Even voorstellen Harmke van Dam kandidaat 7

16 maart 2019
Harmke van Dam; “Ik ben bioloog en al 35 jaar actief met water, natuur, milieu, klimaat: onze leefomgeving dus. Vanuit verschillende rollen en functies bij Natuur- en Milieufederatie Utrecht, waterschap, gemeente en lokale organisaties. Ook als betrokken actieve bewoner, roeier en watergenieter. Met de Initiatiefgroep Vergroening Singel steek ik ook zelf de handen uit de … Lees "Even voorstellen Harmke van Dam kandidaat 7" verder

Harmke van Dam;

“Ik ben bioloog en al 35 jaar actief met water, natuur, milieu, klimaat: onze leefomgeving dus. Vanuit verschillende rollen en functies bij Natuur- en Milieufederatie Utrecht, waterschap, gemeente en lokale organisaties.

Ook als betrokken actieve bewoner, roeier en watergenieter. Met de Initiatiefgroep Vergroening Singel steek ik ook zelf de handen uit de mouwen. Als waterambassadeur geef ik gastlessen, excursies, waterquizzen en ik denk mee om je vragen, wensen en ideeën verder te helpen. Sinds 2015 zit ik met veel voorkeursstemmen in het waterschapsbestuur. Dat stimuleert om door te gaan.

Ik zet mij in het waterschapsbestuur in voor goede ideeën en initiatieven. Voor het oplossen van knelpunten, voor kwetsbare waarden die anderen vergeten en voor kansen om meer doelen te koppelen aan de waterschapstaken.

Meer waar(de) voor je geld en onze toekomst. Ambitieus en toch haalbaar en betaalbaar. Maatschappelijk verantwoord, eerlijk en betrouwbaar. Ik zet mij in voor een waterschap dat iedereen kent en waar iedereen graag mee samenwerkt. Een waterschap dat goed gedrag beloont en vervuiling belast. Het kan en ik ga ervoor. Water Natuurlijk is daarvoor de beste partij. LIJST 1 is geen toeval”.

Mijn netwerk:

Natuur- en milieunetwerk Utrecht stad

LinkedIn Harmke van Dam 

Twitter Harmke van Dam

Even voorstellen Anja van Berckel kandidaat 9

15 maart 2019
Anja van Berckel; “Sinds 2015 ben ik fractievolger van Water Natuurlijk-hdsr tevens vervul ik de taak van communicatieadviseur en nu vorm ik met een klein team het campagne kernteam-hdsr waterschapsverkiezingen 2019. Het doet mij heel goed dat Water Natuurlijk de initiatiefnemer is van de nieuwe subsidieregeling blauwe burger initiatieven, zodat het vergroenen van een schoolplein … Lees "Even voorstellen Anja van Berckel kandidaat 9" verder

Anja van Berckel;

“Sinds 2015 ben ik fractievolger van Water Natuurlijk-hdsr tevens vervul ik de taak van communicatieadviseur en nu vorm ik met een klein team het campagne kernteam-hdsr waterschapsverkiezingen 2019.

Het doet mij heel goed dat Water Natuurlijk de initiatiefnemer is van de nieuwe subsidieregeling blauwe burger initiatieven, zodat het vergroenen van een schoolplein bij een basisschool of vergroenen van stadswater nu tot de mogelijkheden behoort. De afgelopen 4,5 jaar heb ik veel dossierkennis opgedaan en wil graag zitting nemen in het Algemeen Bestuur namens Water Natuurlijk.

Passie voor water en de rivier zit in mijn genen. Onlangs heb ik mijn verborgen verleden ontdekt waar dat vandaan komt. Het blijkt dat mijn grootvader rond 1910 de kribben in de Lek vanaf Wijk bij Duurstede tot aan Schoonhoven heeft aangelegd. In die tijd woonde ze op een grote woonark en voeren zo van bouwlocatie naar bouwlocatie over de Lek. Rond 1920 heeft hij een huis gebouwd op de wal bij het pontje van Culemborg.  Vanaf die tijd  tot 1940 was het gebruikelijk dat hij zitting had in het waterschapbestuur. Kortom waterbeheer en besturen zit in mijn genen.

Toen mijn kinderen nog jong waren ben ik 4,5  jaar lid geweest van de gemeenteraad van Nieuwegein.  Ik heb mij toen ingezet voor het  upgraden van gymzalen tot sportaccommodaties, het ontwerpbestemmingsplan binnenstad, zoals de boulevard langs de Doorslag en de eerste ontwikkelingen diende zich aan om de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie toegankelijker te maken voor publiek. Maar ook natuur, water, erfgoed en ruimtelijk ontwikkeling stonden op mijn lijstje. Nu werk ik al weer 10 jaar als projectmedewerker en communicatieadviseur en procesbegeleider bij ingenieursbureaus en organisaties en gemeenten die zich bezighouden met herverkaveling en eigenaren van natuurgebieden en terrein beherende organisaties.

Allemaal kennis en ervaring die graag  wil inzetten ten behoeve van het Algemeen Bestuur. Dat betekent basistaken gecombineerd met het streven naar samen werken aan een echte oplossing om de bodemdaling in het veenweidegebied te stoppen. Maar ook om zich in te zetten voor nieuwe recreatie mogelijkheden in, op en langs het water met waardevolle cultuurhistorische waterwerken zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, sluizen en watermolens”.

Mijn netwerk:

Communicatie Water Natuurlijk,
Actief lid D66, gemeente, provinciaal en Tweede Kamer
Unieraad NTFU wielersportbond en clustervertegenwoordiger individuele leden regio Oost
Dienst Landelijk Gebied (DLG)
Staatsbosbeheer
Recreatie Midden-Nederland
Raadslid gemeenteraad Nieuwegein
Energiepanel polder Reijerscop/Rijenburg

LinkedIn Anja van Berckel

Twitter Anja van Berckel

Even voorstellen Ewout ten Heuw kandidaat 10

14 maart 2019
Ewout ten Heuw; “Ik ben werkzaam als jurist bij een naburig waterschap, vrijwilliger bij Natuurmonumenten en de afgelopen vier jaar heb ik als commissielid meegedraaid bij HDSR. Dat een goed waterbeheer in laaggelegen polders en verstedelijkte gebieden noodzakelijk is, staat voor mij vast. De wijze waarop dat waterbeheer wordt vormgegeven, is meestal zo goed geregeld … Lees "Even voorstellen Ewout ten Heuw kandidaat 10" verder

Ewout ten Heuw;

“Ik ben werkzaam als jurist bij een naburig waterschap, vrijwilliger bij Natuurmonumenten en de afgelopen vier jaar heb ik als commissielid meegedraaid bij HDSR. Dat een goed waterbeheer in laaggelegen polders en verstedelijkte gebieden noodzakelijk is, staat voor mij vast. De wijze waarop dat waterbeheer wordt vormgegeven, is meestal zo goed geregeld dat je niet altijd ziet wat HDSR allemaal wel niet doet. Het vergroten van ons ‘waterbewustzijn’ is daarom, ook vanwege de klimaatverandering, belangrijk en iets waar Water Natuurlijk terecht aandacht voor vraagt.

HDSR financiert het waterbeheer met belastinggeld; het is goed dat een door u gekozen bestuur kritisch meekijkt met de wijze waarop uw belastinggeld wordt uitgegeven. Dat degene die veel profijt heeft van het waterschapswerk daarvoor meer zou moeten betalen dan degene die dat minder heeft, is voor mij een belangrijk issue.

Water Natuurlijk is geen politieke partij. Een goed waterbeheer overstijgt wat mij betreft partijpolitieke belangen of beginselen en vraagt om samenwerking, deskundigheid en een langetermijnvisie. Dat laatste zie je terug bij Water Natuurlijk als het bijvoorbeeld gaat over de aanpassing aan klimaatverandering, het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de energietransitie en de ontwikkeling van natuurwaarden. Voor toekomstbestendig waterbeheer moet je bij Water Natuurlijk zijn!”

LinkedIn Ewout ten Heuw

Even voorstellen Mike Kortekaas kandidaat 12

13 maart 2019
Mike Kortekaas; “‘Water’, Het is de verbindende, dragende en dynamische levensader en al helemaal in het land van Stichtse Rijnlanden. Zorgvuldig daarmee omgaan is goed voor onszelf en komende generaties. Als ‘waterbioloog’ en liefhebber van de natuur en het leven, zet ik daar met passie mijn schouders onder” LinkedIn Mike Kortekaas

Mike Kortekaas;

“‘Water’, Het is de verbindende, dragende en dynamische levensader en al helemaal in het land van Stichtse Rijnlanden. Zorgvuldig daarmee omgaan is goed voor onszelf en komende generaties. Als ‘waterbioloog’ en liefhebber van de natuur en het leven, zet ik daar met passie mijn schouders onder”

LinkedIn Mike Kortekaas

Even voorstellen Hans Boerkamp kandidaat 13

11 maart 2019
Hans Boerkamp: “ Ik ben sinds mei vorig jaar wethouder voor de gemeente Rhenen namens D66. Dat is het meest oostelijke puntje van het waterschap Stichtse Rijnlanden. Het staat hier onder meer bekend om het heuvelachtige landschap waar menig wielrenner uit de regio graag een rondje maakt. Het is dus niet een plek waar je … Lees "Even voorstellen Hans Boerkamp kandidaat 13" verder

Hans Boerkamp:

“ Ik ben sinds mei vorig jaar wethouder voor de gemeente Rhenen namens D66. Dat is het meest oostelijke puntje van het waterschap Stichtse Rijnlanden. Het staat hier onder meer bekend om het heuvelachtige landschap waar menig wielrenner uit de regio graag een rondje maakt. Het is dus niet een plek waar je snel natte voeten zult krijgen. Toch is dát wat we hier bij hevige regenbuien ervaren, dat het water in volle stroom de berg af stroomt. Daarom zijn we hier het afgelopen jaar begonnen met klimaatateliers. Er is onderzoek verricht en samen met inwoners kijken we naar hun ervaring met natte voeten.

Hiervoor ben ik 7 jaar lid geweest van provinciale staten van Utrecht en heb ik me ingezet voor verduurzaming van de landbouw, of dat nu door het sluiten van kringlopen is of opwekken van duurzame energie op staldaken. Maar ook natuur, water, erfgoed en duurzame ruimtelijke ontwikkeling stonden op mijn lijstje. Daarnaast heb ik hiervoor 8 jaar gewerkt als belangenbehartiger. Allemaal kennis en ervaring die ik van harte in willen zetten ten behoeve van het waterschap namens Water Natuurlijk en D66 voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.”

LinkedIn Hans Boerkamp

Twitter Hans Boerkamp

Even voorstellen Arja Nobel kandidaat 14

8 maart 2019
Arja Nobel: “Ik wil werken aan duurzaam waterbeheer met oog voor natuur, landschap en mensen” LinkedIn Arja Nobel Twitter Arja Nobel

Arja Nobel:

“Ik wil werken aan duurzaam waterbeheer met oog voor natuur, landschap en mensen”

LinkedIn Arja Nobel

Twitter Arja Nobel

Even voorstellen Joost Kingma kandidaat 15

5 maart 2019
Joost Kingma: ” Mijn motivatie om daar ja tegen te zeggen, is dat ik als D66er in de doelstellingen en het programma van Water Natuurlijk het meest van mijn ideeĂ«n over verstandig en verantwoord waterbeheer terugvind. Waar mogelijk in combinatie met goed natuurbeheer, aantrekkelijk landschap, duurzaamheid, innovatie en recreatie” . LinkedIn: Joost Kingma  

Joost Kingma:

” Mijn motivatie om daar ja tegen te zeggen, is dat ik als D66er in de doelstellingen en het programma van Water Natuurlijk het meest van mijn ideeĂ«n over verstandig en verantwoord waterbeheer terugvind.

Waar mogelijk in combinatie met goed natuurbeheer, aantrekkelijk landschap, duurzaamheid, innovatie en recreatie” .

LinkedIn: Joost Kingma

 

Even voorstellen Carli Aulich kandidaat 16

Carli Aulich ” Ik ben in mijn dagelijkse werk altijd bezig met waterkwaliteit. Duurzaam waterbeheer en een goede toestand van de aquatische ecologie gaan mij aan het hart. Daarom is Water Natuurlijk voor mij de natuurlijke keuze! Ik ben trots op wat er de afgelopen periode bereikt is met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en … Lees "Even voorstellen Carli Aulich kandidaat 16" verder

Carli Aulich

” Ik ben in mijn dagelijkse werk altijd bezig met waterkwaliteit. Duurzaam waterbeheer en een goede toestand van de aquatische ecologie gaan mij aan het hart. Daarom is Water Natuurlijk voor mij de natuurlijke keuze!

Ik ben trots op wat er de afgelopen periode bereikt is met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en vispassages. Nu is het ook van belang dat er gekeken wordt naar het (combinatie-)effect van (in feite lage) concentraties van milieuvreemde stoffen zoals medicijnresten, microplastics en stoffen van industriĂ«le afkomst.”

LinkedIn Carli Aulich

Twitter Carli Aulich

Even voorstellen Jos Kloppenburg kandidaat 20

3 maart 2019
Jos Kloppenburg: ” Als actieve stadsbewoner uit Utrecht zet ik mij al jaren in voor de natuur in en rond de stad. Dat wordt in een tijd van klimaatverandering alleen maar belangrijker. Schoon water is van groot belang voor die natuur. Water Natuurlijk zet zich in voor schoon water en natuurvriendelijke oevers en ondersteunt initiatieven … Lees "Even voorstellen Jos Kloppenburg kandidaat 20" verder

Jos Kloppenburg:

” Als actieve stadsbewoner uit Utrecht zet ik mij al jaren in voor de natuur in en rond de stad. Dat wordt in een tijd van klimaatverandering alleen maar belangrijker. Schoon water is van groot belang voor die natuur. Water Natuurlijk zet zich in voor schoon water en natuurvriendelijke oevers en ondersteunt initiatieven van bewoners. In een tijd van klimaatverandering wordt dat alleen maar belangrijker”

LinkedIn Jos Kloppenburg

Twitter Jos Kloppenburg

Even voorstellen Wieke Bijker kandidaat 18

Wieke Bijker: Duurzaamheid heeft mij altijd al geĂŻnteresseerd. Ik vind het net zoals Water Natuurlijk belangrijk dat er nagedacht wordt over duurzame oplossingen voor waterbeheer. Als jongste kandidaat op de kandidatenlijst hoop ik jongeren te motiveren te stemmen voor de waterschapsverkiezingen en op Water Natuurlijk.  

Wieke Bijker:

Duurzaamheid heeft mij altijd al geĂŻnteresseerd. Ik vind het net zoals Water Natuurlijk belangrijk dat er nagedacht wordt over duurzame oplossingen voor waterbeheer.

Als jongste kandidaat op de kandidatenlijst hoop ik jongeren te motiveren te stemmen voor de waterschapsverkiezingen en op Water Natuurlijk.

 

123456789101112131415