, het overloopgebied voor het water uit de Mark. Prachtig om zoveel groene en blauwe natuur om mij heen te hebben! Ik heb een eigen adviesbureau in Duurzame Ontwikkeling (projecten i.r.t. natuur, klimaat, voeding, duurzaamheid).

Water is overal en vormt een heel belangrijk onderdeel van ons leven. Ik wil me inzetten voor de kwaliteit van dat water; vooral schoon en ‘mooier’ water, met meer natuur en recreatie-mogelijkheden vind ik waardevol. Tegelijkertijd hebben we in Nederland door de klimaatverandering steeds vaker te maken met grote hoeveelheden water die in korte tijd veilig afgevoerd moeten worden. Denk aan de heftige regenbuien in de zomer. Belangrijk dat we daar geen natte voeten aan over houden. Maar vaker hebben we ook te weinig water (droogte). Het goede van de waterschappen vind ik dat hun werk zo gedaan kan worden dat te nat en te droog worden aangepakt, maar dat ook de natuur er beter van wordt! Bij alle inrichtings- en beheerplannen van het waterschap moet ruimte worden gemaakt voor natuur én voor recreatie. Prachtig voor bewoners en recreanten. En het is nog efficiënt ook.

Wat ik wil verbeteren:
Ik wil veel meer betrokkenheid van inwoners bij alles wat er met water en herinrichting van gebieden te maken heeft. Ik zet in op communicatie, maar ook op stimuleren van groene initiatieven. Ik wil ook veel meer inzetten op innovatie en duurzaamheid. Benut alle beschikbare kennis om duurzame energie op te wekken en volledig energieneutraal te gaan werken op termijn. Dat is nog eens een grote stap vooruit. Bespaart ook flink op de kosten! ​

Karin van de Berg
Algemeen Bestuurslid

Ik droom van een natuurlijk en sociaal Nederland. Waar we samen kunnen genieten van mens en dier in een mooie natuurrijke omgeving. Om dit te bereiken heb ik me in het waterrijke Nederland kandidaat gesteld voor Water Natuurlijk en, gezien het gebied waar ik woon, voor Brabantse Delta.

De komende periode wil ik me inzetten om “Water” en alles wat hier mee gemoeid gaat dichter bij de inwoners te brengen. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend maar er moet veel werk worden verricht om voor schoon en natuurlijk ingericht water voor iedereen te behouden. We willen kunnen genieten van kronkelende beken, van natuurrijke oevers, van goed in stand gehouden cultuurhistorische elementen in een mooi landschap. We willen ruimte en rust en sport- en recreatiemogelijkheden vinden op of rond het water en het betaalbaar houden voor iedereen.

Uitdagingen genoeg dus! Ik ben Karin van den Berg, planoloog, werkzaam bij de gemeente Tilburg en ik woon in Hooge Zwaluwe op het breukvlak tussen zand en klei, met mooie natuur en veel water.