Klimaatverandering: je voelt het aan het water

Het klimaat verandert. Het een na het andere warmte of droogte record wordt gebroken. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met extremere plensbuien. In de toekomst zullen we vaker met te veel of juist te weinig water te maken krijgen. Als we niks doen geeft dat flinke overlast en problemen. Via de waterschappen kunnen we het tij keren. En daar zet Water Natuurlijk zich 100% voor in.

Water Natuurlijk: samen werken aan duurzaam waterbeheer

Water Natuurlijk geeft ruimte aan de natuur: voor duurzaamheid, veiligheid en om van te genieten. We zijn geïnspireerd door de natuur in het zoeken naar oplossingen voor droogte, wateroverlast en watervervuiling. Water Natuurlijk verbindt ‘blauw’ met ‘groen’. Onze ambitie is een duurzaam watersysteem in een omgeving waarin het voor mensen, dieren en planten goed toeven is. Het watersysteem moet duurzaam, veilig, betaalbaar en een hoge kwaliteit hebben. Nu en in de toekomst! Deze ambitie kunnen we alleen samen met u realiseren. Samen werken aan duurzaam waterbeheer is ons hoofdthema.

Water Natuurlijk is landelijk de grootste waterschapspartij

In (waterschap) het hoogheemraadschap van Delfland is Water Natuurlijk vertegenwoordigd door 3 bestuurders in het Algemeen Bestuur (de Verenigde Vergadering). Marcel Belt is namens Water Natuurlijk een van de Dagelijks Bestuurders (hoogheemraden) van het hoogheemraadschap. Annemiek Jenniskens is fractievoorzitter en Marcel Vissers secretaris. Daarnaast hebben we drie benoemde steunleden en een actieve groep bij de fractie betrokken leden. Onder ‘Fractie’ kunt u meer lezen over onze bestuurders en onze steunende commissieleden. Onder ‘Programma’ vind u het programma voor de periode 2019-2023.

Elke dag weer zet Water Natuurlijk zich in voor een schoon, veilig, gezond, betaalbaar en duurzaam waterbeheer. U helpt toch ook mee?

Werkgebied Waterschap Delfland

Hieronder zie je het werkgebied van Delfland. Voor meer informatie over het waterschap Delfland zie

www.hhdelfland.nl

.

Doe je mee?

Heb je hart voor de natuur en landschap? Wil je eraan mee werken hoe we de toekomst . . .

meedoen