Bestuursvergaderingen waterschap

13 december 2019
In 2020 komt het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel 5 keer in een besluitvormende vergadering bijeen; 19 februari, 22 april, 8 juli, 30 september en 25 november. Bestuursbijeenkomsten vinden plaats in het Waterschapshuis, Bosscheweg 56 te Boxtel. Het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel vergadert in principe van 14.00 tot circa 16.30 uur.¬†¬†Alle agendastukken … Lees "Bestuursvergaderingen waterschap" verder

In 2020 komt het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel 5 keer in een besluitvormende vergadering bijeen; 19 februari, 22 april, 8 juli, 30 september en 25 november. Bestuursbijeenkomsten vinden plaats in het Waterschapshuis, Bosscheweg 56 te Boxtel.

Het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel vergadert in principe van 14.00 tot circa 16.30 uur.  Alle agendastukken zijn te lezen via www.dommel.nl.

Twee weken voor de AB-vergadering worden voorstellen in functionele commissies besproken en adviseert het Dagelijks Bestuur over die voorstellen. Waterschap De Dommel kent de volgende functionele commissies:

1.    Cie Watersysteem (WS), vergadert van 9-11.30 uur
2.    Die Waterketen en schoon water (WK), vergadert van 12-14 uur
3.¬†¬† ¬†Cie Bestuur, Communicatie en Financi√ęn (BCF), vergadert van 14.30-16.30 uur

Daarnaast zijn er vijf beeldvormende gecombineerde commissievergaderingen gepland (’s avonds); 30 januari, 5 maart, 14 mei, 8 oktober, 10 december. Hierbij worden vaak ook externe deskundigen uitgenodigd.

Commissie- en AB-vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, neem dan contact op met de afdeling bestuursondersteuning, (0411) 618 682. De jaarkalender van de bestuursvergadering vindt u hier.

Ge√Įnteresseerd in onze fractievergaderingen? Laat het ons weten via¬†dedommel@waternatuurlijk.nl.

Algemene Ledenvergadering 17-12-2019


Dinsdag 17 december houdt Water Natuurlijk Brabant haar Algemene Ledenvergadering  in het Natuurmuseum te Tilburg. De vergadering begint om 20.00 uur. Inloop om 19.30 uur.

Agenda:

 • Vaststellen Jaarverslag 2018
 • Vaststellen jaarrekening 2018
 • Vaststellen begroting 2019
 • Kennis nemen van indicatieve begroting 2020
 • Benoemen nieuwe bestuursleden Femke Dingemans en Peter Muller
 • Situatie grondwater, aanvulling en winningen, beregening met de volgende lezingen: ¬†
   • Jac Hendriks (waterschap De Dommel): Recente maatregelen om de droogte tegen te gaan in Noord-Brabant
   • Roelof Stuurman (Deltares): Studie DHV naar Draagkracht grondwater in Noord-Brabant (2017) en aanvullend onderzoek in opdracht van de natuurorganisaties naar de waterbehoefte van natuur.
   • Discussie
Bestuursleden en een deel van de actieve achterban van Water Natuurlijk de Dommel.