In de ‘spotlight’ Rutger de Jong

25 februari 2015
  Rutger de Jong¬† (nr. 15 WN waterschap HDSR)   Ambitie: wateren zo goed mogelijk toegankelijk maken, zodat mensen optimaal kunnen genieten van de natuur en cultuurhistorie in het gebied. Ik woon in Doorn net ten zuiden van de Utrechtse Heuvelrug. In dit gebied is droogte een groter probleem dan waterveiligheid. Het is begrijpelijk dat … Lees "In de ‘spotlight’ Rutger de Jong" verder

Rutger de Jong

 

Rutger de Jong  (nr. 15 WN waterschap HDSR)

 

Ambitie: wateren zo goed mogelijk toegankelijk maken, zodat mensen optimaal kunnen genieten van de natuur en cultuurhistorie in het gebied.

Ik woon in Doorn net ten zuiden van de Utrechtse Heuvelrug. In dit gebied is droogte een groter probleem dan waterveiligheid. Het is begrijpelijk dat het waterschap voor mensen in deze regio minder tastbaar is dan voor mensen uit lager gelegen regio’s. Toch is ook in deze regio het waterschap van belang. Water Natuurlijk streeft bijvoorbeeld naar het herstel van cultuurhistorische sprengen op de Utrechtse Heuvelrug.

Ik werk aan de Wageningen Universiteit bij de leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid. Van jongs af aan ben ik ge√Įnteresseerd in alles wat met natuur, water en vissen te maken heeft. Ik ben een actief sportvisser, vaak vis ik vanuit mijn eigen boot en ben dus ook watersporter. Daarnaast ben ik gepassioneerd als het gaat om (natte) natuur in het algemeen.

Ik vind het van belang dat er bij het maken van plannen en het beheer van watergangen rekening gehouden wordt met recreanten zoals wandelaars, fietsers en sportvissers. Hierdoor kan iedereen optimaal genieten van andere hoofddoelen zoals natuurherstel en veiligheid. Wanneer het voor mensen mogelijk is om van het water te genieten zullen zij het ook waarderen en willen behouden.

In de ‘spotlight’ Carlo Rutjes

18 februari 2015
  Carlo Rutjes¬† (nr. 4 WN waterschap HDSR)   Missie: Ons water naast veilig en schoon ook mooi, visrijk en leefbaar te maken! Ik was als kind altijd aan de waterkant te vinden waar ik viste op witvis en in de winter op snoek. Het idee dat er in ieder kanaal, stadspark en wetering vissen … Lees "In de ‘spotlight’ Carlo Rutjes" verder

Carlo Rutjes

 

Carlo Rutjes  (nr. 4 WN waterschap HDSR)

 

Missie: Ons water naast veilig en schoon ook mooi, visrijk en leefbaar te maken!

Ik was als kind altijd aan de waterkant te vinden waar ik viste op witvis en in de winter op snoek. Het idee dat er in ieder kanaal, stadspark en wetering vissen van een meter langs kunnen zwemmen heb ik altijd magisch gevonden. Om echte wilde natuur te beleven hoef je niet ver weg in onze omgeving. Je hoeft maar een fiets te pakken om oog in oog te staan met een prachtige ijsvogel of met je kinderen te kunnen zwemmen in natuurwater.

Door de vele mooie dagen die ik als kind langs het water meemaakte is mijn interesse voor een studie biologie ontstaan. Het heeft mijn carrière bepaald. Ik ben gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden en heb de afgelopen negen jaar bij een groot ingenieursbureau in de Bilt gewerkt als consultant. Mijn rol: adviseren van waterschappen en Rijkswaterstaat over de visstand, het verbeteren van de waterkwaliteit en een robuuste inrichting van het watersysteem. In dit waterschap wil ik daarover gaan meebeslissen.

In de laatste tien jaar is de waterkwaliteit steeds belangrijker geworden in het waterschapsbeleid. Naast de primaire taak van veilige dijken en droge voeten zorgt het waterschap ook voor het belangrijkste stuk natuur dat ons land uniek maakt, het water! Dat het waterschap concrete doelen stelt aan natuurwaarden in en om het water is geweldig, maar het pakt lang niet altijd goed uit voor de visstand of visser. Daar is nog veel te doen!

In het bestuur wil ik mijn kennis van watersystemen inzetten om ons water op een betaalbare manier toekomstbestendig  te maken. Mijn overtuiging is dat het niet veel hoeft te kosten om ons water naast veilig en schoon ook mooi, visrijk en leefbaar te maken.

Zie ook mijn website 

In de ‘spotlight’ Piet van Os

17 februari 2015
  Piet van Os¬† (nr. 13 WN waterschap HDSR)   Water, wat heb ik daar mee? Ik ben 58 jaar geleden op het water geboren, in Amsterdam op het Binnen IJ. Uit mijn jeugd, later in Limburg, herinner ik mij de uitgestrekte blank staande uiterwaarden wanneer de Maas weer eens uit z‚Äôn oevers trad. Niet … Lees "In de ‘spotlight’ Piet van Os" verder

Piet van Os

 

Piet van Os  (nr. 13 WN waterschap HDSR)

 

Water, wat heb ik daar mee?

Ik ben 58 jaar geleden op het water geboren, in Amsterdam op het Binnen IJ.

Uit mijn jeugd, later in Limburg, herinner ik mij de uitgestrekte blank staande uiterwaarden wanneer de Maas weer eens uit z’n oevers trad. Niet meer wonen bij de vaste wal maar midden in een, voor mij als klein kind, enorme plas water. Het zijn indrukken uit een kindertijd die je een heel leven lang bijblijven.

Nu, vele jaren later, ben ik molenaar op houtzaagmolen de Ster aan de Leidse Vaart in Utrecht. Daarvoor heb ik op verschillende poldermolens gedraaid. Eeuwenoude werktuigen die mee vorm hebben gegeven aan grote delen van Nederlandse landschap. Voor het beheer van het watersysteem zijn ze overbodig geworden. Voor het begrip van de waterstaatkundige geschiedenis van Nederlands zijn ze onmisbaar.

Dat, heb ik met water.

In de ‘spotlight’ Hans Boerkamp

12 februari 2015
Hans Boerkamp (nr. 14 WN waterschap HDSR)   Ambitie: meer draagvlak en betrokkenheid cre√ęren bij het waterschap. Ik woon vlakbij de binnenstad van Utrecht bij de Vaartsche Rijn. Zelfs met het water zo nabij merk ik in mijn directe omgeving dat veel mensen geen idee hebben van wat het Waterschap – afgezien van de jaarlijkse … Lees "In de ‘spotlight’ Hans Boerkamp" verder

Hans Boerkamp


Hans Boerkamp (nr. 14 WN waterschap HDSR)

 

Ambitie: meer draagvlak en betrokkenheid cre√ęren bij het waterschap.

Ik woon vlakbij de binnenstad van Utrecht bij de Vaartsche Rijn. Zelfs met het water zo nabij merk ik in mijn directe omgeving dat veel mensen geen idee hebben van wat het Waterschap – afgezien van de jaarlijkse belastingaanslag – voor hen betekent.

Zelfs in de Provinciale Staten van Utrecht waar ik woordvoerder ben namens D66 op natuur, landbouw, water en cultuur historie, kan er naar mijn idee nog wel een tandje bij als het gaat om belangstelling voor water en de rol van het waterschap.

Water Natuurlijk staat voor het algemene belang van water, waar deelbelangen in worden meegewogen. Daarom wil ik me in ieder geval inzetten voor verbreding van het draagvlak van het waterschap; zeker bij de doelgroep in de stad die zich nu veelal niet direct geraakt voelt. Dat kan bijdragen aan meer betrokkenheid bij water, meer creativiteit, inspiratie en nieuwe idee√ęn.

Volg mij ook op twitter: @HansBoerkamp

In de ‘spotlight’ Diederik van der Molen

10 februari 2015
  Diederik van der Molen (nr. 7¬† WN waterschap HDSR)   Ambitie: Samen voor droge voeten en voldoende schoon water zorgen! In mijn jeugd was ik vaak op het water. Meren waren toen net erwtensoep. Als je je arm er tot je pols in stak, dan kon je de vingers niet meer zien! Dat was … Lees "In de ‘spotlight’ Diederik van der Molen" verder

Diederik van der Molen

 

Diederik van der Molen (nr. 7  WN waterschap HDSR)

 

Ambitie: Samen voor droge voeten en voldoende schoon water zorgen!

In mijn jeugd was ik vaak op het water. Meren waren toen net erwtensoep. Als je je arm er tot je pols in stak, dan kon je de vingers niet meer zien! Dat was mijn motivatie om Milieuhygi√ęne en Waterzuivering te gaan studeren, onderzoek te doen naar fosfaten en bij Rijkswaterstaat te gaan werken. Inmiddels mag ik in Den Haag en Brussel het waterbeleid mee vorm geven.

Ik zie het als een uitdaging om met die kennis dichter bij de praktijk aan de slag te gaan. Om de ervaring van boeren, vissers, recreanten en ieder die direct met water te maken heeft aan te wenden om droge voeten, voldoende en schoon water te realiseren. Omdat we er van kunnen genieten en het duurzaam kunnen gebruiken.

Ik woon in Bilthoven, en geniet van het prachtige landschap op de overgang van zand naar veen. Ik ben sportvisser en zit ook in de Raad van Toezicht van de World Fish Migration Foundation. Mijn ambitie is om samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties en burgers te bepalen waar we heen willen. Samen daarmee aan de slag!

In de ‘spotlight’ Lydia Tutein Nolthenius

5 februari 2015
  Lydia Tutein Nolthenius (nr.¬†22¬† WN waterschap¬†HDSR) Ambitie: waterbewustzijn en eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven verder versterken. Wonend in Driebergen-Rijsenburg en opgegroeid in Nijmegen aan de Waal. Een belangrijke rivier die voor mij recreatief een rol speelde door dat ik er in zwom, er op zeilde of op de ondergelopen uiterwaarden schaatste, maar die … Lees "In de ‘spotlight’ Lydia Tutein Nolthenius" verder

Lydia Tutein Nolthenius

 

Lydia Tutein Nolthenius (nr. 22  WN waterschap HDSR)

Ambitie: waterbewustzijn en eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven verder versterken.

Wonend in Driebergen-Rijsenburg en opgegroeid in Nijmegen aan de Waal. Een belangrijke rivier die voor mij recreatief een rol speelde door dat ik er in zwom, er op zeilde of op de ondergelopen uiterwaarden schaatste, maar die ’s winters gevaarlijk hoog kon komen te staan.

Ik ben cultuurtechnisch ingenieur, met vakken als ruimtelijke ordening, natuurbeheer en recreatie en werkte als milieudeskundige en projectmanager bij Rijkswaterstaat, veelal in de waterbouw: dijkversterkingen, planontwikkeling waterkeringen en  rivierverruiming.

De afgelopen 6 jaar zat ik voor Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Water Natuurlijk was met 6 bestuursleden de grootste fractie. Het was de eerste periode met politieke partijen in het bestuur.

Water Natuurlijk is niet gebonden aan een politieke partij en omdat ik het belangrijk vind vanuit de inhoud te beslissen over de watervraagstukken, vertegenwoordig ik graag Water Natuurlijk.

Betrouwbare dijken, schoon en aantrekkelijk water voorop! Daarnaast meer ruimte voor recreatie op en langs het water en waterbewustzijn en eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven verder versterken.

In de ‘spotlight’ Els Otterman

2 februari 2015
  Els Otterman (nr. 6¬† WN waterschap¬†HDSR)   Ambitie: Duurzaam waterbeheer, dat recht doet aan de belangen van natuur en landschap, boeren, stadsbewoners en recreanten. Ik woon met mijn gezin in Bunnik en werk als zelfstandig adviseur op het gebied van omgevingsmanagement, ruimtelijke ordening en water, onder meer voor de Verenigde Naties in Gen√®ve en … Lees "In de ‘spotlight’ Els Otterman" verder

Els Otterman 2

 

Els Otterman (nr. 6  WN waterschap HDSR)

 

Ambitie: Duurzaam waterbeheer, dat recht doet aan de belangen van natuur en landschap, boeren, stadsbewoners en recreanten.

Ik woon met mijn gezin in Bunnik en werk als zelfstandig adviseur op het gebied van omgevingsmanagement, ruimtelijke ordening en water, onder meer voor de Verenigde Naties in Genève en voor Bureau Stroming, een adviesbureau voor natuur en landschapsontwikkeling.

‚ÄėEen mooi Nederland waar het goed leven is voor iedereen‚Äô; met dat ideaal ging ik geografie studeren en naar dat doel streef ik nog steeds. Ik ben kandidaat voor Water Natuurlijk omdat de partij garant staat voor een goede afweging van belangen en meer mogelijkheden ziet voor waterveiligheid dan alleen dijken. Meer ruimte voor water en het langer vasthouden van water in de bodem biedt kansen om waterveiligheid te combineren met natuur en landschap. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten op een ‚Äėwaterwijze‚Äô manier gebeuren, dus liever alleen nieuwbouw in gebieden met weinig kans op wateroverlast.

Net als ik vindt Water Natuurlijk het belangrijk om u als bewoner bewust te maken van wat u zelf kunt doen voor duurzaam waterbeheer. Zoals minder bestrating in uw eigen tuin aanleggen zodat u overlast bij piekbuien voorkomt. Ook  kunt u  bijdragen aan waterkwaliteit door geen medicijnresten door het toilet te spoelen.

En u kunt op 18 maart gaan stemmen!

Voor meer info, zie ook mijn website 

In de ‘spotlight’ Harmke van Dam

28 januari 2015
profiel van Harmke van Dam, kandidaat op de lijst van Water Natuurlijk, waterschap De Stichtse Rijnlanden. Ik woon in Utrecht. Mijn ambitie is om de bewoners meer te betrekken bij slimme watermaatregelen die hun leefomgeving groener, schoner en aantrekkelijker te maken. Water Natuurlijk laat zien dat je door samenwerking en combineren van doelen meer kunt bereiken. Dan krijg je meer waar voor je geld en het wordt er veel leuker van.

Harmke van DamHarmke van Dam (nr. 5  WN waterschap HDSR)

Ambitie: bewoners betrekken bij slimme watermaatregelen die onze leefomgeving groener, schoner en aantrekkelijker maken. Mensen het waterschap laten vinden.

Ik ben ‚ÄėWagenings‚Äô bioloog en woon al 30 jaar in Utrecht. Al die¬†jaren werkte ik¬†voor en met de Natuur- en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten, waterschap, provincie en gemeente. Om ons water schoner en duurzamer te maken en de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren. In Utrecht en daarbuiten. Maar vooral ook om iedereen te betrekken die daar een rol in kan spelen: van bewoners tot bedrijven.

Water is belangrijk voor alles en iedereen. En je kunt er zoveel mee! Als je er oog voor hebt en zorgvuldig mee omgaat. Niet alleen iets voor het waterschap.

Als echte waterambassadeur breng ik idee√ęn, wensen en mensen bijeen. Dan kunnen we meer doelen bereiken voor hetzelfde geld. Goed waterbeheer is meer dan met technische maatregelen problemen oplossen. Beter is ze te voorkomen. Gecombineerd met natuurvriendelijke oevers, schoon visrijk water, recreatievoorzieningen, beter leefklimaat in steden, grondstoffen en energie uit afvalwater. Water Natuurlijk laat zien dat dat kan.¬†Er valt heel wat te kiezen.

In de ‘spotlight’ Nel Sangers

22 januari 2015
  Nel Sangers (nr. 9 WN waterschap HDSR)   Ambitie: realiseren van gezond, schoon en recreatief water voor mens, plant en dier in de steden, dorpen en het landelijk gebied. Passen op de grootste schat die Nederland heeft: ons grondwater Geboren en opgegroeid in Linschoten. Het mooie weidegebied in West-Utrecht, de polders van de Lopikerwaard, … Lees "In de ‘spotlight’ Nel Sangers" verder

Nel Sangers

 

Nel Sangers (nr. 9 WN waterschap HDSR)

 

Ambitie: realiseren van gezond, schoon en recreatief water voor mens, plant en dier in de steden, dorpen en het landelijk gebied. Passen op de grootste schat die Nederland heeft: ons grondwater

Geboren en opgegroeid in Linschoten. Het mooie weidegebied in West-Utrecht, de polders van de Lopikerwaard, het Groene Hart en het landgoed Linschoten en Oudewater.

Herman de Man heeft mij met het ‚ÄėWassende Water‚Äô op jonge leeftijd geraakt met de dreiging van het water maar ook met de noodzaak van het samenwerken van burgers en buitenlui in de strijd tegen het water.

Ik heb 35 jaar gewerkt op het terrein van de openbare ruimte bij diverse gemeenten waaronder Nieuwegein en Schoonhoven en bij de Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer.

Ik woon sinds 2007 in Austerlitz op de Utrechtse Heuvelrug. Een prachtig gebied waar het water een ondergrondse parel betekent die aan de voet van de Heuvelrug te voorschijn komt in de vorm van sprengen en beken. Juist deze verborgen parel vraagt aandacht vanwege de verlaging van de waterstand de afgelopen 10-tallen jaren wat heeft geleid tot verdroging van natuur, de bossen en sprengen.

Het samen met burgers, bedrijven, gemeenten en provincie realiseren van schoon, veilig, voldoende en natuurlijk water wordt de toekomst. Combinaties met recreatief medegebruik en goede natuurwaarden, in zowel de steden en dorpen en het buitengebied, zijn daarbij vanzelfsprekend.

Daar wil ik mij voor inzetten!

In de ‘spotlight’ Jos Kloppenborg

19 januari 2015
  Jos Kloppenborg (nr. 10¬† WN waterschap HDSR)   Ambitie: Schoon en voldoende water is van levensbelang, voor stad en natuur. Utrecht dankt zijn bestaan aan water. Aan de Rijn, nu Kromme Rijn, die zich bij de stad vertakte in Vecht en Oude Rijn. En nog altijd geven grachten, singels en kanalen de stad zijn … Lees "In de ‘spotlight’ Jos Kloppenborg" verder

Jos Kloppenborg

 

Jos Kloppenborg (nr. 10  WN waterschap HDSR)

 

Ambitie: Schoon en voldoende water is van levensbelang, voor stad en natuur.

Utrecht dankt zijn bestaan aan water. Aan de Rijn, nu Kromme Rijn, die zich bij de stad vertakte in Vecht en Oude Rijn. En nog altijd geven grachten, singels en kanalen de stad zijn waarde en identiteit.

Waterschappen zijn voor stadsbewoners meestal een ver-van-mijn-bed-show. Maar water is enorm belangrijk. Het kan ons bedreigen met overstromingen. Het schenkt ons tegelijk ook welvaart en genot. Wie kiest voor Water Natuurlijk, kiest voor een lijst die de bedreigingen serieus neemt, waaronder ook de gevolgen van klimaatverandering. En die tegelijk het duurzaam belang van water voor natuur en mens als uitgangspunt heeft.

Ik ben geboren en getogen in Utrecht en ben al van jongs af een betrokken stadsbewoner.
Water Natuurlijk sluit aan bij mijn betrokkenheid voor de stad. Ik vind het belangrijk ook het belang van de stadsbewoner naar voren te brengen. Die betalen immers het grootste deel van de begroting!

123456789101112131415