Lokaal en mondiaal voor nu en later

13 januari 2019
Water Natuurlijk kijkt niet alleen naar De Dommel, maar ziet ook de mondiale samenhang. We willen de aarde voor de generaties na ons goed nalaten. In het kader van kennis delen en bewustwording bevelen we een aantal films aan:   De indrukwekkende documentaire ‘Seablind’ van Berenice Nooteboom, nr 3 in Duurzame top 100 van 2018, … Continue reading "Lokaal en mondiaal voor nu en later"

Water Natuurlijk kijkt niet alleen naar De Dommel, maar ziet ook de mondiale samenhang. We willen de aarde voor de generaties na ons goed nalaten. In het kader van kennis delen en bewustwording bevelen we een aantal films aan:

 

 • De indrukwekkende documentaire ‘Seablind’ van Berenice Nooteboom, nr 3 in Duurzame top 100 van 2018, haakt aan op de verloren containers met spullen bij de Waddeneilanden. De film toont het verband tussen het vervoer van onze aankopen door containerschepen varend op zwaarvervuilende scheepsolie en het versnellen van het smelten van de Noordpool.
 • De VPRO-serie Klimaatjagers toont de zoetwaterproblematiek in India.
 • De trailer of gehele film ‘Taste of waste’ (2015) gaat over onnodig waterverbruik..
 • En tenslotte, warm aanbevolen omdat we als Water Natuurlijk water een stem willen geven, ‘Nature is speaking’ van natureisspeaking.org. Geniet van het prachtige ‘Water’.

Kandidaten Waterschapsverkiezingen 2019

5 januari 2019
De Algemene LedenVergadering (ALV) van de regio Brabant heeft eind november de kieslijst voor de waterschapsverkiezingen 2019 vastgesteld. Hierbij  de kandidaten voor Water Natuurlijk De Dommel: Mado Ruys (v) – Waalre Maarten Dewachter (m) – Oisterwijk Veerle Slegers (v) – Tilburg Jac Hendriks (m) – Boxtel Corinne Aerdts (v) – Boxtel Julis de Quartel (m) … Continue reading "Kandidaten Waterschapsverkiezingen 2019"

De Algemene LedenVergadering (ALV) van de regio Brabant heeft eind november de kieslijst voor de waterschapsverkiezingen 2019 vastgesteld.

Lijsttrekker Mado Ruys omringd door kandidaten en lijstduwers.

Hierbij  de kandidaten voor Water Natuurlijk De Dommel:

 1. Mado Ruys (v) – Waalre
 2. Maarten Dewachter (m) – Oisterwijk
 3. Veerle Slegers (v) – Tilburg
 4. Jac Hendriks (m) – Boxtel
 5. Corinne Aerdts (v) – Boxtel
 6. Julis de Quartel (m) – Waalre
 7. Hendrik Dejonckheere (m) – Goirle
 8. Mirjam Bemelmans (v) – Boxtel
 9. Gudule Martens (v) – Eindhoven
 10. Huub Glas (m) – Vught
 11. Tobias Renner (m) – Den Dungen
 12. Marc Kapteijns (m) – Eindhoven
 13. Janneke van Vugt (v) – Sint-Oedenrode
 14. Alexander van den Dungen (m) – Sint-Michielsgestel
 15. Dirk van der Ven (m) – Den Dungen
 16. Willemijn van Werkum (v) – Nuenen
 17. William Aarts (m) – Eindhoven
 18. Frans van Hoof (m) – Middelbeers
 19. Regina Nieboer (v) – Eersel
 20. Pieter Meeuwis (m) – Best
 21. Joost Maas (m) – Oirschot
 22. Marijke Abrahams (v) – Best
 23. Gerard Lijten (m) – Veldhoven
 24. Johan Martens (m) – Biezenmortel
 25. Jacqueline Jonkers (v) – Sint-Michielsgestel
 26. Ko Hamelink (m) – Hilvarenbeek
 27. Manon van den Boogaard (v) – Sint-Oedenrode
 28. Frank Denissen (m) – Eindhoven
 29. Hetty Munnik (v) – Bergeijk
 30. Sam Goossens – Sint-Michielsgestel
 31. Martina Fernandez-Vredevoort (v) – Valkenswaard
 32. Jaap van der Schroeff (m) – Gemonde
 33. Emile Weijters (m) -Valkenswaard
 34. Carolien Meessen (v) – Son en Breugel
 35. Cees van Berlo (m) – Middelbeers
 36. Dirk van de Voort (m) – Bladel
 37. Naomi Jesserun (v) – Vught
 38. Leonhard Schrofer (m) – Nuenen
 39. Joop van Hezik (m) – Oisterwijk
 40. Plonie van Campen (v) – Geldrop
 41. Mari de Bijl (m) – Heeze
 42. John Vermeer (m) – Helvoirt
 43. Dianne Schellekens (v) – Vught
 44. Peter Voorn (m) – Tilburg
 45. Frans Kapteijns (m) – Oisterwijk

Klimaatadaptatie, kwaliteit en verdroging

2 december 2018
Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van 28 november 2018 heeft Water Natuurlijk resultaten behaald voor klimaatadaptatie, oppervlaktewaterkwaliteit en verdroging. Water Natuurlijk zet in op maatregelen voor klimaatadaptatie en ondersteunt daarbij partners zoals gemeenten, bedrijven of burgers. Om het voorstel van het Dagelijks Bestuur scherper en omvangrijker te krijgen diende WN-fractielid Dianne Schellekens een amendement in. Het voorstel … Continue reading "Klimaatadaptatie, kwaliteit en verdroging"

Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van 28 november 2018 heeft Water Natuurlijk resultaten behaald voor klimaatadaptatie, oppervlaktewaterkwaliteit en verdroging.

WN-fractieleden v.l.n.r. Mado Ruys, Dianne Schellekens, Maarten Dewachter, Jaap van der Schroeff en Corinne Aerdts

Water Natuurlijk zet in op maatregelen voor klimaatadaptatie en ondersteunt daarbij partners zoals gemeenten, bedrijven of burgers. Om het voorstel van het Dagelijks Bestuur scherper en omvangrijker te krijgen diende WN-fractielid Dianne Schellekens een amendement in. Het voorstel gaat om de inzet van het waterschap voor het afkoppelen van regenwater van rioolsystemen, het bevorderen van infiltratie en de aanvulling van het grondwater. Het amendement leidt tot een kleine verhoging van de begroting; het DB was met haar voorstel uitgegaan van het beschikbare bedrag. Met de aanduiding ‘katalysator-werking van het waterschap’ werd, met tegenstemmen van 50Plus en de AWP, het amendement aangenomen.

Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater is een speerpunt voor Water Natuurlijk. De Europese Kader Richtlijn Water (KRW), geeft de gewenste oppervlaktewaterkwaliteit weer en kent een lange geschiedenis  die zich kenmerkt door de tijdsspanne waarin de doelen bereikt moeten worden.  Schoon water is nog niet in zicht.  WN-fractielid Jaap van der Schroef ging hier uitgebreid op in en pleitte, ook voor het nieuwe bestuur, van een majeur project dat voortdurend aandacht van het bestuur nodig heeft. De KRW is toegevoegd aan de lijst van majeure projecten.

Een motie, voorbereid door CDA en  WN-fractielid Mado Ruys, om bij de volgende aanpassing van de keurbepalingen, het anti-verdrogingbeleid nadrukkelijk te betrekken, werd omgezet in een verzoek aan het DB dat, gesteund door vele fracties, werd overgenomen. Niet alleen de huidige grondwaterstanden, maar ook de grondwateronttrekkingen door waterleidingbedrijven, bedrijven en de landbouw vragen nadrukkelijk aandacht. In de rondvraag riep WN-fractielid Maarten Dewachter het bestuur op de recente rapportages van de provincie hierover te betrekken bij de komende gecombineerde Cie-vergadering in december. Daarnaast werd gevraagd om naast het omgaan met onttrekkingen ook de inzet zoals vanuit Aa en Maas rond stuwbeheer bij Waterschap De Dommel te bezien.

Deze presentatie van WN-lid Peter Voorn brengt de gevolgen van de klimaatverandering en in het bijzonder die van de huidige droogte voor Brabant in beeld.

Aftrap Campagneteam WN De Dommel

2 november 2018
De achterban van Water Natuurlijk de Dommel kwam zaterdag 27 oktober jl.  bijeen in café Het Groene Woud te Liempde. De groep bestond met name uit kandidaten voor de waterschapsverkiezingen van maart 2019. Lijstduwers alsook kandidaten voor de eerste tien van de kieslijst kregen allereerst een introductie. De drijfveren en de landelijke en provinciale organisatie van Water Natuurlijk kwamen hierbij … Continue reading "Aftrap Campagneteam WN De Dommel"

De achterban van Water Natuurlijk de Dommel kwam zaterdag 27 oktober jl.  bijeen in café Het Groene Woud te Liempde. De groep bestond met name uit kandidaten voor de waterschapsverkiezingen van maart 2019.

Lijstduwers alsook kandidaten voor de eerste tien van de kieslijst kregen allereerst een introductie. De drijfveren en de landelijke en provinciale organisatie van Water Natuurlijk kwamen hierbij aan bod. Evenals het grove tijdspad rond de verkiezingen. In de discussie kwam naar voren dat WN eigenlijk meer een “beweging” dan een waterschappartij is. Een gevoel dat algemeen werd gedeeld.

Daarna stond men stil bij het – door het provinciale campagneteam opgestelde –  grove kader voor het verkiezingsprogramma. Specifieke zaken voor het Dommelgebied en aspecten als helderheid van formulering, aansprekendheid, volledigheid en prioriteren kwamen expliciet aan de orde. Dat leverde meer dan genoeg suggesties op, om een volgende stap te zetten. Tijdens een wandeling werd de zelfredzaamheid van het team ook op de pont over de Dommel getest (zie foto’s). Afgesproken is dat werkgroepen zullen zich inzetten op verschillende activiteiten of documenten. Kleine comités zetten vrijdag 16 november een volgende stap om dit uit te werken.

Zomer 2018: Robuust watersysteem noodzakelijk

13 september 2018
De warme, droge zomer van 2018 maakt – na de extreme wateroverlast in de zomer van 2016 –  het belang van een klimaat robuust watersysteem nogmaals duidelijk. Water Natuurlijk De Dommel ziet volop mogelijkheden voor een toekomstbestendiger watersysteem en wil dit de komende tijd samen met alle betrokken partijen tot uitvoering brengen. In onderstaand PDF-document wordt dit … Continue reading "Zomer 2018: Robuust watersysteem noodzakelijk"

De warme, droge zomer van 2018 maakt – na de extreme wateroverlast in de zomer van 2016 –  het belang van een klimaat robuust watersysteem nogmaals duidelijk.

Water Natuurlijk De Dommel ziet volop mogelijkheden voor een toekomstbestendiger watersysteem en wil dit de komende tijd samen met alle betrokken partijen tot uitvoering brengen.

In onderstaand PDF-document wordt dit verder uitgelegd. In het Brabants Dagblad d.d. 14 september heeft hierover een opinieartikel gestaan van duofractievoorzitters Mado Ruys en Maarten Dewachter. Meer informatie over het afkoppelen van regenwater vindt u hier.

Waarom Water Natuurlijk?

24 juni 2018
Volgend jaar maart zijn er weer verkiezingen voor de waterschappen. Alle partijen willen veiligheid, schoon water en dat soort zaken. Waar het onderscheid in zit, is HOE je vindt dat het waterschap moet werken. Wij leggen de nadruk op duurzaamheid, recreatie, biodiversiteit en energieneutraliteit. Als onafhankelijke en groenste partij maakt Water Natuurlijk zich in de … Continue reading "Waarom Water Natuurlijk?"
Volgend jaar maart zijn er weer verkiezingen voor de waterschappen. Alle partijen willen veiligheid, schoon water en dat soort zaken. Waar het onderscheid in zit, is HOE je vindt dat het waterschap moet werken.


Wij leggen de nadruk op duurzaamheid, recreatie, biodiversiteit en energieneutraliteit. Als onafhankelijke en groenste partij maakt Water Natuurlijk zich in de waterschappen hard voor die groene en duurzame idealen.

Al vanaf de start van Water Natuurlijk, nu tien jaar geleden, is Jan Terlouw ambassadeur van Water Natuurlijk. In een kort filmpje dat werd opgenomen voor de verkiezingen van 2015, legt hij uit wat het belang van de waterschappen, en vooral van Water Natuurlijk daarin is.

Jan Terlouw is oud-minister, wetenschapper en schrijver van onder meer kinderboeken, en is inmiddels 86 jaar. Toch is hij nog zeer actief. Eerder dit jaar schreef hij het essay voor de Boekenweek, waarin hij een lans breekt voor de natuur en een pleidooi houdt voor duurzaamheid. Water Natuurlijk Brabant is heel blij met de steun van deze bijzondere man.

Doe mee met Water Natuurlijk De Dommel

5 mei 2018
Geboeid door waterbeheer en benieuwd wat jij daarin kunt betekenen? Kom dan vrijdagmiddag 8 juni naar de gezellige en informele activiteit van de fractie van Water Natuurlijk De Dommel in het Heidecafé, Plaetse 71A te Heeze. In het licht van de waterschap verkiezingen op 20 maart volgend jaar, wordt zowel het waterschapwerk onder de aandacht gebracht als het verkiezingsprogramma van … Continue reading "Doe mee met Water Natuurlijk De Dommel"
Geboeid door waterbeheer en benieuwd wat jij daarin kunt betekenen? Kom dan vrijdagmiddag 8 juni naar de gezellige en informele activiteit van de fractie van Water Natuurlijk De Dommel in het Heidecafé, Plaetse 71A te Heeze.

In het licht van de waterschap verkiezingen op 20 maart volgend jaar, wordt zowel het waterschapwerk onder de aandacht gebracht als het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk en de campagne-aanpak met elkaar besproken. We zijn nu de grootste fractie in het algemeen bestuur van waterschap De Dommel en willen dat graag zo houden!

We beginnen met een gezamenlijke lunch waarin we met jullie over de (bestuurs-)zaken van waterschap De Dommel en de verkiezingen spreken. Daarna maken we een wandeling over de Strabrechtse Heide en gaan naar het waterbergingsproject De Kleine Dommel (in uitvoering).

Geïnteresseerd of ken je geïnteresseerden in je netwerk/kennissenkring die wonen in het Dommelgebied? Breng hen dan op de hoogte van deze bijeenkomst!? En dan zien we jullie graag op vrijdagmiddag 8 juni van 12.30 tot ca 16.30 uur in Heeze. 

In verband met de catering en faciliteiten graag vóór woensdag 6 juni bericht van deelname via e-mail: mdewachter@dommel.nl

Hopelijk doe je mee om samen de verkiezingsaanpak van WN De Dommel in te vullen!

Programma
12.00   Ontvangst en ontmoeting met koffie
12.30   Gezamenlijke lunch met bespreking van de onderwerpen:
– Waterbeheer in beweging: Klimaatadaptatie, Actieplan “Leven de                       Dommel”, Uitdagingen komende jaren
–   Waterschap als bestuursorgaan en ontwikkelingen
–   Waterschapsverkiezingen maart 2019:  vooruitblik, kernpunten                           campagne De Dommel
14.30   Afsluiting vergaderdeel
14.45   Wandeling Strabrechtse heide en Waterbergingsproject Kleine Dommel, (trek stevige schoenen aan)
16.30   Einde wandeling

Cursus ‘Actief voor het waterschap’

Om actief te worden in het bestuur van waterschappen is landelijk een cursus ontwikkeld door ProDemos. Ook waterschap De Dommel biedt deze gratis aan voor alle belangstellenden in het bestuurswerk.   De cursus ‘Actief voor het waterschap’ bestaat uit 3 bijeenkomsten op dinsdagavonden in juni op het waterschapskantoor, Bosscheweg 56 te Boxtel en een excursiedag op 4 juli. … Continue reading "Cursus ‘Actief voor het waterschap’"
Om actief te worden in het bestuur van waterschappen is landelijk een cursus ontwikkeld door ProDemos. Ook waterschap De Dommel biedt deze gratis aan voor alle belangstellenden in het bestuurswerk.

 

De cursus ‘Actief voor het waterschap’ bestaat uit 3 bijeenkomsten op dinsdagavonden in juni op het waterschapskantoor, Bosscheweg 56 te Boxtel en een excursiedag op 4 juli.

De cursus biedt inzicht in hoe het waterschap werkt en hoe je als burger de besluitvorming kunt beïnvloeden. De bedoeling is dat deelnemers na afloop enthousiast en zelfverzekerd genoeg zijn om zich kandidaat te stellen als AB-lid, of dat ze op een andere wijze actief worden voor het waterschap.

Het programma bevat theoretische en praktische onderdelen en ziet er globaal als volgt uit.

Bijeenkomst 1 – Introductie en kennismaken – 12 juni 2018 (19.15 – 22.00)

 • Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is de plaats van een waterschap?
 • Verkiezingen/politieke partijen/kandidaatstelling algemeen bestuur

Bijeenkomst 2 – Het waterschap – 19 juni 2018 (19.15 – 22.00)

 • Hoe werkt het waterschap?
 • De besluitvorming binnen een waterschap
 • Beïnvloeden van de besluitvorming

Bijeenkomst 3 – Het algemeen bestuur – 26 juni 2018 (19.15 – 22.00)

 • Taken en rollen van het algemeen bestuur
 • De instrumenten van een lid van het algemeen bestuur
 • Basiskennis over waterschapsfinanciën

Bijeenkomst 4 – woensdag 4 juli 2018 (overdag)

Excursie en bijwonen vergadering van het algemeen bestuur

Kijk voor meer informatie ook op de website van het waterschap.

Wie weet bent u hierna wel zó geïnspireerd geraakt dat u zich in 2019 kandidaat stelt als lid voor het algemeen bestuur!

Aanmelden kan tot 1 juni rechtstreeks bij het waterschap: verkiezing@dommel.nl.

Inspiratiedocument voor gemeenten

1 april 2018
Water Natuurlijk De Dommel heeft een Inspiratiedocument over Water opgesteld voor de Gemeentelijke Coalitieprogramma’s. Wij vragen hiermee aandacht voor de klimaatverandering en de gevolgen voor water en de gezonde leefomgeving. Het document is bedoeld om input mee te geven voor de speerpunten van de gemeente in de komende bestuursperiode. Het Inspiratiedocument is naar alle gemeenten binnen het beheersgebied … Continue reading "Inspiratiedocument voor gemeenten"

Water Natuurlijk De Dommel heeft een Inspiratiedocument over Water opgesteld voor de Gemeentelijke Coalitieprogramma’s. Wij vragen hiermee aandacht voor de klimaatverandering en de gevolgen voor water en de gezonde leefomgeving. Het document is bedoeld om input mee te geven voor de speerpunten van de gemeente in de komende bestuursperiode.

Het Inspiratiedocument is naar alle gemeenten binnen het beheersgebied van Waterschap De Dommel gestuurd, uitgezonderd Meierijstad waar geen verkiezingen hebben plaatsgevonden. Verzocht is om het document onder de aandacht te brengen bij alle nieuwe gemeenteraadsleden en fractievoorzitters en het document door te sturen naar de onderhandelaars van de coalitie.

Het gehele document is hieronder te lezen.

Activiteit voor potentiële WNDD-kandidaten

Zaterdag 14 april houdt de fractie van Water Natuurlijk De Dommel een activiteit in Haaren. Deze voorziet in een gezamenlijke lunch en een wandeling langs de Essche Stroom. Het programma met locatie en opgave mogelijkheid vindt u hieronder. Doel is om, in het licht van de verkiezingen volgend jaar, zowel Water Natuurlijk als het waterschapswerk te bespreken: wat … Continue reading "Activiteit voor potentiële WNDD-kandidaten"
Zaterdag 14 april houdt de fractie van Water Natuurlijk De Dommel een activiteit in Haaren. Deze voorziet in een gezamenlijke lunch en een wandeling langs de Essche Stroom. Het programma met locatie en opgave mogelijkheid vindt u hieronder.

Doel is om, in het licht van de verkiezingen volgend jaar, zowel Water Natuurlijk als het waterschapswerk te bespreken: wat hebben we bereikt en waar gaat onze zorg/aandacht nu en komende bestuursperiode naar uit. Ook bespreken we hoe je je kandidaat kan stellen voor het bestuur en hoe de verkiezingscampagne wordt voorbereid.

Naast WN-leden zijn ook belangstellenden van harte welkom!

We zijn nu de grootste fractie in het algemeen bestuur en willen dat graag zo houden. Wellicht ken je geïnteresseerden in je netwerk/kennissenkring die wonen in het Dommelgebied? Breng hen dan op de hoogte van deze bijeenkomst!

Locatie: Herberg van Boxtel, Oisterwijksedreef 2, 5076 NA Haaren

Programma

12.00   Ontvang en ontmoeting met koffie

12.30   Gezamenlijke lunch met bespreking van de onderwerpen:
–   Waterbeheer in beweging:
Klimaatadaptatie, Actieplan “Leven de Dommel”,
Uitdagingen komende jaren
–   Waterschap als bestuursorgaan en ontwikkelingen
–   Waterschapsverkiezingen maart 2019:  vooruitblik,
kernpunten campagne De Dommel

14.30   Pauze met drankje

14.45   Afsluiting vergaderdeel/ start wandeling rond de Essche Stroom,  een stroom waar diverse projecten lopen en/of in voorbereiding zijn (trek stevige schoenen aan)

16.30   Einde wandeling

In verband met de catering en faciliteiten graag vóór donderdag 12 april je bericht van deelname via e-mail: mdewachter@dommel.nl

Hopelijk doe je mee om samen de verkiezingsaanpak van WN De Dommel in te vullen!

123456