Ondertekening coalitieakkoord Water Natuurlijk, PvdA, CDA, Geborgden Landbouw

30 mei 2019
Goed nieuws. Er is een nieuw coalitie akkoord. Woensdagavond 29 mei ondertekende Martin Jansen en Els Otterman namens Water Natuurlijk het coalitieakkoord. Het bevat de kernpunten: Waterkwaliteit: samen meten en meer oog voor medicijnresten en microplastics. Klimaatverandering vraagt om samenwerking. Waterbewustzijn vergroten. Versterken inzet op vertragen bodemdaling. Energie neutraal in 2030. Kostendekkende tarieven. De kerntaken … Lees "Ondertekening coalitieakkoord Water Natuurlijk, PvdA, CDA, Geborgden Landbouw" verder

Goed nieuws.

Martin Jansen en Els Otterman ondertekenen coalitieakkoord namens Water Natuurlijk

Er is een nieuw coalitie akkoord. Woensdagavond 29 mei ondertekende Martin Jansen en Els Otterman namens Water Natuurlijk het coalitieakkoord. Het bevat de kernpunten:

  • Waterkwaliteit: samen meten en meer oog voor medicijnresten en microplastics.
  • Klimaatverandering vraagt om samenwerking.
  • Waterbewustzijn vergroten.
  • Versterken inzet op vertragen bodemdaling.
  • Energie neutraal in 2030.
  • Kostendekkende tarieven.
  • De kerntaken van het waterschap blijven het uitgangspunt.

Lees verder in de korte inhoud van het coalitieakkoord.
Om het volledige coalitieakkoord te downloaden klik hier

Afscheid van Jos Jansen als Algemeen Bestuurslid namens Water Natuurlijk

Een kort woord van afscheid van Jos Jansen We hebben met Water Natuurlijk De Stichtse Rijnlanden een fantastische campagne achter de rug met een uitmuntend resultaat: 1 zetel er bij. Water Natuurlijk  blijft daarmee veruit de grootste gekozen partij in het bestuur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Ik vind het knap en ben er trots … Lees "Afscheid van Jos Jansen als Algemeen Bestuurslid namens Water Natuurlijk" verder
Jos Jansen

Een kort woord van afscheid van Jos Jansen

We hebben met Water Natuurlijk De Stichtse Rijnlanden een fantastische campagne achter de rug met een uitmuntend resultaat: 1 zetel er bij.

Water Natuurlijk  blijft daarmee veruit de grootste gekozen partij in het bestuur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Ik vind het knap en ben er trots op dat we nu al 10 jaar verantwoordelijkheid nemen in het Dagelijks Bestuur van het waterschap en daar ook voor worden beloond.

Dat is in de politiek lang niet altijd een gegeven. En daar komen vast nu weer 4 jaren bij!  Ik heb deze 10 jaar daar ook mijn bijdrage aan kunnen leveren. Daar komt nu een einde aan. Aan anderen de eer en ook het plezier dit over te nemen.

Ooit werd gezegd van het Nederlands elftal, dat Europees kampioen werd in 1988: “dat is een goed stel, daar kunnen we nog veel plezier van hebben”. Dat gevoel heb ik nu ook bij het nieuwe team van Water Natuurlijk in het bestuur van de Stichtse Rijnlanden. Ik stop er nu mee maar heb het volste vertrouwen in deze ploeg.

En waar nodig help en steun ik graag, maar nu echt wel op de achtergrond.

Jos Jansen

Afscheid van Carlo Rutjes als Algemeen Bestuurslid namens Water Natuurlijk

Een Algemeen Bestuur heeft een nestor. Dat is de man of vrouw van het eerste uur die er al net zo lang in zit als de anderen bij elkaar. Met het afscheid van onze nestor Jos Jansen is ook het afscheid van de benjamin. Terwijl ik als jongste fractielid bezig was met de komst van … Lees "Afscheid van Carlo Rutjes als Algemeen Bestuurslid namens Water Natuurlijk" verder
De Dijkgraaf spreekt Carlo Rutjes toe vanwege zijn afscheid

Een Algemeen Bestuur heeft een nestor. Dat is de man of vrouw van het eerste uur die er al net zo lang in zit als de anderen bij elkaar. Met het afscheid van onze nestor Jos Jansen is ook het afscheid van de benjamin. Terwijl ik als jongste fractielid bezig was met de komst van een nieuw kindje in ons gezin, waren meerdere collega’s hun pensioen aan het organiseren. De meest gestelde vraag aan mij is, of het wel te combineren valt, werken in een Algemeen Bestuur naast een drukke baan en een jong gezin.

Mijn antwoord is dat je dat echt moet willen, anders moet je het niet doen. Nou kan ik me niet herinneren dat ik ooit voor de makkelijke weg heb gekozen, en dat ben ik ook nu niet van plan. Voor mij ging de twijfel tussen wel of niet herkiesbaar zijn vooral over de goesting in nog een bestuursperiode en andere plannen. Die andere plannen eerst dus. Terugkijkend heb ik de afgelopen periode als een enorme verrijking ervaren en ben ik er trots op dat ik deel heb uitgemaakt van het bestuur van 2015-2019. Ik wens de nieuwe ploeg ontzettend veel succes en bovenal plezier met alle dingen die er in dit prachtige waterschap op jullie pad komen. De goesting in nog een bestuursperiode blijft dus we gaan elkaar zien.

Reactie van Water Natuurlijk-De Stichtse Rijnlanden op winnen waterschapsverkiezingen 2019

26 maart 2019
Op 25 maart 2019 heeft de dijkgraaf, Patrick Poelmann van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden officieel de uitslag van de Waterschapsverkiezingen bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat op 20 maart ruim 94.000 mensen in het gebied van De Stichtse Rijnlanden op Water Natuurlijk hebben gestemd. Dat zijn bijna 25.000 mensen meer dan 4 jaar geleden! Daardoor is … Lees "Reactie van Water Natuurlijk-De Stichtse Rijnlanden op winnen waterschapsverkiezingen 2019" verder
Nieuwe fractie en Campagneleider Water Natuurlijk De Stichtse Rijnlanden v.l.n.r.: Gerda Oskam (Vleuten), Els Otterman (Bunnik), Agaath Dekker-Groen ( Houten), Diederik van der Molen (Bilthoven), Anja van Berckel; campagneleider (Nieuwegein), Martin Jansen (Odijk), Harmke van Dam (Utrecht) Op de foto ontbreekt Jaap van der Heijden (Utrecht).

Op 25 maart 2019 heeft de dijkgraaf, Patrick Poelmann van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden officieel de uitslag van de Waterschapsverkiezingen bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat op 20 maart ruim 94.000 mensen in het gebied van De Stichtse Rijnlanden op Water Natuurlijk hebben gestemd. Dat zijn bijna 25.000 mensen meer dan 4 jaar geleden! Daardoor is Water Natuurlijk van 6 naar 7 zetels gegaan en met afstand de grootste democratisch gekozen partij in het Algemeen Bestuur.

Namens de fractie van Water Natuurlijk nemen de volgende leden plaats in het Algemeen Bestuur:
1) Els Otterman uit Bunnik
2) Gerda Oskam uit Vleuten
3) Harmke van Dam uit Utrecht
4) Martin Jansen uit Odijk
5) Jaap van der Heijden uit Utrecht
6) Diederik van der Molen uit Bilthoven
7) Agaath Dekker-Groen uit Houten.

Els Otterman, Lijsttrekker van Water Natuurlijk zegt daarover: “Met het motto ‘natuur als bondgenoot’ gaan we met de steun van ruim 94.000 kiezers keihard aan het werk om het water gezonder te maken, het watersysteem robuuster, de steden klimaatbestendiger, de dijken en oevers bloemrijker en de bedrijfsvoering van het waterschap  duurzamer. Wat een mooie opdracht! Dank voor uw vertrouwen!

Dit enorme succes hebben we te danken aan een enorme inzet van vrijwilligers, onze bevriende natuur- en milieuorganisaties en de steun van Groen Links en D66”.

Water Natuurlijk heeft Frits Lintmeijer voorgedragen als informateur. Alle partijen hebben daarmee ingestemd. Hij gaat verkennen welke mogelijkheden er zijn voor een stabiel college en een consistent collegeprogramma dat kan rekenen op een breed draagvlak in het algemeen bestuur.

Op naar een groene toekomst!

Even voorstellen Els Otterman Lijsttrekker Water Natuurlijk-De Stichtse Rijnlanden

17 maart 2019
Els Otterman; Mijn ambitie is Duurzaam waterbeheer, dat recht doet aan de belangen van natuur en landschap, boeren, stadsbewoners en recreanten. Ik woon met mijn gezin in Bunnik en ben 7 maart 2018 benoemd tot Hoogheemraad. Vanaf maart 2015 tot aan mijn benoeming heeft Guus Beugelink de functie van Hoogheemraad bekleed. Ik werkte als zelfstandig adviseur … Lees "Even voorstellen Els Otterman Lijsttrekker Water Natuurlijk-De Stichtse Rijnlanden" verder

Els Otterman;

Mijn ambitie is Duurzaam waterbeheer, dat recht doet aan de belangen van natuur en landschap, boeren, stadsbewoners en recreanten.

Ik woon met mijn gezin in Bunnik en ben 7 maart 2018 benoemd tot Hoogheemraad. Vanaf maart 2015 tot aan mijn benoeming heeft Guus Beugelink de functie van Hoogheemraad bekleed. Ik werkte als zelfstandig adviseur op het gebied van omgevingsmanagement, ruimtelijke ordening en water, onder meer voor de Verenigde Naties in GenĂšve en voor Bureau Stroming, een adviesbureau voor natuur en landschapsontwikkeling. Deze werkzaamheden heb ik neergelegd voordat ik de benoemd werd tot Hoogheemraad.

‘Een mooi Nederland waar het goed leven is voor iedereen’; met dat ideaal ging ik geografie studeren en naar dat doel streef ik nog steeds. Ik ben kandidaat voor Water Natuurlijk omdat de partij garant staat voor een goede afweging van belangen en meer mogelijkheden ziet voor waterveiligheid dan alleen dijken.

Meer ruimte voor water en het langer vasthouden van water in de bodem biedt kansen om waterveiligheid te combineren met natuur en landschap. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten op een ‘waterwijze’ manier gebeuren, dus liever alleen nieuwbouw in gebieden met weinig kans op wateroverlast.

Net als ik vindt Water Natuurlijk het belangrijk om u als bewoner bewust te maken van wat u zelf kunt doen voor duurzaam waterbeheer. Zoals minder bestrating in uw eigen tuin aanleggen zodat u overlast bij piekbuien voorkomt. Ook kunt u bijdragen aan waterkwaliteit door geen medicijnresten door het toilet te spoelen.

Voor meer info, zie ook mijn website met uitgelichte projecten en mij cv

Even voorstellen Martin Jansen kandidaat 2

Martin Jansen; Wonend in Odijk wil ik me graag inzetten voor een groene leefomgeving. De basis is samen werken aan gezond water en een gezonde bodem zodat biodiversiteit toeneemt en natuur robuust is. Ik ben iemand die wil inspelen op actuele ontwikkelingen, met oog voor de lange termijn. Op dit moment bijvoorbeeld door ons voor … Lees "Even voorstellen Martin Jansen kandidaat 2" verder
 

Martin Jansen;

Wonend in Odijk wil ik me graag inzetten voor een groene leefomgeving. De basis is samen werken aan gezond water en een gezonde bodem zodat biodiversiteit toeneemt en natuur robuust is.

Ik ben iemand die wil inspelen op actuele ontwikkelingen, met oog voor de lange termijn. Op dit moment bijvoorbeeld door ons voor te bereiden op de klimaatverandering en de energietransitie.

Rode draad in mijn werk en vrije tijd is mijn verbondenheid met de groene ruimte, onze leefomgeving in de deltametropool Nederland. Op meerdere plekken op nationaal- en regionaal niveau heb ik kennis en ervaring opgedaan met gebiedsontwikkeling en de diverse aspecten: landschap, natuur, recreatie, wonen, werken/landbouw, ontwikkeling buitenruimte (verbinding stad en land), kwaliteit leefomgeving.

De ontwikkeling van de bijbehorende kennisinfrastructuur, waaronder het (groene) beroepsonderwijs, blijkt steeds een van de drijvende krachten voor innovatie. Zaken op een slimme manier oplossen.

Door mijn werkzaamheden in diverse politiek/bestuurlijke omgevingen ken ik het belang van ontwikkelen en behouden van draagvlak bij belanghebbenden.

Ruim 25 jaar wonen we met ons gezin in Odijk: op de flank van de Randstad genietend van het open landelijk karakter van de Kromme Rijnstreek en de drogere meer beboste Utrechtse Heuvelrug”.

Mijn netwerk en werkervaring is:

Voormalig Directeur Flevo-Landschap, ervaring met gebiedsontwikkeling, openbaar bestuur, verbinder tussen politiek/bestuur en uitvoering.

Ervaring met ontwikkeling diverse sectorcombinaties natuur, landschap, recreatie, wonen, landbouw, cultureel erfgoed.

Even voorstellen Jaap van der Heijden kandidaat 3

16 maart 2019
Jaap van der Heijden; Het is belangrijk om op alle fronten te verduurzamen Ik ben woonachtig in Utrecht, 32 jaar en afgestudeerd als jurist. Sinds juni 2018 zit ik namens Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur. Ik ben sindsdien verreweg het jongste AB-lid. Het zou goed zijn als ook de komende periode de verjonging van … Lees "Even voorstellen Jaap van der Heijden kandidaat 3" verder

Jaap van der Heijden;

Het is belangrijk om op alle fronten te verduurzamen

Ik ben woonachtig in Utrecht, 32 jaar en afgestudeerd als jurist. Sinds juni 2018 zit ik namens Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur. Ik ben sindsdien verreweg het jongste AB-lid. Het zou goed zijn als ook de komende periode de verjonging van het waterschapsbestuur zou doorzetten. Juist de jonge generatie krijgt straks het meest te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Het is tijd dat het geluid van mensen uit het stedelijk gebied gelijkwaardig doorklinkt in het bestuur. Daar wil ik me graag verder voor inzetten.

In de afgelopen periode heb ik mij vooral ingezet voor het verbeteren van de ruimtelijke ordeningsregelgeving van het waterschap en voor het verduurzamen van de organisatie van het waterschap zelf.

Naast het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur ben ik werkzaam als beleidsmedewerker binnenlandse zaken, wonen en ruimtelijke ordening in de Tweede Kamer bij de GroenLinks-fractie.

Relevant voor mijn werk in het waterschap is mijn kennis en ervaring met de (invoering van de) Omgevingswet. Met de komst van dit nieuwe juridische kader voor het ruimtelijke ordeningsbeleid verandert er ook voor de waterschappen veel. Het is met de komst van dit nieuwe stelsel naar mijn overtuiging nog belangrijker dat in het bestuur mensen komen die de uitvoering goed in de gaten kunnen houden en die ook weten wat er in er stedelijk gebied leeft. Want de rol van inwoners wordt de komende jaren steeds belangrijker. En dan moeten ook de mensen in de stad goed betrokken zijn bij het werk van het waterschap.

Om als waterschap klaar te zijn voor de toekomst is het belangrijk om op alle fronten te verduurzamen.

LinkedIn Jaap van der Heijden 

Twitter Jaap van der Heijden

Even voorstellen Gerda Oskam kandidaat 4

  Gerda Oskam; “Verbinden”, het zit in het DNA van Water Natuurlijk en van mijzelf. Al jaren tracht ik in vele bestuursfuncties alle belanghebbenden te verbinden. Met de klimaatverandering is het des te harder nodig om water als uitgangspunt te hebben voor  bouwplannen. Mijn uitgebreide lokale, provinciale en landelijke politieke netwerk wil ik inzetten om … Lees "Even voorstellen Gerda Oskam kandidaat 4" verder

 

Gerda Oskam;

“Verbinden”, het zit in het DNA van Water Natuurlijk en van mijzelf. Al jaren tracht ik in vele bestuursfuncties alle belanghebbenden te verbinden. Met de klimaatverandering is het des te harder nodig om water als uitgangspunt te hebben voor  bouwplannen. Mijn uitgebreide lokale, provinciale en landelijke politieke netwerk wil ik inzetten om dit voor elkaar te krijgen. Al mijn voorouders sinds 1600 waren boeren in dit gebied. Het landschap, de monumentale boerderijen, de koeien in het weiland: het zit in mijn genen. Mijn passie hiervoor en voor historisch erfgoed wil ik verbinden met experimenten, initiatieven en jarenlange ervaring van betrokkenen voor  toekomstbestendige landbouw in het veenweidegebied.

Wat is mijn netwerk:
Voorzitter Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn
Voorzitter RvT De Vrijstaat Leidsche Rijn
Lid RvT Sport Utrecht
Vrijwilliger Vrienden van het MĂĄximapark
Lid Congresvoorzitterscommissie D66
Trainer kandidaat-volksvertegenwoordigers D66
Lid Els Borst Netwerk D66
Lid Alumnivereniging D66
Voormalig voorzitter RvT Welzaam Vleuten de Meern
Voormalig Fractievoorzitter D66 Gemeente Utrecht
Voormalig bestuursvoorzitter D66 Midden Nederland
Voormalig voorzitter wijkraad Vleuten-De Meern
Voormalig senior purser KLM
Voormalig voorzitter Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Even voorstellen Diederik van der Molen kandidaat 5

Diederik van der Molen; “Na mijn studie MilieuhygiĂ«ne aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen werk ik aan water. Inmiddels is dat beleid over waterkwaliteit vormgeven op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ik zit nu sinds april 2018 ook in het Algemeen Bestuur van het waterschap HDSR en als het even kan probeer ik buiten op … Lees "Even voorstellen Diederik van der Molen kandidaat 5" verder

Diederik van der Molen;

“Na mijn studie MilieuhygiĂ«ne aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen werk ik aan water. Inmiddels is dat beleid over waterkwaliteit vormgeven op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ik zit nu sinds april 2018 ook in het Algemeen Bestuur van het waterschap HDSR en als het even kan probeer ik buiten op het water te genieten!”

In dit filmpje vertel wat over het belang van natuurvriendelijke oevers

Even voorstellen Agaath Dekker-Groen kandidaat 6

  Agaath Dekker-Groen “Ik ga voor duurzaam waterbeleid. Een gezamenlijke aanpak door overheden, bedrijven en burgers maakt oplossingen voor natuur en leefomgeving effectiever en efficiĂ«nter”. Mijn netwerk: Raadslid D66 Houten LinkedIn Agaath Dekker-Groen Twitter Agaath Dekker-Groen  

 

Agaath Dekker-Groen

“Ik ga voor duurzaam waterbeleid. Een gezamenlijke aanpak door overheden, bedrijven en burgers maakt oplossingen voor natuur en leefomgeving effectiever en efficiĂ«nter”.

Mijn netwerk:

Raadslid D66 Houten

LinkedIn Agaath Dekker-Groen

Twitter Agaath Dekker-Groen

 

123456789101112131415