Het laatste nieuws al gelezen?

7 augustus 2019
Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief van Water Natuurlijk Brabantse Delta en ontvang voortaan het laatste nieuws over de activiteiten van onze fractie in jouw mail.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief van Water Natuurlijk Brabantse Delta en ontvang voortaan het laatste nieuws over de activiteiten van onze fractie in jouw mail.

Blauwalg intensiever aanpakken

30 juli 2019
Door de¬† zomerse temperaturen is zoet water, vaak stilstaand, een plek waar blauwalg zich kan ontwikkelen. Blauwalg is een giftige bacterie en gevaarlijk. Blauwalg kan huidirritatie, hoofdpijn, koorts, maag- en darmklachten en longontsteking veroorzaken, voor honden zelfs dodelijk zijn. Reden voor Water Natuurlijk om het te agenderen bij het AB van Brabantse Delta. In ons … Continue reading "Blauwalg intensiever aanpakken"

Door de  zomerse temperaturen is zoet water, vaak stilstaand, een plek waar blauwalg zich kan ontwikkelen. Blauwalg is een giftige bacterie en gevaarlijk. Blauwalg kan huidirritatie, hoofdpijn, koorts, maag- en darmklachten en longontsteking veroorzaken, voor honden zelfs dodelijk zijn. Reden voor Water Natuurlijk om het te agenderen bij het AB van Brabantse Delta.

In ons gebied zijn er twintig structurele plaatsen bekend. Voorbeelden zijn de Binnenschelde/Markiezaat in Bergen op Zoom, de Westpolderplas in Etten-Leur, De Linievijver in Breda, De Kuil in Prinsenbeek en De Veste in Geertruidenberg. Op dit moment zijn er giftige concentraties in twee vijvers in Bergen op Zoom en de vijvers in de Oudenbossche wijk Albano.

Onze fractievoorzitter Wieke Bonthuis heeft op 12 juni meegelopen met een informatieve wijkwandeling over de blauwalgprobleemgebied De Kleine Melanen in Bergen op Zoom. Na een flink aantal jaren werk, lijkt het daar nu onder controle.

Samen met andere fracties heeft Water Natuurlijk een Initiatiefvoorstel gemaakt en ingebracht op de AB-vergadering van 10 juli j.l. Gezien de gezondheidsrisico’s en het belang van een goede waterkwaliteit hebben wij samen met anderen vervolgens een motie ingediend om structureel en intensiever werk te maken van de aanpak van blauwalg. Zowel de bestrijding van de alg, als de communicatie hierover verdient meer aandacht.

Lees hier de motie

Uiteindelijk is gevraagd om de motie aan te houden en te behandelen bij de kadernota waar toekomstig beleid in word uitgestippeld én geld kan worden vrijgemaakt.

BN De Stem heeft ook over de blauwalgproblemen geschreven.

Peilbeheer, Droogte en Natuur

Meten is weten. In dat kader is Karin van den Berg in juli een middag op pad geweest met een peilbeheerder van het waterschap en dagelijks bestuurslid Kees de Jong. Zeker nu het zo droog is en er veel wordt beregend door agrari√ęrs, ¬†vindt Water Natuurlijk het van belang om zelf te kijken hoe ¬†het … Continue reading "Peilbeheer, Droogte en Natuur"

Meten is weten. In dat kader is Karin van den Berg in juli een middag op pad geweest met een peilbeheerder van het waterschap en dagelijks bestuurslid Kees de Jong. Zeker nu het zo droog is en er veel wordt beregend door agrari√ęrs, ¬†vindt Water Natuurlijk het van belang om zelf te kijken hoe ¬†het waterpeil in ons werkgebied gemeten wordt en op hoogte wordt gehouden.

Brabantse Delta maakt gebruik van een inventief meetsysteem bij de gemalen en inlaatpunten. In de polders werkt dat weer anders dan op de zandgronden. Brabantse Delta zorgt voor de meest optimale waterpeilen in de sloten. Als er veel neerslag valt, mag het water niet te hoog staan en als het een lange tijd droog is, mag het peil niet te laag zakken. Hoe hoog of laag het peil in de sloten mag zijn, is vastgelegd in peilbesluiten. Kort geleden kregen wij als algemeen bestuursleden een herziening van een peilbesluit voorgelegd. Extra reden om in het veld te gaan kijken hoe dat nu werkt.

Grote schade door droogte

Wat valt dan op? Het beregenen zorgt ervoor dat de peilbeheerders constant het waterpeil in de gaten moeten houden. Het verandert van moment tot moment, afhankelijk van hoeveel water er wordt onttrokken. In West-Brabant (kleigrond) beregenen de agrari√ęrs vooral met oppervlaktewater. Bij droogte is het van belang om het peil op hoogte te houden. Het beregenen mag niet ten koste gaan van de natuur.Het peilbeheer is nu vooral afgestemd op agrarisch gebruik; reden om snel veel meer naar de natuuraspecten te kijken. Vorig jaar sloegen natuurorganisaties al alarm over de schade vanwege de droogte in veel natuurgebieden. Dit jaar is de droogte zo mogelijk nog erger en dus is de situatie voor de natuur dramatisch! Op de hogere zandgronden vielen honderden kilometers beek droog, waardoor vissen massaal stierven. Vennen en poelen en natte gebieden als moerassen en weidevogelgebieden droogden op. Leefgebieden van kwetsbare plant- en diersoorten lopen hierdoor gevaar.

Het is eigenlijk heel eenvoudig: teveel ontwatering zorgt voor verdroging. Dat is wat er nu gebeurt. Om de natuur te beschermen, maar ook om de landbouw te kunnen blijven voorzien van water, moet er voldoende water zijn. Dat kan alleen maar als we in de nattere periodes veel meer water gaan vasthouden. In de grond (die kan heel veel water vasthouden, als het waterpeil hoog genoeg is), of in bergboezems, of door de waterlopen van beken, riviertjes, hier en daar te verbreden. Drastische wijziging in aanpak is nodig. Klimaatverandering is reden genoeg om de peilafspraken opnieuw te bezien. Het waterbeheer moet veranderen van afvoeren van water naar veel langer vasthouden van water en grondwater. Water Natuurlijk blijft hier aandacht voor vragen in het waterschapsbestuur.

8 maart 2019

Vrijdag 8 maart is het internationale vrouwendag! Water Natuurlijk gaat voor een divers waterschapsbestuur.

Bij Water Natuurlijk De Dommel is de helft van de eerste 10 kandidaten vrouw. Van de in totaal 45 kandidaten voor Water Natuurlijk De Dommel is 38% vrouw.

Bij Waterschap Brabantse Delta staan 4 vrouwen in de top 10 van de kandidatenlijst. De totale kandidatenlijst van WN Brabantse Delta bestaat ook voor 38% uit vrouwen. Bij VVD is dit 23%, CDA 15%, Ons Water 15% en WB Waterbreed 19%.

Landelijke man-/vrouwverdeling per partij
Man-/vrouwverdeling van alle verkiesbare kandidaten per waterschap.

Water Natuurlijk Brabantse Delta op campagne voor 20 maart

5 maart 2019

Tot aan de waterschapsverkiezingen van 20 maart organiseert Water Natuurlijk Brabantse Delta samen met diverse organisaties een aantal mooie evenementen. Mis het niet!

En op 20 maart: Stem Water Natuurlijk Lijst 5

 

Water Board Elections

4 maart 2019

The Netherlands has 21 water boards. They levy taxes. Taxpayers are able to decide what that money is spent on bij electing representatives. Anyone living in the Netherlands with a valid residence permit can vote. Click here for more information.

19 maart: Stappen met Water Natuurlijk, D66, JD en Dwars

2 maart 2019

Op deze prachtige dag, de dag voor de verkiezingen gaan wij graag het gesprek aan met studenten in Breda. Met een mooie club trekken we erop uit en proberen, zeker met een biertje in de hand, uit te leggen hoe belangrijk schoon water is!

We starten om 21.00 uur en ergens rond 3.00 uur sluiten we af…

Laat weten dat je komt via Facebook van Water Natuurlijk.

19 maart: Minisymposium en debat: Waterschapsverkiezingen en duurzaamheid

Een minisymposium georganiseerd vanuit het GreenOffice Avans en Water Natuurlijk. In het kader van duurzaamheid en de waterschapsverkiezingen van 20 maart. 16.00 uur: Opening door Dijkgraaf Brabantse Delta. 16.10 uur-16.55 uur: Boswachter, boer en bedrijfsleven aan het woord. Daarna volgt het debat met alle 10 de waterschapspartijen van waterschap Brabantse Delta. Laat weten dat je … Continue reading "19 maart: Minisymposium en debat: Waterschapsverkiezingen en duurzaamheid"

Een minisymposium georganiseerd vanuit het GreenOffice Avans en Water Natuurlijk. In het kader van duurzaamheid en de waterschapsverkiezingen van 20 maart.

16.00 uur: Opening door Dijkgraaf Brabantse Delta.
16.10 uur-16.55 uur: Boswachter, boer en bedrijfsleven aan het woord.

Daarna volgt het debat met alle 10 de waterschapspartijen van waterschap Brabantse Delta.

Laat weten dat je komt via Facebook.

17 maart: Open dag Rioolwaterzuivering Nieuwveer Breda


Waterschapspartijen presenteren zich tijdens een open dag op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Nieuwveer in Breda.

Meer weten? Kijk op Facebook.

16 maart: Dijk- en Wijkwandeling Slikpolder Geertruidenberg


Vanaf 13.00 uur: Ontvangst met koffie/thee op Scheepswerf Nieuwenhuijsen door eigenaar Tiny Nieuwenhuijsen en door bedrijfsleider Ronald van Wanroij.

Rondkijken en verhalen over de oude scheepswerf en aanliggende Slikpolder. Een gebied waar veel te vertellen is over de voorgenomen natuurontwikkeling.

Om 14.00 uur gaan we voor een Dijk- en Wijkwandeling op pad om onder leiding van gidsen Ankie, Arjen en Ferdi de Slikpolder en het gebied er omheen te bekijken.

Locatie: Scheepswerf Nieuwenhuisen, Rivierkade 1, Geertruidenberg

Meld je aan via Facebook.

123456