Succesverhalen De Stichtse Rijnlanden

Successen Water Natuurlijk-HDSR tot nog toe:
– natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn en wandelpad langs de Kromme Rijn,
– waterberging en natuurontwikkeling combineren bij De Hooge Boezem,
– nieuw beleid voor de sloten in de landgoederen voor vasthouden regen- en kwelwater,
– aandacht voor vismigratie, vispassage Amsterdam Rijnkanaal / Caspargouw,
– onderzoek naar interactie muskusrattenbestrijding en vismigratie,
– afvalwaterzuiveringsinstallaties, afvangen gevaarlijke stoffen, efficiency verbetering.