Doe mee met Water Natuurlijk De Dommel

5 mei 2018
Geboeid door waterbeheer en benieuwd wat jij daarin kunt betekenen? Kom dan vrijdagmiddag 8 juni naar de gezellige en informele activiteit van de fractie van Water Natuurlijk De Dommel in het Heidecafé, Plaetse 71A te Heeze. In het licht van de waterschap verkiezingen op 20 maart volgend jaar, wordt zowel het waterschapwerk onder de aandacht gebracht als het verkiezingsprogramma van … Continue reading "Doe mee met Water Natuurlijk De Dommel"
Geboeid door waterbeheer en benieuwd wat jij daarin kunt betekenen? Kom dan vrijdagmiddag 8 juni naar de gezellige en informele activiteit van de fractie van Water Natuurlijk De Dommel in het Heidecafé, Plaetse 71A te Heeze.

In het licht van de waterschap verkiezingen op 20 maart volgend jaar, wordt zowel het waterschapwerk onder de aandacht gebracht als het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk en de campagne-aanpak met elkaar besproken. We zijn nu de grootste fractie in het algemeen bestuur van waterschap De Dommel en willen dat graag zo houden!

We beginnen met een gezamenlijke lunch waarin we met jullie over de (bestuurs-)zaken van waterschap De Dommel en de verkiezingen spreken. Daarna maken we een wandeling over de Strabrechtse Heide en gaan naar het waterbergingsproject De Kleine Dommel (in uitvoering).

Geïnteresseerd of ken je geïnteresseerden in je netwerk/kennissenkring die wonen in het Dommelgebied? Breng hen dan op de hoogte van deze bijeenkomst!? En dan zien we jullie graag op vrijdagmiddag 8 juni van 12.30 tot ca 16.30 uur in Heeze. 

In verband met de catering en faciliteiten graag vóór woensdag 6 juni bericht van deelname via e-mail: mdewachter@dommel.nl

Hopelijk doe je mee om samen de verkiezingsaanpak van WN De Dommel in te vullen!

Programma
12.00   Ontvangst en ontmoeting met koffie
12.30   Gezamenlijke lunch met bespreking van de onderwerpen:
– Waterbeheer in beweging: Klimaatadaptatie, Actieplan “Leven de                       Dommel”, Uitdagingen komende jaren
–   Waterschap als bestuursorgaan en ontwikkelingen
–   Waterschapsverkiezingen maart 2019:  vooruitblik, kernpunten                           campagne De Dommel
14.30   Afsluiting vergaderdeel
14.45   Wandeling Strabrechtse heide en Waterbergingsproject Kleine Dommel, (trek stevige schoenen aan)
16.30   Einde wandeling

Cursus ‘Actief voor het waterschap’

Om actief te worden in het bestuur van waterschappen is landelijk een cursus ontwikkeld door ProDemos. Ook waterschap De Dommel biedt deze gratis aan voor alle belangstellenden in het bestuurswerk. De cursus ‘Actief voor het waterschap’ bestaat uit 3 bijeenkomsten op dinsdagavonden in juni op het waterschapskantoor, Bosscheweg 56 te Boxtel en een excursiedag op 4 juli. De … Continue reading "Cursus ‘Actief voor het waterschap’"
Om actief te worden in het bestuur van waterschappen is landelijk een cursus ontwikkeld door ProDemos. Ook waterschap De Dommel biedt deze gratis aan voor alle belangstellenden in het bestuurswerk.

De cursus ‘Actief voor het waterschap’ bestaat uit 3 bijeenkomsten op dinsdagavonden in juni op het waterschapskantoor, Bosscheweg 56 te Boxtel en een excursiedag op 4 juli.

De cursus biedt inzicht in hoe het waterschap werkt en hoe je als burger de besluitvorming kunt beïnvloeden. De bedoeling is dat deelnemers na afloop enthousiast en zelfverzekerd genoeg zijn om zich kandidaat te stellen als AB-lid, of dat ze op een andere wijze actief worden voor het waterschap.

Het programma bevat theoretische en praktische onderdelen en ziet er globaal als volgt uit.

Bijeenkomst 1 – Introductie en kennismaken – 12 juni 2018 (19.15 – 22.00)

 • Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is de plaats van een waterschap?
 • Verkiezingen/politieke partijen/kandidaatstelling algemeen bestuur

Bijeenkomst 2 – Het waterschap – 19 juni 2018 (19.15 – 22.00)

 • Hoe werkt het waterschap?
 • De besluitvorming binnen een waterschap
 • Beïnvloeden van de besluitvorming

Bijeenkomst 3 – Het algemeen bestuur – 26 juni 2018 (19.15 – 22.00)

 • Taken en rollen van het algemeen bestuur
 • De instrumenten van een lid van het algemeen bestuur
 • Basiskennis over waterschapsfinanciën

Bijeenkomst 4 – woensdag 4 juli 2018 (overdag)

Excursie en bijwonen vergadering van het algemeen bestuur

Kijk voor meer informatie ook op de website van het waterschap.

Wie weet bent u hierna wel zó geïnspireerd geraakt dat u zich in 2019 kandidaat stelt als lid voor het algemeen bestuur!

Aanmelden kan tot 1 juni rechtstreeks bij het waterschap: verkiezing@dommel.nl.

Activiteit voor potentiële WNDD-kandidaten

1 april 2018
Zaterdag 14 april houdt de fractie van Water Natuurlijk De Dommel een activiteit in Haaren. Deze voorziet in een gezamenlijke lunch en een wandeling langs de Essche Stroom. Het programma met locatie en opgave mogelijkheid vindt u hieronder. Doel is om, in het licht van de verkiezingen volgend jaar, zowel Water Natuurlijk als het waterschapswerk te bespreken: wat … Continue reading "Activiteit voor potentiële WNDD-kandidaten"
Zaterdag 14 april houdt de fractie van Water Natuurlijk De Dommel een activiteit in Haaren. Deze voorziet in een gezamenlijke lunch en een wandeling langs de Essche Stroom. Het programma met locatie en opgave mogelijkheid vindt u hieronder.

Doel is om, in het licht van de verkiezingen volgend jaar, zowel Water Natuurlijk als het waterschapswerk te bespreken: wat hebben we bereikt en waar gaat onze zorg/aandacht nu en komende bestuursperiode naar uit. Ook bespreken we hoe je je kandidaat kan stellen voor het bestuur en hoe de verkiezingscampagne wordt voorbereid.

Naast WN-leden zijn ook belangstellenden van harte welkom!

We zijn nu de grootste fractie in het algemeen bestuur en willen dat graag zo houden. Wellicht ken je geïnteresseerden in je netwerk/kennissenkring die wonen in het Dommelgebied? Breng hen dan op de hoogte van deze bijeenkomst!

Locatie: Herberg van Boxtel, Oisterwijksedreef 2, 5076 NA Haaren

Programma

12.00   Ontvang en ontmoeting met koffie

12.30   Gezamenlijke lunch met bespreking van de onderwerpen:
–   Waterbeheer in beweging:
Klimaatadaptatie, Actieplan “Leven de Dommel”,
Uitdagingen komende jaren
–   Waterschap als bestuursorgaan en ontwikkelingen
–   Waterschapsverkiezingen maart 2019:  vooruitblik,
kernpunten campagne De Dommel

14.30   Pauze met drankje

14.45   Afsluiting vergaderdeel/ start wandeling rond de Essche Stroom,  een stroom waar diverse projecten lopen en/of in voorbereiding zijn (trek stevige schoenen aan)

16.30   Einde wandeling

In verband met de catering en faciliteiten graag vóór donderdag 12 april je bericht van deelname via e-mail: mdewachter@dommel.nl

Hopelijk doe je mee om samen de verkiezingsaanpak van WN De Dommel in te vullen!

WaalreWaterdag: Informatiemarkt over Water

21 maart 2017
Hierbij nodigen wij u uit voor de WaalreWaterdag Hier vind u de planning. op zaterdag 8 april van 11.00 -15.00 uur in Aalst-Waalre op winkelcentrum Den Hof In juni 2016 waren er zware langdurige regenbuien in Brabant, gevolgd door veel droogte en hitte. Door klimaatverandering zal dit vaker voorkomen met alle gevolgen van dien. Wat kunnen we … Continue reading "WaalreWaterdag: Informatiemarkt over Water"

Hierbij nodigen wij u uit voor de WaalreWaterdag
Hier vind u de planning.
op zaterdag 8 april van 11.00 -15.00 uur
in Aalst-Waalre op winkelcentrum Den Hof

lopend door waterIn juni 2016 waren er zware langdurige regenbuien in Brabant, gevolgd door veel droogte en hitte. Door klimaatverandering zal dit vaker voorkomen met alle gevolgen van dien. Wat kunnen we er als bewoners aan doen?

De fracties Water Natuurlijk en Bedrijven van waterschap De Dommel en de fracties Groen Links en ZW14 van de gemeenteraad van Waalre nodigen u daarom uit voor de WaalreWaterdag: een informatiemarkt met experts, waar wij graag met u van gedachten wisselen over bijvoorbeeld:

– Regenwater afkopIMG_9724 afkoppelenpelen en hoe bouw ik een watervriendelijke tuin?
– Aanmelden voor de pilot ‘Slimmer met regenwater’ van het waterschap
– Plannen voor duurzaam toekomstig waterbeheer van het waterschap
– Wat mag wel/niet in het riool en waarom
– De natuur in en rondom de Tongelreep: een beek met bijzondere natuurwaarden, en informatie over het herinrichtingproject op het Achtereind
– De taakverdeling tussen waterschap, gemeente en inwoners
– Uw ideeën voor een Duurzame Wateragenda van Waalre
– Voor de jongsten: voorlezen Beer & Staartje, prijzen voor kleurtekeningen
– Quiz om uw waterkennis te testen

En wat is er nog meer te zien & doen?
* Demonstratiehoek met voorbeeld-spullen en uitleg over hoe het afkoppelen werkt.
* Stand met plantjes voor in de tuin voor ‘tegel eruit, plantje erin’
* Pitches op terras over de verschillende onderwerpen
* Dia-presentatie in zaal over de natuur in onze beken
* Begeleide wandeling naar de Tongelreep
* Diverse winkeliers hebben speciale ‘acties’ met water op deze dag.

Verschillende experts zijn aanwezig om met u over bovengenoemde thema’s te praten en vragen te beantwoorden. Ook de Watergraaf Peter Glas van waterschap De Dommel en een medewerker van de gemeente gaan graag met u in gesprek over water.

Loop gerust tussen 11.00 en 15.00 uur langs bij het terras en zaal van Café Moonen, waar gratis koffie, thee en natuurlijk water klaar staan.

Tot dan!
Mado Ruys (Water Natuurlijk Bestuur Waterschap De Dommel),
Hans Witvoet (Groen Links fractieondersteuner gemeenteraad Waalre),
Nan Zevenhek (Bestuur Waterschap én fractieondersteuner zw14 gemeenteraad Waalre)
auto door water

Meer informatie over ‘wat kunnen we als bewoners zelf doen’:

huisjeboompjebeter.nl met oa. praktische tips voor een watervriendelijke tuin;
onswater.nl in Nederland: schoon, veilig en voldoende water is niet vanzelfsprekend;
YouTube filmpje van TV presentator Lodewijk Hoekstra over ‘Tegel eruit, plant erin’ klik hier
‘Waterbeheerplan’ over de uitdaging en doelen van waterschap De Dommel klik hier
riool.info  over 100.000 km riolering in Nederland;
rainproof.nl elke druppel telt, over samen druppels opvangen in Amsterdam;
kunststofregenton.nl  alles van bladscheider tot regenton met duidelijke instructies;
mijnwaterfabriek.nl van goot tot infiltratiekrat met instructies;
veristuinen.nl Hoveniersbedrijf Veris voor aanleg van een natuurlijke tuin.

Tevens heeft tuincentrum Coppelmans in Valkenswaard een demonstratiehoek ingericht voor ‘mijn watervriendelijke tuin’ (voorjaar 2017)

Overige Activiteiten met water

13 mei Open Dag Planterij Pimpernel rondom thema Water, Achtereindsestraat 1b, Waalre planterijdepimpernel.nl
21 april IVN Avondwandeling langs de Dommel wandel hier
21 mei Open Dag Riool Water Zuivering Eindhoven dommel.nl
21 mei Open Dag Brabant Water in Tilburg kijk hier
18 juni IVN wandeling door het Tongelreepdal wandel hier

gewassen in water

Uitnodiging excursie De boer op

22 mei 2016
Een mooie wandeling langs de Kleine Beerze, een rondleiding op de boerderij, een lekkere lunch en een goed gesprek. Hans Huijbers, voorzitter van de ZLTO en Martijn Tholen, bestuurslid bij waterschap De Dommel namens de ZLTO, hebben Water Natuurlijk Brabant uitgenodigd voor een bezoek aan hun bedrijven en een gesprek over hoe de belangen van … Continue reading "Uitnodiging excursie De boer op"

hoeve nachtegaal

Een mooie wandeling langs de Kleine Beerze, een rondleiding op de boerderij, een lekkere lunch en een goed gesprek. Hans Huijbers, voorzitter van de ZLTO en Martijn Tholen, bestuurslid bij waterschap De Dommel namens de ZLTO, hebben Water Natuurlijk Brabant uitgenodigd voor een bezoek aan hun bedrijven en een gesprek over hoe de belangen van natuur en landbouw met elkaar in balans kunnen worden gebracht. Waterschappen hebben dagelijks met dit vraagstuk te maken. Natuurgebieden in Brabant worden bedreigd door verdroging en hebben meer water nodig. Maar als het waterschap het waterpeil op wil zetten vreest de landbouw natschade aan de gewassen. ZLTO ziet kansen om het probleem op te lossen en heeft het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer opgesteld. De boeren gaan in dit plan aan de slag met het verbeteren van de waterkwaliteit en houden water vast op hun bedrijven. Bent u ook benieuwd hoe dat werkt? Kom dan mee de boer op!

Datum: Zaterdag 4 juni 2016 van 10.00 uur tot 15.30 uur
Locatie: Hoeve de Nachtegaal, Merenweg 1B in Wintelre
Genodigden: Leden van Water Natuurlijk Brabant

Programma
10.00 uur Ontvangst met koffie/thee/lekkers bij Hoeve de Nachtegaal, Merenweg 1B in Wintelre. Gesprek met Hans Huijbers en Martijn Tholen, ZLTO
11.30 uur Bezoek aan boerderij van Martijn Tholen in Vessem. Onder andere toelichting op peilgestuurde drainage en wat dit kan betekenen voor de waterhuishouding op het bedrijf
13.00 uur Lunch
14.00 uur Wandeling langs de Kleine Beerze. Toelichting op de ins en outs van het herstel van deze beek door Jacques Hendriks, lid van het Dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel namens Water Natuurlijk.
15.30 uur Einde programma

Tijdens de excursie heeft u volop ruimte om vragen, ervaringen en ideeën met elkaar te delen. Er is plaats voor maximaal 25 personen, dus ‘wie het eerst komt, eerst maalt’. Als u op 4 juni aanwezig wilt zijn ontvang ik graag uw aanmelding op sdezoeten@aaenmaas.nl

Met vriendelijke groet,

Namens het regiobestuur van Water Natuurlijk Brabant,

Suzanne de Zoeten Tel: 06-83084600

ExcursieAgrarisch waterbeheer op 4 juni van 10.00 -14.30 uur op

22 maart 2016
Wandeling in Vessem, exact programma volgt. Aanmelden via: sdezoeten@aaenmaas.nl

Wandeling in Vessem, exact programma volgt. Aanmelden via: sdezoeten@aaenmaas.nl

Vooraankondiging kansen: aantrekkelijk stedelijk water op 18 januari

28 december 2015

Kansen voor aantrekkelijk stedelijk water

Op maandagavond 18 januari 2016 is er voor alle leden van Water Natuurlijk Brabant een bijeenkomst over ‘stedelijk water’. Vanuit Water Natuurlijk denken we dat er veel kansen zijn om het water in de stad in goede banen te leiden en tegelijkertijd de stad aantrekkelijker te maken. Stedelijk Water is één van de speerpunten van Water Natuurlijk en we willen kijken hoe we, met uw hulp, de kansen kunnen benutten.

Ik nodig u dan ook graag uit om deze datum vast in uw agenda te zetten. De avond vindt plaats in ’s-Hertogenbosch, op loopafstand van het station en introducees zijn welkom. De uitnodiging met nadere informatie volgt na de Kerst.

Met vriendelijke groet,

Suzanne de Zoeten
Bestuurssecretaris Water Natuurlijk Brabant
Tel: 06-83084600

(LET OP! Deze bijeenkomst komt in de plaats van het Dommelaaroverleg voor de leden van Water Natuurlijk De Dommel)

Achterbanoverleg Water Natuurlijk De Dommel 19 oktober 2015

19 oktober 2015
Graag willen we als nieuwe fractie jullie uitnodigen voor ons eerste WN Dommelaar-(achterban)overleg op maandagavond 19 oktober a.s. van  19.30-22.00 u. in Café Zaal De Adelaar Boxtel, Baroniestraat 75, 5281 JC Boxtel* (tel. 0411-673685). Evenals het tweede WN Dommelaar-overleg, dat gepland staat op maandagavond 25 januari 2016, zal deze avond bestaan uit een algemeen deel … Continue reading "Achterbanoverleg Water Natuurlijk De Dommel 19 oktober 2015"

Graag willen we als nieuwe fractie jullie uitnodigen voor ons eerste WN Dommelaar-(achterban)overleg op maandagavond 19 oktober a.s. van  19.30-22.00 u. in Café Zaal De Adelaar Boxtel, Baroniestraat 75, 5281 JC Boxtel* (tel. 0411-673685).

Evenals het tweede WN Dommelaar-overleg, dat gepland staat op maandagavond 25 januari 2016, zal deze avond bestaan uit een algemeen deel met uitwisseling over de bestuurlijke gang van zaken, en een themadiscussie. Een derde WN Dommelaar-bijeenkomst zal een excursie in het voorjaar zijn.

Programma 19 oktober

 1. Welkom
 2. WN in De Dommel – ervaringen vanuit het AB/DB en onderwerpen die spelen
 3. Communicatie met de achterban – Communicatieplan en behoeften achterban

Pauze (20.30 u.)

 1. Stedelijk waterbeheer, inleiding door Jac Hendriks en discussie
 2. Vragen, signalen uit ieders omgeving
 3. Rondvraag en afsluiting

We vinden het belangrijk om contact te houden voor uitwisseling van ideeën en meningen met betrekking tot het werk van het waterschap. Dus: we ontmoeten je graag op de 19e in Boxtel!Graag vernemen we per omgaande mail (naar m.vaneekelen@kpnplanet.nl) of je wel of niet naar de avond komt.

Met vriendelijke groet, namens fractie Water Natuurlijk, Mado Ruys, Maarten Dewachter en Marian van Eekelen,

NB Mocht je nog in het bezit zijn van campagnemateriaal van Water Natuurlijk, dan zou het fijn zijn als dat meekomt.

*Route vanaf het station (centrumzijde) naar De Adelaar (ca. 5 minuten lopen): volg komend uit het station linksaf de Parallelweg Noord; deze gaat over in de Pastoor Erasstraat, blijf de weg rechtdoor volgen tot aan de kruising met stoplichten (Baroniestraat); op de linkerhoek is De Adelaar.

Open dag rioolwaterzuivering Eindhoven

28 februari 2015
Water Natuurlijk zet zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Maar: schoon water, hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk? Wilt u eens met eigen ogen bekijken hoe het zuiveren van water in zijn werk gaat? U bent op zaterdag 14 maart van harte welkom om dit te aanschouwen tijdens de Open Dag van … Continue reading "Open dag rioolwaterzuivering Eindhoven"

Water Natuurlijk zet zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Maar: schoon water, hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk?

Wilt u eens met eigen ogen bekijken hoe het zuiveren van water in zijn werk gaat? U bent op zaterdag 14 maart van harte welkom om dit te aanschouwen tijdens de Open Dag van Waterschap De Dommel.

Deze Open Dag vindt plaats op de rioolwaterzuivering in Eindhoven. U kunt deelnemen aan een rondleiding over het terrein. Hoor hoe het waterschap het vieze rioolwater zuivert en bezoek onze informatiestands.

Voor de kinderen is er ook genoeg te beleven. Kapitein Kosto neemt de kinderen graag mee ‘onderwater’ in zijn duikboot. Daar vertelt hij een spannend verhaal. Jong en oud kan ook een kunstwerk toevoegen aan de ‘kunsttoren’. Iedereen wordt uitgenodigd om een groot paneel te beschilderen met waterverf.

Tijdens de open dag presenteren tevens de acht politieke partijen hun standpunten op gebied van waterbeheer tijdens een markt. Verder gaan de acht lijsttrekkers met elkaar in debat in het politiek café.

Kortom, een leuk en educatief dagje uit voor jong en oud, u bent van harte welkom!

Rondleiding op de rioolwaterzuivering - ook leuk voor kinderen
Rondleiding op de rioolwaterzuivering – ook leuk voor kinderen

Open Dag rioolwaterzuivering Eindhoven

Locatie: Van Oldebarneveltlaan 1, Eindhoven 
Datum: zaterdag 14 maart
Tijd: 10.00-16.00 uur