Kandidaten Waterschapsverkiezingen 2019

4 december 2018
De Algemene LedenVergadering (ALV) van de regio Brabant heeft dinsdag 27 november de kieslijst voor de waterschapsverkiezingen 2019 vastgesteld. De ledenvergadering stemde in met de thans beschikbare lijst en gaf het regiobestuur toestemming om lijstduwers (nummers 15 en verder) toe te voegen en de volgorde zo nodig aan te passen. De eerste veertien kandidaten op … Continue reading "Kandidaten Waterschapsverkiezingen 2019"

De Algemene LedenVergadering (ALV) van de regio Brabant heeft dinsdag 27 november de kieslijst voor de waterschapsverkiezingen 2019 vastgesteld.

Lijsttrekker Wieke Bonthuis omringd door kandidaten en lijstduwers.

De ledenvergadering stemde in met de thans beschikbare lijst en gaf het regiobestuur toestemming om lijstduwers (nummers 15 en verder) toe te voegen en de volgorde zo nodig aan te passen. De eerste veertien kandidaten op de kieslijst van Water Natuurlijk Brabantse Delta zijn:

 1. Wieke Bonthuis (v) – Breda
 2. Karin van den Berg (v) – Hooge Zwaluwe
 3. Guus Beenhakker (m) – Oosterhout
 4. Tiny Arts (m) – Bergen op Zoom
 5. Patricia Brunklaus (v) – Geertruidenberg
 6. Bart Lauwen (m) – Breda
 7. Hans van Manen (m) – Breda
 8. Willem de Weert (m) – Bergen op Zoom
 9. Geertje Nijhoving (v) – Breda
 10. Peter Muller (m) – Roosendaal
 11. Willem Laros (m) – Roosendaal
 12. Branko de Lang (m)-  Breda
 13. Sandra Reijnders (v) – Galder
 14. Michael Kieboom (m) – Dongen

Zodra de volledige lijst bekend is, komt deze op de website.

Uitnodiging Natuurwerkdag De Moeren

1 november 2018
Water Natuurlijk Brabantse Delta is na de zomer met een flink vernieuwde club. Tijd om elkaar beter te leren kennen! Zeker nu we met elkaar in aanloop zijn naar nieuwe waterschapsverkiezingen volgend jaar maart. Elkaar leren kennen gaat altijd het beste door samen iets te doen. Daarom nodigen we jullie uit om op zaterdag 3 november, … Continue reading "Uitnodiging Natuurwerkdag De Moeren"

Water Natuurlijk Brabantse Delta is na de zomer met een flink vernieuwde club. Tijd om elkaar beter te leren kennen! Zeker nu we met elkaar in aanloop zijn naar nieuwe waterschapsverkiezingen volgend jaar maart. Elkaar leren kennen gaat altijd het beste door samen iets te doen. Daarom nodigen we jullie uit om op zaterdag 3 november, de nationale natuurwerkdag, met ons te komen meewerken op Landgoed De Moeren. Daar gaan we met een flinke groep aan de slag om het onderhoud van een heidegebied aan te pakken.  Let op, er is voor iedereen wel iets te doen; of je nou handig bent, of juist twee linkerhanden hebt, of je sterk bent of niet, maakt niet uit.

We gaan lekker aan de slag, in ons eigen tempo en drinken koffie/thee met elkaar en kunnen genieten van een kop soep na afloop. We maken gebruik van de werkschuur van het landgoed en kunnen daar ook prima onze eigen WN-hoek inrichten voor lunch en nazit.En als het even wil, komt de beheerder nog het e.e.a. vertellen over allerlei water-/natuurmaatregelen.

Het gebied is eigendom van de familie ter Kuile en ligt tussen de Turfvaart en de Bijloop waar dit jaar door Brabantse Delta, Natuurmonumenten en Brabants Landschap een groot natuur herontwikkelingsproject is afgerond; met Natte Natuurparel, een aantal vernieuwde vennen, verbeterde afwatering, enz.        Wij gaan het landgoed helpen met het onderhoud op de Tachtig Bunder, een heideveld, waar we jonge boompjes gaan verwijderen.

Werkzaamheden

Op de heide gaan we opslag van berkenboompjes en grove den verwijderen. Verder kunnen we een stukje heide plaggen om de zonnedauw meer kans te geven zich verder uit te breiden.

Kledingtips

Zelf graag laarzen, of in ieder geval stevig schoeisel en werkhandschoenen meenemen.

Tijd/datum

Zaterdag 3 november om 09:00 verzamelen aan de Moersebaan 2 te Zundert. We werken tot 12:00. Met nazit en nadere kennismaking Water Natuurlijk tot 13.00 u in de werkschuur.

Locatie/verzamelpunt

Moersebaan 2 te Zundert

Koffie, thee, lunch

Koffie/thee is aanwezig. Voor een kop soep wordt gezorgd. Lunch zelf meenemen.

Klik hier voor meer info

Graag aanmelden bij Wieke Bonthuis, E: w.bonthuis@kpnplanet.nl (Water Natuurlijk heeft afspraken gemaakt met de beheerder ter plekke).

We hopen velen zaterdag 3 november te mogen begroeten!

WN Brabantse Delta: niet fracken bij Waalwijk

17 juni 2018
Water Natuurlijk Brabantse Delta heeft 13 juni 2018, samen met fracties Natuurterreinen en PvdA, een motie ingebracht over gaswinning bij Waalwijk. De motie is overgenomen en waterschap Brabantse Delta zal op basis daarvan een (afwijzende) zienswijze indienen bij het ministerie van EZK. Het bedrijf Vermilion heeft een verlenging van de vergunning aangevraagd en wil tevens de gaswinning … Continue reading "WN Brabantse Delta: niet fracken bij Waalwijk"
Water Natuurlijk Brabantse Delta heeft 13 juni 2018, samen met fracties Natuurterreinen en PvdA, een motie ingebracht over gaswinning bij Waalwijk. De motie is overgenomen en waterschap Brabantse Delta zal op basis daarvan een (afwijzende) zienswijze indienen bij het ministerie van EZK.

Het bedrijf Vermilion heeft een verlenging van de vergunning aangevraagd en wil tevens de gaswinning  intensiveren; lees: fracken. Minister Wiebes heeft dit jaar laten weten dat hij geen bezwaar heeft tegen de plannen van energiebedrijf Vermilion om bij Waalwijk naar gas te boren. Eerder heeft dit al geleid tot bezwaren van Provinciale Staten en de gemeente Waalwijk, nu zet ook het Algemeen Bestuur van het waterschap de hakken in het zand.

Waterschap Brabantse Delta wil ook dat er bij Waalwijk niet naar gas wordt geboord. Vooral de manier waarop wordt geboord, het zogenaamde fracken, stuit op bezwaren. Het is immers volstrekt onduidelijk wat de risico’s zijn voor natuur, grondwater, oppervlaktewater en de bodem. Dat is in strijd met alles waar Brabantse Delta voor staat: het garanderen en veiligstellen hiervan. Bovendien heeft het waterschap het standpunt dat fossiele brandstoffen niet meer van deze tijd zijn, Tijdens de eerder deze maand gehouden Klimaattop Zuid heeft het waterschap dit ook duidelijk uitgesproken.

Het AB heeft unaniem ingestemd met de inhoud van de motie en met het voorstel om een (afwijzende) zienswijze in te dienen bij het ministerie EZK. Het DB heeft de motie overgenomen en zorgt ervoor dat er voor de deadline van 4 juli 2018 een heldere en inhoudelijk stevige zienswijze ligt! Zo pakt het waterschap Brabantse Delta haar maatschappelijke rol; een rol die het waterschap waardig is.

Wieke Bonthuis, fractievoorzitter Water Natuurlijk Brabantse Delta

Een groen hart voor water? Dan zoekt Water Natuurlijk Jou!

23 maart 2018
Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Wat voor jou? Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en een belangrijke voorwaarde voor … Continue reading "Een groen hart voor water? Dan zoekt Water Natuurlijk Jou!"

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Wat voor jou?

Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en een belangrijke voorwaarde voor onze dagelijkse behoeften: aantrekkelijk wonen en recreëren, gezond voedsel, een groene omgeving en gevarieerde natuur. De Waterschappen spelen een cruciale rol in het regionale waterbeheer van Nederland. Ze zorgen voor schoon, voldoende water en veilige dijken.

Sinds 10 jaar bestaat Water Natuurlijk. Wij zijn een landelijke vereniging voor en door inwoners. Wij zijn in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland en de 12 provinciale natuur en milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut.

Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is een passie voor landschap, natuur, cultuurhistorie, sportvisserij, genieten op en rond het water. En daarvoor zetten we ons al jaren in; binnen en buiten het waterschapsbestuur.

Klimaatbestendige steden en dorpen, natuurlijk water en gezonde leefgebieden voor plant en dier, recreatief medegebruik voor wandelaars en sportvissers, ecologisch sloot- en peilbeheer, en een duurzame afvalwaterzuivering; het zijn maar een paar voorbeelden van onze meerwaarde.

In maart 2019 zijn de volgende waterschap verkiezingen, en we hopen wederom de grootste te worden. En daarvoor hebben we groene kandidaten nodig die het belang van mens en natuur voorop stellen! Kandidaten die bereid zijn aan het waterschapsbestuur deel te nemen en/of die de lijst willen ondersteunen.

Houd onze sociale media (Facebook en Twitter) in de gaten voor de activiteiten die we in 2018 organiseren voor Water Natuurlijk-leden en belangstellenden.

Is dit wat voor jou? Of heb je nog vragen? We spreken je graag!

Aanmelden als kandidaat kan tot en met 15 juli 2018.

Uitgebreide informatie vind je in onderstaande documenten:

Profiel WN-kandidaat en WN-fractie

Doorkijk op Hoofdlijnen Campagne 2018

Aanmeldingsformulier kandidaten Water Natuurlijk 2019

Voor informatie over het werk van de huidige WN fracties:

Wil je je kandidaat stellen of heb je daar vragen over? Stuur dan een email naar:

Nieuwsbrief Water Natuurlijk Brabant 2017-4

19 januari 2018

Uitnodiging excursie De boer op

22 mei 2016
Een mooie wandeling langs de Kleine Beerze, een rondleiding op de boerderij, een lekkere lunch en een goed gesprek. Hans Huijbers, voorzitter van de ZLTO en Martijn Tholen, bestuurslid bij waterschap De Dommel namens de ZLTO, hebben Water Natuurlijk Brabant uitgenodigd voor een bezoek aan hun bedrijven en een gesprek over hoe de belangen van … Continue reading "Uitnodiging excursie De boer op"

hoeve nachtegaal

Een mooie wandeling langs de Kleine Beerze, een rondleiding op de boerderij, een lekkere lunch en een goed gesprek. Hans Huijbers, voorzitter van de ZLTO en Martijn Tholen, bestuurslid bij waterschap De Dommel namens de ZLTO, hebben Water Natuurlijk Brabant uitgenodigd voor een bezoek aan hun bedrijven en een gesprek over hoe de belangen van natuur en landbouw met elkaar in balans kunnen worden gebracht. Waterschappen hebben dagelijks met dit vraagstuk te maken. Natuurgebieden in Brabant worden bedreigd door verdroging en hebben meer water nodig. Maar als het waterschap het waterpeil op wil zetten vreest de landbouw natschade aan de gewassen. ZLTO ziet kansen om het probleem op te lossen en heeft het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer opgesteld. De boeren gaan in dit plan aan de slag met het verbeteren van de waterkwaliteit en houden water vast op hun bedrijven. Bent u ook benieuwd hoe dat werkt? Kom dan mee de boer op!

Datum: Zaterdag 4 juni 2016 van 10.00 uur tot 15.30 uur
Locatie: Hoeve de Nachtegaal, Merenweg 1B in Wintelre
Genodigden: Leden van Water Natuurlijk Brabant

Programma
10.00 uur Ontvangst met koffie/thee/lekkers bij Hoeve de Nachtegaal, Merenweg 1B in Wintelre. Gesprek met Hans Huijbers en Martijn Tholen, ZLTO
11.30 uur Bezoek aan boerderij van Martijn Tholen in Vessem. Onder andere toelichting op peilgestuurde drainage en wat dit kan betekenen voor de waterhuishouding op het bedrijf
13.00 uur Lunch
14.00 uur Wandeling langs de Kleine Beerze. Toelichting op de ins en outs van het herstel van deze beek door Jacques Hendriks, lid van het Dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel namens Water Natuurlijk.
15.30 uur Einde programma

Tijdens de excursie heeft u volop ruimte om vragen, ervaringen en ideeën met elkaar te delen. Er is plaats voor maximaal 25 personen, dus ‘wie het eerst komt, eerst maalt’. Als u op 4 juni aanwezig wilt zijn ontvang ik graag uw aanmelding op sdezoeten@aaenmaas.nl

Met vriendelijke groet,

Namens het regiobestuur van Water Natuurlijk Brabant,

Suzanne de Zoeten Tel: 06-83084600

ExcursieAgrarisch waterbeheer op 4 juni van 10.00 -14.30 uur op

22 maart 2016
Wandeling in Vessem, exact programma volgt. Aanmelden via: sdezoeten@aaenmaas.nl

Wandeling in Vessem, exact programma volgt. Aanmelden via: sdezoeten@aaenmaas.nl

BUURTNATUUR- EN BUURTWATERFONDS

Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen. Projecten lopen uiteen van stadslandbouw tot kruidentuin en van geveltuintjes tot het verbeteren van de waterhuishouding in de buurt. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Projecten die … Continue reading "BUURTNATUUR- EN BUURTWATERFONDS"

Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen. Projecten lopen uiteen van stadslandbouw tot kruidentuin en van geveltuintjes tot het verbeteren van de waterhuishouding in de buurt. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving. Op jaarbasis is er € 75.000,- voor buurtnatuur- en buurtwaterprojecten beschikbaar. De hoogte van de subsidie is 30% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 5.000,-.

Voor meer informatie klik hier

Verslag bijeenkomst Stedelijk Water 18 januari 2016

Op 18 januari hebben Freya Macke van de gemeente ’s Hertogenbosch, Toon Voets van  (Waterschap Aa en Maas) en Jac Hendriks (Waterschap De Dommel) een presentatie gehouden over genieten van water en toch droge voeten houden in de stad. Freya vertelde onder andere over pleinen in de stad, die na een regenbui waterspeelplaatsen worden en … Continue reading "Verslag bijeenkomst Stedelijk Water 18 januari 2016"

printscreen WN

Op 18 januari hebben Freya Macke van de gemeente ’s Hertogenbosch, Toon Voets van  (Waterschap Aa en Maas) en Jac Hendriks (Waterschap De Dommel) een presentatie gehouden over genieten van water en toch droge voeten houden in de stad. Freya vertelde onder andere over pleinen in de stad, die na een regenbui waterspeelplaatsen worden en de watermachine in de nieuwe woonwijk De Groote Wielen, waar al het regenwater van de wijk actief door gezuiverd wordt. Toon heeft een notitie gemaakt over eenvoudige en goedkope manieren om wegen af te koppelen van de riolering. Door het verlagen van de naastgelegen berm kan het regenwater dat van de weg afstroomt hier tijdelijk geborgen worden en langzaam in de bodem zakken. En Jacques vertelde dat steden zich moeten voorbereiden op de klimaatverandering met extremere warme perioden en meer kans op hoosbuien. De steden moeten klimaatactief worden. En het mooiste zou zijn als daarbij werk met werk gemaakt wordt en bijvoorbeeld de beken in de stad, zoals de Dommel in Eindhoven, weer meer de ruimte krijgen en bijdragen aan een mooie woonomgeving en bijzondere natuurwaarden in de stad.

De presentaties gaven aanleiding voor een levendige discussie. Afgesproken is dat de notitie van Toon verspreid zal worden en onze leden die kunnen benutten om in hun eigen gemeente het gemeentebestuur aan te sporen om werk te maken van het afkoppelen van wegen. Er werd tijdens de bijeenkomst gewezen op de nieuwe subsidieregeling van de provincie, het buurtwaterfonds en het idee geopperd om hier via Water Natuurlijk meer ruchtbaarheid aan te geven. Daar treft u in deze nieuwsbrief dan ook een artikel over aan. Tenslotte geeft zo’n bijeenkomst ook meteen inspiratie voor mogelijke vervolgonderwerpen, zoals bijvoorbeeld waterkwaliteit in combinatie met de presentatie over vissen, die we nog te goed hebben.

Bezorgdheid over ontwikkelingen op de slibmarkt

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen wordt ons rioolslib een waardevolle grondstof, die de waterschappen benutten om onder andere energie te produceren. Dit wordt gedaan op de rioolwaterzuiveringen van de waterschappen zelf en ook bij het bedrijf Slibverwerking Noord Brabant (SNB). Hiervan zijn de Brabantse waterschappen de grootste aandeelhouders. Ook het winnen … Continue reading "Bezorgdheid over ontwikkelingen op de slibmarkt"

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen wordt ons rioolslib een waardevolle grondstof, die de waterschappen benutten om onder andere energie te produceren. Dit wordt gedaan op de rioolwaterzuiveringen van de waterschappen zelf en ook bij het bedrijf Slibverwerking Noord Brabant (SNB). Hiervan zijn de Brabantse waterschappen de grootste aandeelhouders. Ook het winnen van het fosfaat uit het slib gebeurt zowel op de rioolwaterzuiveringen als bij het SNB. Deze ontwikkelingen zijn prima voor het milieu, maar vragen wel om een goede afstemming tussen de waterschappen en het SNB. Want het SNB heeft bijvoorbeeld een contract afgesloten voor het leveren van fosfaat aan een bedrijf. Maar als nu de waterschappen zelf steeds meer fosfaat op de zuiveringen uit het slib gaan halen, kan het SNB haar contract niet nakomen. En als de waterschappen steeds minder slib aan het SNB aanleveren, doordat ze het slib benutten voor de productie van biogas, dan zou het SNB verlies kunnen gaan lijden. Tot nu toe lukt het SNB goed om de slibverwerkingscapaciteit die de Brabantse waterschappen niet benutten op te vullen door slib van andere waterschappen in Nederland te verwerken. Maar de ontwikkelingen gaan snel en de vraag is of er wel voldoende slib op de markt overblijft voor het SNB. Water Natuurlijk Brabantse Delta heeft daarom een motie opgesteld, die unaniem is aangenomen, waarin gevraagd wordt om samen met de andere aandeelhoudende waterschappen toekomstscenario´s op te laten stellen voor slibverwerking en hierbij een  toekomstbeeld voor NV Slibverwerking Noord-Brabant te schetsen, gebaseerd op de ontwikkelingen van de ‘slibmarkt’. Met het doel om financieel gezond duurzaam beleid te voeren.

Suzanne de Zoeten/Wieke Bonthuis

1234