Bestuursvergaderingen De Dommel

5 april 2021
Het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel komt ¬†in 2021 nog vier keer in een besluitvormende vergadering bijeen; 28 april, 14 juli, 29 september en 24 november. Bestuursbijeenkomsten zijn via een livestream te volgen; zie daarvoor www.dommel.nl. Het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel vergadert in principe van 14.00 tot circa 16.30 uur. ¬†Twee weken … Lees "Bestuursvergaderingen De Dommel" verder

Het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel komt  in 2021 nog vier keer in een besluitvormende vergadering bijeen; 28 april, 14 juli, 29 september en 24 november. Bestuursbijeenkomsten zijn via een livestream te volgen; zie daarvoor www.dommel.nl.

Het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel vergadert in principe van 14.00 tot circa 16.30 uur.  Twee weken voor de AB-vergadering worden voorstellen in functionele commissies besproken en adviseert het Dagelijks Bestuur over die voorstellen. Waterschap De Dommel kent de volgende functionele commissies:

1.    Cie Watersysteem (WS), vergadert van 9-11.30 uur
2.    Die Waterketen en schoon water (WK), vergadert van 12-14 uur
3.¬†¬† ¬†Cie Bestuur, Communicatie en Financi√ęn (BCF), vergadert van 14.30-17.00 uur

Daarnaast zijn er beeldvormende gecombineerde commissievergaderingen gepland (’s avonds); 27 mei, 21 oktober, 16 december. Hierbij worden vaak ook externe deskundigen uitgenodigd.

Commissie- en AB-vergaderingen zijn openbaar. Meer informatie over de bestuursvergaderingen vindt u hier.

Ge√Įnteresseerd in onze fractievergaderingen? Laat het ons weten via¬†dedommel@waternatuurlijk.nl.

Algemene Ledenvergadering 17-12-2019

13 december 2019

Dinsdag 17 december houdt Water Natuurlijk Brabant haar Algemene Ledenvergadering  in het Natuurmuseum te Tilburg. De vergadering begint om 20.00 uur. Inloop om 19.30 uur.

Agenda:

 • Vaststellen Jaarverslag 2018
 • Vaststellen jaarrekening 2018
 • Vaststellen begroting 2019
 • Kennis nemen van indicatieve begroting 2020
 • Benoemen nieuwe bestuursleden Femke Dingemans en Peter Muller
 • Situatie grondwater, aanvulling en winningen, beregening met de volgende lezingen: ¬†
   • Jac Hendriks (waterschap De Dommel): Recente maatregelen om de droogte tegen te gaan in Noord-Brabant
   • Roelof Stuurman (Deltares): Studie DHV naar Draagkracht grondwater in Noord-Brabant (2017) en aanvullend onderzoek in opdracht van de natuurorganisaties naar de waterbehoefte van natuur.
   • Discussie
Bestuursleden en een deel van de actieve achterban van Water Natuurlijk de Dommel.