Succesverhalen Brabantse Delta

  1. Wij zetten duurzaamheid op de kaart bij het waterschap. Brabantse Delta is nu trekker van de Regionale Energie-Strategie.
  2. Bij de rioolwaterzuiveringen wordt nu duurzame energie opgewekt. Via zonneweides en vergisting van afval. Inwoners profiteren hiervan; in Breda-noord krijgen nu ruim 400 woningen hun energie van deze zuivering.
  3. Wij voerden actie tegen het plaatsen van megastallen in het dal van het Merkske, op de grens van Vlaanderen. Samenwerking met Vlaanderen is nu een feit en zorgt voor meer schoon water in de Mark.
  4. Minder steen in tuin en stad, meer groen, meer educatie. De realisatie van Groene Schoolpleinen.
  5. Het Markdal; topvoorbeeld van participatie. Water Natuurlijk doet mee met inwoners en bedrijven. Zorgvuldig en rekening houdend met alle belangen.
  6. Geen gaswinning in Waalwijk en omgeving. Onze motie tegen ‘fracking’ werd Brabantbreed overgenomen.
  7. Wij organiseerden zwerfafvalacties langs sloten en vaarten. Samen met de sportvissers.
  8. Water Natuurlijk vraagt voortdurend aandacht voor robuuste verbindingen. Er is al 70 kilometer aan ecologische verbindingsstroken gerealiseerd om de natuurgebieden tot een groen lint aan elkaar te knopen.
  9. Wij zorgen ervoor dat inwoners actief worden betrokken bij projecten. Water Natuurlijk is ervoor en door de inwoners van stad en dorp.
  10. Grote betrokkenheid van het waterschap bij groene initiatieven. Water Natuurlijk steunt groen!