Jaarkalender 2019

Woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Provinciale staten en Waterschapsbesturen. U gaat toch ook stemmen!?

Bestuursleden en kandidaten van Water Natuurlijk de Dommel wensen u een zonnig 2019 met veel (mot-)regen in de nacht.

Water Natuurlijk De Dommel is op meerdere terreinen actief. Waar? Neem daarvoor een kijkje bij de nieuwsberichten.

Donderdag 21 maart wordt de voorlopige verkiezingsuitslag bekend gemaakt in het waterschapshuis te Boxtel.

Maandag 25 maart is de definitieve verkiezingsuitslag bekend.

Woensdag 27 maart treedt het oude waterschapsbestuur af.

Donderdag 28 maart wordt het nieuw verkozen bestuur ge√Įnstalleerd.

Waterschapsbestuur

In 2018 kwam het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel 5 keer in vergadering bijeen. Bestuursbijeenkomsten vinden doorgaans plaats in het Waterschapshuis, Bosscheweg 56 te Boxtel.

Het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel vergadert in principe van 14.00 tot circa 16.00 uur.  Alle agendastukken zijn te lezen via www.dommel.nl.

In functionele commissies worden voorstellen besproken en adviseert het Dagelijks Bestuur over die voorstellen voordat ze in het Algemeen Bestuur komen. Waterschap De Dommel kent de volgende functionele commissies:

1.    Cie Watersysteem (WS), vergadert van 9-11.30 uur
2.    Die Waterketen en schoon water (WK), vergadert van 12-14 uur
3.¬†¬† ¬†Cie Bestuur, Communicatie en Financi√ęn (BCF), vergadert van 14.30-16.30 uur

Commissie- en AB-vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, neem dan contact op met de afdeling bestuursondersteuning, (0411) 618 682.

Ge√Įnteresseerd in onze fractievergaderingen? Laat het ons weten via¬†dedommel@waternatuurlijk.nl.