Water Natuurlijk Regio West zet stap richting splitsing

21 november 2019
Nieuws vanuit de partij: Gaan de leden van Water Natuurlijk in de vijf waterschappen in Regio West verder in afdelingen per waterschap? Tijdens de regionale ledenvergadering van 9 november zetten ze de eerste stappen. En ze hebben er zin in. Door Tjark Reininga Kort voor de zomer bracht de Commissie Beugelink haar advies over de … Lees "Water Natuurlijk Regio West zet stap richting splitsing" verder

Nieuws vanuit de partij:

Gaan de leden van Water Natuurlijk in de vijf waterschappen in Regio West verder in afdelingen per waterschap? Tijdens de regionale ledenvergadering van 9 november zetten ze de eerste stappen. En ze hebben er zin in.

Door Tjark Reininga

Kort voor de zomer bracht de Commissie Beugelink haar advies over de organisatie van Water Natuurlijk uit: professionalisering van de landelijke organisatie en ori√ęntatie op de afzonderlijke waterschappen moeten de partij gereed maken voor de waterschapsverkiezingen van 2023. Deze ontwikkelingen moeten in 2020 hun beslag krijgen.

Ook in Regio West is het denken over de organisatie van Water Natuurlijk op gang gekomen. De rommelige gang van zaken rond de kandidaatstelling en het teleurstellende zetelverlies heeft leden in Waterschap Hollandse Delta aangezet tot het aanhalen van de contacten met de achterban. Die achterban zoeken ze vooral in het groene middenveld in het waterschap. Een initiatiefgroep heeft het landelijk bestuur intussen verzocht handelen als zelfstandige afdeling mogelijk te maken; ze beroept zich daarbij mede op de Commissie Beugelink. Ook in Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard is de vorming van een eigen afdeling ter hand genomen.

Tijdens de ledenvergadering van Regio West bleek, dat ook in de andere waterschappen in de regio (Rijnland, Delfland en De Stichtse Rijnlanden) gezocht wordt naar instrumenten om de bestuurders meer met de achterban te verbinden. En daarbij niet alleen de leden van Water Natuurlijk tot die achterban te rekenen, maar (veel) breder te denken. Regio West is dan wellicht geografisch en waterbeheerskundig te groot en te divers, en opsplitsing van de activiteiten over de waterschappen ligt voor de hand. Een paar fracties gaf daarbij al wel aan, dat voortgang niet van hen alleen verwacht mag worden. En doordat waterschapsgrenzen niet overal met andere bestuurlijke grenzen samenvallen, blijft het nuttig contacten met leden in naburige waterschappen te onderhouden.

Verder keurde de ledenvergadering het jaarverslag over 2018 goed en stelde een sobere begroting vast voor 2020; daarbij werd wel aangegeven dat extra middelen nodig zijn om de ontwikkelingen in de waterschappen mogelijk te maken. Daarna zetten de aanwezigen zich enthousiast aan een energy game rond de voorziening van hernieuwbare energie voor de Regio Den Haag ‚Äď Rotterdam. De inzet daarvan? De rol die waterschappen kunnen spelen bij het realiseren van energie-neutrale regio‚Äôs.

Water Natuurlijk-hdsr houdt 17 maart met Plastic Soup surfer schoonmaakactie in Utrechtse Grachten.

4 maart 2019

Water Natuurlijk en partners ruimen zondag 17 maart 2019 samen het plastic afval in water van de Oude Gracht op.

 

Op 17 maart gaat Water Natuurlijk afdeling de Stichtse Rijnlanden het water in de Oude Gracht van zwerfafval ontdoen. Vanaf 12u vertrekt vanaf het Ledig Erf een kleine vloot van fluisterbootjes en Stand-Up Paddles onder aanvoering van de Plastic Soup Surfer Merijn Tinga om de gracht op te ruimen. De tocht door het water gaat via de Weerdsingel naar de Catharijnesingel. De peddeltocht eindigt rond 14.00 uur voor TivoliVredenburg bij de ruim elf meter hoge Plastic Walvis .

SUP-school
Merijn Tinga, bioloog en plastic soup surfer peddelt de route op een SUP. Hij wordt onder meer begeleid door een aantal Greenjoy fluisterbootjes en leden van de SUP-school Domstad en SUP Clean-up. Met elkaar peddelen ze door het water en vissen gedurende het varen naar plastic zwerfafval. Parallel aan de clean-up wandelen aan weerskanten over de Oude Gracht de verkiezingskandidaten van Water Natuurlijk en kandidaat Statenleden van Groen Links mee.

Waarom clean-up water Oude Gracht
Met de clean-up actie brengen de deelnemers van de actie de Utrechtse inwoners en bezoekers van de stad het belang van gezond water in de Utrechtse grachten onder de aandacht. Voorkomen van  plastic zwerfafval in het water vraagt om gedragsverandering van ons allemaal. Water Natuurlijk zet zich in om samen met andere partijen het zwerfafval in het water terug te dringen. Minder zwerfafval is goed voor het milieu en scheelt aanzienlijk in de opruimkosten voor waterschappen.

Groene stem Waterschapsbestuur
Water Natuurlijk is de groene stem in het waterschapsbestuur. Water Natuurlijk is in 2008 opgericht op initiatief van een aantal natuur- en recreatieorganisaties. Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspartij, maar wordt landelijk gesteund door GroenLinks en D66. Wat ons bindt is onze passie voor landschap, natuur, cultuurhistorie, en het genieten van in, op en rond het water. Ons doel is het bevorderen van een duurzaam ingericht en beheerd watersysteem in een aantrekkelijke omgeving, waarin het voor mensen, dieren en planten nu en in de toekomst goed toeven is.

Wil je kijken? Mooi! De acties starten rond 12.00 uur.

Campagneactiviteiten; ontmoet, in gesprek en doe mee….

3 maart 2019

 

Bij welke campagne activiteiten kun je Water Natuurlijk-hdsr ontmoeten, mee doen of in gesprek mee gaan……

 • 1-mrt.¬†¬† Verkiezingsdebat Gemeente Rhenen¬† ¬† ¬†Locatie: Rhenen
 • 4-mrt.¬†¬† Verkiezingsdebat Utrechtse Natuur en milieu Organisaties. Locatie Tivoli Vredenburg
 • 4-mrt.¬† ¬†Verkiezingendebat organisatie door Jonge Democraten samen met JOVD, CDJA, JS, Dwars en Pink¬† ¬†Locatie: Provinciehuis
 • 6-mrt.¬†¬† Het Grote polder Rijnenburg/Reijerscop debat organisatie door Utrechtse roeiverenigingen¬† Locatie: Roeiaccommodatie de Driewerf Utrecht
 • 7-mrt.¬†¬† informatiebijeenkomst sportvissers¬† Locatie: Cafe/ Restaurant De Engel¬† Houten
 • 9-mrt.¬†¬† Kiezen voor Water Landelijk symposium Water Natuurlijk Locatie: Amsterdam 12.30-18.00
 • 9-mrt.¬†¬† Publieks Open dag HDSR RWZI¬† – 10:30 – 16:00¬† Locatie: RWZI Nieuwegein / IJsselstein, Klaphek 1, IJsselstein
 • 10-mrt. Klimaatmars Amsterdam¬† ¬†Locatie: Amsterdam
 • 11-mrt. D66 Houten organiseert een verkiezingscafe. Onderwerp is klimaatakkoord en hoe daaraan op provinciaal en lokaal niveau invulling aan kan worden gegeven. Tweede Kamerlid Matthijs Sienot trapt de avond af met zijn visie daarop. In de tweede helft van de avond is er een¬†debat Wijkcentrum Schoneveld, Zonnehout 36,¬†Houten.¬†
  Inloop 18,45 uur, Aanvang 20 uur. Afloop rond 21.45 uur
 • 11-mrt. DWARS Groen Links¬† Lezing over het belang waterschappen¬† Locatie: Cafe Averechts Utrecht vanaf 21.00 uur.¬†
 • 13-mrt. Impact Cafe Universiteit Utrecht over verkiezingen
 • 16-mrt. Verkiezingsmarkt Houten¬† ¬†Locatie: Het Rond in Houten vanaf 11.00
 • 17-mrt. Actie Plastic Soup Surfer/Water Natuurlijk¬†¬†Locatie: Start bij Ledig Erf¬† vaart naar Tivoli/Vredenburg bij de Plastic Walvis. Lees meer

Onderweg naar Schoon en Gezond water

6 oktober 2016

routekaart

foto-avond-waterkwaliteitOp ¬†de warme nazomeravond van 15 september 2016 kwam¬†het AB van HDSR bij¬†elkaar voor een beleidsvoorbereidend gesprek over¬†schoon en gezond water. Als¬†metafoor was¬†een ‚Äėreis‚Äô gekozen, waarbij de bestuurders¬†onderweg richtingen moesten kiezen. ¬īReisleider¬ī van de avond was Els Otterman, AB-lid namens Water Natuurlijk¬†en voorzitter van de Commissie Systeem Kwaliteit en Keten (SKK) die voor deze gelegenheid haar wandelschoenen had aangetrokken.¬†Onderweg kwamen de bestuurders twee kruispunten tegen.

foto2-avond-waterkwaliteitKeuzes maken
Bij het eerste kruispunt was de vraag hoe het waterschap waterkwaliteitsmaatregelen door boeren zou moeten faciliteren.¬†Na¬†pitches van 2 mensen uit het veld¬†moesten de bestuurders een keuze maken voor een van de drie richtingen: 1.¬ß Uitvoering naar waterschap toetrekken.¬†2.¬ß Financi√ęle prikkels uitbreiden of 3.¬ß Be√Įnvloeden invloedssfeer agrari√ęrs.

Daarna volgde¬†een discussie over argumenten zoals ‘niet uitvoering, maar regie √©n sturing naar het waterschap toetrekken‚Äô, ‚Äėzoek naar aansluiting bij andere dan waterdoelen‚Äô, ‚Äėgeld werkt‚Äô, ‚Äėwortel √©n stok nodig‚Äô, ‚Äėboeren ervaren het probleem niet, maak het duidelijk‚Äô, ‚Äėbereikt LTO de boeren wel voldoende?‚Äô, ‚Äėgeef ruimte‚Äô, ‚Äėlaat boeren van elkaar leren‚Äô.

foto3-avond-waterkwaliteit-krusipunt-2Ambitie HDSR bij nieuwe stoffen
Kruispunt 2 ging over de ambitie van HDSR bij nieuwe stoffen zoals medicijnresten en microplastics. Bestuurders konden kiezen uit de richtingen 1.§ Toepassen extra zuiveringstechniek, 2.§ Bronaanpak: educatie en faciliteren van bedrijven, burgers, gezondheidsbranche of 3.§ Niets extra doen, want er worden nog geen normen overschreden.
De meeste bestuurders kozen voor de eerste twee richtingen.¬†Argumenten die daarbij genoemd werden: ‚Äėwe zijn als waterschap verantwoordelijk voor een deel van de emissie, dus aanpakken‚Äô, ‚Äėwe hebben als kennisdrager verantwoordelijkheid om dit te verspreiden‚Äô, ‚Äėvooral ketenpartijen die problemen veroorzaken moeten het oplossen‚Äô, ‚Äėgoed om voor te sorteren op normen‚Äô, ‚Äėverwijderen met beleid en kennis, zodat maatregelen (kosten)effectief zijn‚Äô.

foto-5-avond-waterkwaliteitHet resultaat van deze enerverende reis vormt input voor het DB en de organisatie om het beleid en de waterkwaliteitsambities van HDSR verder vorm te geven.

Gluren bij het waterschapsbestuur tijdens eerste Waterweek Utrecht

7 juli 2015
In de periode van 5 juli t/m 12 juli houdt de Stichting Utrecht Natuurlijk voor de eerste keer de waterweek in de stad Utrecht. Elke dag van de week zijn er activiteiten op een van de stede‚Äôs in Utrecht. Vanzelfsprekend ondersteunen wij dit goede initiatief. Daarom zijn wij woensdagmiddag 8 juli van 14.00 uur tot … Lees "Gluren bij het waterschapsbestuur tijdens eerste Waterweek Utrecht" verder

UNfacebookwaterfeestIn de periode van 5 juli t/m 12 juli houdt de Stichting Utrecht Natuurlijk voor de eerste keer de waterweek in de stad Utrecht. Elke dag van de week zijn er activiteiten op een van de stede’s in Utrecht. Vanzelfsprekend ondersteunen wij dit goede initiatief.

Daarom zijn wij woensdagmiddag 8 juli van 14.00 uur tot 16.30 uur  op de Griftstede in Utrecht aanwezig. Wij laten dan van alles zien over waterkwaliteit, het verschil tussen water uit de singel, vijver, sloot of regenton. Welke waterkwaliteit is goed voor vissen en welke vissen zwemmen in de Utrechtse wateren? Wat is ecologisch water? Wat is het belang van innovatie en duurzaamheid bij rioolwaterzuivering en oppervlakte water?

Bezoekers van de Griftstede kunnen ook vragen stellen over de keuzes van¬†een waterschapsbestuur.¬†Er is een soort prijsvraag: ‚ÄúRaad wat een Hoogheemraad doet‚ÄĚ en bezoekers kunnen een meeloopmiddagje winnen met een Hoogheemraad of jeugddijkgraaf.

Voor meer info zie www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten/waterweek/