Water Board Elections

Wanneer mag je deelnemen aan de waterschapsverkiezingen

Inwoners van een waterschap die niet de Nederlandse nationaliteit hebben mogen in bepaalde gevallen deelnemen aan de waterschapsverkiezingen.

Hierbij worden 3 groepen onderscheiden:

  • EU-burgers
  • niet EU-burgers die in dienst zijn van een internationale organisatie of andere staat (diplomatieke dienst)
  • niet EU-burgers, die niet in dienst zijn van een internationale organisatie of andere staat (diplomatieke dienst)

In alle gevallen geldt als vereiste dat men 18 jaar of ouder is en niet is uitgesloten van kiesrecht.

Informatie over niet Nederlandse inwoners en stemmen:  https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen/stemmen/niet-nederlandse-inwoners

Informatie over kiesgerechtigdheid:  https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen/stemmen/kiesgerechtigdheid.