Aftermovie Clean-up activiteit met Plastic Soup surfer en suppers

19 maart 2019
Aftermovie; van onze Clean-up activiteit op zondagmiddag 17 maart. Een impressie van een hele vloot aan suppers en diverse bootjes in de Oudegracht. Met de¬† schoonmaakactie brengen de deelnemers de Utrechtse inwoners en bezoekers van de steden het belang van gezond water in de grachten onder de aandacht. Voorkomen van plastic zwerfafval in het water … Lees "Aftermovie Clean-up activiteit met Plastic Soup surfer en suppers" verder

Aftermovie; van onze Clean-up activiteit op zondagmiddag 17 maart. Een impressie van een hele vloot aan suppers en diverse bootjes in de Oudegracht.

Met de  schoonmaakactie brengen de deelnemers de Utrechtse inwoners en bezoekers van de steden het belang van gezond water in de grachten onder de aandacht. Voorkomen van plastic zwerfafval in het water vraagt om gedragsverandering van ons allemaal. Water Natuurlijk zet zich in om samen met andere partijen het zwerfafval in het water terug te dringen. Minder zwerfafval is goed voor het milieu en scheelt aanzienlijk in de opruimkosten voor waterschappen

Aan het woord komen Els Otterman, Lijsttrekker van Water Natuurlijk-De Stichtse Rijnlanden, Merijn Tinga, Plastic Soup Surfer, Karin Boelhouwer Groen Links Provincie Utrecht en Viktor Everard D66 wethouder gemeente Utrecht. Wij danken alle kandidaten en deelnemers voor steun en inzet. De volgende slag is samen Doen!

Groen Links en D66 doen niet zelfstandig mee met de Waterschap verkiezingen en steunen Water Natuurlijk.

Wat vinden jullie in De Stichtse Rijnlanden van de vaste zetels in het waterschap?

18 maart 2019

In een uitzending van Nieuwsuur op 17 maart ging het over de zgn. geborgde zetels in het bestuur van de waterschappen. Landelijk Water Natuurlijk voorzitter Bart Jan Krouwel liet er geen misverstand over bestaan: die zijn niet meer van deze tijd.

Het bestuur van waterschappen wordt maar voor een deel (23 zetels) rechtstreeks gekozen: rond de 30 procent van de bestuurders wordt niet gekozen, maar benoemd door belangenorganisaties. Dat zijn de agrarische organisatie LTO, de KvK en de terreinbeherende organisaties. In ons waterschap is de verdeling 3 zetels voor de Landbouw, 2 zetels voor KvK en 2 zetels voor de natuur en bos organisaties. De geborgden zetels vormen bij de Stichtse Rijnlanden samen 1 fractie in het Algemeen Bestuur inclusief
1 Dagelijks Bestuurder.

Water Natuurlijk vindt het systeem van geborgde zetels en de verplichte vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur achterhaald. Voor een eerlijke democratische vertegenwoordiging moeten die geborgde zetels zo spoedig mogelijk opgeheven worden. Dat staat ook in het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk¬† de Stichtse Rijnlanden in hoofdstuk 11 “openheid en transparantie”. Maar omdat de waterschappen er niet zelf over gaan, is het aan de Tweede Kamer om het te agenderen en hier een beslissing over te nemen. Onze ambitie is om het in de komende bestuursperiode op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Daarom is steun voor Water Nauurlijk vanuit de landelijke politieke partijen nodig en essentieel.

Bekijk hier het item van Nieuwsuur over de geborgde zetels (start op 22.35)

In gesprek met…. Waarom kies je voor Water Natuurlijk en wie steunt ons?

13 maart 2019

Waarom kiest Els Otterman voor Water Natuurlijk-hdsr en waarom steunen D66 en Groen Links Water Natuurlijk?

In gesprek met.. wat doet een waterschap?


Els Otterman, lijsttrekker van Water Natuurlijk-hdsr vertelt aan Wieke wat zijn de basistaken  van een waterschap.

 

 

Q&A Wat vindt Water Natuurlijk-hdsr van het grondwaterpeil in het Veenweidegebied?


Het grondwaterpeil wordt in het veenweidegebied kunstmatig laag gehouden, wat vindt Water Natuurlijk-hdsr daarvan?

Onder invloed van de agrarische lobby wordt het grondwaterpeil in Nederland kunstmatig laag gehouden, wat nadelig is voor natuur en fundamenten van gebouwen.

Wil Water Natuurlijk het grondwaterpeil omhoog brengen?

Het antwoord op deze vraag is Jawel,  Of in ieder geval niet verder verlagen. De afgelopen bestuursperiode is afgesproken om de peilbesluiten al niet meer geheel de bodemdaling te laten volgen, maar dat is wat Water Natuurlijk betreft pas een eerste stap.

Tegelijkertijd is dit een complexe materie, waarin het waterschap een van de spelers is, samen met onder andere provincies, gemeenten, rijksoverheid, huiseigenaren en landbouwers (vooral melkveehouders). De totale complexiteit van bodemdaling in het veenweidegebied en wat Water Natuurlijk wil, is beschreven in hoofdstuk 6 ¬†‚ÄúVoldoende water op het gewenste moment op de gewenste plek‚ÄĚ van ons verkiezingsprogramma.

Vertragen bodemdaling Veenweide
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 mei 2017 is het dossier vertragen bodemdaling Veenweide besproken. Met de Positionpaper Veenweide wil het waterschap HDSR andere overheden, samenwerkingsorganisaties en vertegenwoordigers van de agrarische sector prikkelen en enthousiast maken om samen te gaan handelen om bodemdaling te vertragen.¬†Guus Beugelink heeft in een artikel “elke centimeter telt” op onze website drie feiten over bodemdaling op een rijtje gezet. Lees meer

In gesprek met…Waarom waterschapsverkiezingen?

12 maart 2019