Verkiezingsprogramma De Dommel

WaterNatuurlijk_programma_2019-2023.pdf  bevat het landelijke verkiezingsprogramma. Lees het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk De Dommel of de samenvatting op deze pagina. Onze behaalde resultaten in de afgelopen 4 jaar staan onder Successen. Het nieuwe bestuursprogramma van waterschap De Dommel voor 2019-2023 leest u hier. 
Hou van natuur en landschap!  Dat is de oproep van Water Natuurlijk De Dommel

Water Natuurlijk is de grootste partij in de waterschapsbesturen van Nederland. Wij zijn opgericht door de provinciale landschappen zoals Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, de provinciale milieufederaties en erfgoed- en recreatiekoepels.

We komen op voor de belangen van de inwoners en de natuur, voor een gezonde en klimaat robuuste leefomgeving en uit respect voor onze (enige) aarde. We zijn dé waterschapsbeweging voor natuur, landschap, milieu en recreatie, erfgoed en recreatie/sportvisserij.

Water Natuurlijk is de meest groene waterschapspartij met hart voor blauw en verstand van zaken. Onze deskundige kandidaten stellen zich hier aan u voor.

 

Waar staat Water Natuurlijk De Dommel voor?

De komende vier jaar wil Water Natuurlijk De Dommel graag samen met anderen graag stevige resultaten boeken. Wij zetten ons in voor Vijf G’s:

  1. Gezamenlijk investeren want Duurzaam Waterbeheer loont!
  2. Generatie-en klimaatbestendig werken.
  3. Gezond: Water doet alles leven.
  4. Groen: Onze natuur vereist dringend actie.
  5. Genieten:Water verbindt en geeft plezier!

Gezamenlijk investeren in Duurzaam Waterbeheer Loont!

Duurzaamheid is op langere termijn goedkoper. Water Natuurlijk is voor consistente tariefopbouw en eerlijke rechtvaardige verdeling van de kosten.

 

 

 

Generatie- en Klimaatbestendig

Werken aan klimaat robuuste leefomgeving is onze eerste prioriteit. Water Natuurlijk komt op voor belangen van de generaties na ons bij de besluiten van het waterschap. Meer water vasthouden en herstel van de sponswerking van de bodem staan centraal; daar heeft ook de landbouw baat bij en gaat hittestress tegen. Natuur is een bondgenoot in een klimaat robuuste leefomgeving. Water in je omgeving is cool!

 

Gezond: Water Doet Alles Leven!


Water Natuurlijk maakt zich sterk voor schoon water en een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier. We willen ook een goede waterkwaliteit voor watersporters en de landbouw. Terugdringing van afspoeling en uitspoeling van mest en gif en beschermen van het (grond)water zijn belangrijke doelen.

 

Groen: Onze Natuur vereist Dringend Actie!

Het is ‚Äúniet ok‚ÄĚ dat schade aan bos en natuur optreedt door ons gebruik van water.
Water Natuurlijk maakt zich sterk voor een natuurrijk landschap met robuuste bos- en natuurgebieden. We zijn voor het herstellen van beken en riviertjes, terugdringing van de verdroging en aanleg van vispassages. Versterking van de biodiversiteit is noodzakelijk en goed voor de landbouw én mens en natuur.

 

Genieten: Water Verbindt Mensen en geeft plezier!

¬†Water Natuurlijk wil dat iedereen plezier kan beleven aan de schoonheid van ons water en het water kan benutten om te struinen, kano√ęn, roeien, vissen en zwemmen.¬†Watereducatie aan scholen, jongeren en volwassenen moet gewoon!

 

 

Waarin onderscheidt Water Natuurlijk zich van andere partijen?

Water Natuurlijk  staat voor veilig, schoon en mooi water. Daarin verschillen wij niet van andere partijen. We onderscheiden ons door de manier waarop we dit willen bereiken:

Water Natuurlijk streeft naar een waterbeheer dat zo goed mogelijk past bij de kracht van de natuur om te voldoen aan maatschappelijke, ecologische en economische functies. We stimuleren daarvoor slimme duurzame maatregelen die passen bij de eigenschappen van het gebied en zetten niet alléén in op technische maatregelen. Duurzaam is op langere termijn goedkoper.

Water Natuurlijk is er voor alle inwoners die ook het bos, de natuur en het landschap willen versterken. Behoud van het prachtige Brabantse landschap met watervoerende beken is niet vanzelfsprekend.

Water Natuurlijk vindt dat waterschappen pro-actiever kunnen inspelen op veranderingen in het klimaat: we krijgen vaker te maken met lange perioden van droogte en korte maar hevige regenbuien. Daar kunnen we ons tijdig op voorbereiden.

Water Natuurlijk anticipeert op de veranderingen in de samenleving. Veel particulieren hebben specifieke gebiedskennis die waardevol is voor robuuste omgeving. Wij zoeken actief de samenwerking met inwoners en met andere overheden, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties.