Water = Cultuur

21 oktober 2019
Martin Jansen en Gerda Oskam waren namens de fractie van Water Natuurlijk bij het Congres Waterbeheer en Landschapshistorie, georganiseerd door het STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). Sprekers waren onder meer Berno Strootman, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Hij zag een cruciale rol voor waterschappen in de grote vier … Lees "Water = Cultuur" verder

Martin Jansen en Gerda Oskam waren namens de fractie van Water Natuurlijk bij het Congres Waterbeheer en Landschapshistorie, georganiseerd door het STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). Sprekers waren onder meer Berno Strootman, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Hij zag een cruciale rol voor waterschappen in de grote vier ruimtelijke thema’s van onze tijd: klimaatadaptatie, verstedelijking, energie- en landbouwtransitie. “Water verbindt ons, water is dus gelijk aan cultuur en is zo de verbindende factor in deze grote thema’s”. Hij pleitte daarom voor het opstellen door alle waterschappen van blauwe omgevingsvisies zoals door het Waterschap Vallei en Veluwe is ontwikkeld.  Ook is het volgens hem essentieel om landschapsbiografieĂ«n te schrijven. Tot slot ging de rijksadviseur in op het project Panorama 2050, een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Door andere sprekers, zoals Hans Bleumink van Bureau Overland werden handvatten aangereikt voor landschapsbiografieĂ«n. Er werd tevens een presentatie gegeven over de prachtige website van het RCE waarin tal van cultuurhistorische plattegronden en gegevens online te vinden zijn. Tot slot konden de deelnemers van het congres meedenken in verschillende casussen die op dit moment spelen. Zo werken de provincie Overijssel, de gemeente Hardenberg en het Waterschap Velt en Vecht op dit moment gezamenlijk met een projectgroep van bewoners, grondeigenaren en belanghebbenden aan het ontwikkelen van het Vechtpark voor Gramsbergen zoals dat eerder voor Hardenberg is gerealiseerd. Daarin kwam ook aan de orde wat van het eerdere project was geleerd. Inspirerend was de bijdrage van kunstenaars in de planvorming van het project, maar ook van kinderen van groep 8 van de lokale basisschool of ouderen in het lokale zorgcentrum. Als Water Natuurlijk HDSR hebben we uit deze bijeenkomst veel inspiratie gehaald voor onze bijdragen in de behandeling van de Begroting 2020 van de komende weken.

Forse impuls voor aquathermie

12 oktober 2019
Namens de fractie van Water Natuurlijk waren Agaath Dekker en Martin Jansen aanwezig bij het Get Connected congres van de Economic Board Utrecht. Een zeer interessant congres waar onder meer de mogelijkheden van aquathermie werden gepresenteerd. Aquathermie bestaat met name in 2 vormen: Thermische Energie door Oppervlaktewater (TEO) , Thermische Energie door Afvalwater (TEA), maar … Lees "Forse impuls voor aquathermie" verder

Namens de fractie van Water Natuurlijk waren Agaath Dekker en Martin Jansen aanwezig bij het Get Connected congres van de Economic Board Utrecht. Een zeer interessant congres waar onder meer de mogelijkheden van aquathermie werden gepresenteerd. Aquathermie bestaat met name in 2 vormen: Thermische Energie door Oppervlaktewater (TEO) , Thermische Energie door Afvalwater (TEA), maar ook  Thermische Energie door Drinkwater (TED). Op het nieuwe terrein van de Rioolwaterzuivering van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zal – als alles meezit – eind 2020 begonnen kunnen worden met de bouw van de ‘grootste warmtepomp van Nederland’ door Eneco. Lees alles hierover in dit artikel van de Stichting Warmtenetwerk.

Gaan burgers meer betalen aan het waterschap?

10 oktober 2019
Op 9 oktober heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ingestemd met de kostentoedelingsverordening. Wat betekent dat voor burgers? Om de taken van het waterschap uit te kunnen voeren betaalt u waterschapsbelasting. Er zijn twee typen heffingen. De zuiveringsheffing is er voor de zuivering van het afvalwater. De watersysteemheffing is er voor … Lees "Gaan burgers meer betalen aan het waterschap?" verder

Op 9 oktober heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ingestemd met de kostentoedelingsverordening. Wat betekent dat voor burgers? Om de taken van het waterschap uit te kunnen voeren betaalt u waterschapsbelasting. Er zijn twee typen heffingen. De zuiveringsheffing is er voor de zuivering van het afvalwater. De watersysteemheffing is er voor de meeste andere kosten, zoals het onderhoud van dijken, gemalen, het peilbeheer, aan- en afvoer van water, natuurvriendelijke oevers en vistrappen. Met de kostentoedelingsverordening bepaalt het waterschap in welke mate categorieĂ«n bijdragen aan de watersysteemheffing. Belangrijke categorieĂ«n zijn ‘ingezetenen’, ‘ongebouwd’ en ‘gebouwd’. Als inwoner van de stad betaalt u een deel als ingezetene en een deel ‘gebouwd’, gebaseerd op de waarde van huizen (via de WOZ-waarde). Als boer betaalt u ook een bijdrage voor ‘ongebouwd’, gebaseerd op het oppervlak aan agrarische grond.

Het Algemeen Bestuur heeft afgesproken om de onderliggende cijfers elke 2 jaar te actualiseren. Daardoor worden de kostenaandelen van de categorie ‘ingezetenen’, ‘ongebouwd’ en ‘gebouwd’ gewijzigd in respectievelijk 41,0% (nu nog 39,0%), 8,0% (nu nog 9,9%) en 50,9% (nu nog 51,0%). De gewijzigde percentages vloeien voort uit een actualisatie van het inwonertal per km2, de waardegegevens en de oppervlakten. Diederik van der Molen: “het is een ingewikkelde berekening, maar het komt er op neer dat in het nieuwe voorstel inwoners van de stad een groter deel van de heffing gaan betalen en dat de aandeel van agrariĂ«rs omlaag gaat.”

Het herzien van de kostentoedelingsverordening is technisch en volgt uit afgesproken regels en actuele gegevens. Alle partijen hebben er mee ingestemd. Pas in december worden de daadwerkelijke tarieven vastgesteld. Van der Molen: “Water Natuurlijk wil dat de bijdrage van ieder aan het waterschap wordt gebaseerd op hoeveel profijt een bepaalde groep heeft bij de uitgaven van het waterschap. Eerder is berekend dat de categorie ‘ongebouwd’, zeg maar de agrariĂ«rs, direct profiteert van 32% van de uitgaven van het waterschap, terwijl de bijdrage nu dus afneemt tot 8%. Als het aan Water Natuurlijk ligt, moet de verdeling  van de tarieven eerlijker en beter aansluiten op de mate waarin ieder profiteert van de uitgaven. Zeker nu de kosten van het waterschap door de effecten van de klimaatverandering toenemen.

Afscheid dijkgraaf Patrick Poelmann – Welkom dijkgraaf Jeroen Haan

11 september 2019
Op 30 augustus jl nam Patrick Poelmann na 12 jaar afscheid als dijkgraaf van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Zijn bevlogenheid voor water, zijn enorme bestuurlijke netwerk, zijn natuurlijke manier van leidinggeven, zijn sociale inslag, het  werd allemaal terecht geroemd door velen. Tekenend was ook dat hij voorafgaand aan zijn formele afscheid een congres over “piping” … Lees "Afscheid dijkgraaf Patrick Poelmann – Welkom dijkgraaf Jeroen Haan" verder

Op 30 augustus jl nam Patrick Poelmann na 12 jaar afscheid als dijkgraaf van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Zijn bevlogenheid voor water, zijn enorme bestuurlijke netwerk, zijn natuurlijke manier van leidinggeven, zijn sociale inslag, het  werd allemaal terecht geroemd door velen. Tekenend was ook dat hij voorafgaand aan zijn formele afscheid een congres over “piping” organiseerde, een fenomeen waar Patrick Poelmann als dijkgraaf mee te maken kreeg en waar nog veel meer innovatief onderzoek naar moet worden gedaan.  Via de burgemeester van zijn woonplaats de Gooise Meren, Han ter Heegde, werd Patrick Poelmann dan ook door de Koning gepromoveerd van ‘gewoon’ Lid tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Als Water Natuurlijk HDSR hebben we veel en altijd heel prettig samengewerkt met Patrick Poelmann. Poelmann beaamde dat door in zijn speech ook  voormalig Water Natuurlijk Hoogheemraad Guus Beugelink nog te bedanken. Op een later tijdstip zullen we als fractie Water Natuurlijk Patrick Poelmann nog persoonlijk bedanken via het feestelijk gezamenlijk plaatsen van een P in de Letters van Utrecht in de gemeente Utrecht.

Op 2 september werkt Jeroen Haan geĂŻnstalleerd als nieuwe dijkgraaf door de Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, Hans Koning. In het weekend tussen het afscheid van Patrick Poelmann en de installatie van Jeroen Haan, nam 1e loco-dijkgraaf, onze Els Otterman, de dijkgraafrol waar. Jeroen Haan is voormalig hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De formele, maar ook feestelijke installatievergadering is hier terug te zien. Als Water Natuurlijk kijken we uit naar een goede en fijne samenwerking met de nieuwe dijkgraaf!

Water Natuurlijk bij “Over de Brug Feest” in Gagelspeelbos

Op 31 augustus was iedereen vrolijk en actief Over de Brug in het Gagelspeelbos bij Utrecht. Het feest wordt sinds een aantal jaren georganiseerd door Staatsbosbeheer en Utrecht Natuurlijk. Ook Water Natuurlijk was weer van de partij. MĂšt de waterflessenquiz. Het is altijd leuk om te zien hoe enthousiast kinderen en volwassenen hun best doen om te raden welk water … Lees "Water Natuurlijk bij “Over de Brug Feest” in Gagelspeelbos" verder

Op 31 augustus was iedereen vrolijk en actief Over de Brug in het Gagelspeelbos bij Utrecht. Het feest wordt sinds een aantal jaren georganiseerd door Staatsbosbeheer en Utrecht Natuurlijk. Ook Water Natuurlijk was weer van de partij. MÚt de waterflessenquiz.

Het is altijd leuk om te zien hoe enthousiast kinderen en volwassenen hun best doen om te raden welk water in welke fles zit. Want wat is het verschil tussen de Oude Gracht, de regenton of de Maarsseveense Plassen? Hoe komt het dat het ene water helder is, het andere troebel, groen of bruin? Wat leeft er eigenlijk in het water en wanneer is het schoon? Dat blijkt een mooi bruggetje naar het waterschap en waar Water Natuurlijk zich voor inzet. Met veel leuke gesprekken tot gevolg, ook over wat je zelf kunt doen om het water schoon en aantrekkelijk te houden.

De kinderen gingen ook enthousiast met een waternetje de sloot in op zoek naar waterbeestjes. Daar vonden ze van alles, waaronder de geknobbelde rivierkreeft, een exoot (iets dat niet oorspronkelijk uit het gebied komt). OĂłk goed om te weten. Verder vermaakten ze zich met de vele andere doe- en beleefactiviteiten. Lekker buiten in de natuur; dat is voor veel kinderen zeker niet gebruikelijk.

Onze passie voor de natuur en het belang van schoon en voldoende water hebben we in elk geval weer aan veel kinderen en ouders over kunnen brengen. Een moeder vroeg om een waterdiertjes-zoekkaart om zelf met de kinderen op pad te kunnen gaan. En twee leerkrachten van Stichting NatuurWijs gaan met de waterflessenquiz de basisscholen in. Daar krijgen we zelf ook energie van.

Harmke van Dam en Agaath Dekker, WN-fractie

met dank aan Kees Dekker, Anja van Berckel en Bart Specken.

Tot 11 juli inspraak mogelijk op de kostentoedelingsverordening

2 juli 2019
Om de taken van het waterschap uit te kunnen voeren betaalt u twee heffingen. De zuiveringsheffing is er voor de zuivering van afvalwater. De watersysteemheffing voor de meeste andere kosten (bijvoorbeeld dijken, gemalen, natuurvriendelijke oevers en vistrappen). Het gaat steeds om aanleg, beheer en onderhoud en kosten van de organisatie, maar er wordt geen winst … Lees "Tot 11 juli inspraak mogelijk op de kostentoedelingsverordening" verder

Om de taken van het waterschap uit te kunnen voeren betaalt u twee heffingen. De zuiveringsheffing is er voor de zuivering van afvalwater. De watersysteemheffing voor de meeste andere kosten (bijvoorbeeld dijken, gemalen, natuurvriendelijke oevers en vistrappen). Het gaat steeds om aanleg, beheer en onderhoud en kosten van de organisatie, maar er wordt geen winst gemaakt.

Met de ‘kostentoedelingsverordening’ bepaalt het waterschap wie wat bijdraagt aan de watersysteemheffing. Belangrijke categorieĂ«n zijn de inwoners, de waarde van huizen (via WOZ), agrarische gronden en natuurterreinen. In het nieuwe voorstel gaan inwoners een groter deel van de heffing betalen en gaat de bijdrage van agrarische gronden omlaag. Nadere toelichting kunt u vinden via www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen.

U kunt hier uw mening over geven. Die wordt dan meegenomen in het uiteindelijke besluit. Als u een zienswijze wilt geven op het ontwerp-wijzigingsbesluit, dan kunt u die uiterlijk op 11 juli 2019 schriftelijk en ondertekend indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten, of per email naar post@hdsr.nl.

Water Natuurlijk heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat “vervuilers en de gebruikers van het water moeten daar meer voor gaan betalen dan nu het geval is”. Dit is mede gebaseerd op een rapport van de OESO. Daarin staat dat landbouw een belangrijke rol speelt in de watervraag en de waterkwaliteit en in dat opzicht relatief weinig bijdraagt aan de kosten van het waterbeheer. Als u meer informatie wenst dan kunt u terecht bij Diederik van der Molen (diederik.van.der.molen.ab@hdsr.nl) of Jaap van der Heijden (Jaap.van.der.Heijden.ab@hdsr.nl).

Voorjaarsnota aangenomen

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni werd de Voorjaarsnota aangenomen door het Algemeen Bestuur. De Voorjaarsnota is een meerjarenraming die moet worden uitgewerkt in de begroting. De Voorjaarsnota was dit jaar, zoals dat heet, “beleidsarm”. Omdat er verkiezingen zijn geweest en een nieuw Coalitieakkoord is gesloten, kan er in de Voorjaarsnota … Lees "Voorjaarsnota aangenomen" verder

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni werd de Voorjaarsnota aangenomen door het Algemeen Bestuur. De Voorjaarsnota is een meerjarenraming die moet worden uitgewerkt in de begroting. De Voorjaarsnota was dit jaar, zoals dat heet, “beleidsarm”. Omdat er verkiezingen zijn geweest en een nieuw Coalitieakkoord is gesloten, kan er in de Voorjaarsnota niet vooruit gelopen worden op het beleid van de komende jaren. Zoals door Water Natuurlijk, bij monde van Diederik van der Molen, in de commissie al gevraagd stond in het bestuursvoorstel dat zowel de Voorjaarsnota als het Coalitieakkoord bouwstenen zijn voor de begroting van 2020 en verder. De Voorjaarsnota werd daarna door het Algemeen Bestuur aangenomen. Diederik: “Water Natuurlijk heeft er vertrouwen in dat de ambities van het coalitieakkoord zijn te realiseren binnen de daarin opgenomen financiĂ«le kaders. Dat betekent dat we zorgen voor droge voeten, voldoende water en schoon water. En dat we de basis van de organisatie op orde gaan brengen en invulling gaan geven aan onze ambities voor duurzaamheid, klimaatadaptatie, cultuurhistorie, remmen van de bodemdaling, monitoring en digitalisering.”

Wie doet wat in de nieuwe fractie?

12 juni 2019
Na de verkiezingen van 20 maart heeft de nieuwe fractie een zogenaamde heiweekend gehouden om elkaar beter te leren kennen, te bespreken hoe we met elkaar willen samenwerken en de taken te verdelen. Het waren twee inspirerende dagen, die voortreffelijk waren georganiseerd door Agaath Dekker. Els Otterman – els.otterman@hdsr.nl Els is onze hoogheemraad. Haar portefeuille … Lees "Wie doet wat in de nieuwe fractie?" verder

Na de verkiezingen van 20 maart heeft de nieuwe fractie een zogenaamde heiweekend gehouden om elkaar beter te leren kennen, te bespreken hoe we met elkaar willen samenwerken en de taken te verdelen. Het waren twee inspirerende dagen, die voortreffelijk waren georganiseerd door Agaath Dekker.

Els Otterman – els.otterman@hdsr.nl

Els is onze hoogheemraad. Haar portefeuille is na de verkiezingen nog groter geworden en behelst o.a. waterveiligheid, het project “Sterke Lekdijk”, grondwaterbeleid, duurzaamheid, energietransitie, waterbeheerplan, strategie & innovatie, omgevingswet en verder gaat zij gaat zij bestuurlijk over het oostelijk gebied van de Stichtse Rijnlanden.

Martin Jansen – martin.jansen.ab@hdsr.nl

Martin is de fractievoorzitter van Water Natuurlijk. Hij gaat over de fractie, zit de fractieoverleggen voor, het coalitieoverleg, over alle bestuurlijke zaken en is ‘achtervang’ voor alle inhoudelijke onderwerpen.

Diederik van der Molen – diederik.van.der.molen.ab@hdsr.nl

Als vice-fractievoorzitter is Diederik ook de penningmeester van de fractie. Inhoudelijk gaat hij als eerste woordvoerder over muskusrattenbeheer, waterzuivering, de keur en legger, financiën en belastingen en de belastingsamenwerking. Hij is binnen de fractie het eerste aanspreekpunt voor gebiedsplannen en -projecten in het noordoostelijk gebied van de Stichtse Rijnlanden.

Harmke van Dam – harmke.van.dam.ab@hdsr.nl

Net als in de vorige periode is Harmke de secretaris van onze fractie. Zij stelt de fractieagenda’s en notulen op en is de link met fractievolgers en het bestuur van Water Natuurlijk. Inhoudelijk is Harmke de eerste woordvoerder voor klimaatadaptatie, waterkwaliteit, waterketen in de stad Utrecht, strategie en innovatie, duurzaamheid en samenwerkingen. Voor gebiedsplannen en -projecten in de stad Utrecht is Harmke, samen met Jaap, het eerste aanspreekpunt.

Gerda Oskam – gerda.oskam.ab@hdsr.nl

Gerda neemt de meeste communicatietaken over die Anja van Berckel in de vorige fractieperiode deed, namens de fractie. Inhoudelijk is Gerda eerste woordvoerder bodemdaling, organisatie,  streekarchief, cultuurhistorie en calamiteiten. Voor gebiedsplannen en -projecten, omgevingsvisies in het vanaf de A2 gezien, westelijk gebied van de Stichtse Rijnlanden is Gerda het eerste aanspreekpunt. Tot slot beheert zij samen met Els het Twitteraccount en wil regelmatig gaan bloggen.

Agaath Dekker – agaath.dekker.ab@hdsr.nl

Als eerste woordvoerder is Agaath verantwoordelijk voor de onderwerpen watersystemen, peilbeheer (oostelijk gebied), klimaatadaptatie, strategie en innovatie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, communicatie en samenwerking. Agaath is het eerste aanspreekpunt voor het zuidoostelijk gebied van de Stichtse Rijnlanden m.b.t. gebiedsplannen en -projecten. Tot slot beheert ze onze LinkedIn-account.

Jaap van der Heijden – jaap.van.der.heijden.ab@hdsr.nl

Jaap gaat als eerste woordvoerder over waterzuiveringen, keur en legger, vergunning en handhaving, juridische zaken, financiën, belastingen en belastingsamenwerking. Mbt gebiedsplannen -en projecten in de stad Utrecht is Jaap, samen met Harmke, het eerste aanspreekpunt.

Afscheid Anja van Berckel als campagne kernteam en communicatieadviseur

11 juni 2019
Anja van Berckel geeft aan; Nu de verkiezings campagne 2019 achter de rug is ben ik er trots op dat ik daar een belangrijke bijdrage in heb gehad. Nu is het moment daar om mijn communicatie taken weer bij de fractie neer te leggen. Na twee succesvolle verkiezings campagnes in 2015 en 2019, met beiden … Lees "Afscheid Anja van Berckel als campagne kernteam en communicatieadviseur" verder
Anja van Berckel

Anja van Berckel geeft aan; Nu de verkiezings campagne 2019 achter de rug is ben ik er trots op dat ik daar een belangrijke bijdrage in heb gehad. Nu is het moment daar om mijn communicatie taken weer bij de fractie neer te leggen. Na twee succesvolle verkiezings campagnes in 2015 en 2019, met beiden een mooi resultaat nl  zes zetels en zeven zetels weet ik op welke pijlers het beste de focus moet worden gelegd bij een campagne.

Na ruim vier jaar vormgeven aan de zichtbaarheid van Water Natuurlijk De Stichtse Rijnlanden, werken aan de kernwaarden van Water Natuurlijk en het initiëren van diverse projectcommunicatietrajecten voor specifieke doelgroepen is het tijd om afscheid te nemen.

Ik ga de komende tijd mij verder verdiepen in (neuro)communicatie- marketingopdrachten en gedragsbeïnvloeding. Wat  gebeurt er in het hoofd van een mens wanneer hij of zij een keuze maakt? en welke manier van communicatie past daarbij. Het is een vorm van communicatie en marketing waarbij ik gebruik maak van kennis die is opgedaan uit hersenonderzoek en psychologie.

Met name het publieke domein met participatietrajecten, de omgevingswet en de energietransitie heeft mijn belangstelling.

Aan anderen de eer en ook het plezier om de taken over te nemen. Ik heb er vertrouwen in dat de fractie met acht personen dit prima zelf kan oppakken. Waar nodig begeleid ik graag maar dan op de achtergrond.

Els Otterman is voor het tweede termijn benoemd als Hoogheemraad

4 juni 2019
Els Otterman is voor haar tweede termijn benoemd als Hoogheemraad. Ook wij zijn trots op onze ‘nieuwe’ hoogheemraad Els Otterman. Water Natuurlijk-De Stichtse Rijnlanden kijkt uit naar een mooie samenwerking met van vlnr: Constantijn Jansen op de Haar (PvdA), de geborgde Landbouw Bert de Groot, Dijkgraaf Patrick Poelman en directeur HDSR Joke Goedhart, Bernard de … Lees "Els Otterman is voor het tweede termijn benoemd als Hoogheemraad" verder

Els Otterman is voor haar tweede termijn benoemd als Hoogheemraad. Ook wij zijn trots op onze ‘nieuwe’ hoogheemraad Els Otterman.

Water Natuurlijk-De Stichtse Rijnlanden kijkt uit naar een mooie samenwerking met van vlnr: Constantijn Jansen op de Haar (PvdA), de geborgde Landbouw Bert de Groot, Dijkgraaf Patrick Poelman en directeur HDSR Joke Goedhart, Bernard de Jong (CDA) en Els Otterman (Water Natuurlijk). Zij gaan aan de slag met het coalitieakkoord ‘Verder bouwen aan toekomstbestendig waterbeheer’.

Dank aan Frits Lintmeijer voor begeleiding van de coalitie onderhandelingen!

123456789101112131415