Iedere Haagse wijk een eigen “hofvijver”

11 maart 2019

De afgelopen jaren is Den Haag een aantal keer flink getroffen door hevige hoosbuien. Met kelders die vollopen, straten die onder water staan, trams die uitvallen en auto’s die vastzitten in tunnels als gevolg. Door klimaatverandering gaan hevigere regenbuien veel meer voorkomen. Volgens de recent ontwikkelde ‘neerslagindex’ van de TU Delft heeft Den Haag van alle provincie hoofdsteden het meest te lijden onder extreme neerslag. Vooral omdat Den Haag een van de meest versteende steden van het land is. Wat kunnen we er tegen doen?

Waterschapspartij Water Natuurlijk wil dat water beter kan worden opgevangen in de stad. Het rioolsysteem vergroten kost te veel geld en helpt niet tegen piekbuien. “Wat helpt is simpelweg minder stenen en méér water en ook tijdelijke opvangplekken voor water te maken. Zoals bredere sloten, groene daken en ook extra vijvers in woonwijken” zegt Marcel Belt, lijsttrekker van de partij Water Natuurlijk bij de komende waterschapsverkiezingen. “Rotterdam kent z’n waterpleinen, in hofstad Den Haag kunnen de extra waterplekken gaan leven onder de naam ‘hofvijvers’. Iedere Haagse wijk een eigen hofvijver(tje)!”, aldus geboren Hagenaar Belt.

Water Natuurlijk zat de afgelopen 4 jaar in het bestuur van waterschap Delfland. Mede daardoor is er een ‘Klimaatadaptatie’ subsidie gekomen. Door de subsidie konden schoolpleinen en tuinen van stenen worden ontdaan en groene daken op flats, schuren en bedrijfspanden worden aangelegd. “Daar willen we de komende jaren mee door gaan want mede hierdoor worden veel meer mensen bekend met de oplossingen voor het waterprobleem” zegt Belt. “Daarnaast willen we veel actiever met gemeenten samen werken om veel meer stenen d’r uit en planten d’r in te krijgen”.

Meer vrouwen in waterschapsbesturen

7 maart 2019

 

Dit zijn de vier vrouwen in de top 10 van de kandidatenlijst van Water Natuurlijk Delfland. Hoe zit het eigenlijk met vrouwen in de besturen van de waterschappen? Een onderwerp om aandacht aan te besteden op 8 maart Internationale Vrouwendag.

Inhaalslag nodig bij Waterschappen

                                                    De Feiten
  • Er zijn 21 waterschappen in Nederland met aan het hoofd drie vrouwelijke dijkgraven = 14%
  • Er zijn 641 bestuursleden van wie 113 vrouw = 17%
  • Er zijn 104 dagelijkse bestuurders van wie 16 vrouw = 15%

De cijfers spreken boekdelen. Dit is echt nog ver verwijderd van de minimaal 30 % waar we bij diversiteitsbeleid naar streven. Immers uit onderzoek blijkt dat minimaal 30% vrouwen nodig is om de cultuur van een organisatie te veranderen en de stem van vrouwen mee te laten tellen in besluitvormingsprocessen. Vrouwen in topfuncties wordt bij grote bedrijven steeds vanzelfsprekender en dat geldt ook voor de overheid. Echter de waterschappen hebben nog een behoorlijke inhaalslag te maken.

Traditionele beeldvorming hardnekkig

Hoe komt het dat er zo weinig vrouwen zijn vertegenwoordigd in de waterschappen?

Waterbeheer wordt gezien als iets technisch en daar haken veel vrouwen jammer genoeg bij af. Gelukkig stijgt het aantal meiden op technische opleidingen gestaag, echter die stijging is nog niet zichtbaar in het aantal banen van vrouwen in de watersector; wereldwijd is dat zo’n 17% inclusief alle ondersteunende en administratieve banen. En vrouwen zijn zeker nog niet in de bestuurlijke regionen van de waterorganisaties aangeland waar zij invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Dit komt onder meer door de traditionele beeldvorming die zeer hardnekkig blijkt. Bijvoorbeeld over een jonge vrouw wordt gezegd “ze is jong, maar onervaren” en over een jonge man “hij is jong, maar veelbelovend”. Of “ze is dominant, het ontbreekt haar aan sociale vaardigheden”, terwijl het beeld van de man dan is “hij is dominant, daadkrachtig en competent”. Dergelijke beelden blijven ons gedrag beïnvloeden. Daarom moet die beeldvorming ook worden doorbroken.

Ook er is meer nodig dan watertechnische kennis alleen om waterschappen te besturen. Naast de zorg voor het waterpeil en gezond en veilig water, heeft het waterschap de opgave om bij de te dragen aan de energietransitie, de circulaire economie en de aanpassingen die nodig zijn om klimaatverandering aan te pakken. Allemaal onderwerpen die vrouwen aan het hart liggen, daar zij zich vaak zeer betrokken voelen bij hun leefomgeving. Vrouwen kijken vaak anders tegen dergelijke uitdagingen aan en verschillende perspectieven of ideeën zijn een verrijking voor het oplossen van deze ingewikkelde materie.

Aantal vrouwelijke kandidaten Water Natuurlijk veelbelovend

Het is dan ook te hopen dat er meer vrouwen in de besturen van de waterschappen komen na de verkiezingen van 20 maart aanstaande. Water Natuurlijk heeft diversiteit hoog in haar vaandel staan, 34% van de kandidaten is vrouw en we hebben 11 vrouwelijke lijsttrekkers, dus ruim 50%. Dat is veelbelovend. Juist omdat waterschappen beslissingen nemen voor de lange termijn en we voor zoveel uitdagingen staan is het belangrijk dat de stem van vrouwen wordt gehoord en zij meebepalen wat er in onze toekomstige leefomgeving gaat gebeuren.

 

 

 

 

Molens, gemalen en sluizen open voor publiek!

5 maart 2019

 

 

Water Natuurlijk wil dat waterschapserfgoed wordt behouden en toegankelijk is

Vraag een willekeurige passant om het Nederlandse polderlandschap te tekenen en hij of zij zal zeker een molen op papier zetten. Logisch, want van oudsher sieren diverse prachtige molens het Nederlandse landschap. Elke molen heeft een eigen functie. De één vervaardigt meel of olie, de ander zaagt hout, maar de meeste zijn gebouwd voor het waterbeheer.

Het eeuwenoude unieke polderlandschap met z’n molens wil Water Natuurlijk behouden en versterken. Niet alleen vanwege natuur, landschap, en recreatie, maar ook omdat ze de geschiedenis van het waterbeheer vertellen. Gelukkig zijn er in Delfland nog hele fraaie polders waar het authentieke cultuurlandschap bewaard is gebleven, soms dichterbij dan u denkt.

Bijvoorbeeld in Schipluiden. Hier kan elke molenliefhebber zijn hart ophalen door een bezoek te brengen aan de Groeneveldse molen in de gelijknamige polder. De molen heeft tot en met 1960 uitsluitend met windkracht de polder drooggehouden. Door de opkomende tuinbouw voldeed de windbemaling niet meer en is er naast de molen een vijzelgemaaltje gebouwd, aangedreven door een dieselmotor. De molen raakte ernstig in verval, tot het hoogheemraadschap van Delfland de molen kocht. Door goed samenspel van waterschap en andere overheidsinstanties slaagde men er in de molen te restaureren. Nu pronkt de molen weer en kan hij worden bezocht.

Ook in de Plaspoelpolder van Rijswijk heeft een molen gestaan, deze zette het water over op de Spieringswatering. Tegenwoordig heeft het moderne broertje van de molen deze taak overgenomen; het gemaal. De kracht van de wind is vervangen door een elektromotor, maar dat maakt de prestatie niet minder indrukwekkend. Dit gemaal zorgt ervoor dat de Plaspoelpolder èn de Schaapweipolder wordt bemalen. Samen is dat een gebied van 755 voetbalvelden groot! Heeft het gemaal hulp nodig, dan kan de dieselmotor direct worden aangekoppeld. In 1996 heeft het hoogheemraadschap deze motor gemoderniseerd. Ook dit gemaal is regelmatig voor publiek geopend, bijvoorbeeld op de Nationale Molen & Gemalendag en Open Monumentendag.

De Groeneveldse molen en het gemaal van de Plaspoel- en Schaapweipolder zijn slechts enkele voorbeelden van ons water erfgoed. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat dit erfgoed toegankelijk blijft, of gemaakt wordt, voor het publiek. Het is een schitterende ingang om mensen bewust te maken van het belang van water en van het feit dat het houden van droge voeten niet vanzelf gaat.

Water Natuurlijk heeft zich de afgelopen jaren onder andere ingezet om het polderlandschap in de Bergboezem Berkel in stand te houden en de Monsterse sluis in Maassluis te heropenen: beide zijn gelukt! Wilt u blijven genieten van molens, gemalen en ander water gerelateerd erfgoed? Vindt u het ook belangrijk dat het polderlandschap behouden wordt? Stem dan bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart Water Natuurlijk!

Kanotochten

3 maart 2019

 

Kanoroutes in de Groenzoom

‘Plezier beleven aan Water ‘staat prominent in het verkiezingsprogramma van Water   Natuurlijk Delfland: een voorbeeld.

In natuur- en recreatiegebied De Groenzoom zijn bij de inrichting van het gebied kanoroutes aangelegd. De Groenzoom maakt onderdeel uit van de Groenblauwe slinger als provinciale ecologische verbinding tussen Midden Delfland en Het Groene Hart van Zuid-Holland.

Als lid van het gebruikersplatform De Groenzoom heeft Cees van der Burg, nummer 6 op de lijst van Water Natuurlijk Delfland, de vragen over het goed functioneren van de kanoroutes opgepakt. Hij heeft een projectplan uitgewerkt en met de gemeenten gedeeld, daar de gemeente zowel eigenaar als beheerder is van het gebied.

De kanovereniging uit Zoetermeer (met leden uit Berkel, Pijnacker, Nootdorp, Delft en Zoetermeer) heeft op het verzoek van Cees van der Burg in 2018 de kanoroutes in De Groenzoom gecontroleerd en adviezen gegeven ter verbetering van de route. Daarbij is gekeken naar vaardieptes, beplanting, bereikbaarheid, informatieborden, veiligheid en bevaarbaarheid van de kanoroutes. De kanovereniging was erg blij en heeft de landschapsarchitecten, de betrokken gemeenten en waterschap Delfland gefeliciteerd met het resultaat. Het natuur- en recreatiegebied is mooi aangelegd. Het gebied is gevarieerd en vanaf het water is bijna geen stad of dorp te zien. Het is een zeer aantrekkelijk kanogebied geworden. Er zijn veel vogels, waaronder zwanen en lepelaars, te zien. Karpers liggen te zonnen aan de wateroppervlakte, soms tot op 40 cm van de kano. Er zijn kikkers in overvloed en overal groene natuurvriendelijke oevers en kades. Het water is kraakhelder en de kleine kreekjes zijn prachtig. Het is een oase in de randstad.

Voor kanovaarders is het echt een aantrekkelijk gebied geworden. De route is 15,3 km lang: voor de recreatieve kanovaarder een mooie route middenin de drukke Randstad. De kanovereniging geeft de route een dikke 8 als rapportcijfer

Als lid van Water natuurlijk Delfland blijft Cees van der Burg aandacht vragen om deze kanoroute met overstappunten aansluiting te geven via Bovenvaart en Zweth naar de Schie. Dan zal het mogelijk zijn om per kano de historische binnenstad van Delft te bereiken. De betrokken gemeenten zijn hiervan op de hoogte.

Met dank aan de kanovereniging Zoetermeer www.zkvdesprinters.nl voor de adviezen die zij hebben gegeven om deze kanoroute goed te kunnen gebruiken.

Clean up Voorburg en Den Haag 16 maart: Doe mee!

1 maart 2019
Met schoon water houden we de stad mooi en levend! Doet u mee? Van mooie sloten met riet, waterplanten, vissen, kikkers en vogels genieten veel mensen. Maar er zijn ook minder fraaie plekken in de stad. Wie ergert zich niet aan rommel in het water of in het park? Sloten met plastic, papier, blikjes en … Lees "Clean up Voorburg en Den Haag 16 maart: Doe mee!" verder

Met schoon water houden we de stad mooi en levend! Doet u mee?

Van mooie sloten met riet, waterplanten, vissen, kikkers en vogels genieten veel mensen. Maar er zijn ook minder fraaie plekken in de stad. Wie ergert zich niet aan rommel in het water of in het park? Sloten met plastic, papier, blikjes en andere rotzooi zijn slecht voor de waterkwaliteit en de natuur in de sloot. Het water slaat dood en gaat nog stinken ook.

Waterschapspartij Water Natuurlijk maakt zich hard voor schoon water zonder die rotzooi: zonder bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, microplastics en zwerfafval. We willen het zoveel mogelijk aanpakken bij de bron, dus bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met tuinders om geen restwater uit de kas   te lozen op de sloot. We vragen hier regelmatig aandacht voor in het bestuur van waterschap Delfland, maar acties zijn ook nodig. Met praten alleen lossen we niets op.

Daarom organiseert Water Natuurlijk zaterdag 16 maart  samen met Loes, bekend van ‘Samen de wereld schoon’, een opruimactie in Park ‘t Loo in Voorburg en de Schenkstrook in Den Haag.

Hou van een mooie stad , schoon water en natuur, Doe mee!

Zaterdag 16 maart. Start om 14.00 in Park ‘t Loo Voorburg bij de bult ter hoogte van de Nicolaas Beetslaan (nabij het fietstunneltje naar Den Haag). We starten met een korte uitleg over het aangelegde Waterspoorpark door lijsttrekker van Water Natuurlijk Marcel Belt. Daarna starten we de cleanup! Voor knijpstokken en vuilniszakken wordt gezorgd.

 

Duik in zwemwater op 10 maart


Water Natuurlijk: “overal veilig en schoon zwemmen in Delfland!”

10 maart springt Water Natuurlijk in de zwemplas Delftse Hout voor schoon en veilig zwemwater.

Water Natuurlijk vindt schoon en veilig zwemwater in de drukke Randstad superbelangrijk. Vooral nu de zomers heter worden en er dus vaker kan worden gezwommen. Daarnaast is schoon zwemwater ook goed voor de natuur en de vissen!

Vier jaar geleden startte Water Natuurlijk daarom het Deltaplan Zwemwater. Kandidaten voor het waterschap Delfland Marcel Belt en Ingrid ter Woorst doken in een ijskoude zwemplas Delftse Hout om hier aandacht voor te vragen. En met succes: schoon en veilig zwemwater kwam op de agenda van waterschap Delfland. Doordat Water Natuurlijk in het bestuur kwam zijn de afgelopen jaren de Wilhelminaplas (Rijswijk), Krabbeplas (Vlaardingen) en zwemplas Delftse Hout (Delft) aangepakt of worden die nog aangepakt. Blijvende aandacht voor schoon en veilig zwemwater blijft echter van belang. Lijsttrekker Marcel Belt: “Van Plas Prinsenbos in het Westland tot de Dobbeplas in Pijnacker-Nootdorp en de Madestein plassen in Den Haag. Overal moet schoon en veilig zwemwater zijn.”

Water Natuurlijk wil dat Delfland samen met gemeenten, ondernemers en belangenverenigingen investeert in schoon en veilig zwemwater. Om dat kracht bij te zetten duikt Water Natuurlijk op zondag 10 maart 2019 opnieuw het water in.

Lijsttrekker Marcel Belt: “Met deze actie laten we wederom zien hoe belangrijk wij schoon zwemwater vinden. Het zal best koud zijn, maar dat hoort ook in maart en dat moet zo blijven. Water Natuurlijk is óók de partij die klimaatverandering tegen wil gaan. Andere Water Natuurlijk leden lopen daarom op 10 maart mee met de klimaatmars”.

Kom kijken en hoor meer waarom Water Natuurlijk vóór zwemwater is én maatregelen tegen klimaatverandering bij Delfland.

Zondag 10 maart 11.00, zwemplas Delftse Hout, bij Knus

Kunstwerk tegen plastic afval

20 februari 2019

Vervuiling van de wereld met plastic is een grote zorg, ook in ons land. Ook het water en het leven in het water wordt er ernstig door bedreigd. Grote stukken plastic worden onder invloed van de elementen steeds kleiner en doen dan nog meer kwaad in levende organismen.  Esther May vraagt aandacht voor dit probleem middels een kunstwerk dat ze maakte als werkstuk.

Esther: “Ik ben 17 jaar en zit in vwo 6 op het Wolfert Lyceum. Ik heb veel kunstvakken, zoals beeldende vorming. Bij het thema water wilde ik water namaken met een non-water materiaal. Het snijdt het maatschappelijke probleem van overtollig plastic aan. Het is geïnspireerd door de golf van Hokusai. De nietigheid van de twee mensen versterkt de dreiging van het plastic.”

Onze nummer 6 op de lijst, Cees van der Burg, ontdekte dit kunstwerk bij zijn bezoek aan de school. Heel goed dat er vanuit jongeren aandacht wordt gevraagd voor dit onderwerp.

Regentonnen in Leidschenveen


Als inwoner van Leidschenveen organiseert onze nummer 12 op de lijst een regentonnenactie. Delfland subsidieert 25% van acties die helpen bij het klimaatadaptief maken van tuinen en daken.  Joke heeft een actie op touw gezet om in haar eigen wijk burgers bewust te maken welke gevolgen het veranderende klimaat heeft voor iedereen. Daarom 25% korting op een regenton in Leidschenveen.

Waterharmonica in Delfland

18 februari 2019

Water Natuurlijk is blij met het project van Delfland om een natuurlijke zuivering te bouwen in het gebied tussen Vlaardingen en Maassluis. In deze “waterharmonica”wordt schoon water uit de zoetwaterfabriek van de  afvalwaterzuivering ‘De Groote Lucht’  het gebied in geleid.

Het schone, maar “dode” water wordt gerevitaliseerd in de waterharmonica. In het zigzaggende water doet de natuur zijn werk met behulp van planten, diertjes, vogels etc. Het water wordt ook als zwemwater naar de Krabbeplas geleid en moet leiden tot minder blauwalgen.

Zo gebruiken we ons eigen schone water in het gebied en hoeft het niet meer te worden geloosd op de Nieuwe Waterweg. Het gezuiverde water wordt nog schoner door een extra trap op de afvalzuivering te bouwen die o.a. medicijnresten eruit haalt.

Het grote project wordt door verschillende organisaties gesubsidieerd en is deel een compensatie voor de natuur die verloren gaat bij de aanleg van de Blankenburgtunnel.

Extreme neerslag in Den Haag

29 januari 2019

Wist u dat Den Haag de meeste last heeft van extreme regenbuien nu en in de toekomst? Dit blijkt uit de nieuwe neerslagindex die de TU Delft heeft ontwikkeld. Water Natuurlijk zet zich in om samen met de gemeenten de steden klimaat bestendig te maken o.a. door meer ruimte voor water, natuur en minder stenen in de steden.

Van alle Nederlandse provinciehoofdsteden heeft Den Haag het meest te lijden onder extreme neerslag. Dat blijkt uit de neerslagindex die de TU Delft en adviesbureau ‘HKV lijn in water’ hebben ontwikkeld.

Door de klimaatverandering is er een grotere kans op extreme neerslag. Als overtollig regenwater niet snel genoeg wordt afgevoerd door rioleringen, sloten en grachten, ontstaan overstromingen. Met name de steden in Nederland lopen risico’s, omdat een steeds groter percentage van de grond verhard is. De economische gevolgen zijn hier ook groter dan elders in het land.

Wilt u meer lezen: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/den-haag-heeft-meeste-hinder-van-hevige-buien

We gaan een regentonnenactie starten in de wijk Leidschenveen! Bewoners kunnen met subsidie een regenton kopen!

 

 

 

 

1234567