Reactie van Water Natuurlijk-De Stichtse Rijnlanden op winnen waterschapsverkiezingen 2019

26 maart 2019
Op 25 maart 2019 heeft de dijkgraaf, Patrick Poelmann van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden officieel de uitslag van de Waterschapsverkiezingen bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat op 20 maart ruim 94.000 mensen in het gebied van De Stichtse Rijnlanden op Water Natuurlijk hebben gestemd. Dat zijn bijna 25.000 mensen meer dan 4 jaar geleden! Daardoor is … Continue reading "Reactie van Water Natuurlijk-De Stichtse Rijnlanden op winnen waterschapsverkiezingen 2019"
Nieuwe fractie en Campagneleider Water Natuurlijk De Stichtse Rijnlanden v.l.n.r.: Gerda Oskam (Vleuten), Els Otterman (Bunnik), Agaath Dekker-Groen ( Houten), Diederik van der Molen (Bilthoven), Anja van Berckel; campagneleider (Nieuwegein), Martin Jansen (Odijk), Harmke van Dam (Utrecht) Op de foto ontbreekt Jaap van der Heijden (Utrecht).

Op 25 maart 2019 heeft de dijkgraaf, Patrick Poelmann van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden officieel de uitslag van de Waterschapsverkiezingen bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat op 20 maart ruim 94.000 mensen in het gebied van De Stichtse Rijnlanden op Water Natuurlijk hebben gestemd. Dat zijn bijna 25.000 mensen meer dan 4 jaar geleden! Daardoor is Water Natuurlijk van 6 naar 7 zetels gegaan en met afstand de grootste democratisch gekozen partij in het Algemeen Bestuur.

Namens de fractie van Water Natuurlijk nemen de volgende leden plaats in het Algemeen Bestuur:
1) Els Otterman uit Bunnik
2) Gerda Oskam uit Vleuten
3) Harmke van Dam uit Utrecht
4) Martin Jansen uit Odijk
5) Jaap van der Heijden uit Utrecht
6) Diederik van der Molen uit Bilthoven
7) Agaath Dekker-Groen uit Houten.

Els Otterman, Lijsttrekker van Water Natuurlijk zegt daarover: “Met het motto ‘natuur als bondgenoot’ gaan we met de steun van ruim 94.000 kiezers keihard aan het werk om het water gezonder te maken, het watersysteem robuuster, de steden klimaatbestendiger, de dijken en oevers bloemrijker en de bedrijfsvoering van het waterschap  duurzamer. Wat een mooie opdracht! Dank voor uw vertrouwen!

Dit enorme succes hebben we te danken aan een enorme inzet van vrijwilligers, onze bevriende natuur- en milieuorganisaties en de steun van Groen Links en D66”.

Water Natuurlijk heeft Frits Lintmeijer voorgedragen als informateur. Alle partijen hebben daarmee ingestemd. Hij gaat verkennen welke mogelijkheden er zijn voor een stabiel college en een consistent collegeprogramma dat kan rekenen op een breed draagvlak in het algemeen bestuur.

Op naar een groene toekomst!

Even voorstellen Els Otterman Lijsttrekker Water Natuurlijk-De Stichtse Rijnlanden

17 maart 2019
Els Otterman; Mijn ambitie is Duurzaam waterbeheer, dat recht doet aan de belangen van natuur en landschap, boeren, stadsbewoners en recreanten. Ik woon met mijn gezin in Bunnik en ben 7 maart 2018 benoemd tot Hoogheemraad. Vanaf maart 2015 tot aan mijn benoeming heeft Guus Beugelink de functie van Hoogheemraad bekleed. Ik werkte als zelfstandig adviseur … Continue reading "Even voorstellen Els Otterman Lijsttrekker Water Natuurlijk-De Stichtse Rijnlanden"

Els Otterman;

Mijn ambitie is Duurzaam waterbeheer, dat recht doet aan de belangen van natuur en landschap, boeren, stadsbewoners en recreanten.

Ik woon met mijn gezin in Bunnik en ben 7 maart 2018 benoemd tot Hoogheemraad. Vanaf maart 2015 tot aan mijn benoeming heeft Guus Beugelink de functie van Hoogheemraad bekleed. Ik werkte als zelfstandig adviseur op het gebied van omgevingsmanagement, ruimtelijke ordening en water, onder meer voor de Verenigde Naties in GenĂšve en voor Bureau Stroming, een adviesbureau voor natuur en landschapsontwikkeling. Deze werkzaamheden heb ik neergelegd voordat ik de benoemd werd tot Hoogheemraad.

‘Een mooi Nederland waar het goed leven is voor iedereen’; met dat ideaal ging ik geografie studeren en naar dat doel streef ik nog steeds. Ik ben kandidaat voor Water Natuurlijk omdat de partij garant staat voor een goede afweging van belangen en meer mogelijkheden ziet voor waterveiligheid dan alleen dijken.

Meer ruimte voor water en het langer vasthouden van water in de bodem biedt kansen om waterveiligheid te combineren met natuur en landschap. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten op een ‘waterwijze’ manier gebeuren, dus liever alleen nieuwbouw in gebieden met weinig kans op wateroverlast.

Net als ik vindt Water Natuurlijk het belangrijk om u als bewoner bewust te maken van wat u zelf kunt doen voor duurzaam waterbeheer. Zoals minder bestrating in uw eigen tuin aanleggen zodat u overlast bij piekbuien voorkomt. Ook kunt u bijdragen aan waterkwaliteit door geen medicijnresten door het toilet te spoelen.

Voor meer info, zie ook mijn website met uitgelichte projecten en mij cv

Even voorstellen Martin Jansen kandidaat 2

Martin Jansen; Wonend in Odijk wil ik me graag inzetten voor een groene leefomgeving. De basis is samen werken aan gezond water en een gezonde bodem zodat biodiversiteit toeneemt en natuur robuust is. Ik ben iemand die wil inspelen op actuele ontwikkelingen, met oog voor de lange termijn. Op dit moment bijvoorbeeld door ons voor … Continue reading "Even voorstellen Martin Jansen kandidaat 2"
 

Martin Jansen;

Wonend in Odijk wil ik me graag inzetten voor een groene leefomgeving. De basis is samen werken aan gezond water en een gezonde bodem zodat biodiversiteit toeneemt en natuur robuust is.

Ik ben iemand die wil inspelen op actuele ontwikkelingen, met oog voor de lange termijn. Op dit moment bijvoorbeeld door ons voor te bereiden op de klimaatverandering en de energietransitie.

Rode draad in mijn werk en vrije tijd is mijn verbondenheid met de groene ruimte, onze leefomgeving in de deltametropool Nederland. Op meerdere plekken op nationaal- en regionaal niveau heb ik kennis en ervaring opgedaan met gebiedsontwikkeling en de diverse aspecten: landschap, natuur, recreatie, wonen, werken/landbouw, ontwikkeling buitenruimte (verbinding stad en land), kwaliteit leefomgeving.

De ontwikkeling van de bijbehorende kennisinfrastructuur, waaronder het (groene) beroepsonderwijs, blijkt steeds een van de drijvende krachten voor innovatie. Zaken op een slimme manier oplossen.

Door mijn werkzaamheden in diverse politiek/bestuurlijke omgevingen ken ik het belang van ontwikkelen en behouden van draagvlak bij belanghebbenden.

Ruim 25 jaar wonen we met ons gezin in Odijk: op de flank van de Randstad genietend van het open landelijk karakter van de Kromme Rijnstreek en de drogere meer beboste Utrechtse Heuvelrug”.

Mijn netwerk en werkervaring is:

Voormalig Directeur Flevo-Landschap, ervaring met gebiedsontwikkeling, openbaar bestuur, verbinder tussen politiek/bestuur en uitvoering.

Ervaring met ontwikkeling diverse sectorcombinaties natuur, landschap, recreatie, wonen, landbouw, cultureel erfgoed.

Even voorstellen Jaap van der Heijden kandidaat 3

16 maart 2019
Jaap van der Heijden; Het is belangrijk om op alle fronten te verduurzamen Ik ben woonachtig in Utrecht, 32 jaar en afgestudeerd als jurist. Sinds juni 2018 zit ik namens Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur. Ik ben sindsdien verreweg het jongste AB-lid. Het zou goed zijn als ook de komende periode de verjonging van … Continue reading "Even voorstellen Jaap van der Heijden kandidaat 3"

Jaap van der Heijden;

Het is belangrijk om op alle fronten te verduurzamen

Ik ben woonachtig in Utrecht, 32 jaar en afgestudeerd als jurist. Sinds juni 2018 zit ik namens Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur. Ik ben sindsdien verreweg het jongste AB-lid. Het zou goed zijn als ook de komende periode de verjonging van het waterschapsbestuur zou doorzetten. Juist de jonge generatie krijgt straks het meest te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Het is tijd dat het geluid van mensen uit het stedelijk gebied gelijkwaardig doorklinkt in het bestuur. Daar wil ik me graag verder voor inzetten.

In de afgelopen periode heb ik mij vooral ingezet voor het verbeteren van de ruimtelijke ordeningsregelgeving van het waterschap en voor het verduurzamen van de organisatie van het waterschap zelf.

Naast het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur ben ik werkzaam als beleidsmedewerker binnenlandse zaken, wonen en ruimtelijke ordening in de Tweede Kamer bij de GroenLinks-fractie.

Relevant voor mijn werk in het waterschap is mijn kennis en ervaring met de (invoering van de) Omgevingswet. Met de komst van dit nieuwe juridische kader voor het ruimtelijke ordeningsbeleid verandert er ook voor de waterschappen veel. Het is met de komst van dit nieuwe stelsel naar mijn overtuiging nog belangrijker dat in het bestuur mensen komen die de uitvoering goed in de gaten kunnen houden en die ook weten wat er in er stedelijk gebied leeft. Want de rol van inwoners wordt de komende jaren steeds belangrijker. En dan moeten ook de mensen in de stad goed betrokken zijn bij het werk van het waterschap.

Om als waterschap klaar te zijn voor de toekomst is het belangrijk om op alle fronten te verduurzamen.

LinkedIn Jaap van der Heijden 

Twitter Jaap van der Heijden

Even voorstellen Gerda Oskam kandidaat 4

  Gerda Oskam; “Verbinden”, het zit in het DNA van Water Natuurlijk en van mijzelf. Al jaren tracht ik in vele bestuursfuncties alle belanghebbenden te verbinden. Met de klimaatverandering is het des te harder nodig om water als uitgangspunt te hebben voor  bouwplannen. Mijn uitgebreide lokale, provinciale en landelijke politieke netwerk wil ik inzetten om … Continue reading "Even voorstellen Gerda Oskam kandidaat 4"

 

Gerda Oskam;

“Verbinden”, het zit in het DNA van Water Natuurlijk en van mijzelf. Al jaren tracht ik in vele bestuursfuncties alle belanghebbenden te verbinden. Met de klimaatverandering is het des te harder nodig om water als uitgangspunt te hebben voor  bouwplannen. Mijn uitgebreide lokale, provinciale en landelijke politieke netwerk wil ik inzetten om dit voor elkaar te krijgen. Al mijn voorouders sinds 1600 waren boeren in dit gebied. Het landschap, de monumentale boerderijen, de koeien in het weiland: het zit in mijn genen. Mijn passie hiervoor en voor historisch erfgoed wil ik verbinden met experimenten, initiatieven en jarenlange ervaring van betrokkenen voor  toekomstbestendige landbouw in het veenweidegebied.

Wat is mijn netwerk:
Voorzitter Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn
Voorzitter RvT De Vrijstaat Leidsche Rijn
Lid RvT Sport Utrecht
Vrijwilliger Vrienden van het MĂĄximapark
Lid Congresvoorzitterscommissie D66
Trainer kandidaat-volksvertegenwoordigers D66
Lid Els Borst Netwerk D66
Lid Alumnivereniging D66
Voormalig voorzitter RvT Welzaam Vleuten de Meern
Voormalig Fractievoorzitter D66 Gemeente Utrecht
Voormalig bestuursvoorzitter D66 Midden Nederland
Voormalig voorzitter wijkraad Vleuten-De Meern
Voormalig senior purser KLM
Voormalig voorzitter Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Even voorstellen Diederik van der Molen kandidaat 5

Diederik van der Molen; “Na mijn studie MilieuhygiĂ«ne aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen werk ik aan water. Inmiddels is dat beleid over waterkwaliteit vormgeven op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ik zit nu sinds april 2018 ook in het Algemeen Bestuur van het waterschap HDSR en als het even kan probeer ik buiten op … Continue reading "Even voorstellen Diederik van der Molen kandidaat 5"

Diederik van der Molen;

“Na mijn studie MilieuhygiĂ«ne aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen werk ik aan water. Inmiddels is dat beleid over waterkwaliteit vormgeven op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ik zit nu sinds april 2018 ook in het Algemeen Bestuur van het waterschap HDSR en als het even kan probeer ik buiten op het water te genieten!”

In dit filmpje vertel wat over het belang van natuurvriendelijke oevers

Even voorstellen Agaath Dekker-Groen kandidaat 6

  Agaath Dekker-Groen “Ik ga voor duurzaam waterbeleid. Een gezamenlijke aanpak door overheden, bedrijven en burgers maakt oplossingen voor natuur en leefomgeving effectiever en efficiĂ«nter”. Mijn netwerk: Raadslid D66 Houten LinkedIn Agaath Dekker-Groen Twitter Agaath Dekker-Groen  

 

Agaath Dekker-Groen

“Ik ga voor duurzaam waterbeleid. Een gezamenlijke aanpak door overheden, bedrijven en burgers maakt oplossingen voor natuur en leefomgeving effectiever en efficiĂ«nter”.

Mijn netwerk:

Raadslid D66 Houten

LinkedIn Agaath Dekker-Groen

Twitter Agaath Dekker-Groen

 

Even voorstellen Harmke van Dam kandidaat 7

Harmke van Dam; “Ik ben bioloog en al 35 jaar actief met water, natuur, milieu, klimaat: onze leefomgeving dus. Vanuit verschillende rollen en functies bij Natuur- en Milieufederatie Utrecht, waterschap, gemeente en lokale organisaties. Ook als betrokken actieve bewoner, roeier en watergenieter. Met de Initiatiefgroep Vergroening Singel steek ik ook zelf de handen uit de … Continue reading "Even voorstellen Harmke van Dam kandidaat 7"

Harmke van Dam;

“Ik ben bioloog en al 35 jaar actief met water, natuur, milieu, klimaat: onze leefomgeving dus. Vanuit verschillende rollen en functies bij Natuur- en Milieufederatie Utrecht, waterschap, gemeente en lokale organisaties.

Ook als betrokken actieve bewoner, roeier en watergenieter. Met de Initiatiefgroep Vergroening Singel steek ik ook zelf de handen uit de mouwen. Als waterambassadeur geef ik gastlessen, excursies, waterquizzen en ik denk mee om je vragen, wensen en ideeën verder te helpen. Sinds 2015 zit ik met veel voorkeursstemmen in het waterschapsbestuur. Dat stimuleert om door te gaan.

Ik zet mij in het waterschapsbestuur in voor goede ideeën en initiatieven. Voor het oplossen van knelpunten, voor kwetsbare waarden die anderen vergeten en voor kansen om meer doelen te koppelen aan de waterschapstaken.

Meer waar(de) voor je geld en onze toekomst. Ambitieus en toch haalbaar en betaalbaar. Maatschappelijk verantwoord, eerlijk en betrouwbaar. Ik zet mij in voor een waterschap dat iedereen kent en waar iedereen graag mee samenwerkt. Een waterschap dat goed gedrag beloont en vervuiling belast. Het kan en ik ga ervoor. Water Natuurlijk is daarvoor de beste partij. LIJST 1 is geen toeval”.

Mijn netwerk:

Natuur- en milieunetwerk Utrecht stad

LinkedIn Harmke van Dam 

Twitter Harmke van Dam

Even voorstellen Rens de Boer kandidaat 8

15 maart 2019
Rens de Boer; “Tijdens mijn dagelijkse werk als stadsecoloog maak ik me elke dag sterk voor vergroening van steden, en daarbij kom ik steeds vaker de waterschappen tegen. De impact van het waterschap is niet alleen gericht op ons watersysteem, maar gaat over onze hele leefomgeving. Ook in de steden en dorpen! Ik wil mij … Continue reading "Even voorstellen Rens de Boer kandidaat 8"

Rens de Boer;

“Tijdens mijn dagelijkse werk als stadsecoloog maak ik me elke dag sterk voor vergroening van steden, en daarbij kom ik steeds vaker de waterschappen tegen. De impact van het waterschap is niet alleen gericht op ons watersysteem, maar gaat over onze hele leefomgeving. Ook in de steden en dorpen!

Ik wil mij samen met Water Natuurlijk inzetten voor een actieve rol van het waterschap in het klimaatadaptief maken van steden en dorpen, maar ook voor een evenwichtige landbouw in het buitengebied. Als jonge kandidaat heb ik geen verleden in het openbaar bestuur, maar kan ik keuzes maken zonder beperkt te worden door vastgeroeste gewoonten om het waterschap de rol te laten vervullen die past bij het klimaat en de maatschappij van nu”.

Mijn netwerk:

Ecoloog, bestuurder bij diverse natuurverenigingen

Even voorstellen Anja van Berckel kandidaat 9

Anja van Berckel; “Sinds 2015 ben ik fractievolger van Water Natuurlijk-hdsr tevens vervul ik de taak van communicatieadviseur en nu vorm ik met een klein team het campagne kernteam-hdsr waterschapsverkiezingen 2019. Het doet mij heel goed dat Water Natuurlijk de initiatiefnemer is van de nieuwe subsidieregeling blauwe burger initiatieven, zodat het vergroenen van een schoolplein … Continue reading "Even voorstellen Anja van Berckel kandidaat 9"

Anja van Berckel;

“Sinds 2015 ben ik fractievolger van Water Natuurlijk-hdsr tevens vervul ik de taak van communicatieadviseur en nu vorm ik met een klein team het campagne kernteam-hdsr waterschapsverkiezingen 2019.

Het doet mij heel goed dat Water Natuurlijk de initiatiefnemer is van de nieuwe subsidieregeling blauwe burger initiatieven, zodat het vergroenen van een schoolplein bij een basisschool of vergroenen van stadswater nu tot de mogelijkheden behoort. De afgelopen 4,5 jaar heb ik veel dossierkennis opgedaan en wil graag zitting nemen in het Algemeen Bestuur namens Water Natuurlijk.

Passie voor water en de rivier zit in mijn genen. Onlangs heb ik mijn verborgen verleden ontdekt waar dat vandaan komt. Het blijkt dat mijn grootvader rond 1910 de kribben in de Lek vanaf Wijk bij Duurstede tot aan Schoonhoven heeft aangelegd. In die tijd woonde ze op een grote woonark en voeren zo van bouwlocatie naar bouwlocatie over de Lek. Rond 1920 heeft hij een huis gebouwd op de wal bij het pontje van Culemborg.  Vanaf die tijd  tot 1940 was het gebruikelijk dat hij zitting had in het waterschapbestuur. Kortom waterbeheer en besturen zit in mijn genen.

Toen mijn kinderen nog jong waren ben ik 4,5  jaar lid geweest van de gemeenteraad van Nieuwegein.  Ik heb mij toen ingezet voor het  upgraden van gymzalen tot sportaccommodaties, het ontwerpbestemmingsplan binnenstad, zoals de boulevard langs de Doorslag en de eerste ontwikkelingen diende zich aan om de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie toegankelijker te maken voor publiek. Maar ook natuur, water, erfgoed en ruimtelijk ontwikkeling stonden op mijn lijstje. Nu werk ik al weer 10 jaar als projectmedewerker en communicatieadviseur en procesbegeleider bij ingenieursbureaus en organisaties en gemeenten die zich bezighouden met herverkaveling en eigenaren van natuurgebieden en terrein beherende organisaties.

Allemaal kennis en ervaring die graag  wil inzetten ten behoeve van het Algemeen Bestuur. Dat betekent basistaken gecombineerd met het streven naar samen werken aan een echte oplossing om de bodemdaling in het veenweidegebied te stoppen. Maar ook om zich in te zetten voor nieuwe recreatie mogelijkheden in, op en langs het water met waardevolle cultuurhistorische waterwerken zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, sluizen en watermolens”.

Mijn netwerk:

Communicatie Water Natuurlijk,
Actief lid D66, gemeente, provinciaal en Tweede Kamer
Unieraad NTFU wielersportbond en clustervertegenwoordiger individuele leden regio Oost
Dienst Landelijk Gebied (DLG)
Staatsbosbeheer
Recreatie Midden-Nederland
Raadslid gemeenteraad Nieuwegein
Energiepanel polder Reijerscop/Rijenburg

LinkedIn Anja van Berckel

Twitter Anja van Berckel

123456789101112