Doe mee aan de waterschapsverkiezingen 2023 namens Water Natuurlijk HDSR

In 2019 werd Water Natuurlijk HDSR de grootste partij bij de waterschapsverkiezingen! Hopelijk in 2023 weer!

Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen plaats voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op deze pagina vindt je alle informatie over die verkiezingen!

Op de pagina van het regiobestuur die de verkiezingen voor Water Natuurlijk HDSR organiseert, vindt je alle commissies die zijn ingesteld in de voorbereiding voor de verkiezingen.

Lees ook de eerste update van de speciale nieuwsbrief in het kader van de waterschapsverkiezingen 2023.

Kandidaatstelling geopend voor de waterschapsverkiezingen 2023

Op 1 mei 2022 is de kandidaatstelling geopend. Ben je geïnteresseerd dan ontvangen we je aanmeldingsformulier en CV graag voor 31 augustus 2022.

Waar zijn we naar op zoek? Lees het functieprofiel. Informeer anderen in je netwerk waarvan je denkt dat hij/zij/hen geïnteresseerd mocht zijn.

Mocht je willen weten wat het fractiewerk inhoudt dan kun je de fractievergaderingen bijwonen als toehoorder en dat geldt ook voor de vergaderingen van HDSR. In juni biedt HDSR ook al een aantal trainingen aan voor potentiële geïnteresseerden voor een algemeen bestuurslidmaatschap. Dit zegt niets over je eventuele kandidatuur, maar geeft wel goed inzicht in het werk van de rol van algemeen bestuursleden bij een waterschap.

We hebben ook een lijstje met planning opgenomen en kijk ook even naar de bereidverklaring.

Mocht je na het lezen van al deze informatie behoefte hebben aan persoonlijk contact, stuur dan even een berichtje naar de secretaris van de kandidatencommissie Dieter de Vroomen Dieter@calibro.nl, dan neemt een van de leden van de kandidatencommissie contact met je op.