Water Natuurlijk is de landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. Dat doen we bij u in de buurt.

Elke dag weer zetten Water Natuurlijk bestuurders bij Waterschap De Dommel zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier. Resultaten die in 2021 zijn behaald, zijn te vinden onder Successen.

Op 24 november 2021 heeft Waterschap de Dommel het vijfde Waterbeheerplan (WBP5) voor de periode 2022-2027 vastgesteld.  Met de bereikte trendbreuk in het denken over en werken aan watersystemen is de fractie Water Natuurlijk zeer gelukkig. Zie het item onder Nieuws of lees meer over de ambities en aanpak van Waterschap De Dommel in het speciale magazine ‘Water als basis voor een toekomstbestendige leefomgeving’.

Om alle plannen waar te maken is ook geld nodig. Meer lezen over de belastingstijging  bij waterschap De Dommel en onze mening daarover? Klik dan hier.

 

Zaterdag 23 oktober 2021 was onze DB-bestuurder Mado Ruijs tijdens de Dutch Design Week aanwezig bij de Persconferentie van Water. Lees hierover meer onder Nieuws.

De fractie Water Natuurlijk De Dommel heeft een Inspiratiedocument opgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Kijk voor meer informatie onder Nieuws.

We kunnen allemaal slimmer omgaan met water. Voorbeelden hoe je dat in eigen huis en tuin kunt doen vind je op de pagina Afkoppelen.

Onder Nieuws vindt u naast informatie over het Waterbeheerplan 5 , onze standpunten over de aanpak van de droogte, biodiversiteit en de stikstofproblematiek op onze Brabantse zandgronden. Ook is er meer te lezen over de klimaatrobuustheid van onze beekdalen en is er een verwijzing naar een subsidieregeling voor klimaatbuffers. Wat er ons inziens nodig is voor een robuust, divers watersysteem dat op de toekomst is voorbereid leest onder  Watertransitie.

Bij de verkiezingen op 20 maart 2019 hebben velen op Water Natuurlijk gestemd. Water Natuurlijk is met 8 zetels de grootste partij in het waterschapsbestuur van De Dommel. Dit stelt ons in staat om nog beter onze doelen van 5G te verwezenlijken.

Here some information in English or Arabic.

Werkgebied Waterschap De Dommel

Hieronder zie je het werkgebied van De Dommel. Voor meer informatie over het waterschap De Dommel zie

www.dommel.nl

.

Doe je mee?

Heb je hart voor de natuur en landschap? Wil je eraan mee werken hoe we de toekomst . . .

meedoen