Even voorstellen Els van der Vorm-Gouman kandidaat 31

17 februari 2019
Els van der Vorm – Gouman: Een stevige stem voor natuur in het waterschapsbestuur, dat vind ik belangrijk en daarom sta ik als lijstduwer op de lijst.


Els van der Vorm – Gouman:

Een stevige stem voor natuur in het waterschapsbestuur, dat vind ik belangrijk en daarom sta ik als lijstduwer op de lijst.

Even voorstellen Jos Jansen kandidaat 32

Jos Jansen: Water is kleurloos, doorzichtig en lijkt daarmee bij uitstek apolitiek. Niets is minder waar: alle politieke organen in dit land hebben ontzettend veel belang bij en invloed op water; dat geldt voor Rijk, Provincie, Gemeente en bij uitstek voor het Waterschap. Ik woon sinds 1981 in Houten, heb de groei van deze kleine … Lees "Even voorstellen Jos Jansen kandidaat 32" verder

Jos Jansen:

Water is kleurloos, doorzichtig en lijkt daarmee bij uitstek apolitiek. Niets is minder waar: alle politieke organen in dit land hebben ontzettend veel belang bij en invloed op water; dat geldt voor Rijk, Provincie, Gemeente en bij uitstek voor het Waterschap.

Ik woon sinds 1981 in Houten, heb de groei van deze kleine plaats tot een flinke gemeente meegemaakt met nu ruim 50 000 inwoners. Houten ligt op de scheiding van Heuvelrug en het Veenweidegebied. Een gemeente met een heel groot buitengebied.

Ik ben al ruim 37 jaar actief in alles wat met beheer en inrichting van het buitengebied te maken heeft, startend bij Staatsbosbeheer, daarna bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en ten slotte bij het Bosschap, een belangenorganisatie voor de groene terreinbeheerders. De afgelopen tien jaar zat ik voor Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur van het Waterschap Stichtse Rijnlanden. Dat is voorlopig genoeg. Het is dan ook logisch ik nu als kandidaat 32 op de kandidatenlijst sta.

LinkedIn

Twitter

Even voorstellen George Becht kandidaat 33

15 februari 2019
George Becht: Schoon en voldoende water is van groot belang voor ons leven. Mens, plant en dier zijn er voor 100% van afhankelijk. Daar moeten we goed voor zorgen. Water Natuurlijk staat voor die brede zorg voor water en komt op voor het belang van de natuur, het landschap en de cultuurhistorie. Werken aan verandering … Lees "Even voorstellen George Becht kandidaat 33" verder

George Becht:

Schoon en voldoende water is van groot belang voor ons leven. Mens, plant en dier zijn er voor 100% van afhankelijk. Daar moeten we goed voor zorgen. Water Natuurlijk staat voor die brede zorg voor water en komt op voor het belang van de natuur, het landschap en de cultuurhistorie. Werken aan verandering begint in onze eigen leefomgeving!

LinkedIn

Even voorstellen Joep Naber kandidaat 36

11 februari 2019
Joep Naber: Ik kies voor Water Natuurlijk omdat: Water Natuurlijk kiest voor goede waterkwaliteit en een robuust watersysteem, waarbij recreatieve ontsluiting voor bv de wandelaars bijdraagt aan het versterken van het besef dat goede waterkwaliteit voor iedereen een voorwaarde is voor een gezonde leefomgeving. LinkedIn Twitter

Joep Naber:

Ik kies voor Water Natuurlijk omdat:
Water Natuurlijk kiest voor goede waterkwaliteit en een robuust watersysteem, waarbij recreatieve ontsluiting voor bv de wandelaars bijdraagt aan het versterken van het besef dat goede waterkwaliteit voor iedereen een voorwaarde is voor een gezonde leefomgeving.

LinkedIn

Twitter

Even voorstellen Bob Duindam kandidaat 37

Bob Duindam: Evenals 4 jaar geleden zet ik me ook nu weer in voor Water Natuurlijk. Ik ben blij dat Water Natuurlijk een evenwicht nastreeft tussen stad en agrarisch landschap want water is voor beiden even belangrijk en even belastend. We hebben dringend behoefte aan meer ruimte voor natuur, ook om klimaatadaptatie mogelijk te maken. … Lees "Even voorstellen Bob Duindam kandidaat 37" verder

Bob Duindam:

Evenals 4 jaar geleden zet ik me ook nu weer in voor Water Natuurlijk. Ik ben blij dat Water Natuurlijk een evenwicht nastreeft tussen stad en agrarisch landschap want water is voor beiden even belangrijk en even belastend. We hebben dringend behoefte aan meer ruimte voor natuur, ook om klimaatadaptatie mogelijk te maken. En met een beetje geluk neemt daardoor de recreatieve waarde van ons landschap ook toe.

Even voorstellen Frits Lintmeijer kandidaat 38

10 februari 2019
Frits Lintmeijer: Tien jaar geleden zat ik in het bestuur van Water Natuurlijk. Omdat ik geloof in een groene waterpartij die óók staat voor natuur en schone recreatie. Na een tijd in lokaal bestuur en landelijke politiek ondersteun ik nu met nog steeds dezelfde overtuiging onze prachtige lijst LinkedIn Twitter

Frits Lintmeijer:

Tien jaar geleden zat ik in het bestuur van Water Natuurlijk. Omdat ik geloof in een groene waterpartij die óók staat voor natuur en schone recreatie. Na een tijd in lokaal bestuur en landelijke politiek ondersteun ik nu met nog steeds dezelfde overtuiging onze prachtige lijst

LinkedIn

Twitter

Even voorstellen Yolan Koster-Dreese kandidaat 39

9 februari 2019
Yolan Koster-Dreese: Ik woon in Harmelen en werk in Bergen (NH); water is een constante factor in mijn leven. Thuis omdat het me af en toe over de schoenen klotst: mijn omgeving zakt jaarlijks en regelmatig staat mijn omgeving blank. Goed management van het water is noodzakelijk om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden volgens … Lees "Even voorstellen Yolan Koster-Dreese kandidaat 39" verder

Yolan Koster-Dreese:

Ik woon in Harmelen en werk in Bergen (NH); water is een constante factor in mijn leven. Thuis omdat het me af en toe over de schoenen klotst: mijn omgeving zakt jaarlijks en regelmatig staat mijn omgeving blank.

Goed management van het water is noodzakelijk om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden volgens de huidige maatstaven. Hoe ga je om met waterberging, welke puntbelasting kan mijn omgeving aan qua bebouwde omgeving, worden de waterwegen voldoende onderhouden om al dat water te bewerken, kunnen we onze waterwegen meer gebruiken als infrastructuur voor mobiliteit? Al dat soort vragen spelen bij mij ‘om de hoek’.

Werkzaam als wethouder in Noord Holland, direct aan de kust, zie ik de zeespiegel stijgen, hoor ik boeren brommen over de verzilting van hun bouwgrond, zie ik de worsteling om schoon drinkwater te behouden.

Kortom, mij is er veel aan gelegen dat we het slim en verantwoord doen qua watermanagement. Water Natuurlijk is dan de goede partner om dit te realiseren.

LinkedIn

Twitter

Even voorstellen: Guus Beugelink kandidaat 40

7 februari 2019
Guus Beugelink: Ik ben 9 jaar hoogheemraad namens Water Natuurlijk geweest. Vanuit die ervaring weet ik dat Water Natuurlijk het verschil maakt. Onze leefomgeving staat centraal in onze afwegingen. Goed voor mens en natuur! Stem daarom ook @waterNatuurlijk! LinkedIn Twitter

Guus Beugelink:

Ik ben 9 jaar hoogheemraad namens Water Natuurlijk geweest. Vanuit die ervaring weet ik dat Water Natuurlijk het verschil maakt. Onze leefomgeving staat centraal in onze afwegingen. Goed voor mens en natuur! Stem daarom ook @waterNatuurlijk!

LinkedIn

Twitter

Even voorstellen: Huib van Essen kandidaat 41

Huib van Essen: Als lijsttrekker van GroenLinks in de provincie Utrecht steun ik Water Natuurlijk. Samen maken we ons in waterschap en provincie sterk voor natuur, landschap en een gezond klimaat! LinkedIn Twitter


Huib van Essen:

Als lijsttrekker van GroenLinks in de provincie Utrecht steun ik Water Natuurlijk. Samen maken we ons in waterschap en provincie sterk voor natuur, landschap en een gezond klimaat!

LinkedIn

Twitter

Nieuwe Keur vastgesteld; snelle grondige evaluatie bij nieuwe regelgeving

8 januari 2019
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is een tijd terug begonnen met het vernieuwen van de huidige Keur, het belangrijkste juridische document van ons waterschap (te vergelijken met een gemeentelijke verordening). In de nieuwe Keur is vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet over een paar jaar het uitgangspunt ‘Nee, mits’ vervangen door ‘Ja, tenzij’. Dit principe … Lees "Nieuwe Keur vastgesteld; snelle grondige evaluatie bij nieuwe regelgeving" verder

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is een tijd terug begonnen met het vernieuwen van de huidige Keur, het belangrijkste juridische document van ons waterschap (te vergelijken met een gemeentelijke verordening).

bron foto: Vallei &Veluwe

In de nieuwe Keur is vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet over een paar jaar het uitgangspunt ‘Nee, mits’ vervangen door ‘Ja, tenzij’. Dit principe betekent dat er meer uitgegaan wordt van het vertrouwen in de burger en in de ondernemers in ons gebied bij het verrichten van activiteiten in en rondom het water.

Water Natuurlijk heeft zich vanaf het begin zorgen gemaakt of dit niet zal gaan betekenen dat bijvoorbeeld de waterkwaliteit omlaag zal gaan.  Omdat de nieuwe Omgevingswet regelt dat alle decentrale regelgeving ten aanzien van de ruimtelijke ordening straks uitgaat van het ‘Ja, tenzij’ principe. Dan is het eigenlijk logisch dat er in de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet ook in ons waterschap alvast gewerkt gaat worden volgens het nieuwe stelsel en de overgang straks soepeler zal gaan verlopen.

Ook is de keuze voor het nieuwe principe feitelijk al enige tijd geleden gemaakt. Toen het algemeen bestuur onlangs de definitieve regelgeving vaststelde is echter wel expliciet afgesproken dat de kwaliteit van het water en de natuur door de nieuwe regelgeving niet achteruit mag gaan. Wat Water Natuurlijk betreft zou de kwaliteit juist moeten verbeteren.

Om de kwaliteit te waarborgen is op voorstel van Water Natuurlijk een motie aangenomen waarin geregeld is dat een half jaar na inwerkingtreding van de nieuwe Keur en daarna jaarlijks geëvalueerd wordt hoe de nieuwe regelgeving in de praktijk werkt en of de kwaliteit van het water en de natuur (biodiversiteit) niet verslechtert.

Jaap van der Heijden is woordvoerder over dit onderwerp.

123456789101112131415