2 november: Landelijke natuurwerkdag

21 oktober 2019
Op zaterdag 2 november is het weer zover. Water Natuurlijk doet traditioneel mee met de landelijke natuurwerkdag. Deze keer gaan we naar de Madese Natuurvrienden. Zij beheren natuurpark de Liniehof in Made. Wij verzamelen om 9.00 uur aan de Kievitstraat 3, Made. Er wordt doorgewerkt tot ongeveer 15.00 uur, maar moet je eerder weg, dan … Continue reading "2 november: Landelijke natuurwerkdag"

Op zaterdag 2 november is het weer zover. Water Natuurlijk doet traditioneel mee met de landelijke natuurwerkdag. Deze keer gaan we naar de Madese Natuurvrienden.

Zij beheren natuurpark de Liniehof in Made.

Wij verzamelen om 9.00 uur aan de Kievitstraat 3, Made. Er wordt doorgewerkt tot ongeveer 15.00 uur, maar moet je eerder weg, dan nog zijn wij blij met alle hulp.

Kom je ook? Stuur dan een mail naar w.bonthuis@kpnplanet.nl

 

Blauwalg intensiever aanpakken

30 juli 2019
Door de¬† zomerse temperaturen is zoet water, vaak stilstaand, een plek waar blauwalg zich kan ontwikkelen. Blauwalg is een giftige bacterie en gevaarlijk. Blauwalg kan huidirritatie, hoofdpijn, koorts, maag- en darmklachten en longontsteking veroorzaken, voor honden zelfs dodelijk zijn. Reden voor Water Natuurlijk om het te agenderen bij het AB van Brabantse Delta. In ons … Continue reading "Blauwalg intensiever aanpakken"

Door de  zomerse temperaturen is zoet water, vaak stilstaand, een plek waar blauwalg zich kan ontwikkelen. Blauwalg is een giftige bacterie en gevaarlijk. Blauwalg kan huidirritatie, hoofdpijn, koorts, maag- en darmklachten en longontsteking veroorzaken, voor honden zelfs dodelijk zijn. Reden voor Water Natuurlijk om het te agenderen bij het AB van Brabantse Delta.

In ons gebied zijn er twintig structurele plaatsen bekend. Voorbeelden zijn de Binnenschelde/Markiezaat in Bergen op Zoom, de Westpolderplas in Etten-Leur, De Linievijver in Breda, De Kuil in Prinsenbeek en De Veste in Geertruidenberg. Op dit moment zijn er giftige concentraties in twee vijvers in Bergen op Zoom en de vijvers in de Oudenbossche wijk Albano.

Onze fractievoorzitter Wieke Bonthuis heeft op 12 juni meegelopen met een informatieve wijkwandeling over de blauwalgprobleemgebied De Kleine Melanen in Bergen op Zoom. Na een flink aantal jaren werk, lijkt het daar nu onder controle.

Samen met andere fracties heeft Water Natuurlijk een Initiatiefvoorstel gemaakt en ingebracht op de AB-vergadering van 10 juli j.l. Gezien de gezondheidsrisico’s en het belang van een goede waterkwaliteit hebben wij samen met anderen vervolgens een motie ingediend om structureel en intensiever werk te maken van de aanpak van blauwalg. Zowel de bestrijding van de alg, als de communicatie hierover verdient meer aandacht.

Lees hier de motie

Uiteindelijk is gevraagd om de motie aan te houden en te behandelen bij de kadernota waar toekomstig beleid in word uitgestippeld én geld kan worden vrijgemaakt.

BN De Stem heeft ook over de blauwalgproblemen geschreven.

Peilbeheer, Droogte en Natuur

Meten is weten. In dat kader is Karin van den Berg in juli een middag op pad geweest met een peilbeheerder van het waterschap en dagelijks bestuurslid Kees de Jong. Zeker nu het zo droog is en er veel wordt beregend door agrari√ęrs, ¬†vindt Water Natuurlijk het van belang om zelf te kijken hoe ¬†het … Continue reading "Peilbeheer, Droogte en Natuur"

Meten is weten. In dat kader is Karin van den Berg in juli een middag op pad geweest met een peilbeheerder van het waterschap en dagelijks bestuurslid Kees de Jong. Zeker nu het zo droog is en er veel wordt beregend door agrari√ęrs, ¬†vindt Water Natuurlijk het van belang om zelf te kijken hoe ¬†het waterpeil in ons werkgebied gemeten wordt en op hoogte wordt gehouden.

Brabantse Delta maakt gebruik van een inventief meetsysteem bij de gemalen en inlaatpunten. In de polders werkt dat weer anders dan op de zandgronden. Brabantse Delta zorgt voor de meest optimale waterpeilen in de sloten. Als er veel neerslag valt, mag het water niet te hoog staan en als het een lange tijd droog is, mag het peil niet te laag zakken. Hoe hoog of laag het peil in de sloten mag zijn, is vastgelegd in peilbesluiten. Kort geleden kregen wij als algemeen bestuursleden een herziening van een peilbesluit voorgelegd. Extra reden om in het veld te gaan kijken hoe dat nu werkt.

Grote schade door droogte

Wat valt dan op? Het beregenen zorgt ervoor dat de peilbeheerders constant het waterpeil in de gaten moeten houden. Het verandert van moment tot moment, afhankelijk van hoeveel water er wordt onttrokken. In West-Brabant (kleigrond) beregenen de agrari√ęrs vooral met oppervlaktewater. Bij droogte is het van belang om het peil op hoogte te houden. Het beregenen mag niet ten koste gaan van de natuur.Het peilbeheer is nu vooral afgestemd op agrarisch gebruik; reden om snel veel meer naar de natuuraspecten te kijken. Vorig jaar sloegen natuurorganisaties al alarm over de schade vanwege de droogte in veel natuurgebieden. Dit jaar is de droogte zo mogelijk nog erger en dus is de situatie voor de natuur dramatisch! Op de hogere zandgronden vielen honderden kilometers beek droog, waardoor vissen massaal stierven. Vennen en poelen en natte gebieden als moerassen en weidevogelgebieden droogden op. Leefgebieden van kwetsbare plant- en diersoorten lopen hierdoor gevaar.

Het is eigenlijk heel eenvoudig: teveel ontwatering zorgt voor verdroging. Dat is wat er nu gebeurt. Om de natuur te beschermen, maar ook om de landbouw te kunnen blijven voorzien van water, moet er voldoende water zijn. Dat kan alleen maar als we in de nattere periodes veel meer water gaan vasthouden. In de grond (die kan heel veel water vasthouden, als het waterpeil hoog genoeg is), of in bergboezems, of door de waterlopen van beken, riviertjes, hier en daar te verbreden. Drastische wijziging in aanpak is nodig. Klimaatverandering is reden genoeg om de peilafspraken opnieuw te bezien. Het waterbeheer moet veranderen van afvoeren van water naar veel langer vasthouden van water en grondwater. Water Natuurlijk blijft hier aandacht voor vragen in het waterschapsbestuur.

10 maart: Wandeling op de grens van Markiezaat en Brabantse Wal

2 maart 2019

Een gezellige wandeling vanaf Hildernisse, Kraaijenberg, dal van de Molenbeek. Vooraf een kopje koffie. Achteraf een kop soep.

Foto: Henk Goossens

In de marge van de wandeling praten we ook over het waterschap en over Water Natuurlijk.

10 maart
Locatie: Hoeve Hildernisse, Hildernisse 1, Bergen op Zoom

Laat weten dat je komt via Facebook

 

 

9 maart: Wandelen op de Rith met Water Natuurlijk, Effen


Op deze zaterdagochtend nodig ik ieder die zin heeft uit om langs de prachtige bijloop en de wonderschone (monumentale) turfvaart te gaan wandelen. We zullen langs onze ronde een stop maken bij een boerderij welke duurzaamheid en biodiversiteit hoog in het vaandel hebben staan.

9 maart:
Om 9:30 beginnen we met de wandeling en om 11:30 sluiten we weer bij mij thuis af met wat koffie en thee en wat lekkere koeken.

Adres: Rithsestraat 192, Breda

Tot dan! Groeten Bart Lauwen

Meld je aan via Facebook

Activiteiten 19-24 februari 2019

17 februari 2019

19 februari 2019¬†14.00 ‚Äď 20.00 uur te ‘s-Hertogenbosch
De allereerste Voedsel1000 Georganiseerd door de provincie Brabant

20 februari 2019  Voor Vrouwen van Nu, Udenhout
Lezing waterschap: Wat is het, wat doet het voor mij? Aansluitend excursie langs de rivier de Mark

23 februari 2019¬†10.00 ‚Äď 12.00 uur Annakapel Zundert
Themabijeenkomst Zundert: Water-Natuur, een oer Hollandse combi!    
Wat betekent de klimaatverandering voor inwoners en agrari√ęrs in de gemeente Zundert? Hoe gaan we om met toenemende wateroverlast door noodweer en droogte door hittegolven? Wat is de impact op natuurgebieden, bedrijven en infra?
Met lijsttrekker Wieke Bonthuis en fractielid Tiny Arts van Water Natuurlijk Brabantse Delta, Treeport, Brabants Landschap. Zij zullen hun kennis delen, gevolgd door een paneldiscussie van specialisten.

23 en 24 februari 2019 13.30-17.00 uur Natuurkampeerterrein Dorst
Aanplant voedselbos De Duiventoren
, Steenovensebaan 27, 4849 RD Dorst

Campagne-bijeenkomst Loon op Zand

d.d. 15 februari 2019 Op campagne in Loon op Zand/Waalwijk. Met debat over de uitbreiding van de gaswinning/fracking die daar gaat plaatsvinden, als het aan minister Wiebes ligt. Vooral het gebruik van veel chemicali√ęn in de ondergrond zal schade aan water en natuur geven en is gevaarlijk voor de mensen. Het was een goed debat … Continue reading "Campagne-bijeenkomst Loon op Zand"

d.d. 15 februari 2019

Op campagne in Loon op Zand/Waalwijk. Met debat over de uitbreiding van de gaswinning/fracking die daar gaat plaatsvinden, als het aan minister Wiebes ligt. Vooral het gebruik van veel chemicali√ęn in de ondergrond zal schade aan water en natuur geven en is gevaarlijk voor de mensen.

Het was een goed debat met de lokale deskundigen Flohr en Den Braven, wethouder Odabasi en waterschapsbestuurder Roorda. Onze gezamenlijke opgave energiebesparing in NL, en ‘van het gas los’, kunnen we hier direct toepassen. Wieke Bonthuis van Water Natuurlijk Brabantse Delta heeft dit thema op de kaart gezet en het is door alle Brabantse waterschappen overgenomen!

Werkbezoek bij Natuurlijk Gilze-Rijen


d.d. 6 februari 2019

Werkbezoek met Guus Beenhakker en Felix Dekkers. In Gilze-Rijen is een prima projectplan gemaakt voor het gebied tussen Gilze en Breda, de Wouwervallei, met de Gilzewouwerbeek. Ja, dat zijn nog eens namen! Wat een goed participatieproces hebben ze daar uitgevoerd. Met grote inzet van Maaike Riemslag en Will van Riel. We kunnen niet wachten op de uitvoering van dit mooie plan.

Gilzewouwerbeek

 

Aftrap verkiezingscampagne

9 februari 2019

Water Natuurlijk start verkiezingscampagne met aandacht voor ongewenste uitbreiding gaswinning in Loon op Zand/Waalwijk

Woensdag 20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen, tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Op vrijdag 15 februari 2019 start de waterschapspartij Water Natuurlijk, van de regio’s De Dommel en Brabantse Delta, haar verkiezingscampagne met een aftrap-evenement.

Water Natuurlijk De Dommel en Brabantse Delta houden de bijeenkomst op een bijzondere plaats, namelijk ¬†in Loon op Zand. Midden in het gebied waar aardgaswinning en ‚Äėfracking‚Äô plaatsvindt en uitbreiding dreigt. De partijen vragen samen met de gemeenten hiervoor de aandacht. Vooral het fracken is een risicovolle manier van gaswinning. Grote hoeveelheden chemicali√ęn worden onder grote druk in de ondergrond gebracht met alle risico‚Äôs op vervuiling van de bodem en het schone Brabantse grondwater, ‚Äėhet blauwe goud‚Äô. Fracken staat diametraal tegenover de doelstellingen van Water Natuurlijk.

Water Natuurlijk heeft een visie op onze duurzame energievoorziening en de relatie met ons klimaat. De waterschappen ondervinden nu al de gevolgen van de klimaatverandering met hoosbuien en langdurige droogte. Water Natuurlijk is van mening dat investeringen in duurzame vormen van energiewinning nodig zijn en dat gaswinning in dit soort gebieden in Nederland zo snel mogelijk moet worden gestopt. Het gaat om een kleine hoeveelheid gas, die met grote risico’s wordt gewonnen.

De kwestie van de lokale gaswinning is een van de vele onderwerpen waar waterschappen invloed op uitoefenen. En de kiezer heeft die invloed op 20 maart 2019 dus ook. Water Natuurlijk is landelijk nu de grootste partij in de waterschapsbesturen. We motiveren kiezers om te gaan stemmen en om kennis te nemen van de standpunten van Water Natuurlijk op onze website en/of via de Stemwijzer www.mijnstem.nl.

Het aftrap-evenement vindt plaats in dorpscafé De Kiosk, Oranjeplein 20a te Loon op Zand. Vanaf 12.30 uur bent u welkom. De presentatie en campagne-aftrap is van 13.00 uur tot uiterlijk 15.00 uur.

Voor meer informatie:

Mado Ruys, lijsttrekker Water Natuurlijk De Dommel, mado.ruys@gmail.com

Wieke Bonthuis, lijsttrekker Water Natuurlijk Brabantse Delta, w.bonthuis@kpnplanet.nl,06-52472590

 

Programma van de bijeenkomst

Mado Ruys

De bijeenkomst start met een inleiding door Mado Ruys, lijsttrekker van Water Natuurlijk bij waterschap De Dommel. Zij zal inhoudelijk aandacht geven aan de speerpunten van Water Natuurlijk en op het belang voor inwoners om ook te gaan stemmen. Immers het waterschap zorgt voor schoon, veilig en voldoende water en een mooie en gezonde leefomgeving.

Wieke Bonthuis

Om 13.15 is er een tafelgesprek met lokale deskundigen Peter Flohr en Frank den Braven en de wethouders Bruijniks (Loon op Zand) en Odabasi (Waalwijk) over de gevolgen van de gaswinning. ¬†Aan de tafel schuiven Wieke Bonthuis, lijsttrekker voor Water Natuurlijk Brabantse Delta, en Mirjam Bemelmans, deskundige op het gebied van ‚Äúfracken‚ÄĚ en bewonerscommunicatie, aan. Tijdens het gesprek komen sociaal-economische gevolgen aan de orde en ook gevolgen voor natuur, milieu, water en recreatie en alternatieven die Water Natuurlijk voor ogen heeft.

Aansluitend (ca. 13.45 uur) is iedereen van harte welkom voor een wandeling van circa 1,5-2 km naar het gaswinningsstation in Loon op Zand aan de Ruilverkavelingsweg. Die wandeling wordt begeleid door lokale deskundigen.  Rond 15.00 uur verwacht met terug te zijn bij dorpscafé de Kiosk.

Kandidaten Waterschapsverkiezingen 2019

8 februari 2019
De Algemene LedenVergadering (ALV) van de regio Brabant heeft dinsdag 27 november de kieslijst voor de waterschapsverkiezingen 2019 vastgesteld. De ledenvergadering stemde in met de beschikbare lijst en gaf het regiobestuur toestemming om lijstduwers toe te voegen en de volgorde zo nodig aan te passen. Inmiddels (februari 2019) is de complete kandidatenlijst van Water Natuurlijk … Continue reading "Kandidaten Waterschapsverkiezingen 2019"

De Algemene LedenVergadering (ALV) van de regio Brabant heeft dinsdag 27 november de kieslijst voor de waterschapsverkiezingen 2019 vastgesteld.

Lijsttrekker Wieke Bonthuis omringd door kandidaten en lijstduwers.

De ledenvergadering stemde in met de beschikbare lijst en gaf het regiobestuur toestemming om lijstduwers toe te voegen en de volgorde zo nodig aan te passen. Inmiddels (februari 2019) is de complete kandidatenlijst van Water Natuurlijk Brabantse Delta bekend:

 1. Wieke Bonthuis (v) – Breda
 2. Karin van den Berg (v) – Hooge Zwaluwe
 3. Guus Beenhakker (m) – Dorst
 4. Tiny Arts (m) – Bergen op Zoom
 5. Patricia Brunklaus (v) – Raamsdonk
 6. Bart Lauwen (m) – Breda
 7. Hans van Manen (m) – Breda
 8. Willem de Weert (m) – Bergen op Zoom
 9. Geertje Nijhoving (v) – Breda
 10. Peter Muller (m) – Roosendaal
 11. Willem Laros (m) – Bergen op Zoom
 12. Branko de Lang (m)-  Breda
 13. Sandra Reijnders (v) – Galder
 14. Michael Kieboom (m) – Dongen
 15. Dennis Aerts (m) – Etten-Leur
 16. Take de Beer (m) – Rijsbergen
 17. Felix Dekkers (m) – Gilze
 18. Marieke Maas (v) – Breda
 19. Nellie Raedts (v) – Breda
 20. Marion Buijk (v) – Zegge
 21. Geert Wiers (m) – Fijnaart
 22. Sietske de Regt (v) – Rijen
 23. Esther Slootweg (v) – Hoogerheide
 24. Eric van der Spelt (m) –¬†Steenbergen
 25. Jan Woolderink (m) – Etten-Leur
 26. Piet de Peuter (m) – Geertruidenberg
 27. Marieke Wijnands (v) – Prinsenbeek
 28. Leon van Rijthoven (m) – Made
 29. Heidi Vos (v) – Sint Willebrord
 30. Jaap van der Sar (m) – Kaatsheuvel/Loon op Zand
 31. Marty Braat (m) – Roosendaal
 32. Marian Hulshof (v) – Breda
 33. Hein Hendriks (m) – Tilburg
 34. Frank den Braven (m) – Waalwijk
 35. Cors Punt  (m) РKlundert
 36. Janneke van de Laak (v) – Baarle-Nassau
 37. Frits Harteveld (m) – Hoeven
 38. Joop van Riet (m) – Breda
 39. Riet Pijnappels (v) – Klein Zundert
12345