Clean up Voorburg en Den Haag 16 maart: Doe mee!

1 maart 2019
Met schoon water houden we de stad mooi en levend! Doet u mee? Van mooie sloten met riet, waterplanten, vissen, kikkers en vogels genieten veel mensen. Maar er zijn ook minder fraaie plekken in de stad. Wie ergert zich niet aan rommel in het water of in het park? Sloten met plastic, papier, blikjes en … Lees "Clean up Voorburg en Den Haag 16 maart: Doe mee!" verder

Met schoon water houden we de stad mooi en levend! Doet u mee?

Van mooie sloten met riet, waterplanten, vissen, kikkers en vogels genieten veel mensen. Maar er zijn ook minder fraaie plekken in de stad. Wie ergert zich niet aan rommel in het water of in het park? Sloten met plastic, papier, blikjes en andere rotzooi zijn slecht voor de waterkwaliteit en de natuur in de sloot. Het water slaat dood en gaat nog stinken ook.

Waterschapspartij Water Natuurlijk maakt zich hard voor schoon water zonder die rotzooi: zonder bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, microplastics en zwerfafval. We willen het zoveel mogelijk aanpakken bij de bron, dus bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met tuinders om geen restwater uit de kas   te lozen op de sloot. We vragen hier regelmatig aandacht voor in het bestuur van waterschap Delfland, maar acties zijn ook nodig. Met praten alleen lossen we niets op.

Daarom organiseert Water Natuurlijk zaterdag 16 maart  samen met Loes, bekend van ‘Samen de wereld schoon’, een opruimactie in Park ‘t Loo in Voorburg en de Schenkstrook in Den Haag.

Hou van een mooie stad , schoon water en natuur, Doe mee!

Zaterdag 16 maart. Start om 14.00 in Park ‘t Loo Voorburg bij de bult ter hoogte van de Nicolaas Beetslaan (nabij het fietstunneltje naar Den Haag). We starten met een korte uitleg over het aangelegde Waterspoorpark door lijsttrekker van Water Natuurlijk Marcel Belt. Daarna starten we de cleanup! Voor knijpstokken en vuilniszakken wordt gezorgd.

 

Duik in zwemwater op 10 maart


Water Natuurlijk: “overal veilig en schoon zwemmen in Delfland!”

10 maart springt Water Natuurlijk in de zwemplas Delftse Hout voor schoon en veilig zwemwater.

Water Natuurlijk vindt schoon en veilig zwemwater in de drukke Randstad superbelangrijk. Vooral nu de zomers heter worden en er dus vaker kan worden gezwommen. Daarnaast is schoon zwemwater ook goed voor de natuur en de vissen!

Vier jaar geleden startte Water Natuurlijk daarom het Deltaplan Zwemwater. Kandidaten voor het waterschap Delfland Marcel Belt en Ingrid ter Woorst doken in een ijskoude zwemplas Delftse Hout om hier aandacht voor te vragen. En met succes: schoon en veilig zwemwater kwam op de agenda van waterschap Delfland. Doordat Water Natuurlijk in het bestuur kwam zijn de afgelopen jaren de Wilhelminaplas (Rijswijk), Krabbeplas (Vlaardingen) en zwemplas Delftse Hout (Delft) aangepakt of worden die nog aangepakt. Blijvende aandacht voor schoon en veilig zwemwater blijft echter van belang. Lijsttrekker Marcel Belt: “Van Plas Prinsenbos in het Westland tot de Dobbeplas in Pijnacker-Nootdorp en de Madestein plassen in Den Haag. Overal moet schoon en veilig zwemwater zijn.”

Water Natuurlijk wil dat Delfland samen met gemeenten, ondernemers en belangenverenigingen investeert in schoon en veilig zwemwater. Om dat kracht bij te zetten duikt Water Natuurlijk op zondag 10 maart 2019 opnieuw het water in.

Lijsttrekker Marcel Belt: “Met deze actie laten we wederom zien hoe belangrijk wij schoon zwemwater vinden. Het zal best koud zijn, maar dat hoort ook in maart en dat moet zo blijven. Water Natuurlijk is óók de partij die klimaatverandering tegen wil gaan. Andere Water Natuurlijk leden lopen daarom op 10 maart mee met de klimaatmars”.

Kom kijken en hoor meer waarom Water Natuurlijk vóór zwemwater is én maatregelen tegen klimaatverandering bij Delfland.

Zondag 10 maart 11.00, zwemplas Delftse Hout, bij Knus

Kunstwerk tegen plastic afval

20 februari 2019

Vervuiling van de wereld met plastic is een grote zorg, ook in ons land. Ook het water en het leven in het water wordt er ernstig door bedreigd. Grote stukken plastic worden onder invloed van de elementen steeds kleiner en doen dan nog meer kwaad in levende organismen.  Esther May vraagt aandacht voor dit probleem middels een kunstwerk dat ze maakte als werkstuk.

Esther: “Ik ben 17 jaar en zit in vwo 6 op het Wolfert Lyceum. Ik heb veel kunstvakken, zoals beeldende vorming. Bij het thema water wilde ik water namaken met een non-water materiaal. Het snijdt het maatschappelijke probleem van overtollig plastic aan. Het is geïnspireerd door de golf van Hokusai. De nietigheid van de twee mensen versterkt de dreiging van het plastic.”

Onze nummer 6 op de lijst, Cees van der Burg, ontdekte dit kunstwerk bij zijn bezoek aan de school. Heel goed dat er vanuit jongeren aandacht wordt gevraagd voor dit onderwerp.

Regentonnen in Leidschenveen


Als inwoner van Leidschenveen organiseert onze nummer 12 op de lijst een regentonnenactie. Delfland subsidieert 25% van acties die helpen bij het klimaatadaptief maken van tuinen en daken.  Joke heeft een actie op touw gezet om in haar eigen wijk burgers bewust te maken welke gevolgen het veranderende klimaat heeft voor iedereen. Daarom 25% korting op een regenton in Leidschenveen.

Waterharmonica in Delfland

18 februari 2019

Water Natuurlijk is blij met het project van Delfland om een natuurlijke zuivering te bouwen in het gebied tussen Vlaardingen en Maassluis. In deze “waterharmonica”wordt schoon water uit de zoetwaterfabriek van de  afvalwaterzuivering ‘De Groote Lucht’  het gebied in geleid.

Het schone, maar “dode” water wordt gerevitaliseerd in de waterharmonica. In het zigzaggende water doet de natuur zijn werk met behulp van planten, diertjes, vogels etc. Het water wordt ook als zwemwater naar de Krabbeplas geleid en moet leiden tot minder blauwalgen.

Zo gebruiken we ons eigen schone water in het gebied en hoeft het niet meer te worden geloosd op de Nieuwe Waterweg. Het gezuiverde water wordt nog schoner door een extra trap op de afvalzuivering te bouwen die o.a. medicijnresten eruit haalt.

Het grote project wordt door verschillende organisaties gesubsidieerd en is deel een compensatie voor de natuur die verloren gaat bij de aanleg van de Blankenburgtunnel.

Extreme neerslag in Den Haag

29 januari 2019

Wist u dat Den Haag de meeste last heeft van extreme regenbuien nu en in de toekomst? Dit blijkt uit de nieuwe neerslagindex die de TU Delft heeft ontwikkeld. Water Natuurlijk zet zich in om samen met de gemeenten de steden klimaat bestendig te maken o.a. door meer ruimte voor water, natuur en minder stenen in de steden.

Van alle Nederlandse provinciehoofdsteden heeft Den Haag het meest te lijden onder extreme neerslag. Dat blijkt uit de neerslagindex die de TU Delft en adviesbureau ‘HKV lijn in water’ hebben ontwikkeld.

Door de klimaatverandering is er een grotere kans op extreme neerslag. Als overtollig regenwater niet snel genoeg wordt afgevoerd door rioleringen, sloten en grachten, ontstaan overstromingen. Met name de steden in Nederland lopen risico’s, omdat een steeds groter percentage van de grond verhard is. De economische gevolgen zijn hier ook groter dan elders in het land.

Wilt u meer lezen: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/den-haag-heeft-meeste-hinder-van-hevige-buien

We gaan een regentonnenactie starten in de wijk Leidschenveen! Bewoners kunnen met subsidie een regenton kopen!

 

 

 

 

Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Delfland vastgesteld

3 januari 2019
Op 19 december 2018 hebben de leden van Water Natuurlijk Delfland het programma voor de periode 2019-2023 vastgesteld. Bekijk hier het programma: Verkiezingsprogramma WN Delfland 2019 – 2023 cor cor

Op 19 december 2018 hebben de leden van Water Natuurlijk Delfland het programma voor de periode 2019-2023 vastgesteld. Bekijk hier het programma: Verkiezingsprogramma WN Delfland 2019 – 2023 cor

cor

Inbreng Water Natuurlijk in Verenigde Vergadering 20 december 2018

20 december 2018
20 december was de laatste Verenigde Vergadering (raadsbijeenkomst) van 2018. Aan het begin van de vergadering vertelde jeugddijkgraaf Jiska Taal over haar inzet voor Delfland het afgelopen jaar. Als ambassadeur van Delfland gaf zij presentaties op scholen, was zij bij evenementen en nam ze zitting in belangrijke jury’s. Een enthousiast en goed verhaal! Wij zijn … Lees "Inbreng Water Natuurlijk in Verenigde Vergadering 20 december 2018" verder

20 december was de laatste Verenigde Vergadering (raadsbijeenkomst) van 2018. Aan het begin van de vergadering vertelde jeugddijkgraaf Jiska Taal over haar inzet voor Delfland het afgelopen jaar. Als ambassadeur van Delfland gaf zij presentaties op scholen, was zij bij evenementen en nam ze zitting in belangrijke jury’s. Een enthousiast en goed verhaal! Wij zijn blij dat ze nog een jaar door gaat en wensen haar veel succes!

Er stonden een aantal besluiten op de agenda. o.a. diverse peilbesluiten en investeringsplannen. De volgende onderwerpen lichten we graag iets meer toe:

Maatregelen voor een schone Broekpolder
Wij hebben ingestemd om maatregelen te nemen tegen de vervuilde grond van de Broekpolder in Vlaardingen. Hierdoor worden o.a. de belangrijke vispaaiplaats en het viswater beschermd.

Investeringsplan Calamiteitenbergingen Westland Het doel van dit voorstel is om de klimaatbestendigheid en robuustheid van het watersysteem van de gemeente Westland te vergroten. Wij hebben hiermee vanwege het grote belang ingestemd. We hebben wel aangegeven  het jammer te vinden dat de waterbergingen in Westland (waar toch al zo weinig groen is) niet meer waternatuur gaan bevatten dan een kleine steppingstone… Eerdere proeven in het Westland met drijvende waternatuur hebben bewezen dat er meer mogelijk is met drijvende oevers.

Actie voor de planeet: op naar een Energieneutraal Delfland
Op initiatief van Water Natuurlijk wordt Delfland in 2025 energieneutraal. We hebben ingestemd met de energiestrategie. We zijn blij met de toezegging van hoogheemraad Smits dat er begin 2019 een uitvoeringsplan ligt. Wat ons betreft: no time to waste!

Wij wensen iedereen gelukkige feestdagen en een gezond, mooi 2019!

Volg ons:
www.facebook.nl/waternatuurlijkdelfland
Twitter @WNDelfland
Delfland@waternatuurlijk.nl

 

Waterschapsverkiezingen Delfland

18 augustus 2018

Oproep kandidaatstelling waterschapsverkiezingen 2019

Oproep kandidaatstelling waterschapsverkiezingen 2019

14 mei 2018
Water Natuurlijk Regio West zoekt voor Hoogheemraadschap Delfland goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Je kunt je vóór 1 september 2018 kandidaat stellen.

 

 

123456789