Kandidaten verkiezingen

Hier de Water Natuurlijk kandidaten voor de verkiezingen op 20 maart 2019 bij waterschap Brabantse Delta.

1. Wieke Bonthuis
Breda

Zelfstandig ondernemer, eigenaar van Bureau voor Natuurlijk Ontwikkelen.

“Ik sta voor Klimaat, Natuur en Duurzaamheid. Gezond en voldoende water, is daarbij uitgangspunt. Goed voor plant, dier en mens. De verbinding tussen stad en buitengebied is essentieel. Inwoners hebben een goed leefklimaat nodig; dan is meer groen en water in de stad een noodzaak. Geen hittestress! En om te recreëren een natuurrijk buitengebied, met beken en rivieren die water kunnen bufferen, zowel bij een teveel, als bij een tekort."

"Ook voor de natuurgebieden en de agrariërs is robuuste natuur, die water kan vasthouden, noodzaak. Als die (water-)natuur ook nog wat diverser wordt, met meer insecten/bijen, meer variatie aan planten en dieren, dan is dat een mooie investering in de kwaliteit van onze omgeving die iedereen ten goede komt."

2. Karin van den Berg
Hooge Zwaluwe

“Ik droom van natuurlijk en waterrijk Nederland. Als boerendochter weet ik wat het belang van Water is, zowel voor Landbouw, Natuur als voor ons, de Mens. Ik heb mij kandidaat gesteld om het belang van water, landbouw, natuur en mensen op een natuurlijke manier met elkaar te verbinden."

"Ik woon in Hooge Zwaluwe, in het gebied van de Brabantse Naad, waar zand- en kleigrond elkaar ontmoeten waar kreken en moerassen de Biesbosch ontmoeten.  Ik ben planoloog en in mijn dagelijks leven ben ik bezig met de ontwikkeling van de Drechtsteden.”

 

 

 

 

3. Guus Beenhakker
Dorst

Guus Beenhakker is journalist en eigenaar van een recreatiebedrijf.

“Ik sta voor ruimte voor natuur. Als eigenaar van een recreatiebedrijf in het buitengebied van Dorst sta ik ‘met mijn voeten in de klei’. In mijn dagelijkse werk kom ik spanningen tegen tussen natuur- en landschapsontwikkeling, waterhuishouding en agrarische belangen. Ik wil me ervoor inzetten om dit soort uitgangspunten zo goed mogelijk vorm te geven in het waterschapsbestuur, met hart voor de natuur en oog voor de gebruiker.”

4. Tiny Arts
Bergen op Zoom

“Als geïnvesteerd wordt in duurzame oplossingen loont dat op termijn. Natuurlijk ingerichte beekdalen bijvoorbeeld; dat zijn duurzame watersystemen. Natuurbeheer moet integraal onderdeel zijn van dat waterbeheer. Waterbergingsgebieden kunnen gecombineerde functies krijgen: waterberging, natuur en recreatie en ja, daar is ook ruimte voor landbouw."

"Duidelijk is dat in Brabant de relatie stad – platteland belangrijk is. Het platteland is voor de mensen uit de stedelijke omgeving belangrijk om er te kunnen recreëren, om een frisse neus te halen. Tegelijk is het ook belangrijk dat die mensen in hun directe leefomgeving groen hebben. De combinatie van water en groen ligt dan voor de hand. Waterschappen moeten hun kennis en kunde beschikbaar stellen om water en groen te beheren. Juist in de bebouwde omgeving kunnen de waterschappen beter zichtbaar zijn! Water en groen in de leefomgeving draagt bij aan de klimaatbestendigheid van steden. Ook in warme periodes moet het daar goed vertoeven zijn.”

 

5. Patricia Brunklaus
Raamsdonk

“Ik zet mij in voor de verbetering van de biodiversiteit, schoon water en gezonde lucht. Verhoog het grondwaterpeil, geef de natuur zo meer kans en zet in op duurzame energie. En breng het water en de bomen terug in onze steden.”

6. Bart Lauwen
Breda

Historicus en Masterstudent bestuurskunde, 22 jaar oud.

"Ik maak me hard voor een verjonging in het waterschapsbestuur, het aanpakken van de gevolgen van klimaatverandering zoals droogte en tot slot ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van een groene en gezonde natuur!"

Ik sta voor een groene natuur!

Ik sta voor een jonger bestuur!

Ik sta voor een duurzaam klimaat!

Blog: bartlauwen.com

7. Hans van Manen
Breda

Oud-advocaat en docent

“Gezond water als voorwaarde van leven in balans. Gezond water als basis voor werk en recreatie.”

8. Willem de Weert
Bergen op Zoom

“Promotor van de Brabantse Wal."

"Natuur en water dichtbij huis, voor iedereen."

9. Geertje Nijhoving
Breda

“Ik ben van oorsprong bioloog. Ik stel me verkiesbaar voor Water Natuurlijk, omdat ik het belangrijk vind dat ons water schoner en natuurlijker wordt. Watergebieden moeten aantrekkelijk zijn voor diverse doelgroepen, voor natuurliefhebbers en rustzoekers maar ook voor recreanten en boeren. Ik vind het belangrijk dat er meer aandacht komt voor biologische, duurzame en natuur-inclusieve landbouw. Ik ben boerendochter en kartrekker van Herenboeren Breda i.o.”

10. Peter Muller
Roosendaal

Manager Marketing, Commercie en Coöperatieve Diensten bij uitvaartonderneming Eer & Volharding

“Graag zet ik mij in voor meer natuur en water in Roosendaal en omgeving. Meer zichtbare natuur en waar mogelijk meer recreatie rondom het water, daarmee ontstaat een betere leefomgeving. Daarom heb ik ervoor gekozen mij verkiesbaar te stellen voor Water Natuurlijk."

11. Willem Laros
Bergen op zoom

“Wie anno nu nog steeds denkt dat het met 'het milieu' en 'de opwarming' wel meevalt moet het boek 21 Lessen voor de 21ste eeuw van Yuval Noah Harari maar eens lezen. Het heeft mij strijdbaarder dan ooit gemaakt om me in te zetten voor een leefbare wereld voor de generaties na ons.”

12. Branko de Lang
Breda

“Water is leven! Het is een essentieel onderdeel van ons ecosysteem. Daarom is het belangrijk dat we zorgvuldig met ons water omgaan. Daar wil ik me voor inzetten. Voor nu en voor toekomstige generaties."

13. Sandra Reijnders
Galder

“Ik sta voor: watersysteemkennis, biodiversiteit en duurzaamheid. Ik ben groen tot in mijn haarvaten. Het is nu tijd om dit groter aan te pakken dan voorheen door mij verkiesbaar te stellen voor het Algemeen Bestuur van het waterschap."

"Ik heb ruim tien jaar ervaring opgedaan als beleidsmedewerker bij het waterschap. Al zes jaar zet ik mij inmiddels in als bestuurslid bij natuurvereniging Mark&Leij. Daarnaast zet ik mij in voor het beheer van nieuwe natuur in het Markdal en geef ik groene input aan de lokale politieke partij Gemeentebelangen Galder-Strijbeek-Ulvenhout AC (GSU). "

"Een bestuursfunctie voor een biodivers, duurzaam en natuurlijk waterbeheer voeg ik graag aan dit lijstje toe. Mijn kernwaarden die ik daarbij in wil zetten zijn wederzijds respect, eenvoud en bewust handelen. Ik ben een generalist en stuur bij voorkeur op hoofdlijnen.”

14. Michael Kieboom
Dongen

"Water en groen is overal en vormt een heel belangrijk onderdeel van ons leven. Tegelijkertijd hebben we in Nederland door de klimaatverandering steeds vaker te maken met hevige regenval die  afwisselt met lange droge periodes. Belangrijk dat we daar geen natte voeten aan over houden."

"Ik wil me inzetten voor meer water en groen in de stedelijke omgeving.  Dit zorgt voor robuuster klimaatsysteem, zodat we hittestress, droogte en wateroverlast kunnen tegengaan. Heerlijk wonen voor bewoners en het is nog efficiënt ook."

 1. Dennis Aerts (m) – Etten-Leur
 2. Take de Beer (m) – Rijsbergen
 3. Felix Dekkers (m) – Gilze
 4. Marieke Maas (v) – Breda
 5. Nellie Raedts (v) – Breda
 6. Marion Buijk (v) – Zegge
 7. Geert Wiers (m) – Fijnaart
 8. Sietske de Regt (v) – Rijen
 9. Esther Slootweg (v) – Hoogerheide
 10. Eric van der Spelt (m) – Steenbergen
 11. Jan Woolderink (m) – Etten-Leur
 12. Piet de Peuter (m) – Geertruidenberg
 13. Marieke Wijnands (v) – Prinsenbeek
 14. Leon van Rijthoven (m) – Made
 15. Heidi Vos (v) – Sint Willebrord
 16. Jaap van der Sar (m) – Kaatsheuvel/Loon op Zand
 17. Marty Braat (m) – Roosendaal
 18. Marian Hulshof (v) – Breda
 19. Hein Hendriks (m) – Tilburg
 20. Frank den Braven (m) – Waalwijk
 21. Cors Punt  (m) – Klundert
 22. Janneke van de Laak (v) – Baarle-Nassau
 23. Frits Harteveld (m) – Hoeven
 24. Joop van Riet (m) – Breda
 25. Riet Pijnappels (v) – Klein Zundert