Water Natuurlijk is de landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. Dat doen we bij u in de buurt.

Elke dag weer zetten Water Natuurlijk bestuurders in De Dommel zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier.

Hoe Water Natuurlijk De Dommel dat ziet voor de huidige uitdagingen in het waterbeheer leest u onder Nieuws. Laat ons weten hoe u denkt over de Watertransitie die nodig is voor een robuust, divers watersysteem dat op de toekomst is voorbereid.

Onder Nieuws vindt u ook ons standpunten over de aanpak van de droogte, biodiversiteit en de stikstofproblematiek op onze Brabantse zandgronden. Ook is er meer te lezen over de klimaatrobuustheid van onze beekdalen en is er een verwijzing naar een subsidieregeling voor klimaatbuffers.

Bij de verkiezingen op 20 maart 2019 hebben velen op Water Natuurlijk gestemd. Water Natuurlijk is met 8 zetels de grootste partij in het waterschapsbestuur van De Dommel. Dit stelt ons in staat om nog beter onze doelen van 5G te verwezenlijken.

Here some information in English or Arabic.

Werkgebied Waterschap De Dommel

Hieronder zie je het werkgebied van De Dommel. Voor meer informatie over het waterschap De Dommel zie

www.dommel.nl

.

Doe je mee?

Heb je hart voor de natuur en landschap? Wil je eraan mee werken hoe we de toekomst . . .

meedoen