Verkiezingsprogramma 2019-2023 Water Natuurlijk de Stichtse Rijnlanden

TV-spot is vertoond op RTV Utrecht

20 maart 2019 waren de waterschapverkiezingen. Daarom hebben we een folder samengesteld met de compacte versie van het verkiezingsprogramma. Klik hier om de buitenzijde van Water Natuurlijk verkiezingsfolder te downloaden.

buitenzijde Water Natuurlijk-hdsr campagnefolder
binnenzijde Water Natuurlijk-hdsr campagnefolder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier om de binnenzijde van de folder te downloaden.

Verkiezingsprogramma 2019-2023

Water Natuurlijk-HDSR kiest in het verkiezingsprogramma voor: gezond water, groen, klimaat, eerlijke kostenverdeling, gezamenlijk en genieten.  

In het eerste hoofdstuk van het verkiezingsprogramma schrijft Water Natuurlijk-HDSR wat over haar groene stem in het waterschapbestuur. Het volledige programma hier te downloaden

Bron Foto vlnr. Water Natuurlijk/Bart Beekers/EURECO Cyril Liebrand/Harmke van Dam

Water Natuurlijk is een groene waterschapspartij met hart voor blauw.

In een waterrijk en vol land als Nederland is zo’n partij hard nodig. Water Natuurlijk werkt in het waterschapsbestuur aan veilig, gezond en schoon water met veel aandacht voor natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. En voor de mensen die er wonen en werken. Dat alles tegen betaalbare en vooral eerlijk verdeelde kosten. Ondertussen stimuleert Water Natuurlijk ook dat het waterschap zich ontwikkelt tot een duurzame, toekomstbestendige, open en transparante netwerkorganisatie. Een overheid die voorop wil lopen en de samenwerking opzoekt. Een overheid die stimuleert en faciliteert, maar zeker ook deskundig is en optreedt als dat nodig is. In het programma komen 12 verschillende thema’s aan bod. 

Inhoudsopgave verkiezingsprogramma 2019-2023 Water Natuurlijk-HDSR

Hoe we het doen
Water Natuurlijk zegt dat niet alleen, maar laat ook zien dat het kan binnen de randvoorwaarden van haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar waterbeheer. In dit programma beschrijven we voor de belangrijke thema’s in het gebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hoe we dat doen en wat we de komende jaren van plan zijn. Belangrijke punten:

 • Water is van levensbelang voor alles en iedereen;
 • Een goede waterkwaliteit en een robuust watersysteem zijn belangrijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een gebied;
 • Voorkomen is beter dan genezen: dat wil zeggen water vasthouden of benutten waar het valt; schoon houden en zuinig gebruiken;
 • Voorkom afwenteling in ruimte en tijd en geld, los de problemen hier en nu op;
 • De vervuiler en de gebruiker betalen;
 • Werk met werk maken: nagaan of met slimme oplossingen meerdere doelen te combineren zijn;
 • Het waterschap is er voor de bewoners, de bedrijven en de natuur in het gebied;
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de leidraad. Dat betekent dat het waterschap een voorbeeldfunctie heeft. Trefwoorden die daarbij horen zijn: eerlijk, integer, fatsoenlijk, verantwoord, betrouwbaar, sociaal, ethisch;
 • Informatie moet in principe voor iedereen openbaar en beschikbaar zijn.
 • Maatschappelijk verantwoord betekent: de ontwikkeling van een duurzaam en toekomstbestendig waterschap dat meerwaarde geeft voor je geld;
 • Maatschappelijk verantwoord betekent ook: maatschappelijk betrokken, oog hebben en kansen scheppen voor kwetsbare waarden, mensen, dieren en planten; voor het landschap en ons erfgoed, voor de beperkte ruimte en de leefkwaliteit.
 • Water is ook gewoon leuk.

Water Natuurlijk heeft de afgelopen 10 jaar (2 bestuurstermijnen) deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur. Daardoor hebben we veel resultaten kunnen behalen en hadden we invloed op de koers van het waterschap. Van een wat agrarisch getinte organisatie heeft de Stichtse Rijnlanden zich ontwikkeld tot een professioneel waterschap dat midden in de maatschappij staat en ook voor de bewoner van de stad aan het werk is. Die verandering in focus is echter nog niet klaar. Daar willen we graag mee doorgaan.

Het Water Natuurlijk-HDSR verkiezingsprogramma is hier te downloaden