Jaarkalender 2018

In 2018 komt het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel 5 keer in vergadering bijeen. Onderstaande tabel en paragraaf geven informatie over de bestuursvergaderingen. Deze bijeenkomsten vinden doorgaans plaats in het Waterschapshuis, Bosscheweg 56 te Boxtel. Water Natuurlijk De Dommel is echter op meerdere terreinen actief. Geïnteresseerd? U bent van harte welkom!

Vrijdagmiddag 2 november wordt het 10-jarig bestaan van Water Natuurlijk gevierd. Ook jij bent natuurlijk van harte welkom! Kijk hier voor meer info.

Dinsdagavond 13 november verzorgt Mado Ruys een lezing over Beken en klimaatverandering bij IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem.

Donderdagavond 22 november is er een openbare themabijeenkomst over klimaat  in het Waterschapshuis in Boxtel.

Dinsdagavond 27 november is de eerstkomende ALV in het Natuurmuseum te Tilburg met als onderwerp de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.

Meer weten over de Waterschapsverkiezingen? Kijk dan onder Nieuws.

Waterschapsbestuur

Het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel vergadert in principe van 14.00 tot circa 16.00 uur. De strategische agenda van het AB vindt u hier. Alle agendastukken zijn te lezen via www.dommel.nl.

In functionele commissies worden voorstellen besproken en adviseert het Dagelijks Bestuur over die voorstellen voordat ze in het Algemeen Bestuur komen. Waterschap De Dommel kent de volgende functionele commissies:

1.    Cie Watersysteem (WS), vergadert van 9-11.30 uur
2.    Die Waterketen en schoon water (WK), vergadert van 12-14 uur
3.    Cie Bestuur, Communicatie en Financiën (BCF), vergadert van 14.30-16.30 uur

Commissie- en AB-vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, neem dan contact op met de afdeling bestuursondersteuning, (0411) 618 682.

Geïnteresseerd in onze fractievergaderingen? Laat het ons weten via dedommel@waternatuurlijk.nl.