Speerpunten Brabantse Delta

Stem Water Natuurlijk en kies voor:

  1. Klimaat

Een klimaatbestendige leefomgeving staat bij Water Natuurlijk op 1! Meer water vasthouden. Goed voor de stedeling, de natuur en voor de agrariër. Tegengaan van hittestress in de stad en bufferen van water op het platteland. 

 

  1. Gezond water

Schoon water en een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier. Water Natuurlijk staat voor waterkwaliteit. Goed voor recreatie en landbouw.

 

  1. Groen: natuurrijk landschap

Water Natuurlijk staat voor een natuurrijk landschap dat tegen een stootje kan. Herstellen van beken en riviertjes, terugdringing van de verdroging en aanleg van vispassages. Versterking van de biodiversiteit (bijen o.a.) is noodzakelijk en goed voor mens, natuur én landbouw. Wij gaan voor natuurvriendelijke landbouw.

 

  1. Genieten van water

Water Natuurlijk wil dat iedereen plezier kan beleven aan de schoonheid van ons water en het water kan benutten om te struinen, kanoën, roeien, vissen en zwemmen. Watereducatie aan scholen, jongeren en volwassenen moet gewoon! Water Natuurlijk zet zich in voor groene initiatieven in stad en buitengebied.

 

  1. Gezamenlijk: samenwerken is kosten besparen

Wij gaan zorgvuldig om met de belangen van de inwoners, bedrijven en agrariërs in Brabantse Delta. Water Natuurlijk gaat voor samenwerking en inspraak. Zo bereiken wij bovenstaande doelen en houden wij de kosten laag.