Een waterschap zorgt voor veilige dijken en voldoende en schoon water. Water Natuurlijk vindt dat deze basistaken goed te combineren zijn met natuur, aantrekkelijk landschap, duurzaamheid, innovatie en recreatie.  Betaalbaar waterbeheer met een eerlijke kostenverdeling.

20 maart 2019 zijn er waterschapverkiezingen. Om het u nog makkelijker te maken hebben wij een compacte versie van verkiezingsprogramma op de homepage gezet. Klik hier om de buitenzijde van Water Natuurlijk verkiezingsfolder te downloaden

buitenzijde Water Natuurlijk-hdsr campagnefolder
binnenzijde Water Natuurlijk-hdsr campagnefolder

Klik hier hier om de binnenzijde van de folder te downloaden.

Water Natuurlijk wordt  in het Waterschap De Stichtse Rijnlanden vertegenwoordigd door 6 bestuurders in het algemeen bestuur.

Els Otterman is namens de fractie onze Dagelijks Bestuurder. Water Natuurlijk is de grootste democratisch gekozen partij in het waterschapsbestuur van De Stichtse Rijnlanden.

Elke dag weer zetten Water Natuurlijk bestuurders in De Stichtse Rijnlanden zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier.

Werkgebied Waterschap De Stichtse Rijnlanden

Hieronder zie je het werkgebied van De Stichtse Rijnlanden. Voor meer informatie over het waterschap De Stichtse Rijnlanden zie

www.stichtserijnlanden.nl

.

Doe je mee?

Heb je hart voor de natuur en landschap? Wil je eraan mee werken hoe we de toekomst . . .

meedoen